lördag 22 december 2012

Bra ekonomi ger möjlighet till satsningar

Tidigare i höst tog vi beslut att förstärka stödet till kommunens föreningar. Det ökade stödet till föreningarna omfattar totalt en halv miljon kronor. En del av detta kommer att komma samtliga föreningar till del genom ett påslag på aktivitetsstödet. Därmed får alla en del som motsvarar den verksamhet man haft. En av dessa föreningar är Billeberga scoutkår. Det har också funnits möjlighet att söka riktade medel ur detta extra anslag. Det är särskilt roligt att se att det nu finns möjlighet för andra föreningar än fotbollsföreningar att få del av detta ökade stöd. Bland annat kommer Billeberga Scoutkår att få del av detta utökade stöd. Så kommer även ett mycket stort antal andra föreningar. Allt från andra scoutkårer till ryttarföreningar och bordtennisklubbar.

Det är viktigt att alla invånare i vår kommun får reda på att det förhåller sig så, att vi politiker gör allt vi kan för att sprida på stödet. Vi är verkligen måna om att det skall finnas ett stort utbud av olika verksamheter i vår kommun. När man läser artikeln i Skånskan får man lätt bilden av att politiker vill utrota all fritidsverksamhet förutom fotbollen. Det är osant och en orättvis bild av verkligheten.
Jag kommer längre fram att publisera alla detaljer avseende hur det detta extra stöd har fördelats så att alla får möjlighet att se den fantastiska bredd på föreningsverksamhet som vi har iSvalövs kommun. Jag hoppas att skattebetalarnas framtida stöd kan bli minst lika stort så att vi ytterligare kan öka bredden av fantastiskt fin föreningsverksamhet i vår kommun.

Tobbe i Teckomatorp

måndag 10 december 2012

Att lyckas med skolan är en viktig fråga för majoriteten

Svalövs kommuns politiska majoritet bestående av Socialdemokraterna, Moderaterna och Folkpartiet är helt över ens om att tillväxt och inflyttning av nya medborgare är det som, på längre sikt, är nödvändigt för att trygga välfärden i kommunen. Därför är det också av största vikt att kommunen nu får styras av en stark och stabil majoritet. Den nyligen beslutade förändringen i den politiska organisationen visar tydligt hur stark den sittande majoriteten är. Extra tydligt blir det när man studerar fördelningen av mandat i Kommunstyrelsens utskott. Av 5 ledamöter tillfaller 4 den sittande majoriteten. Om vi behållit det tidigare antalet ledamöter (3) så hade samtliga dessa tillfallit majoriteten. Det känns dock inte, med dagens politiska system, rimligt att oppositionen inte skall representeras i utskotten. Där av blev beslutet att öka till 5 ledamöter, för att bereda plats för oppositionen.

Av de 4 ledamöter som finns i varje utskott har en fördelning gjorts mellan majoritetspartierna så att alla partier är representerade i alla utskott. Detta är bra för att alla i det politiska sammarbetet skall vara med, fullt ut, i alla frågor och utgöra en stabil sammarbetspartner för de andra. Rent politiskt har det mindre betydelse eftersom vi i majoriteten alltid måste vara eniga i de frågor vi lyfter fram för beslut. Detta gäller oavsett vilket parti som råkar ha ordförandeposten i respektive utskott.

Folkpartiet hade tidigare ordförandeskapet i Ekonomi- och Personalutskottet (EPU). I förhandlingarna efter förra valet, för att få ihop en majoritet, var detta den posten som skulle kompensera att Folkpartiet inte fick någon plats i presidierna i vare sig Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen. Naturligtvis hade vi velat fortsätta med ordförandeskapet i det nya organet, Arbetsutskottet (AU) men så blev det inte. Rent politiskt har det ingen betydelse att Socialdemokraterna nu får det politiska ansvaret som ordförande för Arbetsutskottet eftersom vi alltid når konsensus i de politiska frågorna och hanterar dessa som en majoritet och inte som tre separata partier. Lika dant är det i Samhällsbyggnadsutskottet (SU) där Moderaterna har det politiska ansvaret som ordförande, samt i Vård- och omsorgsutskottet (VU) där Socialdemokraterna också i likhet med AU har det politiska ansvaret som ordförande. I alla utskott löser vi i majoriteten frågor genom diskussion och konsensuslösningar. Det är ett givande och tagande.

Därför känns det tryggt att ta sig an arbetet som ordförande i Utbildningsutskottet (UU) med förvissningen att hela majoriteten står bakom att skolan är en nyckelfråga för att uppnå vårt gemensamma mål att få fler invånare att flytta till Svalövs kommun. Det är min tro och förhoppning att vi i majoriteten kommer att leverera positiva resultat. Det kommer att ta tid och det kommer att vara jobbigt men tillsammans kommer vi att lyckas.

Tobbe i Teckomatorp

onsdag 31 oktober 2012

Nu gör vi en ordentlig satsning!

I måndags togs tilläggsbudgeten i kommunfullmäktige. Eftersom vi plötsligt fick tillbaka över 9 miljoner från ett försäkringsbolag som vi inte förväntat oss så blev det bråttom att undersöka m det fanns några insatser av engångskaraktär som vi inte haft råd med i den ordinarie budgeten för 2012. Det är ju bättre att en del av pengarna direkt kommer medborgarna till del än att vi får ett orimligt högt resultat i ekonomin för 2012. Vi har redan en mycket stark budget som skall ge ett överskott som är tillräckligt stort för att ge en trygghet om det skulle bli sämre ekonomiska tider. Det har vi varit noggranna med att se till. Men utöver denna säkerhet fick vi nu, mycket överraskande, ännu mer pengar över.

Listan på vad vi tror att vi hinner med innan nyår hittar ni här:

 

I Skånskan finns en artikel om beslutet. Artikeln är inte riktigt tydlig med att detta är majoritetens beslut. Man skulle kunna tro att det är Kristdemokraternas beslut om man läser artikeln, men outgrundlig är journalisternas vägar.

Till nästa år fortsätter arbetet och vi kommer att se till att ekonomin fortsätter att vara stark. Nu behöver vi ytterligare satsningar på att utveckla kommunen och få fler invånare. Det skall vi göra på många olika sätt. Bland annat skall vi lyfta skolan. En bra skola gör att människor flyttar till kommunen. En bra skola skapar en bra start för våra barn. En bra skola blir bra på grund av bra lärare. Det finns inget arbete som kräver så mycket tid som arbetet att förbättra skolan. Det känns bra att så många har den ambitionen. Jag tror att skolorna i Svalövs kommun har en ljus framtid.

Om ni undrar över något i denna tilläggsbudget så fråga gärna via kommentarsfältet. Jag svarar gärna på era frågor.

Tobbe i Teckomatorp

söndag 23 september 2012

Det behövs mer resurser!

Kommunikationsleder har alltid, genom årtusenden varit en helt avgörande faktor för samhällsbyggande. För hundratals år sedan var det vattenvägarna som band samma folk, handel och utveckling. Det gick snabbare med segelbåtar till sjöss än hästar till lands. Så småningom kom tåget. Med hissnande hastigheter av 30-40 km/h kunde man frakta både människor och gods över stora avstånd. Tåget var av stor betydelse för utvecklingen av både Sverige och tex USA. För ett antal decenier sedan var vägarna i fokus. Alla skulle ha bil. Gärna två. Godstrafik kanaliserades om från tåg till lastbil. När det nu börjar bli för trångt i städerna på ett sätt som kraftigt försvårar för biltrafiken så försöker man via trängselavgifter och höga parkeringsavgifter att kanalisera tillbaka resandet till tåg. Bussar används som komplemet till tågtrafiken där det inte finns räls.

Tyvärr ser vi nu neddragningar inom kollektivtrafiken som är besvärande för en kommun som bygger en stor del av sin strategi på en mycket väl fungerande kollektivtrafik. Ja, jag vet... vi är inte den enda kommunen i Skåne som får bära bördan. Men å andra sidan finns det kommuner som sitter med trumf på hand också. För Svalövs kommun resulterar allt i hop i en "hönan eller ägget" situation. Skall vi få halvtimmestrafik när vi fått tillräckligt många invånare eller kommer invånarna om vi får bättre kollektivtrafik. Den rävsaxen sitter vi i just nu.

Kommunen gör, för att vara en så liten kommun som vi är, en kraftansträngning i våra satsningar. Märkligt nog är det fullt tillåtet att betala 45 miljoner till Skånetrafiken för att utveckla sin kommun, i likhet med det som, mycket klokt, Eslövs kommun gör. Men det är förbjudet att köpa mark till marknadspris som bygger på det förväntade värdet när marken är detaljplanelagd. Om man sätter pengarna i Skånetrafiken och Trafikverket måste man lita på "dynamiska effekter" såsom fler invånare som betalar skatt. Det går nämligen inte att sälja perrongerna och plankorsningar för att få tillbaka pengarna. Det är med andra ord mycket högre risk i den placeringen än om man köper mark som man sedan säljer till konkurrenskraftiga priser, får tillbaka pengarna och dessutom får nya skattebetalare. Det...det är förbjudet. För min del är detta fullständigt förvirrande.

På många ställen ser vi neddragningar inom kollektivtrafiken. Enligt min uppfattning är en väl fungerande kollektivtrafik ett fundament för utveckling i hela regionen. Det är bara att titta på Stockholm och stora delar av Mälardalen så inser man hur viktig kollektivtrafiken är. Man får inte plats med alla bilar inne i städerna. Man behöver många linjer som matar folk utifrån regionen och in till jobben i städerna. På köpet är den dessutom miljömässigt fördelaktig. Neddragningar i kollektivtrafiken är fullständigt fel utvecklingsriktning. Nu är det hög tid att göra en kraftansträngning och satsa.

Det finns två sätt att få mer pengar i kollektivtrafiksystemet. Antingen genom höjda skatter som man kanaliserar till kollektivtrafiken eller med avgiftshöjningar. För att ytterligare öka resurserna kan detta kombineras med rationaliseringar. Jag är övertygad om att det är hög tid att göra allt detta på en gång.
Jag kan inte påstå att jag är en varm anhängare av skattehöjningar. Men jag tror att om folk tydligt får reda på vart pengarna skall gå så går det att få en acceptans för detta. Lika säker är jag på att avgiftshöjningar som tydligt knyts ihop med kvalitetshöjningar kan accepteras av pendlarna. Jag pratar inte om katastrofalt ökade avgifter utan om några procent. Jag talar inte heller om flera kronors skattehöjning utan om en liten skattehöjning som ger det tillskottet som behövs.

Är det då möjligt att vidta dessa åtgärder? Jag vet inte. Moderaterna i Region Skåne vill inte höja skatten. Miljöpartiet i Region Skåne vill inte höja avgifterna. Detta är en synnerligen olycklig situation som går ut över pendlare med indragna turer och märkliga omläggningar av trafiken. Jag personligen tror att det är dags för både Moderater och Miljöpartister att ta sitt ansvar för Skånes långsiktiga utveckling när det gäller kollektivtrafik och lämna sina låsta positioner och börja resonera om vad vi kan göra tillsammans. Så tycker i alla fall en Folkpartist som bor i en kommun som drabbats hårt.

Just nu är kollektivtrafiken på tapeten i massmedia. I Skånskan finns två artiklar.

Nu "Rasar" även Socialdemokraterna över hur vår kommun behandlas i Skånskan.

Tobbe i Teckomatorp

måndag 17 september 2012

Vi skällde inte på Skånetrafiken.

I dag träffade jag Skånetrafiken och ordförande i Region Skånes Kollektivtrafiknämnd, Mats Persson. Detta var även från Svalövs kommuns sida ett ”toppmöte”. Med från kommunen var Birgitta Jönsson, Charlotte Wachtmeister, Fredrik Löfqvist, Jörgen Wallin och Thomas Arnström. Tyvärr kunde inte Christer Laurell medverka utan lämnade återbud.

Initiativet till mötet har tagits av kommunen för att få möjlighet att diskutera de förändringar som Skånetrafiken gjort och är på väg att göra, och som direkt påverkar pendlarna i Svalövs kommun. De effekterna handlar om:

-          Längre restid till Malmö-Lund pga omlägging till Marieholmsbanan

-          Dyrare avgifter då den nya dragningen mot Malmö-Lund går genom fler zoner.

-          Kopplingen till Kävlinge bryts helt då tågen mot Lund inte längre går via Kävlinge.

-          Försämrad trafik mot Landskrona som har negativ effekt för alla som behöver nå
      sjukvården i Landskrona och för alla i Svalövs kommun som är arbetslösa och behöver
      kollektivtrafik till Arbetsförmedlingen som ligger i Landskrona.

-          Indragna kvälls/natt turer till och från kommunen.

Dessutom ville vi ta tillfället i akt att diskutera en för kommunen mycket viktig åtgärd, nämligen ”halvtimmestrafik”. Minst under rusningstrafik, så att vi inte behöver stå så länge och vänta på bussen mot Svalöv, när tåget är försenat till Teckomatorp.

Slutligen fick vi ett resonemang runt Söderåsbanan som enligt överenskommelser skulle varit trafikerad med persontrafik redan 1999.

Vi tog tillfället i akt och informerade om de expansionsplaner vi har i kommunen. Vi skall köpa mark och bygga i Teckomatorp. Det blir totalt 875 nya tomter i Teckomatorp. Exploateringen i Tågarp kommer att resultera i ett hundratal nya bostäder. I Billeberga kommer den nya detaljplanen att innebära runt 30- 50 bostäder till. Lågt räknat tillkommer framöver åtminstone 1000 tomter eller bostäder i kommunens pågatågsorter. Det är en ordentlig satsning som kommunen och privata exploatörer gör framöver. Med tanke på regionens utveckling i allmänhet och Lund-Malmös i synnerhet så har vi inte råd med att inte göra en sådan satsning.

Allt detta var sammantaget information som inte Skånetrafiken kände till. Det var mycket trevligt att se deras ömsom nöjda och ömsom förvånade miner under Thomas Arnströms fina presentation. Å andra sidan blev nog alla vi i kommunledningen förvånade när vi fick veta att Eslövs kommun betalat 20 miljoner för att få till stånd omläggningen av trafik på Marieholmsbanan.

Fick vi då några nya löften…? Nja, det beror på vad man menar. De lovade övergripande, att nu ta hem alla kommunens behov och studera dessa i ljuset av den nya kunskap vi bibringat i dag. Däremot fick vi faktiskt några konkreta löften redan på sittande möte. Dessa var följande:

-          Marieholmsbanan skall rustas upp för att klara trafik med hastigheter på 140 km/h. Detta
      gör att restiden mellan Teckomatorp och Lund bara skall fördröjas med 3-5 minuter.

-          Man har redan lagt om zonerna så att det kommer att kosta lika mycket för månadskorten
      mellan Teckomatorp/svalöv – Lund som det gör idag. Däremot kommer det att bli dyrare för
      pendlarna till Malmö samt för de som pendlar till lund från stationer norr om Svalöv. Detta
      träder dock inte i kraft fören om ett drygt år och man lovade att ta med sig frågan för en
      analys till.

-          Det kommer att sättas in buss mellan Teckomatorp och Kävlinge. Det kommer att vara
      timmestrafik. Jag föreslog att man skulle ordna en busstation i Norrvidinge. Det var nog
      mycket länge sedan vi hade kollektivtrafik i Norrvidinge. Nu kan det bli verklighet om något
      år.

-          Man skall se över trafiken mot Landskrona. Man kände inte till att det skulle vara några
      försämringar där i nuläget. Jag kommer att få färsk information om detta om någon vecka.
      Man hade dock stor förståelse för behoven både när det gällde resor till sjukhuset och till
      arbetsförmedlingen.

-          När det gäller nattrafiken är man beredd att förutsättningslöst ta en diskussion om vad som
      kan göras. Kanske kan kommunen ”köpa till” lite trafik för att hålla igång denna olönsamma
      trafik. Vi får se vart de diskussionerna leder.

Ett oerhört viktigt och tydligt budskap var också att tiderna är sådana att förutsättningarna för att få tågtrafik på Söderåsbanan kräver kommunernas medfinansiering på något sätt. Detta blir en diskussion vi måste ta politiskt. Skall vi ta pengar från skola, vård och omsorg för att finansiera kollektivtrafik? Ja, kanske…eller nej, kanske inte. Det finns både fördelar och nackdelar med det.

Slutligen försökte jag verkligen att förklara hur betydelsefullt, halvtimmestrafik i rusningstrafik, skulle vara för kommunen och för alla medborgare som pendlar. Vi enades om att träffas igen inom kort och se vad som är möjligt att göra och eventuellt tala finansiering från kommunen.

Sammataget så är det kärvt. Vi fick dock några positiva besked, och framförallt så har Skånetrafiken och Mats Persson lovat att analysera ett varv till nu när de vet hur vår kommun ser ut, vart den ligger och vilka behov vi har. Vi skällde inte på Skånetrafiken, vi försökte visa realiteter. Nu hoppas jag på ytterligare några positiva besked inom kort. Kollektivtrafiken är oerhört viktig för vår kommun.

Tobbe i Teckomatorp

PS. I dag skriver Skånskan i två artiklar, där Mats Persson lämnar sina kommentarer i den ena, om detta. Nyss har jag också haft ett trevlig samtal med en journalist från Lokaltidningen. Ämnet berör många. DS.

lördag 8 september 2012

Bättre resultat i kommunens skolor! Grattis!!!

