lördag 27 november 2010

Frågan om Företagaralliansen

Kommunens avtal med företagaralliansen är en svår och besvärlig fråga att hantera. Jag har åter läst in mig på avtalets lydelse, olika advokaters analyser och allt som står i Lag (2007:1091) om offentlig upphandling och den revision av lagen som gjordes 2010-07-15. Jag kan först konstatera att samtliga inblandade advokater i grunden verkar vara överens om att ett avtal, liknande det som vi nu har, mellan kommunen och Företagaralliansen, skall upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling. Denna uppfattning har även Företagaralliansens advokater om man läser deras utlåtande. Oenigheten består däremot dels i huruvida kommunen riskerar skadestånd när man säger upp kontraktet samt hur riskabelt det är för kommunen att fortsätta att bryta mot lagen.

Huruvida kommunen riskerar skadestånd beror helt på hur man lyckas hantera den förhandling som nu påbörjats avseende hur kommunen och Företagsalliansen skall hantera konsekvenserna av den uppsägning som kommer att göras. Det är av högsta vikt att båda parter tar sitt ansvar och försöker hitta en pragmatisk lösning som gör att Företagsalliansens delägare står skadefria rörande alla förhållandes där de ingått avtal för att lösa sin uppgift att stödja Kommunen i företagarfrågor och turism. Både kommunen och Företagsalliansens ledning måste bjuda till och göra sitt bästa för hantera denna utmaning. Icke minst för att ge stabilitet och säkerhet så att de anställda kan känna sig trygga i denna säkert mycket jobbiga och omvälvande situation.
Jag har själv vid ett antal tillfällen utsatts för stor risk att förlora mitt jobb på grund av omstruktureringar, och vid ett tillfälle tvingats att flytta för att få behålla mitt jobb. Jag vet att de anställda utsätts för svåra påfrestningar just nu. Vi måste därför, alla inblandade, visa dessa mycket stor respekt och omtanke. Det är företagarnas intressen och de anställdas intressen som måste vara i fokus. Detta kräver att ett antal inblandade aktörer måste vara noggranna att inte blanda ihop detta med andra intressen som kan förekomma i ärendet.

När det gäller huruvida det är förknippat med stor risk eller inte för kommunen att fortsätta bryta mot lagen om offentlig upphandling, är i grunden en helt hypotetisk fråga. Oavsett om man riskerar bestraffning eller inte bör inte en kommun bryta mot lagen. Det är direkt olämpligt av en kommun att ha ett sådant förhållningssätt. Om en kommun förbehåller sig rätten att bryta mot lagen så är det svårt att kräva av privatpersoner att upprätthålla laglydighet och moral på den fronten. Att uppmana till lagbrott är orimligt och att stödja en sådan ståndpunkt är lika orimligt.

Jag har som privatperson talat med ytterligare personer som har mångårig erfarenhet inom området och mycket gedigen akademisk grund inom juridikens område. Jag har också själv läst lagtexten och jämfört med den situation vi har i kommunen. Jag kan konstatera att det föreligger ett alvarligt hot om att kommunen riskerar sanktioner i form av Upphandlingsskadeavgifter som kan uppgå till mångmiljonbelopp. Bara risken att så blir fallet och att skattebetalarna får stå för notan är skäl nog för mig som politiker att, trots att det gör ont i både själ och hjärta, fatta detta mycket svåra beslut.
På vilka grunder jag baserar min uppfattning att detta riskerar bli oerhört dyrt för vår kommun, kommer jag att redovisa på kommande måndags kommunfullmäktigesammanträde.

Tobbe i Teckomatorp

onsdag 10 november 2010

Varför förändra stödet till företagarna?

Det är djupt beklagligt att vi måste förändra hur kommunen driver företagarfrågor. Anledningen är att vi inte kan fortsätta som vi gör nu. Det strider mot lagen. Företagsalliansen och dess medarbetare har gjort ett fantastiskt jobb genom åren. Man har varit proaktiva och tagit många beundransvärda initiativ. Det är med tungt sinne vi i Folkpartiet känner oss tvungna att ställa oss bakom denna förändring.

Det går inte att komma undan att det finns en överhängande risk att kommunen får böta om vi fortsätter. Dessa böter kan bli dyra och det blir skattebetalarna som får stå för notan. Det är inte rimligt att utsätta skattebetalarna för denna risk. Det är bättre att behålla dessa pengar och göra något gott för dem i stället för att betala böter som finansieras genom ytterligare neddragningar i skolan eller vården. Pengarna kommer från samma börs så det blir den faktiska effekten av böter.

Det står klart att kommunen bryter mot Lagen om offentlig upphandling. Detta har diskuterats med Företagsalliansen under mer än ett år och misstankarna om att det är ett lagbrott har funnits i många år. Sedan en tid tillbaka har lagen skärpts och det har blivit möjligt att utdöma böter mot kommuner som struntar i lagen. Tyvärr är det många kommuner som struntar i denna lag. Svalövs kommun är ingalunda ensamma. Lagen är till för att bland annat förhindra den mutskandal vi sett rullas upp i Göteborg. Lagen om offentlig upphandling är därmed en mycket viktig lag som skyddar medborgarnas intressen mot icke nogräknade mörkermän.

Hur skall vi då hindra att varken medborgarna riskerar att tvingas finansiera böter, skydda de anställda i Företagaralliansen från arbetslöshet och samtidigt säkra stödet till företagare och säkra stödet till besöksnäringen? Detta är en mycket svår operation som kräver noggrannhet.

Vi i Folkpartiet har blivit kritiserade för att vi ställer oss bakom detta beslut. Vi vet att det finns starka krafter med stora intressen i detta. Det är möjligt att Folkpartiet är värda kritik för att vi värnar medborgarnas intresse i detta men vi försöker också hitta en väg att värna andra gruppers intresse. Det vi nu gör, tillsammans med våra samarbetspartier, är följande:

- Vi säkerställer att alla som jobbar i Företagsalliansen erbjuds jobb i kommunen för att inte kastas ut i arbetslöshet.

- Vi säkerställer att Företagarna informeras innan beslut fattas i kommunfullmäktige. På denna information finns även möjlighet att komma med förslag på hur verksamheten skall utvecklas.

- Vi säkerställer att det finns möjlighet att låta verksamheten övergå när det påverkas som minst. Bland annat vill vi säkra att servicen till turisterna skall fungera under turistsäsongen.

- Vi säkerställer att hela turistdelen av verksamheten kan komma att bli föremål för en ny upphandling varvid alla som vill kan lägga ett bud.

Utöver ovanstående är vi fast beslutna att skapa ett bra stöd till företagare i nära anknytning till kommunens förvaltning för att på bästa sätt tillvara ta företagarnas intressen.

Svalövs kommun ligger i botten på de undersökningar som görs för att värdera om Sveriges kommuner är bra företagarkommuner. Detta måste förändras. Svalövs kommun kan inte överleva utan sina företagare. Detta är en av de viktigare frågorna för framtiden.

Det finns artiklar om detta i HD och i Skånskan. I HD kan man även se att Folkpartiet kritiseras av Harry Franzén. Tyvärr har han inte hela perspektivet och är inte uppdaterad på lagstiftningen som är till för att öka konkurrensen och hidra lämnande av mutor. Jag är säker på att Franzén inte varit lika kategorisk om han haft hela perspektivet.


Tobbe i Teckomatorp

Nu har HD skrivit om detta. Det går att läsa HÄR.