måndag 27 december 2010

Tyck rätt om vindkraften. Storebror ser dig!!!

Statliga myndigyheter övervakar internet för att snabbt slå till mot personer som tycker fel om tex vindkraften. Detta fick jag erfara när jag skrivit en rykande kritisk blogg om vindkraftens baksida, att den inte behövs för vår energiproduktion, att den lever helt på subventioner, att den är farlig för människor och djur som vistas för nära den och att det finns en risk att små vindkraftsbolag som kör slut på sina pengar inte får råd att, eller vill, städa efter sig när maskinen man lyft upp på en extremt hög påle faller för ålderssträcket och blir utsliten. Detta är åsikter man inte får ha utan att kontaktas av myndigheterna. I mitt fall kontaktades jag av Kajsa Olsson som påstod att hon uppmärksammats på mina felaktigheter av en person vid något möte eller konferens. När jag ville veta vem denna person var hade hon plötsligt glömt detta. Några minnesanteckningar, vilket är standard när man jobbar vid en offentlig myndighet var det inte tal om. Jag skulle endast rätta in mig i ledet och ta emot en rättelse utan att komma med några synpunkter. Hela mailutväxlingen, vilken torde vara offnentlig (enl sista mailet) kan ni läsa här:

OBS! Läs nedifrån för att få rätt ordningsföljd på mailen!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Hej Torbjörn Ekelund,

Mejlväxlingen har dnr 420-10-4309.

Om du är intresserad av information om vindkraft är du välkommen att kontakta mig.

vänlig hälsning

Kajsa Olsson
Tel. +46 (0)16 544 20 63


Från: Tobbe Folkpartiet [mailto:folkpartiet@ekelund.nl]
Skickat: den 29 oktober 2010 12:32
Till: Kajsa Olsson
Ämne: Re: Texten "Vindkraft, nej tack"


Hej

Vilket diarienummer har vår mailkoversation?

Mvh

Torbjörn Ekelund

----- Original Message -----

From: Kajsa Olsson

To: 'Tobbe Folkpartiet'

Sent: Friday, October 29, 2010 11:46 AM

Subject: SV: Texten "Vindkraft, nej tack"Hej Torbjörn Ekelund,

det här är inte en fråga om tillsyn. Jag kontaktade er för att säga att ni var välkomna att höra av er om ni ville rätta sakfel i ett inlägg som ni har ute. Det är snarare en fråga om allmän service.

Den information du efterfrågar finns inte eftersom det här inte är ett ärende.

Om du har vidare frågor kring detta ber jag dig kontakta verksjuristen Fredrik Selander,

tel 016-5442000.

Om du är intresserad av information om vindkraft är du välkommen att kontakta mig.

vänlig hälsning

Kajsa Olsson
Tel. +46 (0)16 544 20 63


Från: Tobbe Folkpartiet [mailto:folkpartiet@ekelund.nl]
Skickat: den 28 oktober 2010 20:24
Till: Kajsa Olsson
Ämne: Re: Texten "Vindkraft, nej tack"


Hej

Om du får uppgifter som resulterar i en åtgärd (vilket denna information uppenbarligen resulterat i) är det rimligt att du har anteckningar om detta. Även på ett möte eller konferens är du ju statlig tjänsteperson och representant för en myndighet. På samma sätt är den mailkonversation vi nu har offentlig handlig och skall diarieföras. Skall jag uppfatta de tre första meningarna i nedanstående meddelande som ett beslut om avslag på min begäran att få informationen?


Mvh

Torbjörn Ekelund

----- Original Message -----

From: Kajsa Olsson

To: 'Tobbe Folkpartiet'

Sent: Thursday, October 28, 2010 9:25 AM

Subject: SV: Texten "Vindkraft, nej tack"Hej Torbjörn Ekelund,

det är inte helt riktigt att namnen på alla som kontaktar oss är offentlig handling. Det går att kontakta en myndighet och begära att få vara anonym. Om jag får höra något i pausen på en konferens eller ett möte, så skriver jag inte ner namnen på alla som säger något till mig.

