tisdag 25 februari 2020

Den ena bjuder den andra över. Välfärdsmiljarder är osäkra klöver.

Just nu ser vi ett spännande skådespel i Sveriges Riksdag. Samtliga partier försöker bjuda högt när det gäller statligt stöd till Sveriges kommuner. Nya Allianser sluts. Vänsterpartister slår sig samman med Moderater, Kristdemokrater och Sverigedemokrater slår sig samman och ger minoritetsregeringen en ordentlig knäpp på näsan. Minoritetsregeringen å sin sida stöds för övrigt sedan Januari 2019 av två borgerliga partier. Ja…. Ett i alla fall. Internt märks det just nu tydligt att Liberalerna är ett borgerligt parti. Kritiken mot Januariavtalet är tungt. Centerpartiet däremot verkar i Riksdagen må bra i samarbetet med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Måhända har vi en ny salongsvänster i denna kombination. De mera radikala Vänsterpartisterna får stå utanför.

Det märkliga med överenskommelsen på högerkanten, mellan bland annat Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna är att ingen av dessa talat med varandra. De förefaller ha kommit fram till detta samarbete medelst telepati. En beundransvärd egenskap.

Vad får då detta för effekt på oss i Sveriges Regioner och Landsting? Jo, så här:

Det största kostnadskontot i en kommun är personalkostnader. Det kommunerna behöver är ofta mer personal. Då är det väl bara att anställa 2-3 nya medarbetare per miljon man får till sin kommun? Frid och fröjd.

Men så enkelt är det inte. Att ha anställda medarbetare är ett långsiktigt åtagande. Inte minst våra arbetstagarorganisationer vill att man skall ha en stark anställningstrygghet. Det är inte i sin ordning att ha en framförhållning på bara ett år när det gäller finansiering av anställningar. Vi kan inte anställa många nya medarbetare ett år, för att nästa påkalla arbetsbrist på grund av att vi inte har pengar till löner. Denna risk är uppenbar om man inte kan lita på att statens pengar inte är en engångsföreteelse.

Ofta har statliga stöd till kommunerna en bred förankring i Riksdagen. Kommunerna kan oftast lita på att de får ett stöd som ligger fast under många år. Men när nu kökkenmöddingen i Riksdagen ser ut som den gör så är det oerhört osäkert för kommunerna om pengarna kommer även 2021, 2022, 2023 osv. Detta gör att kommunerna trots ett ordentligt tillskott, tar stora risker om man använder pengarna till anställningar. Risker som kommunerna inte bör ta.

Vi får hoppas att röran i Riksdagen upphör så snart som möjligt så att satsningar för framtiden, bland annat på välfärden, blir mer förutsägbara över längre tid.


Tobbe i Teckomatorp

För övrigt anser jag att Januariavtalet bör sägas upp. 






Inga kommentarer:

Skicka en kommentar