söndag 17 maj 2020

Liberalerna välkomnar ny struktur för kommunens bolag i Svalöv, möjligheternas kommun.

Kommunens styre föreslår en ny struktur för kommunens bolag

Då de styrande partierna i Svalövs kommun under fredagen publicerade ett förslag på ny bolagsstruktur i det kommunala bolagen, så har Liberalerna under lördagen haft ett möte för att snabbt nå konsensus i frågan. Det har under en längre tid varit känt att det pågick en utredning om detta. Liberalerna har sedan 2016 drivit frågan om olämpligheten i att vår gamla struktur medförde att kommuninvånarnas inbetalda skattepengar i sin tur skattades bort i statlig bolagsskatt, genom vinstbeskattning i AB SvalövsLokaler. Liberalerna har inte fått gehör för åsikten att dessa pengar i stället skulle användas till Skola, Vård- och Omsorg i Svalövs kommun. 
Nu, äntligen är en förändring på väg.
Styrande partierna i Svalövs kommun föreslår en ny struktur på sitt ägande av bolag. Detta är en förnyelse och modernisering som Liberalerna efterlyst länge. Förändringen bygger strukturellt på att de två nuvarande bolagen SVALO och SVABO, som idag är två separata bolag, inordnas under ett moderbolag och bildar en koncern. SVALO delas sedan i två separata bolag. Ett bolag som skall äga och förvalta kommunens verksamhetslokaler och ett bolag som skall vara ett bolag för fastighetsunderhåll och service. Till det sistnämnda bolaget förs även kommunens kost- och städverksamhet. Fastigheterna skall hyras ut till kommunen till självkostnadspris.


En modernisering som sparar miljontals skattekronor

I nuvarande skepnad hyr SVALO ut sina fastigheter till kommunen med vinst. Denna vinst är mycket stor. Hyran som kommunen betalar kommer från skattebetalarnas plånbok. På dessa miljontals kronor i vinst, som kommer från skattebetalarnas plånböcker, betalar sedan bolaget en statlig bolagsskatt. Svalövs kommuns skattebetalare betalar med andra ord skatt på sina inbetalade skattepengar. Detta är inte bra för Svalövs kommun och dess medborgare. Den höga hyran på tex skolbyggnader gör också att kommunens skolpeng är onödigt hög. Detta gör i sin tur att kommunen får betala en onödigt hög skolpeng för de elever som går i andra skolor än den kommunala. Åter igen får Svalövs skattebetalare betala kalaset, helt i onödan. Detta förhållande har Liberalerna kritiserat under mycket lång tid. Nu äntligen kommer en förändring.


En förändring som är ett avstamp mot ytterligare förbättringar

Genom denna utvecklig skapas också nya framtida möjligheter. Det som betraktas som stödverksamhet i kommunen, nämligen kostverksamhet och lokalvård, blir plötsligt kärnverksamhet i det nya bolaget. Inom bolaget kan man helt fokusera på att bli effektivare och att höja kvalitén. Bolaget kan, genom den strikta ekonomistyrningen hela tiden förbättra verksamheten och göra den mer kostnadseffektiv med rätt kvalitet till rätt pris. Varje medarbetare blir plötsligt en viktig tillgång för bolagets utveckling.


En liberal reform som släpper lös verksamhetens frihet att utvecklas

Liberalism är frihet att växa. Genom denna reform släpper man fri innovationskraften genom att varje bolag i den nya koncernen får en egen unik styrelse vars uppgift är att inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen, fatta beslut för bolagets bästa. Detta innebär att i stället för att vara stödverksamheter som alltid kommit i andra hand blir nu dessa verksamheter fokus för en egen styrelse som tillsammans med all personal skall få verksamheten att bli efterfrågad, kvalitetsdriven och kostnadseffektiv.

- Jag är oerhört nöjd med att vi nu äntligen, efter så många års påtryckningar på olika sätt, nu vågar fatta beslut för kommuninvånarnas och bolagens bästa. Vi upphör nu med att sitta och bevaka gamla politiska lösningar och går rakt in i 2020-talet, säger Torbjörn Ekelund (L), gruppledare för Liberalerna.

Liberalerna kommer att ge sitt stöd åt denna modernisering.

//Tobbe i Teckomatorp
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar