måndag 27 december 2010

Tyck rätt om vindkraften. Storebror ser dig!!!

Statliga myndigyheter övervakar internet för att snabbt slå till mot personer som tycker fel om tex vindkraften. Detta fick jag erfara när jag skrivit en rykande kritisk blogg om vindkraftens baksida, att den inte behövs för vår energiproduktion, att den lever helt på subventioner, att den är farlig för människor och djur som vistas för nära den och att det finns en risk att små vindkraftsbolag som kör slut på sina pengar inte får råd att, eller vill, städa efter sig när maskinen man lyft upp på en extremt hög påle faller för ålderssträcket och blir utsliten. Detta är åsikter man inte får ha utan att kontaktas av myndigheterna. I mitt fall kontaktades jag av Kajsa Olsson som påstod att hon uppmärksammats på mina felaktigheter av en person vid något möte eller konferens. När jag ville veta vem denna person var hade hon plötsligt glömt detta. Några minnesanteckningar, vilket är standard när man jobbar vid en offentlig myndighet var det inte tal om. Jag skulle endast rätta in mig i ledet och ta emot en rättelse utan att komma med några synpunkter. Hela mailutväxlingen, vilken torde vara offnentlig (enl sista mailet) kan ni läsa här:

OBS! Läs nedifrån för att få rätt ordningsföljd på mailen!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Hej Torbjörn Ekelund,

Mejlväxlingen har dnr 420-10-4309.

Om du är intresserad av information om vindkraft är du välkommen att kontakta mig.

vänlig hälsning

Kajsa Olsson
Tel. +46 (0)16 544 20 63


Från: Tobbe Folkpartiet [mailto:folkpartiet@ekelund.nl]
Skickat: den 29 oktober 2010 12:32
Till: Kajsa Olsson
Ämne: Re: Texten "Vindkraft, nej tack"


Hej

Vilket diarienummer har vår mailkoversation?

Mvh

Torbjörn Ekelund

----- Original Message -----

From: Kajsa Olsson

To: 'Tobbe Folkpartiet'

Sent: Friday, October 29, 2010 11:46 AM

Subject: SV: Texten "Vindkraft, nej tack"Hej Torbjörn Ekelund,

det här är inte en fråga om tillsyn. Jag kontaktade er för att säga att ni var välkomna att höra av er om ni ville rätta sakfel i ett inlägg som ni har ute. Det är snarare en fråga om allmän service.

Den information du efterfrågar finns inte eftersom det här inte är ett ärende.

Om du har vidare frågor kring detta ber jag dig kontakta verksjuristen Fredrik Selander,

tel 016-5442000.

Om du är intresserad av information om vindkraft är du välkommen att kontakta mig.

vänlig hälsning

Kajsa Olsson
Tel. +46 (0)16 544 20 63


Från: Tobbe Folkpartiet [mailto:folkpartiet@ekelund.nl]
Skickat: den 28 oktober 2010 20:24
Till: Kajsa Olsson
Ämne: Re: Texten "Vindkraft, nej tack"


Hej

Om du får uppgifter som resulterar i en åtgärd (vilket denna information uppenbarligen resulterat i) är det rimligt att du har anteckningar om detta. Även på ett möte eller konferens är du ju statlig tjänsteperson och representant för en myndighet. På samma sätt är den mailkonversation vi nu har offentlig handlig och skall diarieföras. Skall jag uppfatta de tre första meningarna i nedanstående meddelande som ett beslut om avslag på min begäran att få informationen?


Mvh

Torbjörn Ekelund

----- Original Message -----

From: Kajsa Olsson

To: 'Tobbe Folkpartiet'

Sent: Thursday, October 28, 2010 9:25 AM

Subject: SV: Texten "Vindkraft, nej tack"Hej Torbjörn Ekelund,

det är inte helt riktigt att namnen på alla som kontaktar oss är offentlig handling. Det går att kontakta en myndighet och begära att få vara anonym. Om jag får höra något i pausen på en konferens eller ett möte, så skriver jag inte ner namnen på alla som säger något till mig.

Jag står gärna till tjänst om du vill ha information om vindkraft.

Jag arbetar just nu på att uppdatera ett dokument med allmän information om vindkraft och säkerhet (i samverkan med Elsäkerhetsverket, Arbetsmiljöverket, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, Boverket och Naturvårdsverket).

Vill du ha det dokumentet så sänder jag över det när det är klart.

vänlig hälsning


Kajsa Olsson
Tel. +46 (0)16 544 20 63


Från: Tobbe Folkpartiet [mailto:folkpartiet@ekelund.nl]
Skickat: den 26 oktober 2010 16:14
Till: Kajsa Olsson
Ämne: Re: Texten "Vindkraft, nej tack"


Hej


Då önskar jag uppgift om vem som uppmärksammat dig på de påstådda sakfelen. Det torde vara en offentlig uppgift. Jag tar gärna emot svar via mail.