Lite konstigt att det inte publicerats någon stans att resultaten förra läsåret i kommunens skolor och för skolbarnen i kommunen förbättrats radikalt. Tidningarna skriver gärna när något hanterats dåligt men när det faktiskt går åt rätt håll så hör man inte så mycket. För att hjälpa ordinarie massmedia vill jag härmed återge lite av de resultat jag fått information om redan i juni månad.

Av alla elever i kommunen har 62,5 % nått målen. På Linåkerskolan är samma resultat 79%. Linåkerskolans elever står sig med andra ord väl i konkurrensen om resultaten. GRATTIS alla elever på Linåker.
Meritvärdet år 2011 var 184,3 år 2012 blev det 197,1. Det är en ökning på 12,8. GRATTIS. Ett stort steg i rätt riktning.
Behörighet till gymnasiet var 2011 78,6 %. Nu 2012 blev det 86%. Härligt. Jag skulle vilja att alla blev behöriga men detta är ändå på rätt håll.

Resultaten på nationella proven blev enligt följande:

Matte år 2011 77,7 %. Matte år 2012 83,5 %.

Engelska år 2011 95,5 %. Engelska år 2012 92 %. Det hoppas vi blir bättre nästa år.

Svenska år 2011 92,4. Svenska år 2012 93,2 %.

Jag vill härmed gratulera alla duktiga lärare och elever till ett stort steg i rätt riktning. Till skolledningen vill jag vara tydlig med att det nu gäller att fortsätta i rätt riktning. Några diskussioner om att detta inte går att göra ännu bättre till nästa avgångsklass är inte acceptabelt. Jag har tyvärr fått information som pekar på att sådana utgångspunkter florerar. Jag hyser dock det högsta förtroende för att man inom skolledningen är beredd att kavla upp ärmarna och se till att jobbet även under detta läsår sköts på ett bra sätt.

Några ytterligare, framtida steg i rätt riktning är att se till att allla elever på Linåkerskolan har gott om datorer att jobba med. Initiativet att ge de nya eleverna i årskurs 7 egna datorer är ett lysande initiativ. Som krona på verket skall vi nu se till att kommunen får en skolchef som ytterligare kan avlasta rektorerna från tyngande ledningsarbete och administrativt arbete så att rektorerna kan tillbringa ännu mer tid ute i klassrummen och utöva det mycket viktiga ledarskap som är avgörande för goda resultat i skolan.

Svalövs kommun: Plats för Skånes bästa Skola!

Tobbe i Teckomatorp

måndag 27 augusti 2012

Nu hade jag FEL!!!

I mitt förra inlägg skrev jag att Centerpartiet lämnat in en motion om att utredan förutsättningarna att servera ekologisk mat på Svalövs gymnasium. Hedras den som hedras bör...

Jag hade helt fel om vem som skrivit motionen. Det var inte Centerpartiet utan Kristdemokraterna. Christer laurell var vänlig nog att uppdatera mig på detta i förmiddags. Jag tycker inte om när man använder felaktiga fakta. Detta gäller i högsta grad mig själv också. Därför ber jag både Centerpartiet och Kristdemokraterna om ursäkt för mitt tilltag att tillerkänna fel parti motionen. Tack Christer för att du hjälpte mig att bli bättre och mer sanningsenlig.
Däremot är jag fortsatt mycket tveksam till ekologiskt odlat och anser att världens fattigaste får svälta för att möjliggöra för oss i västvärlden att äta ekologisk mat. Jag tänker återkomma till den frågan på bloggen framöver.

Tobbe i Teckomatorp

onsdag 22 augusti 2012

Vissa vill utreda, andra inför

Dagens möte i gymnasieutskottet var trevligt. Vi kan konstatera att Svalövs Gymnasium, en av Sveriges bästa gymnasieskolor klarar sig bra när det gäller sökande elever. Många elever tröttnar på att pendla till andra skolor och hittar så småningom tillbaka till vårt eget gymnasium i Svalövs kommun. Vi kanske dessutom nu får lite draghjälp av Skånetrafiken som försämrar kollektivtrafiken i kommunen så att det blir svårare för våra elever att pendla till andra skolor. Tack Skånetrafiken för det.

Det var första mötet för vår nya ordförande Krister Olsson (S) som direkt visade handlingskraft. Centerpartiet har lämnat en motion om att de vill utreda möjligheterna att ha en ekologisk maträtt som alternativ i skolans matsal. Den sittande majoriteten i kommunen (S, M, FP) tog direkt initiativet och beslutade att detta skall införas. Det är ett bra förslag men vi kan inte bara hålla på och utreda. Vi måste ha verkstad också. Nu blev det verkstad direkt.

Personligen är jag tveksam till ekologiskt odlat. Det blir mindre skördar när man odlar ekologiskt. Det driver upp världsmarknadspriset på mat och det drabbar världens fattiga. Men det är inget man ändrar på som fritidspolitiker i Svalövs kommun. Därför är det självklart för mig att om folk vill ha ekologiskt odlat så skall de få detta. Var och en får väl bli frälsta på sin övertygelse. Det är inte alltid man får som man vill. Man måste kompromissa också. Det känns däremot bra att tillhöra en politisk majoritet som inte utreder utan inför, i stället. Utredningar har vi så det räcker i alla fall.

Tobbe i Teckomatorp

tisdag 19 juni 2012

Konstgräsplan igen

Det var en ovanligt trevlig kväll i Kommunfullmäktige i går. Hela salen var fylld av människor och massor av barn. Barnen var fantastiskt duktiga och orkade genomlida en lång genomgång avseende budget för 2013. Vår ekonomichef gjorde ett bra jobb och skojade med barnen. Utan dessa uppmuntrande skämt hade det varit mycket tråkigare, för barnen i allmänhet men säker för oss andra också. Anledningen till den stora tillströmningen var nu inte att man plötsligt blivit intresserad av politik i allmänhet. Nej, skälet är att det offentliggjorts att det sannolika beslutet i Välfärdsutskottet kommer att bli att den första av kommunens konstgräsplaner för fotboll kommer att förläggas till Teckomatorp. Det är mycket roligt att se hur frågor på detta vis engagerar människor. Det är den typen av engagemang som lett mig rakt in i ett, för många, märkligt fritidsintresse som politiker. Jag började min verksamhet som fritidspolitiker som en följd av engagemang i Föräldrarådet i Parkskolan i Teckomatorp. Där är jag sedan länge inte längre medlem, men intresset för Svalövs kommuns utveckling hänger sig kvar och växer sig starkare. Jag hoppas att någon eller några av de intresserade från igår också tar kontakt med ett politiskt parti och blir medlem. Det är nämligen så man verkligen kan påverka.

På gårdagens möte i kommunfullmäktige resulterade den lyckade aktionen till att politikerna inte kunde hejda sig i överbuden avseende när en konstgräsplan skall anläggas. Centerpartiet hade, för att vara extra tydliga med hur känsliga de är för vad väljarna vill, tom slängt in en ny investeringsplan i ärendet om budget 2013. Den var så ny att pappret fortfarande var varmt. Det verkade dessutom som om man inte tagit sig tiden att tala med sin sammarbetspartner, Kristdemokraterna om frågan. Så blir det när engagemanget tar överhanden och man tappar balansen lite. Om det vore valår hade det varit ett tecken på valfeber. Nu vet jag inte riktigt.

I sakfrågan har i alla fall jag samma uppfattning som jag haft hela tiden. Vi måste få ordning på vad vi vill med hela området runt Svalövs nya idrottshall med omklädningsrum, fotbollsplaner, matsal till skolan och kanske tom ett bibliotek (åtminstone på sikt). När vi vet hur vi vill ha det på detta område är det läge att börja jobba. Om det i detta läget, när planen börjar bli klar, är ok att börja med att anlägga en konstgräsplan eller om man skall göra det i en annan ordning måste människor med kompetens på området, föreslå. Om vi skall nå dit, och göra det snabbt så krävs sammarbete, inte konflikt. Om alla samlar krafterna, politiker, idrottsföreningar, ledare, föräldrar och ungdomar. Om alla börjar samarbeta och lägger konflikten åt sidan så kommer vi dit mycket fortare. Kanske fortare än vi tror. Det jag är säker på är att det kommer att bli fler än en plan i kommunen. Så är det. Allt annat är politiskt mycket svårt att överleva oavsett vilket parti man tillhör.

