måndag 16 maj 2011

Vi höll huvudet kallt och hjärtat varmt!

Jag vill verkligen tacka alla som har ställt upp under den gångna veckan för att hjälpa till att öka tryggheten i Teckomatorp. De anlagda bränderna har spridit otrygghet och i vissa fall ren skräck.
När läget var kritiskt för en dryg vecka sedan och jag antog utmaningen att få igång en nattvandrarverksamhet i Teckomatorp kännde jag att jag var ute på ett gungfly. Ingen kunde garantera att det skulle lyckas och ingen kunde utesluta att desperationen bland invånarna skulle resultera i renodlade medborgargarden.

Det känndes tryggt att Anders, Gabriella, Birgitta och Ulla direkt ställde sig till förfogande att ingå i arbetsgruppen som tog täten. Det var ytterligare en tillgång när Klaes anslöt sig något dygn senare. Den bredd av erfarenheter och det engagemang som visades var helt avgörande för att detta faktiskt lyckades.
Nu finns det en namnlista bestående av över 50 namn på personer som är beredda att ställa upp. Jag skulle vilja tacka alla dessa för att ni finns och att ni ställer upp för Teckomatorp och på de goda krafternas sida. Nu hoppas vi alla att utvecklingen fortsätter i positiv riktning.

Sista åtgärden från vår arbetsgrupps sida (peppar peppar att det får bli så och att inget nytt elände inträffar) blir nu att undersöka om det finns intresse att permanenta nattvandringen genom att starta NIT (Nattvandrarna I Teckomatorp) och att dessa med stor NIT tar sig an uppgiften. Om sådant intresse finns så kommer jag att Nattvandra. Jag kommer också att stötta så att föreningen kommer igång. Jag kan tex hjälpa till att skriva stadgar och annat som behövs. Vi får se vad det blir och hur det utvecklar sig. Tills dess så "Håller vi huvudet kallt och hjärtat varmt".

Tobbe i Teckomatorp

söndag 8 maj 2011

Nu sluter vi leden!

Hårt jobb sedan i går efter mötet i församlingshemmet har nu burit frukt. Vi har i stort samordnat och koordinerat verksamheten i Teckomatorp så långt det är möjligt. Nu smyger sig tröttheten på.

Först jobb till kl 0400 i natt som avslutades med en rapport till Krisledningsnämnden, några timmars sömn, nytt möte med del av ledningsgruppen för Nattvandrarna, en timmes andhämtning, sedan möte med Folkpartiet, därefter koordination av kulturfrågor med vår företrädare för detta viktiga område, samtal med en ny kraft i ledningsgruppen för nattvandrarna, lite rådgivning till grannar, telefonintervju med en kadett som skriver en C-uppsats, skapa kallelse till mötet på tisdag snabbt kvällsmat för att sedan ha möte med den nya gruppen nattvandrare kl 2245. Om inte denna dag tar slut snart så gör jag det.

Vi fick i alla fall lite beröm från kommunen i den senaste informationen. Det kändes skönt. Nu gäller det bara att skapa uthållighet så vi pallar i några veckor. Det viktigaste är att återskapa den trygghet som vi blev bestulna på av någon eller några galningar som helt saknar medkänsla med andra människor. Nu visar vi att vi håller ihop. Nu sluter vi leden.

Tobbe i Teckomatorp

PS! Ett axplock av alla artiklar som behandlar frågan om bränderna hittar ni HÄR, HÄR, HÄR och HÄR