tisdag 18 oktober 2011

och så har jag varit elak igen...

I går fick jag en avhyvling av en mycket kränkt Centerpartist med anledning av mitt inlägg om tidningsartikeln i Skånskan som gjorde gällande att kommunen betalade för mycket för marken i Teckomatorp, som kommunen behöver för att möta framtiden. I artikeln klargjordes att det var ett överpris och att den styrande majoritetens hushållning med skattebetalarnas pengar ifrågasattes. I tidningsartikeln klargjordes att sagespersonen hade en professionell bakgrund som styrkte sanningen i utsagan.

Jag är hemskt ledsen om jag varit så elak att det resulterat i att vederbörande känner sig kränkt. Det är aldrig mitt primära mål att kränka personer.

Av denna anledning försöker jag vara noggrann med att vara mycket sparsam med personnamn. Jag går inte heller in på personliga förhållanden om ingen annan gjort det först. I detta fall stod det redan i en tidningsartikel att personens professionella sysselsättning utgjorde en sanningsgarant. Av denna anledning såg jag skäl att kommentera det i mitt inlägg. Tyvärr kan jag inte låta risken att jag kränker personer förhindra mig att kommentera saker som andra redan skrivit. Därför går det inte att garantera att det inte händer igen. Alla argument som används för förhållanden jag inte håller med om, är det viktigt att jag, i yttrandefrihetens namn får lov att ifrågasätta. Med tanke på att representanter för det nu aktuella partiet kommenterat mitt yrke, fullständigt omotiverat, från talarstolen i fullmäktige så vet jag att man får tåla en hel del utan att i varje situation bli kränkt. På samma sätt brukar min partiledare, Jan Björklund, utsättas för kommentarer rörande hans bakgrund som yrkesofficer. Trots detta är jag hemskt ledsen för att vederbörande känner sig kränkt och sannolikt tycker att jag är en elak person. Jag kan försäkra att elakheten i sådant fall endast sitter på ytan. Innerst inne är jag... brutal.

Tobbe i Teckomatorp

PS! Läs gärna min förra blogg och tillhörande artikel i Skånskan och kommentera här om jag är uppför mig kränkande och ohyfsat eller ej när jag skriver. Det ger mig en fingervisning huruvida jag i framtiden skall bli mjukare eller inte. DS.

onsdag 12 oktober 2011

Vem bestämmer priset och hur är det med utbildningsnivån?

Nu händer det massor i kommunen. Det är många debatter som pågår. Två av de hetaste just nu är mark köp och skola. Mark köpet har jag redan kommenterat i bloggen. Den hittar ni HÄR.
Däremot har kritik rests mot detta initiativ för framtiden, med argumentet att marken inte är värd så mycket som kommunen skall betala. Detta beskrivs i en artikel i Skånskan. Då måste man fråga sig följande...vem bestämmer priset? Hur mycket är marken värd? Man vill gärna jämföra med jordbruksmark. Om man gör det så är priset absolut för högt. Däremot så är det numera så att värdet på marken sätts på andra premisser. Bland annat så är det på det viset att ägare till jordbruksmark tittar på vart marken ligger geografiskt och vad den kan vara värd när man exploaterat den (dvs gjort den färdig att bebyggas). Självklart är det så att mark som ligger MYCKET nära en pågatågsstation, som i sin tur ligger MYCKET nära en av Europas största forskningsinvesteringar någonsin (ESS och MAX Lab) snabbt ökar i pris. Det kommunen kommer att betala är ett rimligt pris i förhållande till detta. När marken är i kommunens ägo, exploaterad och bebyggd kommer värdet av nya invånare i kommunen att vara långt mycket större än vad vi nu betalar. Detta är uppenbart för de flesta men inte för alla. Jag är övertygad om att medborgarna förstår hur värdefull denna satsning är för hela kommunen.

För övrigt måste jag framhålla att utbildningsnivån på kommunens invånare är relativt HÖG. Inte relativt LÅG som en del ansvariga, enligt Skånskan, har sagt. Allt enligt Statistiska Centralbyrån som varje år rapporterar om detta.
Därmed kan vi konstatera, redan som grund, att det inte är vetenskapligt fastställt att föräldrarnas utbildningsnivå har avgörande betydelse för hur deras barn lyckas i skolan dessutom är föräldrarnas utbildningsståndpunkt i Svalövs kommun HÖG. Allt annat är en myt. Därmed kan ansvariga för skolan inte gömma sig bakom dessa argument utan måste nu börja ta problemen i skolan på allvar alternativt be att få andra arbetsuppgifter.

Tobbe i Teckomatorp

söndag 9 oktober 2011

…och där kom det jag väntade på!

Redan på 1970-talet, när Teckomatorp var egen kommun, var kommunens största problem att det inte gick att köpa mark så att kommunen kunde utvecklas. Markägarnas ovilja att sälja svepte in Teckomatorp i ett våtvarmt omslag av hinder att växa. Så har det till stor del varit de senaste 50 åren. Detta har varit av mindre betydelse då det ändock funnits några små bitar mark där man kunnat utveckla orten så att man kunnat visa att det inte stått helt stilla. Utvecklingen har på grund av detta gått mycket långsamt. Teckomatorps utveckling har varit lika intressant som att sitta och titta på när färg torkar.
Nu äntligen, efter 50 år öppnar sig en möjlighet att säkra Teckomatorps och Svalövs kommuns utveckling. Det är en fantastisk tajming när man nu bygger ESS och MAX-Lab i Lund och efterfrågan inom något år kommer att öka dramatiskt. Som grädde på moset kommer resterna efter BT-kemi under denna period att slutsaneras. Med detta går Teckomatorp en ljus framtid till mötes och med 38-39 minuter med tåg från Teckomatorp till Triangeln i Malmö är möjligheterna obegränsade.
Tar kommunen inte chansen och köper nu så kommer marken att köpas av någon annan och då dröjer det kanske ytterligare 50 år innan kommunen får chansen nästa gång.

I detta läge börjar nu Centerpartiet undgöra sig över priset. Åtminstone om uppgifterna i SKÅNSKAN är korrekta. Man har drivit kampanjer om att man vill utveckla Teckomatorp med storvulna planer på bomässor, utan några ekonomiska kalkyler som beskriver vad detta skulle kosta. När man inte fått medhåll om att detta är en bra idé har man anklagat majoriteten för att inte satsa på Teckomatorp. När vi nu tar initiativ till den största satsningen på många decennier, då vill man inte vara med. Detta är bättre än alla dyra bomässor i världen.

Det är så enkelt att priset fastställs efter en förhandling mellan den intresserade köparen och den som i dagsläget äger marken. En klok affärsman vet att marken runt Teckomatorp, så nära en pågatågsstation, är värt mycket mer än åkermarkspriset. Det säger sig själv att markpriset just runt Teckomatorp, i nu aktuellt läge, är mycket högt. Då duger det inte att komma dragandes med priset för åkermark. Är man både gammal bankman och mäklare, men inte är så affärsmässig att man kan förstå detta, så är det bra om man inte längre är i dessa branscher. Priset är, även om det är mycket pengar, ändå i ett prisläge som kommer att göra de färdiga tomterna säljbara. Det är det viktigaste. Efterhand som marken fylls med boende kommer hela Svalövs kommun att ha fördelar av den ökande befolkningen. Ett växande Teckomatorp är viktigt för att få råd att gå vidare med fler orter framöver. Dessutom är markköpet en investering och påverkar i mycket liten grad möjligheterna för utveckling i kommunens andra orter. Sannolikt är det tvärt om positivt för kommunens ekonomi att vi blir fler, och då ökar möjligheten att ytterligare utveckla kommunens andra orter.

Turligt nog är det inte Centerpartiet som leder Svalövs kommun. Därför kan vi nu göra den största framtidssatsningen pi kommunen på mycket länge. Detta är en satsning på tillväxt och framtida välfärd. En satsning för att möta en ökande efterfrågan pga ESS och MAX-Lab. En satsning för att få Svalövs kommun att växa. Görs den inte nu så går möjligheten förlorad och kommer inte tillbaka så länge jag lever.

Tobbe i Teckomatorp