Tobbe i Teckomatorp

PS. De senaste tidningsartiklarna om konstgräsplaner hittar man HÄR och HÄR. DS.

torsdag 14 juni 2012

Förvaltningsdomstolen upphäver beslutet att köpa mark i Teckomatorp

Förvaltningsdomstolen har upphävt kommunfullmäktiges beslut att köpa mark i Teckomatorp. Detta är mycket intressant. Förvaltningsrätten grundar sitt beslut på att de som klagat påstår att marken i nuvarande utförande enligt värdering bara är värd hälften av vad säljaren begär i pris. Domstolen skriver också att i de flesta fall är det de som klagar på ett beslut av detta slag, som har bevisbördan. I vissa, undantagsfall, kan man lägga bevisbördan på kommunen i stället. I detta fall har man valt det mycket ovanliga greppet att lägga bevisbördan på kommunen. Jag håller med om att detta är relevant i detta fall, även om det är ovanligt.
Efter detta resonemang beskriver man att Svalövs kommun har bekräftat att marken i nuvarande skick endast är värd knappt hälften av det pris som säljaren begärt. Det är i sig inte så konstigt för det framgår av värderingen. Sedan kommer det märkliga… Domstolen tar ingen som helst hänsyn till vad marken är värd när detaljplanen är på plats. Man har sannolikt inte fått information från kommunen att detaljplanen redan är under utarbetande. När detaljplanen är klar styrker nämligen samma värdering att marken plötsligt är värd just det pris som säljaren vill ha.

Vad blir då slutsatsen av detta? Jo, just nu får vi inte köpa marken till det pris som säljaren vill ha. Men om några månader, när detaljplanen vunnit laga kraft får vi plötsligt köpa marken för det pris säljaren vill ha. Visst är världen förunderlig. Svalövs kommun har enligt domstolen gjort fel därför att vi beslutade i frågan några månader för tidigt. Priset är vad priset är. Säljaren vill ha vad säljaren vill ha, men vi får vänta några månader med beslutet. Tror nu någon att denna process varit gratis? Då kan jag avslöja att det, trots att den slutliga utgången blir den samma, har kostat oss skattebetalare ett antal hundra tusen kronor. Grattis!

Tobbe i Teckomatorp

PS. Nu står det om markköpet i Skånskan. Där finns också en direkt osanning. Centerpartiet har aldrig föreslagit att man skulle vänta tills någon detaljplanering var klar. Man ville inte köpa överhuvudtaget. Jag hoppas att detta är en felskrivning av journalisten och inte ett påstående från politikerna. Jag tror inte Centerpartiets representanter har mage att ljuga så flagrant. Jag vet för det var jag som debatterade med Laurell och Pettersson i frågan. DS.

PS igen. Nu finns ännu en artikel i HD. I denna artikel har man också helt utelämnat att det finns en värdering av marken som stämmer över ens med det pris säljaren vill ha. Jag vet att C inte vill köpa denna mark. Därför kräver man att säljaren skall sälja till underpris vilket säljaren aldrig kommer att göra. Dessutom är det inte skattepengar som skall finansiera detta utan försäljningen av färdiga tomter. Tyvärr vill inte varken journalister eller C erkänna dessa sanningar utan man förtiger detta för att få det att se ut som om vi är slarviga med kommunens angelägenheter. Så är inte fallet. Tvärt om. Vi är enda garanten för att Svalövs kommun utvecklas och i framtiden har råd att säkra välfärden. DS.

PS åter igen!
Nu har Skånskan skrivit om detta igen. Ännu en gång glömmer man att i en tidningsartikel nämna att marken värderats till 90 kr per kvadratmeter som exploateringsmark. Detta sår i samma underlag där marken värderats till 12-15 miljoner som jordbruksmark. Svalövs kommun skall INTE idka jordbruk. Vi skall bygga. 90 kr per kvadratmeter för marken innebär ett värde på 30,2 miljoner. Varför är det så viktigt att inte skriva om detta för alla journalister? DS.

Jag länkar vidare till ytterligare en artikel i Skånskan som helt undviker att rapportera att marken är värd 90 kr per kvadratmeter enligt den värdering som är gjord. Detta är inget påhitt utar reda fakta. Som jordbruksmark är den endast värd runt 15 miljoner. Men svalövs kommun skall inte odla marken och leka lantbrukare. Svalövs kommun skall utveckla kommunen genom att exploatera. Värdet på marken styrs helt av vad den skall användas till. Nu tror jag aldrig att någon journalist kommer att skriva om dessa fakta då det inte är spännande. Jag har blivit intervjuad av en journalist. När hon förstod hur det hängde ihop struntade hon i att skriva om det. Den andra marken, som kommunen redan äger, skall också exploateras. Problemet är att den marken inte räcker så många år. Vi behöver mer mark. Det är med andra ord ite en fråga om "antingen eller" utan "både och".

onsdag 13 juni 2012

Det är fullt rimligt att sprida på satsningarna

Bakgrund

Under lång tid har det funnits ett önskemål från några av kommunens idrottsföreningar, med fotboll som en av verksamheterna, att kommunen skulle bidra med pengar för att anlägga konstgräsplaner. Konstgräsplaner är dyra historier. Både att anlägga och att underhålla. Men konstgräsplaner har också blivit ett tecken på att man vill utveckla och ge fotbollen en möjlighet till längre träningssäsong på en bra fotbollsplan. Den kommun som anlägger konstgräsplan är en kommun som signalerar att man vill utvecklas och ge fotbollen bra grundbetingelser. Jag var själv länge väldigt skeptisk till företeelsen med konstgräsplaner, men sedan jag för några månader själv, för första gången i mitt liv, satte min fot på en konstgräsplan så förstår jag varför fotbollsföreningarna vill ha en sådan. En konstgräsplan ger en alldeles särskild känsla när man spelar fotboll.
Svalövs kommun beslutade för något år sedan att titta på frågan om konstgräsplaner, med ett öppet sinne. Just då var inte jag särskilt positiv. En förutsättning var dock att föreningarna själv skulle bidra till anläggandet så att fler än en plan kunde åstadkommas, samt att föreningarna själv skulle ange vart konstgräsplanerna efterhand skulle anläggas. Kommunen aviserade, i den därefter följande investeringsplanen, att man kunde tänka sig att anslå 4 miljoner i investeringsmedel. Tillsammans med föreningarnas egna bidrag, eventuellt stöd från andra, så som sparbanken och eventuellt EU skulle det bli möjligt att ”växla upp” dessa pengar till en betydligt högre summa pengar. Därmed återstod endast för idrottsföreningarna att komma överens om hur man skulle göra med placering och i vilken takt planerna skulle anläggas.

Olika behov i olika orter!

Under den process som förevar konstaterades att det fanns lite olika behov i olika orter i kommunen. Jag har uppfattat, genom rapporter från de möten som varit, att önskemålen var enligt följande:

Svalöv – Ville ha en konstgräsplan
Billeberga – Ville ha en konstgräsplan
Röstånga – Ville främst få en fungerande grusplan för träning
Tågarp – Inga särskilda behov just nu
Teckomatorp – Ville ha en konstgräsplan
Kågeröd – Ville ha en konstgräsplan
Tidigt konstaterades därmed att behoven kan lösas enligt följande:

Röstångas behov tillfredsställas på ena eller andra sättet. Det är klart att de skall få sin fungerande grusplan
Billeberga kan hanteras genom att man flyttar hela idrottsplatsen, anlägger tomter på nuvarande yta och anlägger en konstgräsplan på det nya stället. Allt kan finansieras med tomtexploateringen.
Tågarp hade inga behov att tillfredsställa just nu.
Därmed kvarstod behovet av konstgräsplaner i Svalöv, Kågeröd och Teckomatorp. Med denna analys har behoven i HELA KOMMUNEN klarlagts. Ingen ort har förbisetts. Ingen ort har glömts bort.

 INGEN!!! Det är viktigt att komma ihåg.


Hur tillfredsställer vi behoven och vem skall fatta besluten?

När processen nått denna punkt stod det också klart, enligt alla de uppgifter jag fått, att föreningarna i Röstånga, Billeberga och Tågarp var nöjda med de lösningar som fanns i planen. Även om denna plan ännu inte fullt ut är tidssatt.
Teckomatorp, Svalöv och Kågeröd klargjorde att de inte skulle kunna komma överens om vem som skulle få konstgräs och i vilken ordning, utan hemställde till politikerna att fatta beslut. I den diskussionen fanns olika teorier om vilket som skulle kunna vara den mest logiska lösningen men ingen av dessa lösningar var sådana att alla föreningar kunde ställa sig bakom dem.  För politikerna var då frågan följande:
”Vi har visserligen sagt att en förutsättning för kommunens satsning är att idrottsföreningarna skall komma överens. Men när detta nu inte sker, skall vi då inte bygga någon eller några konstgräsplaner alls?” Svaret blev att det väl är politikernas otacksamma roll att göra bedömningarna och fatta beslut, även om minst två av de tre kommer att bli besvikna.

Vilket beslut är lämpligast?