Mvh

Torbjörn Ekelund

----- Original Message -----

From: Kajsa Olsson

To: 'Tobbe Folkpartiet'

Sent: Tuesday, October 26, 2010 3:32 PM

Subject: SV: Texten "Vindkraft, nej tack"


Hej Tobbe,

jag tror att du har missförstått mitt mejl. Energimyndigheten har ett främjandeuppdrag när det gäller vindkraft, det framgår av regleringsbrevet. Jag arbetar inom nätverket för vindbruk, ett projekt med syfte att sprida kunskap och information om naturresursen vind.

Jag hörde av mig för att jag hade gjorts uppmärksam på att det fanns sakfel på er hemsida - precis samma sakfel hade också dykt upp på andra ställen - och erbjöd er att kontakta mig.

Hur partierna i Svalövs kommun ställer sig till vindkraftutbyggnad är en politisk fråga, men mitt mejl handlade om fakta. Inte om politik.

Det var tråkigt att du tog illa upp.

Du är välkommen att höra av dig om du undrar något mer,

vänlig hälsning


Kajsa Olsson

Handläggare Vindkraftenheten

Nätverket för Vindbruk

Box 310

631 04 Eskilstuna

tel: 016-544 20 63

fax: 016-544 20 99

SMS: 070-216 03 84

www.natverketforvindbruk.se

www.energimyndigheten.seFrån: Tobbe Folkpartiet [mailto:folkpartiet@ekelund.nl]
Skickat: den 26 oktober 2010 10:42
Till: Kajsa Olsson
Ämne: Re: Texten "Vindkraft, nej tack"


Hej

Säkerhetsavstånden är hämtade från den manual som en av tillverkarna, Vesta, har angivet. Vesta vill inte kännas vid avståndet nu men det finns exemplar av manualen som bekräftar företagets standard. Avståndet är kopplat till nedfallande is samt risk för haveri. När det gäller backup så är det ett sätt att förklara förhållandet med reglerkraft, där endast kraftverk som omedelbart kan leverera kraft är möjliga att använda. Även kärnkraften anses olämplig som reglerkraft. Vattenkraft och olja/kol kraftverk som står stand by är de alternativ som verkar fungera. I dag är det brist på reglerkraft. Åtminstånde enl de utredningar som finns i ämnet. Varje verksamhet är ansvarig för att ta hand om sitt avfall. När det gäller vindkraften är risken överhängande att kommuner får ta det ansvaret när/om vindkraftföretag går i konkurs. Den ständiga ombildningen av företag i vindkraftbranchen och systemet där varje enskilt verk utgör ett bolag minskar möjligheten till spårbarhet. Kontrollen på området förefaller starkt begränsad.


Utbyggnad av vindkraft är en politisk fråga. För landsortskommuner som vår är det frågan om överlevnad att minimera utbredningen av vindkraft. Vindkraft stoppar helt möjligehten till annan utveckling av vår kommun, bla utbyggnad för boende, vilket är oerhört viktigt för kommunens överlevnad. Allt för lite talas om vindkraftens negativa effekter.


Jag är mycket förvånad över att en statlig myndighet som energimyndigheten driver politiska frågor. Detta är ett nytt inslag i demokratin att myndigheter lämnar myndighetsutövandet och ger sig in i politiken med uppgiften att arbeta för en ökad utbyggnad av ett specifikt energislag. Jag kommer att lyfta denna fråga.


Mvh

Torbjörn Ekelund

----- Original Message -----

From: Kajsa Olsson

To: 'folkpartiet@ekelund.nl'

Sent: Tuesday, October 26, 2010 9:22 AM

Subject: Texten "Vindkraft, nej tack"


Hej,

jag har blivit uppmärksammad på ett inlägg om vindkraft från den 3 september på folkpartiets i Svalöv hemsida.

Det finns många sakfel i inlägget. Om ni är intresserade av att rätta till de allra grövsta sakfelen - jag tänker närmast på "i Sverige är säkerhetsavstånden 300 meter", "varje vindkraftverk som är igång måste ha en backup från ett annat kraftverk som står på tomgång", "vindkraftsföretag behöver inte försäkra vindkraftverken så att nedmontering och skrotning säkerställs" - så är ni välkomna att höra av er till Energimyndigheten för att få korrekt information.


med vänlig hälsning

Kajsa Olsson

Handläggare Vindkraftenheten

Nätverket för Vindbruk

Box 310

631 04 Eskilstuna

tel: 016-544 20 63

fax: 016-544 20 99

SMS: 070-216 03 84

www.natverketforvindbruk.se

www.energimyndigheten.se

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
För mig är det ett nytt inslag i vår demokrati att myndigheter ger sig in i en politisk debatt på detta sätt. Jag har aldrig drabbats av något liknande. Om någon har liknande upplevelser så berätta gärna om dessa.
Lägg märke till hur denna statliga tjänsteman plötsligt blir tämligen formell när jag stretar emot och hur vederbörande till sist hänvisar till en juridisk avdelning när jag blir för jobbig. Sedan det sista mailet har jag inte hört av dem men jag är säker på att de läser min blogg med intresse.

Tänkte avsluta med en film som visar hur det ser ut när det går åt pipan. Den hittar ni HÄR.

Skickar en liten bonus länk jag fick nyss HÄR!


Tobbe i Teckomatorp

PS! Tråkigt nog blir nu de som vill begränsa vindkraften åtalade för att det följt de råd som anställda, proffesionella, tjänstemän givit dem. Om detta kan man läsa HÄR och HÄR DS.

tisdag 21 december 2010

Det finaste vi har är politikerförakt

"Politikerförakt är något av det finaste vi har".

Så sa jag i början av vår valkampanj inför förra valet. Det jag menade var att det visar på en djup demokrati att medborgare får kritisera sina politiker. De får till och med använda mycket hårda ordalag om politiker utan att riskera att bli förföljda eller fängslade. Det är ett av de yttersta bevisen för att vår demokrati fungerar. Som (tror jag) enda politiker sa jag också i slutfasen av valrörelsen att jag kan tänka mig att tala med ALLA andra politiska partier. Jag nämnde särskilt Sveriedemokraterna. Sverigedemokraterna brukar inte så många vilja prata med. De arbetar målinriktat för att bli rumsrena och accepterade som ett seriöst parti för att kunna spela en roll i politiken och försöker tvätta bort sin tidigare politiska färg.

Det är dock en stor skillnad när politiker använder kränkande tongångar och försöker förnedra andra politiker. Då övergår det fina i politikerföraktet till att bli smutsig och till att vara ett redskap för politisk positionering. När ledande politiker från andra partier i huvudsak lämnar sakfrågorna och börjar ägna sig åt att kommentera sina motståndares egenskaper som maktfullkomliga och för att vara veka och böja sig för makten då finns det en politisk agenda bakom.

Mot denna bakgrund blir jag både ledsen och förolämpad när nu Sverigedemokraterna ger sig in i denna mörka argumenation genom att på sin blogg förolämpa mig mer än att föra en debatt om de politiska frågorna. När man inte angriper ideologi, förhållningssätt eller sakfrågor utan i stället ger sig på mig och försöker sätta en stämpel att jag skulle vara undfallande mot makten då anslås en helt ny ton i Svalövs lokalpolitik. Jag har alltid visat personlig respekt för alla jag kritiserat, även om jag gått ganska hårt åt de ställningstagande de gjort. Jag har alltid undvikit att nämna folk vid namn för att hålla mig så långt som möjligt från att förolämpa människor. När nu Sverigedemokraterna på sin blogg (som ni kan läsa här) ger sig på mig som person så undrar jag om detta är ett olyckligt misstag eller en medveten handling?
Det är kanske ett resultat av ett initiativ från en ny och ovan politiker? Om så är fallet är jag naturligtvis beredd att ta en dialog med Sverigedemoraternas ordförande, ta emot en ursäkt och sedan stryka ett streck över allt ihop. Om det är en medveten strategi är det mycket ledsamt. Det kommer i alla fall att stänga dörren för en dialog omedelbart.
Jag har hört argument som att "jag driver denna blogg som privatperson så den har inget med något parti att göra". Det är trots allt så, att om man är ledande politiker på lokal nivå i ett parti och representerar detta parti i kommunens högsta beslutande organ, är öppen med att man är politiker och på bloggen har fullt av information om sitt parti så är man också en offentlig person och representerar sitt parti i första hand. Allt annat är orealistiskt.
Nej, låt oss slippa vulgärdebatten politiker mellan. Stäng aldrig dörren för dialog även om vi är tuffa mot varandra i sakfrågor och sluta använda personlig förolämpning som politiskt vapen. Vi kan ha tuffa debatter ändå. Jag hoppas att Sverigedemokraternas ordförande håller med mig.

Tobbe i Teckomatorp

torsdag 9 december 2010

Politisk profit på de allra svagaste

Jag tvekar inte en sekund när jag säger:
- Hur lågt kan man sjunka när det gäller att utnyttja de allra mest utsatta för att vinna billiga politiska poäng?

I Teckomatorp har Malmö kommun etablerat ett transitboende för ensamkommande flyktingbarn. Liksom på alla andra platser i Skåne har den kommun där detta etablerats INGET att göra för att hindra detta. Inte i Vellinge, inte i Teckomatorp, inte någon stans. Nu försöker Sverigedemokraterna i Svalövs kommun, närmare bestämt i Kågeröd, profitera på det faktum att Svalöv nekats ersättning för sina kostnader för gode män. Bloggen hittar ni HÄR.

Man försöker få det att framstå som om detta är en sensation och att kommunen skulle gjort något dåligt när man nu försöker överklaga beslutet. Kommunen har blivit lovade full ersättning. När man nu inte får det och överklagar... vad skulle vara fel i det. Att försöka få detta att framstå som en sensationell överraskning är oerhört abderitiskt. Vem tror man att man är?? En lokal version av Wikileaks som spårat ur eller?

Jag har ofta läst aktuell blogg med stort intresse men nu riktades nog det laddade vapnet åt fel håll. Men det är klart, det gäller väl att ta varje tillfälle att deklarera att personer som är av annat ursprung skall förpassas med enkel biljett till en annan plats, vilken spelar ingen roll bara vi slipper dem. Maken till egoism får man väl leta efter. Total avsaknad av medmänsklighet mot personer som mår så dåligt att de i sin desperation både försöker ta till mordbrand och självmord.

Nej, kommunen har gjort helt rätt som från början kritiserade handläggningen (trots att vi inget kan göra) och därefter följer upp och kontrollerar att infriade löften om ersättning förverkligas. När detta inte sker så gör man allt för att få in pengarna. BRA!!! Grattis medborgare... i detta fall finns bara beröm att ge er kommun. De som klagar på er kommun i detta avseende har bara egna intressen i sitt smala blickfån. Egoismen går direkt ut över det bästa för alla.

Tobbe i Teckomatorp

PS. Artikeln i Skånskan finns HÄR.

lördag 27 november 2010

Frågan om Företagaralliansen

Kommunens avtal med företagaralliansen är en svår och besvärlig fråga att hantera. Jag har åter läst in mig på avtalets lydelse, olika advokaters analyser och allt som står i Lag (2007:1091) om offentlig upphandling och den revision av lagen som gjordes 2010-07-15. Jag kan först konstatera att samtliga inblandade advokater i grunden verkar vara överens om att ett avtal, liknande det som vi nu har, mellan kommunen och Företagaralliansen, skall upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling. Denna uppfattning har även Företagaralliansens advokater om man läser deras utlåtande. Oenigheten består däremot dels i huruvida kommunen riskerar skadestånd när man säger upp kontraktet samt hur riskabelt det är för kommunen att fortsätta att bryta mot lagen.

Huruvida kommunen riskerar skadestånd beror helt på hur man lyckas hantera den förhandling som nu påbörjats avseende hur kommunen och Företagsalliansen skall hantera konsekvenserna av den uppsägning som kommer att göras. Det är av högsta vikt att båda parter tar sitt ansvar och försöker hitta en pragmatisk lösning som gör att Företagsalliansens delägare står skadefria rörande alla förhållandes där de ingått avtal för att lösa sin uppgift att stödja Kommunen i företagarfrågor och turism. Både kommunen och Företagsalliansens ledning måste bjuda till och göra sitt bästa för hantera denna utmaning. Icke minst för att ge stabilitet och säkerhet så att de anställda kan känna sig trygga i denna säkert mycket jobbiga och omvälvande situation.
Jag har själv vid ett antal tillfällen utsatts för stor risk att förlora mitt jobb på grund av omstruktureringar, och vid ett tillfälle tvingats att flytta för att få behålla mitt jobb. Jag vet att de anställda utsätts för svåra påfrestningar just nu. Vi måste därför, alla inblandade, visa dessa mycket stor respekt och omtanke. Det är företagarnas intressen och de anställdas intressen som måste vara i fokus. Detta kräver att ett antal inblandade aktörer måste vara noggranna att inte blanda ihop detta med andra intressen som kan förekomma i ärendet.

När det gäller huruvida det är förknippat med stor risk eller inte för kommunen att fortsätta bryta mot lagen om offentlig upphandling, är i grunden en helt hypotetisk fråga. Oavsett om man riskerar bestraffning eller inte bör inte en kommun bryta mot lagen. Det är direkt olämpligt av en kommun att ha ett sådant förhållningssätt. Om en kommun förbehåller sig rätten att bryta mot lagen så är det svårt att kräva av privatpersoner att upprätthålla laglydighet och moral på den fronten. Att uppmana till lagbrott är orimligt och att stödja en sådan ståndpunkt är lika orimligt.

Jag har som privatperson talat med ytterligare personer som har mångårig erfarenhet inom området och mycket gedigen akademisk grund inom juridikens område. Jag har också själv läst lagtexten och jämfört med den situation vi har i kommunen. Jag kan konstatera att det föreligger ett alvarligt hot om att kommunen riskerar sanktioner i form av Upphandlingsskadeavgifter som kan uppgå till mångmiljonbelopp. Bara risken att så blir fallet och att skattebetalarna får stå för notan är skäl nog för mig som politiker att, trots att det gör ont i både själ och hjärta, fatta detta mycket svåra beslut.
På vilka grunder jag baserar min uppfattning att detta riskerar bli oerhört dyrt för vår kommun, kommer jag att redovisa på kommande måndags kommunfullmäktigesammanträde.

Tobbe i Teckomatorp

onsdag 10 november 2010

Varför förändra stödet till företagarna?

