onsdag 14 december 2011

Nya elområden i Sverige från 1 november 2011 - idiokrati eller…...?


Då hälsas ytterligre en Folkpartistisk gästbloggare välkommen. Denna gång är det Marcus Zadenius som skriver om den oerhört angelägna frågan om elområden. En mycket intressant blogg. Välkommen Marcus!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Nya elområden i Sverige från 1 november 2011 - idiokrati eller…...?

Svenska Kraftnät* införde 4 nya elområden i Sverige från 1 november 2011. Införandet av dessa elområden har upprört många och mött stor kritik men få känner till bakgrunden till detta genomförande.
Sommaren 2009 påbörjade EU-kommission en undersökning av den kritik som Danmark
hade riktat mot Svenska Kraftnät för import- och exportbegränsningar eftersom de inte erhållit samma elpris som skåningarna.
Vid höga effektuttag i Sverige har exporten till företrädesvis Danmark men även till Norge begränsats, vilket strider mot EUs regler om fri handel mellan medlemsländer.
EU-kommissionen menar att Svenska Kraftnät gynnar svenska elkunder framför andra kunder i
EU.
För en privatperson är detta obegripligt. Vi har investerat i elproduktion och jag anser att vi första hand skall gynna våra egna elkunder. Skulle det sedan bli någon el över kan vi exportera detta.
För att gå kommissionen till mötes tog Svenska Kraftnät fram ett förslag om att dela in Sverige i fyra elområden. Med förlaget undanröjde men problematiken med exportbegränsningar.
Förslaget godkändes av EU-kommissionen den 14 april 2010.

Jag tycker det är anmärkningsvärt att Svenska Kraftnät böjde sig för EUs krav utan minsta strid.
Indelningen i 4 elområden är mycket märklig. Jag ställer mig mycket frågande till hur man kom fram till denna indelning. Frågorna är många:
Vilket underlag har man haft?
Har indelningen gått ut på remiss?
Har våra politiker blivit informerade?

Helt klart har man gynnat storstadsregionerna i Stockholm och Göteborg. Genom att dra gränserna
söder om kärnkraftverken i Ringhals (Varberg) och Simpevarp (Oskarshamn). Dessutom har man sett till att verken i Forsmark har hamnat i samma elområde. Studerar man kartan ser man hur märklig indelningen är. Med andra ord har man sett till att alla Sveriges kärnkraftverk har hamnat i samma elområde. Tror inte det är fråga om en tillfällighet! Man kan nästan se hur noga man har varit att placera alla kärnkraftverken i SE3. Med placeringen av kärnkraftverken i SE3 har detta område i stort sett samma elproduktion som SE1 och 2. Skulle man dra gränserna så att ett eller flera kärnkraftverk hamnade i SE4 vilket är naturligt skulle Stockholm få samma taxa som SE4.
Var en kan säkert räkna ut att proteststormen då blivit stor.
Märkligt är också att rikspressen inte med ett enda ord har kommenterat indelningen. Sover våra journalister? En undersökande journalist hade haft stoff för flera sprängladdade artiklar. Ett upprop mot höjda elpriser är vad som rikspressen har orkat med. Tycker faktiskt att pressen med sitt agerande mörkar sanningen för svenska folket.
”Svenska Kraftnäts modell med fyra prisområden synliggör flaskhalsar som uppstår när el distribueras från norra till södra Sverige, och därmed också behovet av nödvändiga förstärkningar av elnätet samt ökad elproduktion i södra Sverige. I dagsläget är det svårt att förutspå elpriserna i de nya prisområdena.”
Elområdena försvaras med att det ger signaler om var elproduktion och nät behöver byggas ut.
Faktum är att stamnätet inte kommer att byggas ut snabbare för vi fått elområden. Det kommer att ta minst 5 år innan sydvästlänken tas i drift. Inte heller finns det planer på att bygga ut elproduktionen under de kommande åren. Det stamnät som idag levererar el till alla elkunder har betalats av alla. Utbyggnaden av sydvästlänken skall endast betalas av sydsvenskarna! Detta är orimligt och sanslöst.
Att vi redan har påverkats prismässigt upptäckte säkert de flesta när vinden mojnade i Danmark i mitten av november. Vindkraftverken i Danmark producerade ingen el. Effekten för oss här i Sverige blev att priset i det södra elområdet SE4 steg. Vad jag förstår kommer elområde Danmark även i framtiden att styra elpriserna i SE4. Skulle inte förvåna mig att vid kallare väder och mindre elproduktion i Danmark att vi hamnar på priser uppåt 1 kr KW + alla andra avgifter. Risken är stor att prisökningarna kommer att bli dramatiska. Elpriset i SE1-3 kommer inte alls att påverkas på samma sätt som i SE4 eftersom SE1-3 är självförsörjande.
Belägg för min teori har jag när vi tittar på Nord pool där elen handlas. Prisbilden är från de dagar när vinden mojnade i Danmark.Alla inser att det är vi(södra området) som ”sitter” med Svarte Petter.
Jag tycker att vi skall kontakta våra riksdagsmän här i södra Sverige. Vi skall påpeka felaktigheterna i indelningen av de fyra elområden. Vi skall kräva en ny indelning. Studerar man kartan inser man direkt galenskapen.
Vi skall kräva sänkt skatt i SE4.
Vi skall kräva att man snabbare bygger ut stamnätet och att planer och utbyggnad av elproduktion kommer igång. Att alla elkunder delar på utbyggnaden av stamnätet.
Man kan också tänka sig att vi startar upp Barsebäck igen.
Då skulle säkert de danska miljöaktivisterna få spader!
Jag undrar vad våra svenska miljöaktivister håller hus? Man har inte hört ett enda ljud från dem när danskarna har satt igång med sina olje/ koleldade verk - inte ens en viskning!
Tycker att indelningen är inget annat än en jätteskandal!!
Marcus Zadenius
111212
*Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk som ansvarar för att säkerställa en balans mellan elproduktion och efterfrågan.
Källor:
Eon
Nord pool
Svenska kraftnät
Villaägarföreningen

