tisdag 21 september 2010

Vilka frågor är viktigast?

Så var valet över. Det skall bli oerhört spännande att se om något av de större partierna kontaktar oss i Folkpartiet. Miljöpartiet har tydligen redan fått några trevare. Vilka frågor skall då vi i Folkpartiet sätta främst om vi kommer till ett förhandlingsbord? Blir det den lokala demokratin, den politiska organisationen, barntillsyn på obekväm arbetstid, en medborgardialog om kommunens gränser i framtiden, en uppryckning av skolan i kommunen eller någon annan fråga? Du får gärna hjälpa till och ge oss råd. Öppna en kommentar och skriv vad du tycker är viktigt.

Tobbe i Teckomatorp

PS. Vill du kolla i vårt program för att välja bland våra frågor så finns programmet HÄR. DS.

fredag 17 september 2010

In i kaklet!

Stor kampanj i morse på Teckomatorps station. Vår utdelning av 400 bullar var populär. Tillsammans med vårt flygblad "Nu är det dags för andra bullar" så fick vi Svalövs och Teckomatorpsborna att i hundratal höja mungiporna lite trots den tidiga morgonstunden. Dessutom är kraven på flygbladet berättigade:
- Renovera den politiska organisationen
- Förbättra lokal demokrati och medborgardialoger
- Börja tala om en framtida kommunsammanslagning NU!

Flera av dessa budskap fick jag också möjlighet att dryfta med en journalist från Skånskan. Artikeln kommer sannolikt under kvällen eller i morgon. Vi avslutar med kampanj i morgon och sedan blir det utdelning av valsedlar utanför alla kommunens vallokaler på söndag.
kl 1900 på söndag börjar valvakan. Alla inbjudna vet vart den går av stapeln. Där följer vi tillsammans dramat under kvällen tills vi har ett preliminärt resultat. Nu kör vi slutspurten!

Obehaglig lögn från Östros

Alldeles nyss stod Thomas Östros och levererade en riktigt obehaglig lögn i morgonnyheterna. Sossarna har äntligen upptäckt att skolan är valets viktigaste fråga (oerhört snabba i starten). För att övertrumfa Folkpartiet så offrar man nu förskolebarnen och kräver att man skall ha utbidning i matematik, svenska och engelska i förskolan. Men för att försöka dölja att man struntar i barnen bara man får makten försöker Östros utmåla Folkpartiet som sadister. Med sitt varma revisorsleende och glittrande torskögon säger Östros

- Vi i Socialdemokraterna, till skillnad från Folkpartiet, vill ju att barnen skall leka. Inte betygsättas och bara lära sig att sitta still.

Berätta nu för mig vilka Folkpartister som vill hindra förskolebarn från att leka? Har Östros helt tappat fattningen? Är det så här det blir när man är beredd att prostituera sig fullständigt för att få makten? Med Sossarna vid makten är det nu bevisat att Boljsevikfasonerna kommer fram och inte ens barnen på våra förskolor skyddas från krav på utbildning eller lögner från Arbetarpartet Socialdemokraterna. Det är riktigt obehagligt att se en så högt uppsatt politiker stå och ljuga medvetet och beräknande och dra med barn i sin stora lögn. Snuskigt.

De som vill veta vad Folkpartiet i Svalövs kommun vill kan i alla fall med fördel läsa Niclas blogg, där han förtjänstfull sammanställt det hela. Den hittar ni HÄR.

Tobbe i Teckomatorp

fredag 10 september 2010

En viktig kulturpolitisk motion

Vi har lämnat in en motion till Kommunfullmäktige rörande kulturpolitiken i kommunen. Det är oerhört viktigt att vi är noga med att hålla budget och att vi inte gör av med fler pengar än vi har. Vi måste prioritera skola, vård och omsorg. Dock finns det en undre gräns för andra verksamheter i kommunen. En verksamhet som misskötts under de senaste åren är kulturområdet. Den sittande ledningen har inte förmått att ge kulturen en rimlig position i de kommunala prioriteringarna. Den svaga kulturpolitiken har kraftigt utarmat kulturens möjligheter att verka.

Därför lägger Folkpartiet en kulturpolitisk motion i hopp om att starta en diskussion som kan förbättra den besvärande dåliga situationen. Sittande majoriteter brukar inte bifalla motioner från Folkpartiet. Däremot brukar man några månader senare, när motionen är glömd och förlåten, komma med egna förbättringsförslag inom aktuellt område. För oss i Folkpartiet är det sistnämnda det viktigaste.

Vi föreslår att kommunen, till skillnad från idag, tar ett systematiskt grepp om kulturområdet och dessutom gör detta tillsammans med de som är kunniga inom området. Att Svalövs kommun inte är särskilt framstående inom området kan man läsa HÄR.

Hela motionen kan ni läsa HÄR.

Tobbe i Teckomatorp

tisdag 7 september 2010

Tydligare svar om vindkraft tack!

Centerpartiet redovisar i Skånska Dagbladet sin syn på hur vindkraftfrågan skall hanteras i kommunen. Man anser att det behövs en ny vindkraftsplan. Däremot redovisas inget om vad en sådan skall innehålla. I sin insändare påpekar man att dagens vindkraftverk är betydligt större än de som byggdes för något år sedan. Däremot berättar man inget om huruvida detta betyder att avstånden till bebyggelse skall vara större än de 700 meter som gäller idag eller om man föredrar andra avstånd.

Miljöpartiet å sin sida anser att 700 meter är för stort avstånd och att folk får acceptera att få sin livsmiljö förstörd för att nya vindkraftverk skall få generera mer vinster till bolagsägarna.