Snabbt konstaterades att vi med stor sannolikhet måste försöka att få pengar till minst två konstgräsplaner och till grusplanen i Röstånga. Med kommunens 4 miljoner, som dessutom eventuellt måste uppgraderas något i nästa budget pga inflationen, och med externt stöd, tillsammans med föreningarnas hjälp kan det bli möjligt att göra en plan där vi kan se åtminstone två konstgräsplaner inom snar tid. Dessa två bör placeras på ställen där de kan mer-utnyttjas av skolan för att få bästa samhällsnytta. Därmed hamnade tyvärr Kågeröd en bit ner på listan då detta, vad jag förstår, inte är möjligt i dagsläget på grund av idrottsplatsens placering i orten. Då återstod Svalöv och Teckomatorp. I Svalöv har vi redan startat planeringsarbetet för en stor satsning på en ny idrottshall. Den samlade bilden med alla de satsningarna som kommunen gjort och kommer att göra, på Svalövs centralort, med ny förskola, byggd för 4 avdelningar, ny grundskola för klasserna 1-6, ny multiarena (med konstgräs) och nu planer på en ny idrottshall där det rimligt att avvakta något med Svalövs tätort och titta på möjligheten att väga in en konstgräsplan i samband med uppförandet av ny idrottshall. Sammataget kan ingen annan ort i kommunen komma ens i närheten av den massiva satsning som görs på Svalövs centralort. Samtidigt har vi formulerat att det är i orterna längst järnvägen vi behöver tillväxt av inflyttande, nya invånare. Mot denna samlade bild är det ett fullkomligt rimligt beslut att anlägga kommunens första konstgräsplan i Teckomatorp. Svalöv kommer också, med mycket stor sannolikhet, och om vi kan finna bra sammarbetsformer med Svalövs fotbollsklubb, att få sin högt eftertraktade konstgräsplan. Genom detta beslut kan vi säkerställa att jobbet kommer igång, att vi också snabbt kan komma igång med grusplanen i Röstånga och att vi säkrar det maximala samhällsnyttan. Om planen fullföljs kommer slutresultatet att bli att Svalövs kommun blir den ”konstgrästätaste” orten i Skåne och kanske i Sverige. Det ni, alla fotbollsälskare. Fotboll är inte en fråga om liv eller död… fotboll är betydligt mycket viktigare än så!

Är politikerna korkade?

Då jag själv är fritidspolitiker och gör detta jobb på min lediga tid vill jag nog låta någon annan recensera om besluten totalt sett är bra eller dåliga. I just fallet med konstgräsplaner så sitter varken jag, eller någon annan Folkpartist på något politiskt uppdrag i Välfärdsutskottet som har den otacksamma uppgiften att fatta detta beslut. Därmed så tycker jag att jag kan säga lite om just detta beslut utan att recensera mig själv. Mot den samlade helhetsbilden tycker jag att det är ett rimligt beslut att nu anlägga en plan i Teckomatorp, i samband med byggandet av ny idrottshall anlägga en plan i Svalöv för att sedan se hur vi skall lösa behoven i Kågeröd. Jag tycker att Välfärdsutskottet med ett sådant beslut tar ett ansvar för HELA kommunen, utan att favorisera någon. Det är så jag skulle vilja att politiken fungerade framöver i vår kommun som tyvärr är så full av inbördes konflikt mellan en del av orterna, att man blir lite rädd i mellanåt. Jag må exponera mig för kritik från både den ena och den andra när jag säger vad jag tycker, men jag gör det i alla fall…
Jag tycker nämligen att alla inblandade skall besinna sig. Det handlar om NÄR några orter i kommunen skall få en konstgräsplan för fotboll. Det är inte ett världskrig det är frågan om. Gräv ner stridsyxan och samarbeta i stället för att motarbeta varandra! Om vi hjälps åt utan övertoner får nog alla sina behov uppfyllda och kanske snarare än ni tror. Vi vet vad ni vill och vi jobbar häcken av oss för att åstadkomma det! Nu gäller det att samla sig för HELA kommunen. Inte för enskildheter.

Tobbe i Teckomatorp.


PS. I Skånskan finns en artikel HÄR. Men tidningarna skriver mest om konflikter så ingen av dem kommer sannolikt att citera mig från denna blogg DS.

PS. igen. Man kan notera att det är ett intressant ämne för Skånskan att skriva om hur konflikten växer sig stark. Detta kan man läsa om HÄR. DS.

Detta är en av de mest omskrivna frågorna i kommunen på mycket länge. Nu Finns det även en ertikel i HD.

söndag 3 juni 2012

Nu är det dags att förbättra kollektivtrafiken!

Det rör sig inom Skånetrafiken. Då menar jag inte bara att tågen och bussarna rör sig utan hela systemet rör på sig. I alla fall den delen av systemet som påverkar oss i Svalövs kommun. Rykten och bekräftad information säger att Pågatåget skall läggas om för att gå via Eslöv (Grattis Marieholm) och de sena turerna på Pågatåget till Helsingborg skall beskäras eller tas bort.

Svalövs kommun är en idealiskt placerad kommun längst med Pågatågsbanan. I norr har vi Helsingborg, väster ut via tåg och buss har vi pendlingsavstånd till Landskrona. Söderut har vi 16-17 minuter med tåg till Lunds central och 38-39 minuter till Triangeln i Malmö. I alla riktningar har vi rimliga pendlingsavstånd till en stor arbetsmarknad. Med ett sådant läge är det märkligt att kollektivtrafiken är så oerhört underutvecklad som den faktiskt är. Med ett sådant läge är det fullständigt orimligt med en avgång i timmen. Om man har mycket tätare trafik från Ystad till Malmö än vad fallet är från Svalövs kommun så börjar man faktiskt undra vart felet är?

Svalövs kommun har en strategisk inriktning att växa. I alla fall de partier som styr för närvarande. När det gäller Folkpartiet så är denna strategi definitivt helt självklar. Alternativet är nämligen att inte göra något, för att sedan splittra kommunen eller gå ihop med någon annan. Om Svalövs kommun skall överleva på sikt måste vi växa. Då är kollektivtrafiken en mycket viktig parameter för att lyckas.

När nu Svalövs kommun satsar på tillväxt är orterna längs järnvägen viktiga. Halvtimmestrafik på Pågatåget med anpassad bussförbindelse upp till Svalövs tätort vore en mycket värdefull förstärkning av kollektivtrafiken. De gånger tåget är försenat (tyvärr inte ovanligt), och bussen hunnit köra från Teckomatorp (tom då får man väl anta) måste resenärerna vänta nästan en timme på nästa förbindelse. Detta är inte OK. Om man fick halvtimmestrafik, åtminstone under rusningstid, finge man bara stå som mest runt 20-25 minuter. Detta är STOR skillnad för de resande.

Hur gör man för att säkra kollektivtrafik till Kävlinge om man lägger om tåget? Det finns resande från området som vill kunna ta sig från Teckomatorp till Kävlinge även i framtiden. Jag hyser stora förhoppningar att man då kan sätta in buss som ersättning till tåget. Om detta blir verklighet skall vi i Svalövs kommun KRÄVA en busshållplats i Norrvidinge. Då plötsligt kan vi få kollektivtrafik till ett ställe i kommunen som inte haft detta innan. Det vore ett lyft för Norrvidinge och för Svalövs kommun.

Nu gäller det för Svalövs kommun att börja agera som lobbyister mot Region Skåne. Alla partier har representanter i Kollektivtrafiknämnden som kan engageras. Kraven borde vara:

1, Halvtimmestrafik på Rååbanan. Minst i rusningstrafik
2, Buss som ersättning till tåg Teckomatorp-Kävlinge med busshållplats i Norrvidinge
3, Utökade turer på kvällar och nätter under helger så att kommunens medborgare kan nyttja nöjeslivet i Helsingborg och Malmö.

Dessa tre krav är sammantaget viktigare än persontrafik på Söderåsbanan. Men vad det lider vore naturligtvis persontrafik på Söderåsbanan ytterligare ett lyft.

Viktigaste av allt... Svalövs kommun, med så gynnsam geografisk placering borde prioriteras av Skånetrafiken. Nu är vi underutvecklade.

Tobbe i Teckomatorp

tisdag 22 maj 2012

ÄNTLIGEN!!!

Sedan början av 2007 har vi i Folkpartiet kämpat för att även barn till föräldrar som jobbar på nätter och helger skall ha en trygg barnomsorg och slippa alternera mellan vänner, släktingar och vem helst annan som kan ställa upp och hjälpa till när kommunen endast levererar barnomsorg till de som har "klassiska" "8-17 anställningar".
Nu har vi tagit ett STORT steg framåt. Detta rapporteras i SKÅNSKAN.

Att skapa en barnomsorg för det moderna samhället som även kan ge stöd till familjer som består av barn med en ensamstående mamma som jobbar inom vården har varit en målsättning som resulterat i att Folkpartiet skrivit två motioner och en interpellation till kommunfullmäktige under 2007. Motionerna kan man läsa HÄR och HÄR. Interpellationen kan man läsa HÄR.
Detta var naturligtvis också ett självklart krav från Folkpartiets sida att införa detta, när vi fattade beslut att ta steget in i ett majoritetssammarbete med S och M för att leda kommunen 2010-2014.