PS. Det finns en debattartikel om elområden i Svd där bla Jan Rejdnell skriver om företeelsen. Debattinlägget hittar ni HÄR. DS.


lördag 10 december 2011

Vindkraftverk = framtidens förnyelsebara el? tveksamt!


Jag är mycket stolt att få presentera min första "gästbloggare". det är Göran Lundqvist som publicerar sin första blogg på denna sida. I framtiden hoppas vi få nöjet att läsa hans egen blogg. När det blir aktuellt kommer ni naturligtvis att få information om det på denna sida. Lycka till Göran!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Vindkraftverk = framtidens förnyelsebara el? tveksamt!


Varför satsar Sverige så mycket på vindkraftverk? Jag kan förstå att andra länder gör det, men inte Sverige. Vi sitter i en väldig speciell sits. Låt mig förklara vad jag menar.


Mycket av debatten angående vindkraftverk handlar om att vi måste få ner vårt utsläpp av koldioxid. Koldioxid kommer mycket från förbränningen av fossila bränslen. Det finns länder i EU där fossila bränslen står för 90% av elproduktionen. Här är vindkraftverken bra, kanske inte i framtiden, men för i dagsläget få ner koldioxiden så är vindkraftverk det bästa alternativtet för nästan alla.
Sverige har 90% av vår elproduktion från kärnkraftverk och vattenverk och de delar det rätt lika. Detta innebär att byggandet av vindkraftverk tyvärr inte leder till mindre utsläpp av koldioxid.


Så, varför skall då Sverige satsa på vindkraftverk? De kan bara producera el ca 20-40% av årets timmar. Framtidens förnyelsebara el borde i vårt land kunna ersätta kärnkraftverken och detta kan inte vindkraftverken göra. Våra kärnkraftverk producerar idag 60 TWh om året. För att ersätta dessa behövs det byggas ca 16500 vindkraftverk till. Om alla 290 kommunerna dela lika på dessa får vi se 57 st i varje kommun, undra hur vår landskapsbild ser ut då. Och tyvärr fungerar inte vindkraftverk i alla kommuner...


Nästa stora problem som finns redan är något som kallas reservkraft. Pga. Vindkraftverken inte levererar el hela tiden behövs reservkraft som går in den tiden som vindkraftverken står stilla. Här kan vi då använda oss av kärnkraftverk eller vattenkraftverk. Våra vattenkraftverk går redan på 100% och de stora älverna som finns kvar skyddade av lag etc.från utbyggnad. Ska vi då bygga ut kärnkraftverken för att stötta vindkraftverken som byggs för att ersätta något som de själva är beroende av? Bättre att bara bygga ut kärnkraftverk.


Elen från vindkraftverk är tyvärr för dyr för att sälja utomlands och då måste svenska folket betala dyrare el för att elbolagen skall kunna sälja det billigare utomlands...


Sen håller ett vindkraftverk runt 20år, sen skrotas det. Där har vi skrotningskostnader som är runt 700.000kr st. Det är mycket pengar och om akitebolagen som drivit vindkraftverken olyckligtvis inte har några pengar kvar, vem skall då betala detta?


Sverige har en av världens hårdaste miljölagstiftningar och det är också därför vi har den naturen som vi har idag. Vem vill ha vindkraftverk på våra fjäll, våra Naturomården eller vid våra hem?


Kanske är det bättre att låta svenska folket slippa betala för att andra länder skall kunna köpa billig el av oss? Satsa pengar på utveckling hur vi skall minska vårt energibehov istället? Satsa på energikällor som är längsiktiga och inte behöver skrotas om 20 år och då kosta över en halv miljon kr per vindkraftverk i bara skrotkostnader. Satsa på energikällor som inte förstör vår naturintressen och leder till att vår närmsta granne är ett gigantiskt torn.


Med vänlig hälsning,
Göran Lundqvist