fredag 22 oktober 2010

Nytt styre i kommunen

Då var det klart... eller rättare sagt, nu börjar jobbet. Ett nytt styre i Svalövs kommun är på plats. Det blir ett märkligt styre bestående av FP, M och S.
Hur skall man nu få detta att gå ihop? Och ännu mer intressant, hur kan Folkpartiet ge sig in i det styret som man kritiserat under en hel valrörelse?

Det är viktigt att fastslå att detta inte är det gamla styret som "slukat" Folkpartiet. Detta är något helt nytt. Den starka majoriteten gör att partipiskan inte behöver vina lika tydligt. Ledamöter kan ha större frihet att agera efter övertygelse. Redan från första dagen vidtas de första åtgärderna för att öka insynen samt möjliggöra för en breddad och vitaliserad demokrati. Under mandatperiodens gång kommer ytterligare åtgärder för att driva på utvecklingen i samma riktning.

Varför blev det då inte en borgerlig Allians? För det första så fick inte en borgerlig Allians majoritet i Fullmäktige. Efter valet saknades ett mandat. Detta betyder att ytterligare ett parti skulle in i ett politiskt samarbete för att få majoritet. En sådan majoritet hade varit något svagare än den nu aktuella lösningen. Dessutom skulle 5 partier konkurrera om de politiska uppdragen i stället för 3. Med samma mängd uppdrag (eller färre då majoriteten varit svagare) hade Folkpartiets inflytande blivit betydligt sämre. Vår uppgift i Folkpartiet är att skapa så mycket politik som möjligt för de som röstade på oss. En röst på Folkpartiet skall vara så mycket värd som bara är möjligt. Vi kan inte sätta annat i första rummet.
Dessutom är det svårt att tillgodose 5 partiers vilja under en hel mandatperiod. Risken är uppenbar att någon så småningom skulle känna sig undanträngd och inte få sina hjärtefrågor tillgodosedda. Med den polarisering som det finns mellan några av de 5 aktuella partierna så är inte tiden mogen för en sådan lösning ännu. Beroende på vilken riktning utvecklingen tar under de kommande 4 åren så kan läget vara helt annorlunda nästa gång.

Nu är det dock de närmaste åren som gäller. Folkpartiets politiska program står fast. Vi kommer att arbeta hårt inom den nya ledningen för att visa på hur värdefullt det är att förverkliga de frågor som lyfts i programmet. Det är dessutom ganska lite av innehållet som står i direkt strid med uppfattningar inom S och M. Därför hyser jag goda förhoppningar att vi får en positiv utveckling de kommande fyra åren.

Tobbe i Teckomatorp

PS! På Folkpartiets hemsida står det om förhandlingarna HÄR.

Man kan även läsa om det HÄR

Och nu HÄR.

fredag 1 oktober 2010

Tack alla ni som röstat på Folkpartiet

Jag kan inte nog säga tack till alla som röstat på Folkpartiet. Tack alla som tagit sig tid att tala med någon av oss under valrörelsen. Det är viktigt för oss att få en bild av vilka frågor som är viktiga för kommuninvånarna. Det är varje politiskt partis plikt att lämna sitt svar på dessa frågeställningar. Sedan blir svaret olika beroende på vilket parti man tillhör. Skillnaden beror främst på vilken grundsyn man har på människor. Vi i Folkpartiet är Liberaler. För oss är det grundläggande att alla människor har samma värde. Den enskilda människans rättigheter (och skyldigheter) är viktigare än kollektivets rätt.
Vi i Folkpartiet lovar att göra att vi kan för att utveckal Svalövs kommun på ett positivt sätt, oavsett om vi gör det som en del av ett nytt styre i kommunen eller som en del i en ny opposition. Ni väljare har gjort oss starkare med era röster. Detta gör att våra möjligheter att lyckas klart har ökat. Vi kommer också att söka stöd bland våra liberala Folkpartivänner i Landskrona och på andra håll i Skåne för att lyckas.
Jag känner stor ödmjukhet inför uppgiften och tar den på djupaste alvar. Naturligtvis går det inte att förändra Svalövs kommun över en natt, men om fyra år skall alla som röstat på Folkpartiet i alla fall kunna säga att det märkts att Folkpartiet blivit starkare i Svalövs kommun. Nu börjar arbetet så jag kavlar upp ärmarna...

Läs även vår tacksida på Folkpartiets hemsida. Den hittar du HÄR. På denna sida kommer vi löpande framöver att oublicera nyheter som rör Svalövs kommun så det kan vara värt besväret att lägga den blande era favoriter och titta till där då och då.

Tobbe i Teckomatorp