Det är självklart så att, efter alla våra ansträngningar, så känndes det mycket förvirrande när Centerpartiet försökte "kapa" frågan hösten 2010 och försöka inbilla alla att det var deras idé. Att Centerpartiet dessutom i sin motion nämnde att både Moderaterna och Socialdemokraterna arbetetade med frågan, för att sedan helt undvika att nämna det arbete som Folkpartiet, som enda parti i Svalövs kommuns kommunfullmäktige, lagt på frågan, var ett naturligt grepp för att ytterligare förminska vår insats på området. Om någon vill jämföra Centerpartiets arbete med vårt i Folkpartiet (ovan) så finns Centerns motion HÄR.

Mot dena bakgrund är det nu extra fantastiskt när vi nu börjar få "verkstad" i frågan och inte bara en massa tomt prat.

Andra kan prata om barnomsorg på obekväm arbetstid... Folkpartiet ser till att det införs.

Det är riktigt härligt. Jag hoppas verkligen att jag om något år får vara med och se de första barnen som får ta del av denna nya service.
Att detta sedan blir en viktig pusselbit att göra kommunen attraktiv är bara ytterligare en bonuseffekt. För en gångs skull känns det trevligt att skriva om något riktigt roligt. Nu skall vi bara se till att ta hand om resultatet av denna utredning och göra allt vi kan för att skapa utrymme i kommande budget så att detta blir verklighet.

Tobbe i Teckomatorp

tisdag 15 maj 2012

Nä, varför undersöka något nytt?

Märkligt nog valde Centerpartiet i kommunen att kräva att vi inte skall gå vidare och undersöka om det är bra för kommunen att ingå i ett kommunalförbund avseende vår räddningstjänst. Frågan just nu, som Centern avvisat, är om vi skall vara med och undersöka om det är en bra idé.
Om vi kommer fram till att det inte är bra kan vi fortfarande säga NEJ!.

Jag förstår verkligen att man i ett senare läge, om detta inte är fördelaktigt för kommunen, väljer att säga nej. Jag kommer själv att ställa mig i täten för ett nej om det inte är bra för kommunens medborgare.
Men att inte vilja vara med och ens undersöka möjligheterna...det förstår jag inte. Centern vill med andra ord inte ta chansen att undersöka om en annan lösning är bättre och billigare för våra medborgare. Att sköta räddningstjänsten själv kommer att bli en dyr historia. Samarbete medför att vi kan säkra kvalitén och mångfalden i Räddningstjänsten. Samarbete medför att vi kan ha råd att fortsätta att värna de frivilliga räddningsvärnen som är så viktiga för oss alla i kommunen. Samarbete gör att vi får marginaler i både ekonomin och kvalitén. Ensam är aldrig stark. Bara dum och fåfäng. Ingenting är bra som det är. Om man stannar utvecklingen börjar man snabbt gå baklänges.
Nej, låt oss strunta i oansvariga ställningstagande att vi är oss själv nock och lyfta på alla stenar för att få en modernare, effektivare och mera prisvärd kommunal verksamhet i räddningstjänsten, som i all annan kommunal verksamhet.

Svalövs kommun behöver verkligen moderniseras.

Tobbe i Teckomatorp

PS. I Skånskan kan man läsa mer DS.

måndag 30 april 2012

Närproducerat och klimatsmart, eller?


Det återkommer ständigt påståenden om att kommunen skall köpa mer närproducerat. Enligt uppgifter jag fått (har inte detta direkt från källan) håller man i Lund på att försöka skapa en lokal distributionskapacitet för att kunna köpa mer närproducerat.
När man kravställer en upphandling till offentliga verksamheter är inte närproducerat ett accepterat urvalskriterium. Många är rösterna som på grund av detta påpekar att lagen om offentlig upphandling är en dålig lag och att den borde ändras. Andra säger att detta är ett påfund från EU som vill tvinga oss att köpa mat från andra länder. I detta fall bekräftar allt detta att Lag om offentlig upphandling fungerar. Lagen är till för att se till att inte ovidkommande kriterier påverkar upphandling som betalas med skattemedel och i sin förlängning att inte nepotism och allmänt kamaraderi påverkar vem som skall få leverera till kommunen.

Bra för miljön och KLIMATSMART vrålar ofta förespråkarna. Varför skall vi transportera mat från Sydamerika i stället för köpa det av den lokala bonden? Jo därför det ofta är bättre för miljön att köpa maten via effektiva leverantörer med en god och miljövänlig logistikorganisation. Mat transporterad långa sträckor, men i stora partier, kostar mindre klimatpåverkan per kilo mat än om maten är transporterade i små volymer och i värsta fall med lantbrukarens traktor som vräker ut klimatpåverkande dieselgaser.

Närproducerat är inte bra för klimatet utan endast ett lysande marknadsföringstrick från det svenska lantbrukets reklambyråer…och de har faktiskt lyckats. Det skall de ha all heder av. Många av medborgarna tror att närproducerat är liktydigt med miljövänligt och klimatsmart.

Nu kommer jag sannolikt att anklagas för att fara med osanning i denna blogg. Om någon påstår detta så ställer er frågan: Vilken vinning skulle jag ha att påstå ovanstående? Vilken vinning har lantbruket av sina påståenden? Om det inte räcker så kolla följande länkar:Räcker inte detta så googla på ”närproducerat inte klimatsmart” så får ni hur många träffar som helst.

Vill ni vara klimatsmarta??? Strunta i var och hur maten odlats. Var noga med vad ni köper, och framför allt… ÄT UPP!

Tobbe i Teckomatorp

torsdag 19 april 2012

Nu moderniserar vi Svalövs kommun!

Folkpartiets partiprogram inför valet 2010 hette ”Modernisera Svalövs kommun”. Det politiska programmet kan du läsa HÄR. Så här knappt halvvägs in i mandatperioden har arbetet så sakta kommit igång. För några dagar sedan sjösattes servicen med e-faktura som kommunens hemsida skrivit om HÄR. Nu går det med andra ord att betala räkningar till kommunen på ett mycket enklare sätt än tidigare. Undantaget är räkningar för VA. NSVA kommer om några månader att överta faktureringen till kunderna. Därför är det ogjort arbete att ta med dessa nu, när man behöver ändra igen om några månader. Vi skall inte förvirra medborgarna utan försöka, så långt det är möjligt, att ha enkla och tydliga lösningar. Däremot kan man nu betala dagis (Förskola för att vara exakt) vårdavgifter mm via e-faktura. Jag hoppas att detta lilla steg framåt uppskattas.


Dessutom är vårt vallöfte med parboendegaranti nu på väg att infrias. Det var en av våra viktigaste valfrågor som jag dessutom bloggade om för några år sedan. I nöd och lust intill kommunen skiljer oss åt, var temat. Det känns skönt att nu alla lagändringar som behövs, verkar ha fallit på plats. Det skall bli intressant att läsa propositionen. Mer information kan man läsa HÄR. När propositionen är beslutad i Riksdagen har vi parboendegaranti även i Svalövs kommun.


Detta tillsammans med arbetet med ett Kulturprogram och att faktainhämtning för att klarlägga behoven av barnomsorg på obekväm arbetstid har startat gör att jag hittills känner stor tillförsikt runt hur mycket vi lyckats påverka i positiv riktning när mandatperioden är slut. Vi har kommit en bit, men det finns mycket mer att göra.


Undrar om inte Svalövs kommun är i behov av politiker och tjänstemän som på ett ansvarsfullt sätt, med ett systematiskt förhållningssätt och realistiska mål, arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för oss alla? Hoppas jag kan bidra med det i alla fall. Om du gillar det jag bidrar med så kan du ge mig och Folkpartiet ditt stöd genom att bli medlem. Enklast gör du det HÄR.


Tobbe i Teckomatorp

tisdag 28 februari 2012

Svalövs kommun är fruktansvärt odemokratisk?


I Svalövs kommun har vi ett system med insynsplatser i alla politiska organ. Enligt kommunallagen behöver man inte alls ha detta. Kommunallagen har inriktningen att de partier som folket valt i allmänna val också skall ha majoritet  i de politiska organen. Vår demokrati kräver inte insynsplatser för små partier. Däremot finns möjligheter att ha sådan. Odemokratiskt nog har Svalövs kommun valt att ha insynsplatser, trots att väljarna sagt annat.