I USA talas det nu om att avstånd mellan vindkraftverk och närmaste bebyggelse skall vara runt 2000 meter. Detta efter att många människor drabbats av vindkraftens många negativa effekter.

Centerpartiet är oss däremot svaret skyldig. Man anser också att det är kommunens vindkraftsplan som är skulden till de rättsliga förfaranden som nu utspelas och inte det faktum att det beror på att en enskild företagare vill bättra på sitt företags vinst med ett antal miljoner genom att stämma kommunen. Man anser att vindkraftföretagen måste vara beredda att kompromissa. Detta låter vid en första anblick rimligt men då glömmer man ett viktigt faktum.

En kompromiss innebär att minst två parter är beredda att ge efter på sina ståndpunkter. Det Centerpartiet skriver är därmed att enskilda personer, som torde vara den andra parten, skall tvingas kompromissa avseende sin livsmiljö. Vi Folkpartister är liberala. I liberalismens grundtanke ligger att försvara den enskilda människans rättigheter. För oss är det otänkbart att man skall tvinga enskilda människor att kompromissa med företag vars intention är att tjäna pengar. Endast om Centerpartiet och andra vindkraftsvänliga partier kan garantera enskilda människors rättigheter är det möjligt med en dialog om en lösning. Vi måste få ett tydligare svar om vindkraften från de vinkraftspositiva partierna.

En garanti att företagen som tjänar pengarna fullt ut, till sista kronan, tar ansvar för effekterna av sin verksamhet är fullt rimlig. Detta gäller för alla andra industrier och borde gälla vindkraften också.

Detta är inte en energipolitisk fråga då vindkraftens bidrag till landets energiförsörjning är både marginellt och dyrt. De levererade verkningsgraderna på de vindkraftverk som är i drift i dag är lång sämre än vad man förväntat sig i de teoretiska beräkningarna. Detta gör vindkraften till ett ännu dyrare alternativ. Vindkraften är en parantes i vår energiförsörjning och kommer att ersättas så fort vi har ett mer hållbart alternativ till kärnkraften.

Tills dess vill jag inte ha el i mina kontakter som producerats på bekostnad av människors olycka. Går det att köpa garanterat vindkraftsfri el av något elbolag?

Tobbe i Teckomatorp

lördag 4 september 2010

Kampanj och affischerI dag har det verkligen varit fullt ös. Det känns kanon att ha så mycket support. Det är bara att titta och njuta.....
fredag 3 september 2010

Den smutsiga vindkraften

Vindkraft och människor hör inte ihop. Vindkraftverk är industriverksamhet som bl.a. kräver omfattande säkerhetsavstånd runt varje vindkraftverk. Om vindkraftverket havererar är det mycket stor risk för skador på allt och alla som är i närheten. Detta begränsar människors rörelsefrihet i områden där verk uppförts. I Sverige är säkerhetsavstånden 300 meter. I USA har man kommit fram till att avståndet till närmaste granne bör vara minst 2000 meter. Vindkraft minskar tillgången till vår fria natur.

Om vindkraftverk uppförs i områden där människor bor finns överhängande risk att människor tar skada på olika sätt. Fastigheter rasar i värde på ett sätt som kan skapa ekonomisk katastrof för enskilda. Vindkraftverken ger buller som vi inte är säkra på är ofarliga. Kraftverken ger också slagskugga om man råkar ha solen rakt i rotorbladen från sitt hus räknat. Då är det som att hela tiden ha ett långsamt stroboskop i sitt hem. Hälsoeffekterna av detta är tämligen outforskade men troligen ej positiva. Vindkraft ger negativa effekter för människor.

Varje vindkraftverk som är igång måste ha en ”backup” från ett annat kraftverk som står på ”tomgång”. Detta för att kraftnätet, om det slutar blåsa, omedelbart måste ha kompensation för den uteblivna kraften från vindkraftverken. Om detta inte sker blir det snabbt spänningsfall och nätet havererar. Detta kallas ”reglerkraft”. Det är ont om reglerkraft. Om vindkraften byggs ut är risken överhängande att reglerkraften kommer att utgöras av kraftverk som drivs med fossila bränslen som står på ”tomgång” och sprider växthusgaser. Vindkraften är inte så grön som den verkar.


Vindkraften har dålig verkningsgrad och är dyr att investera i. Utan de omfattande subventioner vindkraften får skulle den inte vara lönsam. Sverige har ett elöverskott för närvarande. Ingen behöver den dyra vindkraften för att tillgodose sitt energibehov. Det vi betalar i elcertifikat på vår elräkning går direkt som vinst till de personer som nu startar vindkraftsföretag. Dessa företag behöver inte försäkra vindkraftverken så att nedmontering och skrotning säkerställs. Om dessa företag inte är likvida när vindkraftverken tjänat ut kan ansvaret och kostnaden att montera ner kraftverken falla på kommunen. Vindkraften är en dålig affär för alla utom de som profiterar på subventionerna.

Jag hade varit stolt inbetalare av elcertifikat om pengarna hade gått till forskning om nya energikällor som tex solenergi i stället för att pengarna nu rinner ner i kassakistan på företag som ren vinst på smutsig vindkraft.

Man kan läsa om senaste protestkonserten HÄR.

Nu ligger informationen även på Folkpartiets hemsida som du hittar HÄR.

Tobbe i Teckomatorp

PS. Den som vill läsa mer om riskerna kan bla titta på denna LÄNK DS.

Lite om lönsamhet, kostnader och subventioner kan man läsa HÄR.