Jag står gärna till tjänst om du vill ha information om vindkraft.

Jag arbetar just nu på att uppdatera ett dokument med allmän information om vindkraft och säkerhet (i samverkan med Elsäkerhetsverket, Arbetsmiljöverket, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, Boverket och Naturvårdsverket).

Vill du ha det dokumentet så sänder jag över det när det är klart.

vänlig hälsning


Kajsa Olsson
Tel. +46 (0)16 544 20 63


Från: Tobbe Folkpartiet [mailto:folkpartiet@ekelund.nl]
Skickat: den 26 oktober 2010 16:14
Till: Kajsa Olsson
Ämne: Re: Texten "Vindkraft, nej tack"


Hej


Då önskar jag uppgift om vem som uppmärksammat dig på de påstådda sakfelen. Det torde vara en offentlig uppgift. Jag tar gärna emot svar via mail.


Mvh

Torbjörn Ekelund

----- Original Message -----

From: Kajsa Olsson

To: 'Tobbe Folkpartiet'

Sent: Tuesday, October 26, 2010 3:32 PM

Subject: SV: Texten "Vindkraft, nej tack"


Hej Tobbe,

jag tror att du har missförstått mitt mejl. Energimyndigheten har ett främjandeuppdrag när det gäller vindkraft, det framgår av regleringsbrevet. Jag arbetar inom nätverket för vindbruk, ett projekt med syfte att sprida kunskap och information om naturresursen vind.

Jag hörde av mig för att jag hade gjorts uppmärksam på att det fanns sakfel på er hemsida - precis samma sakfel hade också dykt upp på andra ställen - och erbjöd er att kontakta mig.

Hur partierna i Svalövs kommun ställer sig till vindkraftutbyggnad är en politisk fråga, men mitt mejl handlade om fakta. Inte om politik.

Det var tråkigt att du tog illa upp.

Du är välkommen att höra av dig om du undrar något mer,

vänlig hälsning


Kajsa Olsson

Handläggare Vindkraftenheten

Nätverket för Vindbruk

Box 310

631 04 Eskilstuna

tel: 016-544 20 63

fax: 016-544 20 99

SMS: 070-216 03 84

www.natverketforvindbruk.se

www.energimyndigheten.seFrån: Tobbe Folkpartiet [mailto:folkpartiet@ekelund.nl]
Skickat: den 26 oktober 2010 10:42
Till: Kajsa Olsson
Ämne: Re: Texten "Vindkraft, nej tack"


Hej

Säkerhetsavstånden är hämtade från den manual som en av tillverkarna, Vesta, har angivet. Vesta vill inte kännas vid avståndet nu men det finns exemplar av manualen som bekräftar företagets standard. Avståndet är kopplat till nedfallande is samt risk för haveri. När det gäller backup så är det ett sätt att förklara förhållandet med reglerkraft, där endast kraftverk som omedelbart kan leverera kraft är möjliga att använda. Även kärnkraften anses olämplig som reglerkraft. Vattenkraft och olja/kol kraftverk som står stand by är de alternativ som verkar fungera. I dag är det brist på reglerkraft. Åtminstånde enl de utredningar som finns i ämnet. Varje verksamhet är ansvarig för att ta hand om sitt avfall. När det gäller vindkraften är risken överhängande att kommuner får ta det ansvaret när/om vindkraftföretag går i konkurs. Den ständiga ombildningen av företag i vindkraftbranchen och systemet där varje enskilt verk utgör ett bolag minskar möjligheten till spårbarhet. Kontrollen på området förefaller starkt begränsad.


Utbyggnad av vindkraft är en politisk fråga. För landsortskommuner som vår är det frågan om överlevnad att minimera utbredningen av vindkraft. Vindkraft stoppar helt möjligehten till annan utveckling av vår kommun, bla utbyggnad för boende, vilket är oerhört viktigt för kommunens överlevnad. Allt för lite talas om vindkraftens negativa effekter.