Det är djupt beklagligt att vi måste förändra hur kommunen driver företagarfrågor. Anledningen är att vi inte kan fortsätta som vi gör nu. Det strider mot lagen. Företagsalliansen och dess medarbetare har gjort ett fantastiskt jobb genom åren. Man har varit proaktiva och tagit många beundransvärda initiativ. Det är med tungt sinne vi i Folkpartiet känner oss tvungna att ställa oss bakom denna förändring.

Det går inte att komma undan att det finns en överhängande risk att kommunen får böta om vi fortsätter. Dessa böter kan bli dyra och det blir skattebetalarna som får stå för notan. Det är inte rimligt att utsätta skattebetalarna för denna risk. Det är bättre att behålla dessa pengar och göra något gott för dem i stället för att betala böter som finansieras genom ytterligare neddragningar i skolan eller vården. Pengarna kommer från samma börs så det blir den faktiska effekten av böter.

Det står klart att kommunen bryter mot Lagen om offentlig upphandling. Detta har diskuterats med Företagsalliansen under mer än ett år och misstankarna om att det är ett lagbrott har funnits i många år. Sedan en tid tillbaka har lagen skärpts och det har blivit möjligt att utdöma böter mot kommuner som struntar i lagen. Tyvärr är det många kommuner som struntar i denna lag. Svalövs kommun är ingalunda ensamma. Lagen är till för att bland annat förhindra den mutskandal vi sett rullas upp i Göteborg. Lagen om offentlig upphandling är därmed en mycket viktig lag som skyddar medborgarnas intressen mot icke nogräknade mörkermän.

Hur skall vi då hindra att varken medborgarna riskerar att tvingas finansiera böter, skydda de anställda i Företagaralliansen från arbetslöshet och samtidigt säkra stödet till företagare och säkra stödet till besöksnäringen? Detta är en mycket svår operation som kräver noggrannhet.

Vi i Folkpartiet har blivit kritiserade för att vi ställer oss bakom detta beslut. Vi vet att det finns starka krafter med stora intressen i detta. Det är möjligt att Folkpartiet är värda kritik för att vi värnar medborgarnas intresse i detta men vi försöker också hitta en väg att värna andra gruppers intresse. Det vi nu gör, tillsammans med våra samarbetspartier, är följande:

- Vi säkerställer att alla som jobbar i Företagsalliansen erbjuds jobb i kommunen för att inte kastas ut i arbetslöshet.

- Vi säkerställer att Företagarna informeras innan beslut fattas i kommunfullmäktige. På denna information finns även möjlighet att komma med förslag på hur verksamheten skall utvecklas.

- Vi säkerställer att det finns möjlighet att låta verksamheten övergå när det påverkas som minst. Bland annat vill vi säkra att servicen till turisterna skall fungera under turistsäsongen.

- Vi säkerställer att hela turistdelen av verksamheten kan komma att bli föremål för en ny upphandling varvid alla som vill kan lägga ett bud.

Utöver ovanstående är vi fast beslutna att skapa ett bra stöd till företagare i nära anknytning till kommunens förvaltning för att på bästa sätt tillvara ta företagarnas intressen.

Svalövs kommun ligger i botten på de undersökningar som görs för att värdera om Sveriges kommuner är bra företagarkommuner. Detta måste förändras. Svalövs kommun kan inte överleva utan sina företagare. Detta är en av de viktigare frågorna för framtiden.

Det finns artiklar om detta i HD och i Skånskan. I HD kan man även se att Folkpartiet kritiseras av Harry Franzén. Tyvärr har han inte hela perspektivet och är inte uppdaterad på lagstiftningen som är till för att öka konkurrensen och hidra lämnande av mutor. Jag är säker på att Franzén inte varit lika kategorisk om han haft hela perspektivet.


Tobbe i Teckomatorp

Nu har HD skrivit om detta. Det går att läsa HÄR.

fredag 22 oktober 2010

Nytt styre i kommunen

Då var det klart... eller rättare sagt, nu börjar jobbet. Ett nytt styre i Svalövs kommun är på plats. Det blir ett märkligt styre bestående av FP, M och S.
Hur skall man nu få detta att gå ihop? Och ännu mer intressant, hur kan Folkpartiet ge sig in i det styret som man kritiserat under en hel valrörelse?

Det är viktigt att fastslå att detta inte är det gamla styret som "slukat" Folkpartiet. Detta är något helt nytt. Den starka majoriteten gör att partipiskan inte behöver vina lika tydligt. Ledamöter kan ha större frihet att agera efter övertygelse. Redan från första dagen vidtas de första åtgärderna för att öka insynen samt möjliggöra för en breddad och vitaliserad demokrati. Under mandatperiodens gång kommer ytterligare åtgärder för att driva på utvecklingen i samma riktning.

Varför blev det då inte en borgerlig Allians? För det första så fick inte en borgerlig Allians majoritet i Fullmäktige. Efter valet saknades ett mandat. Detta betyder att ytterligare ett parti skulle in i ett politiskt samarbete för att få majoritet. En sådan majoritet hade varit något svagare än den nu aktuella lösningen. Dessutom skulle 5 partier konkurrera om de politiska uppdragen i stället för 3. Med samma mängd uppdrag (eller färre då majoriteten varit svagare) hade Folkpartiets inflytande blivit betydligt sämre. Vår uppgift i Folkpartiet är att skapa så mycket politik som möjligt för de som röstade på oss. En röst på Folkpartiet skall vara så mycket värd som bara är möjligt. Vi kan inte sätta annat i första rummet.
Dessutom är det svårt att tillgodose 5 partiers vilja under en hel mandatperiod. Risken är uppenbar att någon så småningom skulle känna sig undanträngd och inte få sina hjärtefrågor tillgodosedda. Med den polarisering som det finns mellan några av de 5 aktuella partierna så är inte tiden mogen för en sådan lösning ännu. Beroende på vilken riktning utvecklingen tar under de kommande 4 åren så kan läget vara helt annorlunda nästa gång.

Nu är det dock de närmaste åren som gäller. Folkpartiets politiska program står fast. Vi kommer att arbeta hårt inom den nya ledningen för att visa på hur värdefullt det är att förverkliga de frågor som lyfts i programmet. Det är dessutom ganska lite av innehållet som står i direkt strid med uppfattningar inom S och M. Därför hyser jag goda förhoppningar att vi får en positiv utveckling de kommande fyra åren.

Tobbe i Teckomatorp

PS! På Folkpartiets hemsida står det om förhandlingarna HÄR.

Man kan även läsa om det HÄR

Och nu HÄR.

fredag 1 oktober 2010

Tack alla ni som röstat på Folkpartiet

Jag kan inte nog säga tack till alla som röstat på Folkpartiet. Tack alla som tagit sig tid att tala med någon av oss under valrörelsen. Det är viktigt för oss att få en bild av vilka frågor som är viktiga för kommuninvånarna. Det är varje politiskt partis plikt att lämna sitt svar på dessa frågeställningar. Sedan blir svaret olika beroende på vilket parti man tillhör. Skillnaden beror främst på vilken grundsyn man har på människor. Vi i Folkpartiet är Liberaler. För oss är det grundläggande att alla människor har samma värde. Den enskilda människans rättigheter (och skyldigheter) är viktigare än kollektivets rätt.
Vi i Folkpartiet lovar att göra att vi kan för att utveckal Svalövs kommun på ett positivt sätt, oavsett om vi gör det som en del av ett nytt styre i kommunen eller som en del i en ny opposition. Ni väljare har gjort oss starkare med era röster. Detta gör att våra möjligheter att lyckas klart har ökat. Vi kommer också att söka stöd bland våra liberala Folkpartivänner i Landskrona och på andra håll i Skåne för att lyckas.
Jag känner stor ödmjukhet inför uppgiften och tar den på djupaste alvar. Naturligtvis går det inte att förändra Svalövs kommun över en natt, men om fyra år skall alla som röstat på Folkpartiet i alla fall kunna säga att det märkts att Folkpartiet blivit starkare i Svalövs kommun. Nu börjar arbetet så jag kavlar upp ärmarna...

Läs även vår tacksida på Folkpartiets hemsida. Den hittar du HÄR. På denna sida kommer vi löpande framöver att oublicera nyheter som rör Svalövs kommun så det kan vara värt besväret att lägga den blande era favoriter och titta till där då och då.

Tobbe i Teckomatorp

tisdag 21 september 2010

Vilka frågor är viktigast?

Så var valet över. Det skall bli oerhört spännande att se om något av de större partierna kontaktar oss i Folkpartiet. Miljöpartiet har tydligen redan fått några trevare. Vilka frågor skall då vi i Folkpartiet sätta främst om vi kommer till ett förhandlingsbord? Blir det den lokala demokratin, den politiska organisationen, barntillsyn på obekväm arbetstid, en medborgardialog om kommunens gränser i framtiden, en uppryckning av skolan i kommunen eller någon annan fråga? Du får gärna hjälpa till och ge oss råd. Öppna en kommentar och skriv vad du tycker är viktigt.

Tobbe i Teckomatorp

PS. Vill du kolla i vårt program för att välja bland våra frågor så finns programmet HÄR. DS.

fredag 17 september 2010

In i kaklet!

Stor kampanj i morse på Teckomatorps station. Vår utdelning av 400 bullar var populär. Tillsammans med vårt flygblad "Nu är det dags för andra bullar" så fick vi Svalövs och Teckomatorpsborna att i hundratal höja mungiporna lite trots den tidiga morgonstunden. Dessutom är kraven på flygbladet berättigade:
- Renovera den politiska organisationen
- Förbättra lokal demokrati och medborgardialoger
- Börja tala om en framtida kommunsammanslagning NU!

Flera av dessa budskap fick jag också möjlighet att dryfta med en journalist från Skånskan. Artikeln kommer sannolikt under kvällen eller i morgon. Vi avslutar med kampanj i morgon och sedan blir det utdelning av valsedlar utanför alla kommunens vallokaler på söndag.
kl 1900 på söndag börjar valvakan. Alla inbjudna vet vart den går av stapeln. Där följer vi tillsammans dramat under kvällen tills vi har ett preliminärt resultat. Nu kör vi slutspurten!

Obehaglig lögn från Östros

Alldeles nyss stod Thomas Östros och levererade en riktigt obehaglig lögn i morgonnyheterna. Sossarna har äntligen upptäckt att skolan är valets viktigaste fråga (oerhört snabba i starten). För att övertrumfa Folkpartiet så offrar man nu förskolebarnen och kräver att man skall ha utbidning i matematik, svenska och engelska i förskolan. Men för att försöka dölja att man struntar i barnen bara man får makten försöker Östros utmåla Folkpartiet som sadister. Med sitt varma revisorsleende och glittrande torskögon säger Östros

- Vi i Socialdemokraterna, till skillnad från Folkpartiet, vill ju att barnen skall leka. Inte betygsättas och bara lära sig att sitta still.

Berätta nu för mig vilka Folkpartister som vill hindra förskolebarn från att leka? Har Östros helt tappat fattningen? Är det så här det blir när man är beredd att prostituera sig fullständigt för att få makten? Med Sossarna vid makten är det nu bevisat att Boljsevikfasonerna kommer fram och inte ens barnen på våra förskolor skyddas från krav på utbildning eller lögner från Arbetarpartet Socialdemokraterna. Det är riktigt obehagligt att se en så högt uppsatt politiker stå och ljuga medvetet och beräknande och dra med barn i sin stora lögn. Snuskigt.

De som vill veta vad Folkpartiet i Svalövs kommun vill kan i alla fall med fördel läsa Niclas blogg, där han förtjänstfull sammanställt det hela. Den hittar ni HÄR.

Tobbe i Teckomatorp

fredag 10 september 2010

En viktig kulturpolitisk motion

Vi har lämnat in en motion till Kommunfullmäktige rörande kulturpolitiken i kommunen. Det är oerhört viktigt att vi är noga med att hålla budget och att vi inte gör av med fler pengar än vi har. Vi måste prioritera skola, vård och omsorg. Dock finns det en undre gräns för andra verksamheter i kommunen. En verksamhet som misskötts under de senaste åren är kulturområdet. Den sittande ledningen har inte förmått att ge kulturen en rimlig position i de kommunala prioriteringarna. Den svaga kulturpolitiken har kraftigt utarmat kulturens möjligheter att verka.

Därför lägger Folkpartiet en kulturpolitisk motion i hopp om att starta en diskussion som kan förbättra den besvärande dåliga situationen. Sittande majoriteter brukar inte bifalla motioner från Folkpartiet. Däremot brukar man några månader senare, när motionen är glömd och förlåten, komma med egna förbättringsförslag inom aktuellt område. För oss i Folkpartiet är det sistnämnda det viktigaste.

Vi föreslår att kommunen, till skillnad från idag, tar ett systematiskt grepp om kulturområdet och dessutom gör detta tillsammans med de som är kunniga inom området. Att Svalövs kommun inte är särskilt framstående inom området kan man läsa HÄR.

Hela motionen kan ni läsa HÄR.

Tobbe i Teckomatorp

tisdag 7 september 2010

Tydligare svar om vindkraft tack!

Centerpartiet redovisar i Skånska Dagbladet sin syn på hur vindkraftfrågan skall hanteras i kommunen. Man anser att det behövs en ny vindkraftsplan. Däremot redovisas inget om vad en sådan skall innehålla. I sin insändare påpekar man att dagens vindkraftverk är betydligt större än de som byggdes för något år sedan. Däremot berättar man inget om huruvida detta betyder att avstånden till bebyggelse skall vara större än de 700 meter som gäller idag eller om man föredrar andra avstånd.

Miljöpartiet å sin sida anser att 700 meter är för stort avstånd och att folk får acceptera att få sin livsmiljö förstörd för att nya vindkraftverk skall få generera mer vinster till bolagsägarna.

I USA talas det nu om att avstånd mellan vindkraftverk och närmaste bebyggelse skall vara runt 2000 meter. Detta efter att många människor drabbats av vindkraftens många negativa effekter.

Centerpartiet är oss däremot svaret skyldig. Man anser också att det är kommunens vindkraftsplan som är skulden till de rättsliga förfaranden som nu utspelas och inte det faktum att det beror på att en enskild företagare vill bättra på sitt företags vinst med ett antal miljoner genom att stämma kommunen. Man anser att vindkraftföretagen måste vara beredda att kompromissa. Detta låter vid en första anblick rimligt men då glömmer man ett viktigt faktum.

