måndag 28 februari 2011

Ta chansen att uppleva att jag ber om ursäkt.

Kära läsare. Under kvällens Kommunfullmäktige uttryckte en representant för oppositionen att vi i majoriteten visade på naivitet när vi debatterade en sakfråga.

Jag påpekade att jag djupt ogillade att kallas naiv då min argumentation i stället byggde på tydligt realistiska farhågor. Debattören som kallade mig naiv byggde sin argumentation på känslor med ett krav på att Svalövs kommun skulle ta på sig risken att hamna i en tidsödande och dyrbar rättslig tvist. Jag anförde att det däremot var tämligen naivt och att det var realistiskt att undvika denna rättstvist då frågan vi debatterade främst var av symbolisk karaktär. Det är lätt att utkräva engagemang och idealism i symbolfrågor om man inte själv måste stå för det. Detta är naturligtvis den politiska oppositionens privilegium att inte behöva ta ansvar men det tål att påpekas då och då.

Då hände det överraskande... Som svar på att jag inte tyckte om att kallas naiv sa debattören att jag faktiskt hade kallat vederbörande för värre saker på min blogg.

Jag försöker sedan lång tid skilja på sak och person. Därför gör jag allt för att undvika otillbörliga kommentarer mot personer. Jag kan däremot ibland vara tämligen vass mot åsikter och mot politiska partier. Personer däremot försöker jag hålla borta från mina inlägg. Vid något tillfälle har jag misslyckats med denna ambition. Då är jag beredd att be om ursäkt.

Jag utlyser därmed en tävling på denna blogg. Om någon hittar ett inlägg som jag skrivit där jag kallar en ledande, lokal, företrädare för Miljöpartiet, något som kan uppfattas som stötande och där jag använder namn eller är så övertydlig att det omöjligtvis kan missuppfattas så lämnar jag härmed fritt att påminna mig om detta. Om någon kan hitta ett sådant personligt påhopp på vederbörande miljöpartistiska politiker så kommer jag givetvis, att som belöning be om ursäkt för att jag kallat vederbörande för något dumt. Jag kan till och med gå så långt att jag redan i förebyggande syfte ber om ursäkt om det finns något sådant.
Om det inte går att hitta något personligt påhopp på en lokal, ledande, miljöpartistisk politiker vore det å andra sidan på sin plats med en reaktion. Jag är inte religiös men jag tror nog att det ibland är lättare att se grandet i sin nästas öga än bjälken i det egna. Kör på... ge mig exempel... ta chansen att på denna blogg läsa en djup och ärligt menad ursäkt. Jag är beredd...

Tobbe i Teckomatorp