Det finns inga regler som föreskriver att de som har insynsplatser skall erhålla både arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Det finns inga demokratiska krav på att medborgarna skall betala av sina skattepengar för de partier som inte fått så många röster i valet. Odemokratiskt nog har Svalöv beslutat att betala insynsplatserna fullt ut, med både arvode, ersättning för förlorad arbetsförtjänst och reseersättning.
Det finns inga krav på att insynsplatser har rätt att yttra sig när de sitter på en insynsplats. Själva namnet antyder att insynsplatsen just innebär att de små partierna skall få insyn i beslutsfattandet. Inte nödvändigtvis att de skall delta i debatten i dessa politiska organ. Väljarna har i sitt beslut sagt att dessa partier inte skall ha inflytande. Det är ingen demokratisk rättighet att ha yttranderätt i icke offentliga politiska organ när väljarna inte gett vederbörande sina röster. Svalövs kommun har odemokratiskt nog infört detta. I Svalövs kommun ges till och med rätten för partier med insynsplats att få sin mening förd till protokollet. Det ger faktiskt mer inflytande än väljarna beslutat om.

I alla dessa frågor kan det vara klokt att vara lite odemokratisk. Att vi har större genomskinlighet i politiken i Svalövs kommun, än man har på många andra ställen är bra och något att vara stolt över. Det är inte ofta det känns bra att vara odemokratisk, men i detta fall finns det skäl. Viss översyn av systemet behövs eventuellt, men i allt väsentligt är det bra system, även om det ger mindre partier mer inflytande än väljarna beslutat i val.

Nu föreslår majoriteten en utveckling av rätten för medborgarna att direkt ställa frågor till ansvariga politiker och tjänstemän. Vi har hittills haft ett system med frågestunder under kommunfullmäktiges sammanträden. Man har bara fått fråga på de ärenden som finns på dagordningen. De som frågat om annat har snabbt blivit avbrutna. Om man ställer sig upp och, inför alla dessa okända människor, och ställer en fråga så är det inte på pin kiv utan på grund av att man vill ha ett svar. Då skall man inte behöva bli avbruten. Hittills har den så kallade ”allmänhetens frågestund” mest haft karaktären av att politiker som inte sitter i kommunfullmäktige, av politisktaktiska skäl, ställer frågor till de politiker som sitter i kommunfullmäktige. Ofta, inte alltid, är detta i viss mån ett spektakel där den vanliga medborgaren inte har en chans att komma till tals.

Därför ersätter vi nu de styrda och till viss utsträckning politiserade frågestunderna med ett forum där vi hoppas att medborgaren kommer till tals. Detta gör vi genom ett särskilt uppdrag till Kommunfullmäktiges ordförande och presidie, att en till två gånger per år, anordna särskilda frågestunder i anslutning till kommunfullmäktiges sammanträden där medborgarna kan ställa frågor till både ansvariga politiker och ansvariga tjänstemän,  samtidigt som vi ändrar reglementet för kommunfullmäktige.  Att vinkla detta till att vi skulle vara odemokratiska och inte våga svara på frågor, vilket vissa aktörer gör, är fånigt och trångsynt. Nej lyft blicken över den egna nyttan för partiet och arbeta för att ge medborgarna så god insyn och så mycket inflytande som möjligt. Vi behöver mer demokrati för medborgarna inte mindre, men det innebär inte nödvändigtvis att politikerna skall ta mer plats.

Tobbe i Teckomatorp

PS. I HD rapporteras om detta. Åtminstone en del av detta. DS.

söndag 26 februari 2012

In med politiken i domstol så att alla tycker rätt!

Nu har Centerpartiet överklagat beslutet att utveckla Svalövs kommun genom att köpa mark i ett av de bästa (om inte det absolut bästa) lägena i kommunen, i närheten av en Pågatågsstation med en kvart till Lund och mindre än 40 minuter till Triangeln i Malmö. HD rapporterar om detta i en artikel.
Det är inte första gången representanter för Centerpartiet går till domstol när de inte får som de vill i politiska frågor. Det har senast hänt i frågan om vindkraft. Det intressanta är att man hela tiden envist upprepar att det är priset man "tycker" är för högt, man är inte emot markköpet.

Vad är då ett för högt pris? Jo, det är, precis som Centerpartiet säger, en fråga om just "tyckande". Där får jag i alla fall ge dem rätt. Om någon erbjuder mig att köpa något, och jag tycker att priset motsvarar det värde jag sätter på saken... då köper jag. Jag tycker till exempel att det är värt mycket för att skapa en situation där vi kan utveckla hela Svalövs kommun. Det tycker inte Centerpartiet. Därför tycker de också att priset är för högt. Jag har all respekt för att andra kan tycka annorlunda än jag tycker. Centerpartiet tycker till exempel att man inte skall bygga på den goda åkerjorden. Jag förstår det. De tycker också att det är viktigt att priset på åkermark hålls nere så att nya lantbrukare kan köpa mark och starta lantbruk. Eftersom centerpartiet är ett intresseparti för jordbruket så förstår jag det också. Jag förstår också att man inte vill ha för hög inflyttning till kommunen, av "icke lantbrukare". De röstar nämligen i mindre utsträckning på Centerpartiet än de som redan bor i kommunen. Det är med andra ord helt logiskt att Centerpartiet agerar som de gör. Om de agerat på annat sätt vore de okloka och rent av dumma. Jag vet att företrädarna för Centerpartiet är både mycket kloka och att de vet precis vad de gör. De är rent av riktigt skickliga.

Nu skall vi se om centerpartiet får en domstol att "tycka" att det inte är värt priset att utveckla Svalövs kommun.

Drygt 30 miljoner för kommunens bästa mark tycker inte jag är dyrt. När kommunen gjort en detaljplan, som kostar mellan 100.000 kr och 200.000 kr har de som värderat marken, redan sagt i sin utredning, att priset ligger på över 30 miljoner för marken. Några 100.000 i ytterligare investering är allt som krävs för att vi skall hamna på det pris som erfarna människor i branschen angett som pris på marken.

Jag begriper inte vad som är konstigt i detta???

Nåväl... vi får väl se hur detta ärende utvecklar sig. Jag känner, i hela kroppen, att kommunen kommer att köpa denna mark oavsett vilket. All heder åt Centerpartiet. De gör precis som de borde göra. Jag står dock på andra sidan och vill att hela Svalövs kommun skall utvecklas. Har jag fel i det så rösta inte på mig nästa gång.

Tobbe i Teckomatorp

PS. Vill ni veta mer om varför detta inte är ett för högt pris så läs HÄR eller HÄR. DS.

onsdag 22 februari 2012

Vaktombyte!

Nu gör vi på samma sätt som Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet i Svalövs kommun. Vi delar på arbetet. I alla dessa partier är inte den person som har flest uppgifter inom politiken tillika ordförande i det lokala partiet.
När man som jag, är fritidspolitiker upptäcker man snabbt att tiden tenderar att ta slut. Om någon undrar så glöm att man jobbar 40 timmar i veckan. Det vanliga är över 50 timmar i veckan. Vissa veckor, som blir särskilt belamrade med möten kan det bli upp till 56 timmar på en vecka. De som en gång i tiden demonstrerade för 8 timmars arbetsdag missade en hel del människor. Egna företagare, många vanliga arbetstagare, fritidspolitiker, konstnärer... Ja det är nog många som jobbar mycket mer än 8 timmar om dagen. Om man har chansen måste man dela på jobbet.
Det gör nu vi i Folkpartiet. Curt tar över som ordförande. Jag ökar tempot med politiken. Målet är att Folkpartiet senast efter nästa val skall ha ett kommunalråd i Svalövs kommun. Vi vill och vi kan. Nu gäller det att också få (förtroende från väljarna).

Curt kommer att leda arbetet internt i styrelsen. Jag lägger ännu mer tid på att leda politiken. Vi kommer att fortsätta att fajtas för en skola med bättre resultat, utveckling av kommunen så att vi håller jämna steg med Skåne i snitt och för att alla som behöver kommunens hjälp skall få det under bra och värdiga former. Många i partiet har frågat mig om jag känner mig trygg i denna lösning. Mitt svar är...Ja! Det gör jag. Nu kan jag göra det jag är absolut bäst på, nämligen att driva på i viktiga frågor. Det faktum att så många i partiet har frågat mig hur jag känner för detta gör att jag aldrig känt ett så starkt stöd för det jag åstadkommer som jag gör nu. Ensam är aldrig stark. Jag behöver mina närmaste och vännerna i partiet för att orka. De står bakom mig och ser till att jag inte faller. Det känns tryggt.

Jag misstänker att vissa tror att jag avgått och att detta är resultatet av en inre strid. Fortsätt gärna att tro det... om ni vill bli överraskade. Folkpartiet i Svalövs kommun är starkare än någonsin. Vi vågar ha olika uppfattningar och stärks av det. Det ni......

Jag önskar Curt lycka till. Jag vet att det kommer att gå bra... inte minst därför att vi kommer att hjälpas åt, tillsammans med hela styrelsen. Nu trampar vi på gasen. Se upp....

Tobbe i Teckomatorp

PS! Nu har HD skrivit lite om detta. Kul! DS ... och nu har Skånskan skrivit.

lördag 11 februari 2012

Två dagar av upplevelser och vart är vi på väg?

