måndag 6 juni 2011

Nu blommar löken...men vem vet hur länge?

Tyskland försöker dölja sina ekonomiska problem genom att kritisera Grekland. Samtidigt jobbar man hårt på att ytterligare försämra sin ekonomi och vårt gemensamma klimat genom att drastiskt lägga om sin energipolitik med att stänga sina kärnkraftverk. Vi får en enorm miljökatastrof när Tyskland ersätter sina kärnkraftverk med kolkraft samtidigt som du och jag får högre elräkning. Så blir det när dogmatiska miljöpolitiker får härska i stället för förnuftet.

Problemet i Japan är att man byggt kärnkraftverk i ett område som riskerar en tsunami. Jag tror att Tyskland inte riskar att utsättas för en tsunami. Åtminstone inte så länge resten av Europa ligger i vägen. I Tyskland är risken med miljöpartier som inte tar klimathotet på allvar betydlig större än en tsunami. Vi får betala priset. Ännu blommar löken, men vem vet hur länge?

Tobbe i Teckomatorp