måndag 27 april 2020

Därför vill Liberalerna att lekplats för barn med funktionsvariationer byggs just i Teckomatorp

Det kostar mycket pengar att anlägga en lekplats för barn med funktionsvariationer. Därför finns inte pengar att anlägga en sådan i alla kommunens tätorter. Vart ska man då anlägga en sådan? Det ligger närmast till hands att tycka att en sådan skall anläggas i Svalövs tätort. Men framtiden kommer att medföra att Svalövs kommun kommer att få en annan struktur. I december 2021 kommer det att börja rulla Pågatåg på Söderåsbanan. Detta medför att Teckomatorp plötsligt blir en centralort. Teckomatorp blir en järnvägskorsning för persontrafik. Till Teckomatorp kan man smidigt resa från Tågarp, Billeberga, Svalöv och Kågeröd utan att byta tåg. Det kommer bara att ta några minuter från dessa orter till Teckomatorp.
Därför blir en lekplats för barn med funktionsvariationer som lokaliseras till Teckomatorp, samtidigt hyggligt tillgänglig, på bara några minuter, för en mycket stor del av kommunens invånare.

Ovanstående, tillsammans med det faktum att det kommer att finnas kvar LSS-verksamhet i Teckomatorp, gjorde att Liberalerna på dagens kommunfullmäktige föreslog att den lekplats som styret planerar, skall lokaliseras till Teckomatorp.

Styret valde att ajournera mötet. Efter denna ajournering fick vi information att det fanns en aktör som sannolikt kommer att anlägga en lekplats för barn med funktionsvariationer i Svalövs tätort. Det är bra. Men detta styrker ytterligare att Teckomatorp är en lämplig lokalisering.

Styret i Svalövs kommun valde att bifalla Liberalernas yrkande. Det beslutades att lekplatsen skall byggas i Teckomatorp. Jag är oerhört glad för detta. Snart får barn med funktionsvariationer en lekplats. Den kommer på några minuter att kunna nås av barn från Tågarp, Billeberga, Svalöv och Kågeröd på bara några minuter. Kommer det sedan ytterligare en lekplats i Svalövs tätort. Vi Liberaler blir då ännu gladare. LSS-lagen är Liberalernas lag. Det var Bengt Westerberg som drev igenom den. Vi vill att alla skall kunna leva sina liv på lika villkor.

Idag är jag en lycklig Liberal. Tack, kommunfullmäktige i Svalövs kommun.

//Tobbe i TeckomatorpInga kommentarer:

Skicka en kommentar