Har varit på Kommunförbundet Skånes Välfärdsdagar. Fantastiska föreläsningar med fantastiska människor. Välfärden tar sin början hos den enskilda människan. Sverige är ett av de säkraste länderna i världen. Vi är friskare än de flesta. Vi lever längre än de flesta och har det bättre än de flesta.

Ändå mår många ganska dåligt. På våra psykiatriska kliniker söker folk hjälp för att flickvännen gjort slut. Så fort någon har en dålig dag och snäser av arbetskamrater eller andra i sin omgivning känner vi oss kränkta.
På våra skolor är slagsmål ovanliga. När de ändå inträffar så blir det rubriker i tidningarna och polisanmälningar. Om tidningarna hade rapporterat om varje slagsmål som förekom när jag gick i skolan hade dåtidens dagstidningar varit flera sidor tjockare än de var. Varje dag eller varje vecka rök någon av kamraterna ihop.
Ett slagsmål där resultatet blev ett blått öga eller några blåmärken blev aldrig ett polisärende eller en tidningsartikel. Om man fick en ut-skällning av en lärare så gick inte mina föräldrar till angrepp mot läraren. I stället ställde sig föräldrarna på lärarens sida och krävde att barnen skulle skärpa sig. Föräldrar var föräldrar och inte säkerhetskonsulter.
Om man mådde dåligt talade man med sina vänner eller med sina föräldrar, man sökte inte läkare. Vad har hänt de senaste decennierna. Vi mår sämre trots att vi har det mycket bättre och många går omkring och känner sig kränkta. Varför har vi blivit så annorlunda? Är det bra, eller är vi på fel väg? Har vi något eget ansvar eller är allt någon annans fel? Är det inte dags att kräva personligt ansvar?

Tobbe i Teckomatorp

onsdag 8 februari 2012

Jädrar vad politiker är okunniga!

I Skånskan skriver man om Kulturberedningen och kulturdialogen. I artikeln står det:

"Så här långt har man kört huvudet i väggen till ingen nytta. Politikerna har visat ett påtagligt ointresse och en lika stor okunskap, men sedan en kulturberedning satts samman börjar ändå små steg att tas."

När man skriver på det sättet framstår det som om någon kulturarbetare eller tjänsteman satt ihop en kulturberedning och tvingat dit politikerna. Man glömmer helt att hela tillställningen är ett initiativ från politiker i allmänhet och Folkpartiet i synnerhet. Det gör mig oerhört ledsen när man vinklar verkligheten på detta sätt och struntar i att nämna att Folkpartiets motion startade det hela. Misskrediterande tidningsartiklar, anonyma Facebook-sidor och påhopp i kommunfullmäktige har blivit belöningen för att vi verkligen vill åstadkomma en förändring.

Det är helt rätt att kritisera politiker när de gör fel men det är fel att kritisera politiker när de för en gångs skull gör rätt.

Tobbe i Teckomatorp

lördag 21 januari 2012

Örat


I går var jag på samrådsmöte avseende kommunens tematiska vindkraftsplan för fjärde gången.  Denna gång genomfördes mötet i Röstånga. För fjärde gången fick jag höra att gränsen för buller för boende ligger på 40db. Som okunnig människa tänkte jag då:


 Vad är 40db i verkligheten?

Jag har uppgiften att tala för alla medborgare i kommunen, som riskerar att utsättas för detta, så jag måste VERKLIGEN förstå vad detta innebär.

I lokalen stod en duktig tjänsteman och berättade allt han visste om vindkraftens inverkan på kommunens alla viktiga saker vi måste skydda. Det var naturvärden, kulturvärden, landskapsbilder och skydd för att människor skall må bra.
I lokalen fanns också en decibelmätare i form av ett ÖRA. Denna mätare börjar varna vid just 40 db.
Inte en enda gång varnade mätaren, trots att den väldigt duktiga tjänstemannen offrade sin själ och hjärta i att förklara för församlingen hur viktigt det var att begränsa ljudnivåerna. Då tänkte jag, att jag måste kontrollera, vad 40db innebär.
Via Wikipedia fick jag reda på att 35db är en ljudnivå som motsvarar bullret på ett privat kontor, och att 50 db normalt väcker en sovande människa.

Vill vi verkligen utsätta människor som köpt en gård i tyst miljö, för att plötsligt bo i ett privat kontor? Vill vi utsätta människor för en ljudnivå som är högre än det som accepteras i en skolmatsal. Skall de verkligen behöva bo i detta oväsen dygnet runt, varje dag, hela året, hela sitt liv, trots att det köpt ett hus på landet, där det borde vara tyst?

Jag kan inget, om vetenskapen runt dessa akustiska (snyggt ord för läran om ljud tror jag) frågor , men det känns inte rätt, om man som jag, som är liberal, har vigt sin politiska gärning åt att värna den lilla människans rätt mot systemet, att acceptera att vindkraftsexploatörerna får profitera på människor välbefinnande.

Tobbe i Teckomatorp

onsdag 18 januari 2012

Priset är högt för värdefull mark. Priset för att inte köpa är alldeles för högt.


Det finns några argument runt det köp av mark som ligger som förslag i Svalövs kommun som tyvärr är helt osanna. Dessa argument är följande:
1, Det är slöseri med skattepengar
2, Priset är ett överpris
3, Ingen kommer att köpa tomterna eftersom de är så dyra.

Sanningen är följande:

1, Alla utgifter i samband med köpet kommer att betalas av de intäkter som tomterna kommer att ge. Så väl markköpet, detaljplan. Räntor och anläggningskostnader kommer att betalas av tomtköparna. Skattemedel skall användas till skola, vård och omsorg.

2, Priset är högt men relevant. Säljaren har begärt 84 kr/m2 för 30 ha. Enligt de oberoende värderarna som skrivit rapporten avseende markens värdestegring kommer värdet när det är troligt att en detaljplan vinner laga kraft att vara runt 90 kr/m2. Priset för marken stiger från jordbruksmark till avsevärt högre värden så fort något händer runt marken. Det kan vara att kommunen skriver i en översiktsplan att man vill använda marken för bebyggelse – då stiger värdet direkt bara på grund av det. I nästa steg handlar det om att kommunen påbörjar en detaljplaneläggning – då får marken ännu högre värde. När sedan tomter styckas av och vägar, VA och el ansluts så blir marken ännu mer värd. Detta förklaras i följande bild:Värdet på jordbruksmark är mycket lägre än vad kommunen betalar, men jag kan lova att kommunen inte aspirerar på att bli jordbrukare. Kommunen skall göra något helt annat av marken än grönsaker.


3, Under de senast 4 åren, då vi haft lågkonjunktur har det sålts 22 tomter i Teckomatorp. Detta är på grund av att läget med närhet till Pågatåg gör att det är lätt att sälja tomter. Om vi inte gör något nu kommer marken i Teckomatorp, och därmed i alla kommunens ”Pågatågsorter”, att vara slut om 20-30 år. Vi hade aldrig varit i denna situation om inte någon saknade långsiktighet för 20 år sedan. Man borde köpt mark då. Om man gjort det kunde vi haft is i magen nu, men försiktighet straffar sig ibland. Enligt den kalkyl vi nu arbetar med kommer tomterna att bli runt 133 kr dyrare per m2 med det nu aktuella markpriset. Trots detta står vi oss väl i konkurrensen. I tabellen nedan kan man jämföra tomtpriser i vår närhet med de som blir aktuella i Svalövs kommun efter tomtköpet.Värdet på jordbruksmark är mycket lägre än vad kommunen betalar, men jag kan lova att kommunen inte aspirerar på att bli jordbrukare. Kommunen skall göra något helt annat av marken än grönsaker.

Jag har full respekt för att det finns politiska partier som i sin ideologi har att man inte skall bygga på ”den goda åkerjorden” Detta respekterar jag verkligen. Jag kan dock inte förstå varför man inte vågar stå för det och i stället sprider halvsanningar och osanningar runt vilket läge som faktiskt gäller.
Sanningen är att om vi inte vågar ta detta steg kommer Svalövs kommun att gå under som självständig kommun. Det är viktigt för mig att ta ansvar för att inte skattebetalarna i Svalövs kommun skall få betala ännu mer för att få råd med skola, vård och omsorg. För att hålla dessa kostnader nere måste vi bli fler. Då måste det finnas någon stans att bo. Då måste någon ha modet att agera. Det är lätt att sätta sig och inte göra något. Jag har inte blivit politiker för att sitta på min bak och håva in arvoden. Jag är här för att åstadkomma något. De som inte gillar det får ta sin demokratiska rätt och se till att jag försvinner så att platsen kan besättas av någon som inget vill göra.

Tobbe i Teckomatorp

Om markförvärvet kan man läsa HÄR.
Nu finns det en artikel även HÄR.
Så kom det ett överklagande. HD skriver om det.
Nu har HD skrivit om domslutet.