En kompromiss innebär att minst två parter är beredda att ge efter på sina ståndpunkter. Det Centerpartiet skriver är därmed att enskilda personer, som torde vara den andra parten, skall tvingas kompromissa avseende sin livsmiljö. Vi Folkpartister är liberala. I liberalismens grundtanke ligger att försvara den enskilda människans rättigheter. För oss är det otänkbart att man skall tvinga enskilda människor att kompromissa med företag vars intention är att tjäna pengar. Endast om Centerpartiet och andra vindkraftsvänliga partier kan garantera enskilda människors rättigheter är det möjligt med en dialog om en lösning. Vi måste få ett tydligare svar om vindkraften från de vinkraftspositiva partierna.

En garanti att företagen som tjänar pengarna fullt ut, till sista kronan, tar ansvar för effekterna av sin verksamhet är fullt rimlig. Detta gäller för alla andra industrier och borde gälla vindkraften också.

Detta är inte en energipolitisk fråga då vindkraftens bidrag till landets energiförsörjning är både marginellt och dyrt. De levererade verkningsgraderna på de vindkraftverk som är i drift i dag är lång sämre än vad man förväntat sig i de teoretiska beräkningarna. Detta gör vindkraften till ett ännu dyrare alternativ. Vindkraften är en parantes i vår energiförsörjning och kommer att ersättas så fort vi har ett mer hållbart alternativ till kärnkraften.

Tills dess vill jag inte ha el i mina kontakter som producerats på bekostnad av människors olycka. Går det att köpa garanterat vindkraftsfri el av något elbolag?

Tobbe i Teckomatorp

lördag 4 september 2010

Kampanj och affischerI dag har det verkligen varit fullt ös. Det känns kanon att ha så mycket support. Det är bara att titta och njuta.....
fredag 3 september 2010

Den smutsiga vindkraften

Vindkraft och människor hör inte ihop. Vindkraftverk är industriverksamhet som bl.a. kräver omfattande säkerhetsavstånd runt varje vindkraftverk. Om vindkraftverket havererar är det mycket stor risk för skador på allt och alla som är i närheten. Detta begränsar människors rörelsefrihet i områden där verk uppförts. I Sverige är säkerhetsavstånden 300 meter. I USA har man kommit fram till att avståndet till närmaste granne bör vara minst 2000 meter. Vindkraft minskar tillgången till vår fria natur.

Om vindkraftverk uppförs i områden där människor bor finns överhängande risk att människor tar skada på olika sätt. Fastigheter rasar i värde på ett sätt som kan skapa ekonomisk katastrof för enskilda. Vindkraftverken ger buller som vi inte är säkra på är ofarliga. Kraftverken ger också slagskugga om man råkar ha solen rakt i rotorbladen från sitt hus räknat. Då är det som att hela tiden ha ett långsamt stroboskop i sitt hem. Hälsoeffekterna av detta är tämligen outforskade men troligen ej positiva. Vindkraft ger negativa effekter för människor.

Varje vindkraftverk som är igång måste ha en ”backup” från ett annat kraftverk som står på ”tomgång”. Detta för att kraftnätet, om det slutar blåsa, omedelbart måste ha kompensation för den uteblivna kraften från vindkraftverken. Om detta inte sker blir det snabbt spänningsfall och nätet havererar. Detta kallas ”reglerkraft”. Det är ont om reglerkraft. Om vindkraften byggs ut är risken överhängande att reglerkraften kommer att utgöras av kraftverk som drivs med fossila bränslen som står på ”tomgång” och sprider växthusgaser. Vindkraften är inte så grön som den verkar.


Vindkraften har dålig verkningsgrad och är dyr att investera i. Utan de omfattande subventioner vindkraften får skulle den inte vara lönsam. Sverige har ett elöverskott för närvarande. Ingen behöver den dyra vindkraften för att tillgodose sitt energibehov. Det vi betalar i elcertifikat på vår elräkning går direkt som vinst till de personer som nu startar vindkraftsföretag. Dessa företag behöver inte försäkra vindkraftverken så att nedmontering och skrotning säkerställs. Om dessa företag inte är likvida när vindkraftverken tjänat ut kan ansvaret och kostnaden att montera ner kraftverken falla på kommunen. Vindkraften är en dålig affär för alla utom de som profiterar på subventionerna.

Jag hade varit stolt inbetalare av elcertifikat om pengarna hade gått till forskning om nya energikällor som tex solenergi i stället för att pengarna nu rinner ner i kassakistan på företag som ren vinst på smutsig vindkraft.

Man kan läsa om senaste protestkonserten HÄR.

Nu ligger informationen även på Folkpartiets hemsida som du hittar HÄR.

Tobbe i Teckomatorp

PS. Den som vill läsa mer om riskerna kan bla titta på denna LÄNK DS.

Lite om lönsamhet, kostnader och subventioner kan man läsa HÄR.