Jag är mycket förvånad över att en statlig myndighet som energimyndigheten driver politiska frågor. Detta är ett nytt inslag i demokratin att myndigheter lämnar myndighetsutövandet och ger sig in i politiken med uppgiften att arbeta för en ökad utbyggnad av ett specifikt energislag. Jag kommer att lyfta denna fråga.


Mvh

Torbjörn Ekelund

----- Original Message -----

From: Kajsa Olsson

To: 'folkpartiet@ekelund.nl'

Sent: Tuesday, October 26, 2010 9:22 AM

Subject: Texten "Vindkraft, nej tack"


Hej,

jag har blivit uppmärksammad på ett inlägg om vindkraft från den 3 september på folkpartiets i Svalöv hemsida.

Det finns många sakfel i inlägget. Om ni är intresserade av att rätta till de allra grövsta sakfelen - jag tänker närmast på "i Sverige är säkerhetsavstånden 300 meter", "varje vindkraftverk som är igång måste ha en backup från ett annat kraftverk som står på tomgång", "vindkraftsföretag behöver inte försäkra vindkraftverken så att nedmontering och skrotning säkerställs" - så är ni välkomna att höra av er till Energimyndigheten för att få korrekt information.


med vänlig hälsning

Kajsa Olsson

Handläggare Vindkraftenheten

Nätverket för Vindbruk

Box 310

631 04 Eskilstuna

tel: 016-544 20 63

fax: 016-544 20 99

SMS: 070-216 03 84

www.natverketforvindbruk.se

www.energimyndigheten.se

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
För mig är det ett nytt inslag i vår demokrati att myndigheter ger sig in i en politisk debatt på detta sätt. Jag har aldrig drabbats av något liknande. Om någon har liknande upplevelser så berätta gärna om dessa.
Lägg märke till hur denna statliga tjänsteman plötsligt blir tämligen formell när jag stretar emot och hur vederbörande till sist hänvisar till en juridisk avdelning när jag blir för jobbig. Sedan det sista mailet har jag inte hört av dem men jag är säker på att de läser min blogg med intresse.

Tänkte avsluta med en film som visar hur det ser ut när det går åt pipan. Den hittar ni HÄR.

Skickar en liten bonus länk jag fick nyss HÄR!


Tobbe i Teckomatorp

PS! Tråkigt nog blir nu de som vill begränsa vindkraften åtalade för att det följt de råd som anställda, proffesionella, tjänstemän givit dem. Om detta kan man läsa HÄR och HÄR DS.

tisdag 21 december 2010

Det finaste vi har är politikerförakt

"Politikerförakt är något av det finaste vi har".

Så sa jag i början av vår valkampanj inför förra valet. Det jag menade var att det visar på en djup demokrati att medborgare får kritisera sina politiker. De får till och med använda mycket hårda ordalag om politiker utan att riskera att bli förföljda eller fängslade. Det är ett av de yttersta bevisen för att vår demokrati fungerar. Som (tror jag) enda politiker sa jag också i slutfasen av valrörelsen att jag kan tänka mig att tala med ALLA andra politiska partier. Jag nämnde särskilt Sveriedemokraterna. Sverigedemokraterna brukar inte så många vilja prata med. De arbetar målinriktat för att bli rumsrena och accepterade som ett seriöst parti för att kunna spela en roll i politiken och försöker tvätta bort sin tidigare politiska färg.

Det är dock en stor skillnad när politiker använder kränkande tongångar och försöker förnedra andra politiker. Då övergår det fina i politikerföraktet till att bli smutsig och till att vara ett redskap för politisk positionering. När ledande politiker från andra partier i huvudsak lämnar sakfrågorna och börjar ägna sig åt att kommentera sina motståndares egenskaper som maktfullkomliga och för att vara veka och böja sig för makten då finns det en politisk agenda bakom.

Mot denna bakgrund blir jag både ledsen och förolämpad när nu Sverigedemokraterna ger sig in i denna mörka argumenation genom att på sin blogg förolämpa mig mer än att föra en debatt om de politiska frågorna. När man inte angriper ideologi, förhållningssätt eller sakfrågor utan i stället ger sig på mig och försöker sätta en stämpel att jag skulle vara undfallande mot makten då anslås en helt ny ton i Svalövs lokalpolitik. Jag har alltid visat personlig respekt för alla jag kritiserat, även om jag gått ganska hårt åt de ställningstagande de gjort. Jag har alltid undvikit att nämna folk vid namn för att hålla mig så långt som möjligt från att förolämpa människor. När nu Sverigedemokraterna på sin blogg (som ni kan läsa här) ger sig på mig som person så undrar jag om detta är ett olyckligt misstag eller en medveten handling?
Det är kanske ett resultat av ett initiativ från en ny och ovan politiker? Om så är fallet är jag naturligtvis beredd att ta en dialog med Sverigedemoraternas ordförande, ta emot en ursäkt och sedan stryka ett streck över allt ihop. Om det är en medveten strategi är det mycket ledsamt. Det kommer i alla fall att stänga dörren för en dialog omedelbart.
Jag har hört argument som att "jag driver denna blogg som privatperson så den har inget med något parti att göra". Det är trots allt så, att om man är ledande politiker på lokal nivå i ett parti och representerar detta parti i kommunens högsta beslutande organ, är öppen med att man är politiker och på bloggen har fullt av information om sitt parti så är man också en offentlig person och representerar sitt parti i första hand. Allt annat är orealistiskt.
Nej, låt oss slippa vulgärdebatten politiker mellan. Stäng aldrig dörren för dialog även om vi är tuffa mot varandra i sakfrågor och sluta använda personlig förolämpning som politiskt vapen. Vi kan ha tuffa debatter ändå. Jag hoppas att Sverigedemokraternas ordförande håller med mig.

Tobbe i Teckomatorp

torsdag 9 december 2010

Politisk profit på de allra svagaste

Jag tvekar inte en sekund när jag säger:
- Hur lågt kan man sjunka när det gäller att utnyttja de allra mest utsatta för att vinna billiga politiska poäng?

I Teckomatorp har Malmö kommun etablerat ett transitboende för ensamkommande flyktingbarn. Liksom på alla andra platser i Skåne har den kommun där detta etablerats INGET att göra för att hindra detta. Inte i Vellinge, inte i Teckomatorp, inte någon stans. Nu försöker Sverigedemokraterna i Svalövs kommun, närmare bestämt i Kågeröd, profitera på det faktum att Svalöv nekats ersättning för sina kostnader för gode män. Bloggen hittar ni HÄR.

Man försöker få det att framstå som om detta är en sensation och att kommunen skulle gjort något dåligt när man nu försöker överklaga beslutet. Kommunen har blivit lovade full ersättning. När man nu inte får det och överklagar... vad skulle vara fel i det. Att försöka få detta att framstå som en sensationell överraskning är oerhört abderitiskt. Vem tror man att man är?? En lokal version av Wikileaks som spårat ur eller?

Jag har ofta läst aktuell blogg med stort intresse men nu riktades nog det laddade vapnet åt fel håll. Men det är klart, det gäller väl att ta varje tillfälle att deklarera att personer som är av annat ursprung skall förpassas med enkel biljett till en annan plats, vilken spelar ingen roll bara vi slipper dem. Maken till egoism får man väl leta efter. Total avsaknad av medmänsklighet mot personer som mår så dåligt att de i sin desperation både försöker ta till mordbrand och självmord.

Nej, kommunen har gjort helt rätt som från början kritiserade handläggningen (trots att vi inget kan göra) och därefter följer upp och kontrollerar att infriade löften om ersättning förverkligas. När detta inte sker så gör man allt för att få in pengarna. BRA!!! Grattis medborgare... i detta fall finns bara beröm att ge er kommun. De som klagar på er kommun i detta avseende har bara egna intressen i sitt smala blickfån. Egoismen går direkt ut över det bästa för alla.

Tobbe i Teckomatorp

PS. Artikeln i Skånskan finns HÄR.