torsdag 21 maj 2020

Teckomatorp kan komma att växa med ökad tågtrafik. Bara vi gör rätt.

En utveckling av kollektivtrafik ökar attraktiviteten

Region Skåne ska under hösten ta fram en ny tågstrategi. Denna strategi är inget löfte eller handlingsplan. Det är ett strategiskt underlag för att Region Skåne skall kunna föra en långsiktig dialog med Trafikverket, Regeringen och Skånes kommuner. Planen har en tidshorisont fram till år 2050. Då är jag 88 år gammal, om jag fortfarande lever. det som är spännande med planen är att den visar på en rejäl utveckling av tåginfrastruktur fram till år 2040.

År 2040 kan kännas fjärran, men jag konstaterar att vår familj bott i Teckomatorp i 19 år redan. Tiden flyger iväg.
När vi flyttade till Teckomatorp så var det inte ens timmestrafik hela dagen. Ett antal avgångar mitt på dagen var borttagna. Tåget gick då en gång varannan timme. Det var inte särskilt flexibelt. Efter några år blev det timmestrafik från Teckomatorp. En företeelse som nästan gick spårlöst förbi. De som styrde i Svalöv saknade totalt intresse för Teckomatorp. Så till den grad att man inte ens kommenterade införandet av timmestrafik med en gäspning. Teckomatorp var i dessa politikers ögon en liten byhåla utan större intresse.

Infrastruktur för resande är centralt för hur en ort kan växa. Ju fler resealternativ och flexibilitet dess mer attraktiv blir orten för inflyttning av nya kommuninvånare. Nya kommuninvånare ökar kommunens skatteinkomster. Rätt hanterat så är tillväxt av invånare oerhört positivt. Fler invånare säkrar den kommunala servicen. Skolor och förskolor utökas. behov av boende för äldre ökar och ortens livsmedelsbutik säkras genom ökad omsättning.


Utvecklingen för Teckomatorp på 2 års sikt.

På 19 år har vi gått från att bara ha varannan-timmes trafik under del av dagen till att nu ha timmestrafik. I december kommer den första stora förbättringen på mycket lång tid. Då startar den redan beslutade tåglinjen på Söderåsbanan.

Tåglinjerna i Skåne kommer då att se ut så här:Redan i december 2021 kan man skönja att Teckomatorps betydelse växer. Ett tåg i timmen på respektive av de två linjerna som möts i Teckomatorp kommer att medföra att just Teckomatorp kommer att få halvtimmestrafik. Detaljerna i vårt område ser du här:Teckomatorp blir navet för tågtrafik mellan de två stora tågstråken i Skåne.


Utvecklingen för Teckomatorp på 20 års sikt

Kan det då bli så mycket bättre här ute på landsbygden? Ja, i förslaget till tågstrategi ser det ut enligt följande år 2040:

Titta noga på bilden. Ni kan se lite mer detaljer på denna bild:Här ser man att det enligt förslaget går mot dubbelspår på både Rååbanan, Marieholmsbanan och Lommabanan. De två linjer som möts i Teckomatorp föreslås båda behöva växlas upp till halvtimmestrafik. För Teckomatorp innebär detta en avgång var 15 minut. Cirka 30 minuter till helsingborg, mindre än 20 minuter till Lund och mindre än 30 minuter till Malmö, om tåget går på Lommabanan.


Man kan undra om detta driver upp intresset för Teckomatorp?

Den frågan är i det närmaste retorisk. Vare sig man önskar det eller inte så blir värdet av Teckomatorp som tillväxtmotor för hela Svalövs kommun fullständigt förändrad. Det är därför jag tjatar mig blå i ansiktet om att det måste till omfattande satsningar i Teckomatorp. Den mark som finns för nybyggnation i Teckomatorp kommer att ta slut väldigt fort när denna utveckling tar fart. En exploatering av området nära stationen, det så kallade Teckomatorpsgården är helt nödvändig. Den marken kommer inte att bli billigare efterhand utan dyrare. Vi måste få kontroll på utvecklingen av Teckomatorp. Vi hade redan haft den marken i kommunal ägo till ett, i dagens perspektiv, rimligt pris. Detta stoppades tyvärr av bla Centerpartiet som överklagade köpet av marken. När vi nu ser potentialen i utveckling i Teckomatorp så kan vem som helst konstatera att kommunen gör alla medborgare en björntjänst om man inte tar chansen nu och startar utvecklingen av Teckomatorp från att ha varit en plats för Sveriges första och största miljöbrott till att bli tillväxtmotor för hela kommunen med ökande skatteintäkter som ger förbättrad välfärd.


//Tobbe i Teckomatorp
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar