måndag 31 januari 2011

Det har brunnit på Linåkersskolan vem frågar varför?

Det var ett elände att se förstörelsen på skolan. Det har skrivits HDTVÅ ställen och SKÅNSKAN om den anlagda branden på Linåkersskolan

Vad driver människor att göra detta? Visst måste vi skydda oss med bättre larm och i bland tom kameraövervakning men vi måste även ställa de allra svåraste frågorna.... vad ha vi invånare i Svalövs kommun gjort för att vara värda att vår skola förstörs?

Det är våra skattepengar som går upp i rök. Kan de som gör detta inte ta en kontakt och berätta vad de är besvikna på? Skicka ett mail eller skriv ett brev. Om vi talar med varandra kan vi kanske lösa de orättvisor som någon känner sig utsatt för. Man blir aldrig kvitt genom att hämnas. Man blir bara kvitt genom att komma överens. Vilka skälen än må vara så borde de inte vara sådana att det är nödvändigt att bränna ner en skola för. Barnen blir utan utbildning, skattebetalarna förlorar pengar och misstro och obehag sprider sig i samhället. Vi måste försöka ta reda på vem som gjort detta. Inte nödvändigtvis för att hitta en skyldig, men för att kunna fråga VARFÖR?

fredag 21 januari 2011

Vem vill betala nostalgin?

Miljöpartiet har på Facebook gjort en antydan att en rivning av Magasinet som rapporterats i HD och Skånskan skulle vara en politisk fråga där Folkpartiet aktivt arbetat för en rivning.
En rivning av Magasinet är ingen politisk fråga just nu. Det är en fråga där ägaren, SVALO/SVABO, bedömt att det inte finns någon möjlighet att få tillbaka de 75 miljoner det skulle kosta att renovera fastigheten. Detta är en proffesionell bedömning gjord av personer med mycket stor erfarenhet. I detta fall får inte en myndighetsnämnd som Bygg- Trafik- och Räddningsnämnden, neka ett godkännande om rivning. Kommunen har redan bittra erfarenheter från vad som kan hända om man försöker hävda sin politiska uppfattning vid myndighetsutövning. Trots att man beslutar som kunniga tjänstepersoner föreslagit kan man bli lagförd. Jag förstår om man mot denna bakgrunden är försiktig.

Om man skulle driva politik i ärendet måste man, om man är ansvarsfull, fråga sig VEM SKALL BETALA???

Det står helt klart att det är omöjligt att få kostnadstäckning för en investering på 75 miljoner med det geografiska läget Magasinet har. Magasinet ligger inte på Östermalm i Stockholm. Även Sverigedemokraterna har uppenbart gjort denna självklara analys vilket jag sympatiserar med.

Om man inte kan nå kostnadstäckning...vem skall då betala?

Kvar återstår två möjligheter. Antingen bär skattebetalarna kostnaden eller hyresgästerna i SVALO/SVABO.
Om skattebetalarna skall betala innebär det att alla vuxna i Svalövs kommun, oavsett om man har en inkomst eller inte, skall betala drygt 7500 kr var. Vilka familjer har råd med det? Jag vet att det finns många som inte kan bära en sådan kostnad. Ensamstående föräldrar, arbetslösa, sjuka, personer som efter de senaste årens dåliga ekonomi blivit skuldsatta....osv.
Om hyresgästerna skall betala så innebär det en hyreshöjning med uppemot 1000 kr/månad. Människor får lämna sina boenden och försöka hitta billigare boende eller leva under existensminimum. Är kalaset värt detta?

Trots nostalgin tror jag tyvärr att det inte finns så många alternativ. Det är lätt att vara nostalgisk om man slipper betala. Även om Folkpartiet inte ser detta som en politisk fråga är jag tvungen att ställa mig på deras sida som förväntas betala kalaset. De flesta har tyvärr inte råd. Det finns inga möjligheter.

Det är lätt att vara nostalgisk om man inte behöver betala notan.

Tobbe i Teckomatorp

Nu har det hänt mer i frågan. Man har överklagat ägarens önskan att få lov att riva sin byggnad. Om detta står det HÄR.

Och nu står det även i Skånskan om överklagandet.

I Skånskan står det nu att beslut tagits om rivning. Om detta kan man läsa här. Vad jag förstår har man inte tagit hänsyn till överklagan eftersom den gjordes annonymt. Ingen vill bekräfta att de står bakom överklagan.

lördag 8 januari 2011

Återvinningens häxmästare, en tillgång för LSR?

LSR (Landskrona-Svalövs Renhållnings AB) borde rekrytera sin nästa VD från Centerpartiet i Svalövs kommun. Man hänger sig nämligen till återvinning och låter detta utvecklas till en skön konst. Vi har redan sett en motion om barnomsorg på obekväm arbetstid. Utan att skämmas låter man framstå som om detta är en innovaton utan motstycke trots att alla vet att detta är en fråga som Folkpartiet jobbade med redan under 2007-2008. Man hoppas tydligen att väljarkåren har ett minne som är sämre än hos en guppyfisk och tror att man kan återvinna denna motion utan att ödsla nya krafter för att åstadkomma något nytt.

Nu kan man dessutom läsa i tidningen (HÄR) att man vill skapa en bomässa i Teckomatorp. Detta är inte heller något nytt. Detta fördes fram under projektet Öresund BO (ni vet det som skapade multibanan, minigolfbanan och mycket annat i Teckomatorp). Problemet i Teckomatorp är att kommunen inte har så mycket att exponera på en mässa. Vi måste har mark. Denna mark måste sedan exploateras och göras om till villatomter. Det vill vi göra. Vi vill göra det nu. Teckomatorp är en av juvelerna i Svalövskommuns krona som behöver exploateras till hela kommunens fördel. Vi ser dessutom fram emot den dagen då Centerpartiet låter intellektet lyfta så att det kan fomulera en egen tanke i stället för att återanvända alla gamla.

Tobbe i Teckomatorp