tisdag 28 februari 2012

Svalövs kommun är fruktansvärt odemokratisk?


I Svalövs kommun har vi ett system med insynsplatser i alla politiska organ. Enligt kommunallagen behöver man inte alls ha detta. Kommunallagen har inriktningen att de partier som folket valt i allmänna val också skall ha majoritet  i de politiska organen. Vår demokrati kräver inte insynsplatser för små partier. Däremot finns möjligheter att ha sådan. Odemokratiskt nog har Svalövs kommun valt att ha insynsplatser, trots att väljarna sagt annat.

Det finns inga regler som föreskriver att de som har insynsplatser skall erhålla både arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Det finns inga demokratiska krav på att medborgarna skall betala av sina skattepengar för de partier som inte fått så många röster i valet. Odemokratiskt nog har Svalöv beslutat att betala insynsplatserna fullt ut, med både arvode, ersättning för förlorad arbetsförtjänst och reseersättning.
Det finns inga krav på att insynsplatser har rätt att yttra sig när de sitter på en insynsplats. Själva namnet antyder att insynsplatsen just innebär att de små partierna skall få insyn i beslutsfattandet. Inte nödvändigtvis att de skall delta i debatten i dessa politiska organ. Väljarna har i sitt beslut sagt att dessa partier inte skall ha inflytande. Det är ingen demokratisk rättighet att ha yttranderätt i icke offentliga politiska organ när väljarna inte gett vederbörande sina röster. Svalövs kommun har odemokratiskt nog infört detta. I Svalövs kommun ges till och med rätten för partier med insynsplats att få sin mening förd till protokollet. Det ger faktiskt mer inflytande än väljarna beslutat om.

I alla dessa frågor kan det vara klokt att vara lite odemokratisk. Att vi har större genomskinlighet i politiken i Svalövs kommun, än man har på många andra ställen är bra och något att vara stolt över. Det är inte ofta det känns bra att vara odemokratisk, men i detta fall finns det skäl. Viss översyn av systemet behövs eventuellt, men i allt väsentligt är det bra system, även om det ger mindre partier mer inflytande än väljarna beslutat i val.

Nu föreslår majoriteten en utveckling av rätten för medborgarna att direkt ställa frågor till ansvariga politiker och tjänstemän. Vi har hittills haft ett system med frågestunder under kommunfullmäktiges sammanträden. Man har bara fått fråga på de ärenden som finns på dagordningen. De som frågat om annat har snabbt blivit avbrutna. Om man ställer sig upp och, inför alla dessa okända människor, och ställer en fråga så är det inte på pin kiv utan på grund av att man vill ha ett svar. Då skall man inte behöva bli avbruten. Hittills har den så kallade ”allmänhetens frågestund” mest haft karaktären av att politiker som inte sitter i kommunfullmäktige, av politisktaktiska skäl, ställer frågor till de politiker som sitter i kommunfullmäktige. Ofta, inte alltid, är detta i viss mån ett spektakel där den vanliga medborgaren inte har en chans att komma till tals.

Därför ersätter vi nu de styrda och till viss utsträckning politiserade frågestunderna med ett forum där vi hoppas att medborgaren kommer till tals. Detta gör vi genom ett särskilt uppdrag till Kommunfullmäktiges ordförande och presidie, att en till två gånger per år, anordna särskilda frågestunder i anslutning till kommunfullmäktiges sammanträden där medborgarna kan ställa frågor till både ansvariga politiker och ansvariga tjänstemän,  samtidigt som vi ändrar reglementet för kommunfullmäktige.  Att vinkla detta till att vi skulle vara odemokratiska och inte våga svara på frågor, vilket vissa aktörer gör, är fånigt och trångsynt. Nej lyft blicken över den egna nyttan för partiet och arbeta för att ge medborgarna så god insyn och så mycket inflytande som möjligt. Vi behöver mer demokrati för medborgarna inte mindre, men det innebär inte nödvändigtvis att politikerna skall ta mer plats.

Tobbe i Teckomatorp

PS. I HD rapporteras om detta. Åtminstone en del av detta. DS.

söndag 26 februari 2012

In med politiken i domstol så att alla tycker rätt!

Nu har Centerpartiet överklagat beslutet att utveckla Svalövs kommun genom att köpa mark i ett av de bästa (om inte det absolut bästa) lägena i kommunen, i närheten av en Pågatågsstation med en kvart till Lund och mindre än 40 minuter till Triangeln i Malmö. HD rapporterar om detta i en artikel.
Det är inte första gången representanter för Centerpartiet går till domstol när de inte får som de vill i politiska frågor. Det har senast hänt i frågan om vindkraft. Det intressanta är att man hela tiden envist upprepar att det är priset man "tycker" är för högt, man är inte emot markköpet.

Vad är då ett för högt pris? Jo, det är, precis som Centerpartiet säger, en fråga om just "tyckande". Där får jag i alla fall ge dem rätt. Om någon erbjuder mig att köpa något, och jag tycker att priset motsvarar det värde jag sätter på saken... då köper jag. Jag tycker till exempel att det är värt mycket för att skapa en situation där vi kan utveckla hela Svalövs kommun. Det tycker inte Centerpartiet. Därför tycker de också att priset är för högt. Jag har all respekt för att andra kan tycka annorlunda än jag tycker. Centerpartiet tycker till exempel att man inte skall bygga på den goda åkerjorden. Jag förstår det. De tycker också att det är viktigt att priset på åkermark hålls nere så att nya lantbrukare kan köpa mark och starta lantbruk. Eftersom centerpartiet är ett intresseparti för jordbruket så förstår jag det också. Jag förstår också att man inte vill ha för hög inflyttning till kommunen, av "icke lantbrukare". De röstar nämligen i mindre utsträckning på Centerpartiet än de som redan bor i kommunen. Det är med andra ord helt logiskt att Centerpartiet agerar som de gör. Om de agerat på annat sätt vore de okloka och rent av dumma. Jag vet att företrädarna för Centerpartiet är både mycket kloka och att de vet precis vad de gör. De är rent av riktigt skickliga.

Nu skall vi se om centerpartiet får en domstol att "tycka" att det inte är värt priset att utveckla Svalövs kommun.

Drygt 30 miljoner för kommunens bästa mark tycker inte jag är dyrt. När kommunen gjort en detaljplan, som kostar mellan 100.000 kr och 200.000 kr har de som värderat marken, redan sagt i sin utredning, att priset ligger på över 30 miljoner för marken. Några 100.000 i ytterligare investering är allt som krävs för att vi skall hamna på det pris som erfarna människor i branschen angett som pris på marken.

Jag begriper inte vad som är konstigt i detta???

Nåväl... vi får väl se hur detta ärende utvecklar sig. Jag känner, i hela kroppen, att kommunen kommer att köpa denna mark oavsett vilket. All heder åt Centerpartiet. De gör precis som de borde göra. Jag står dock på andra sidan och vill att hela Svalövs kommun skall utvecklas. Har jag fel i det så rösta inte på mig nästa gång.

Tobbe i Teckomatorp

PS. Vill ni veta mer om varför detta inte är ett för högt pris så läs HÄR eller HÄR. DS.

onsdag 22 februari 2012

Vaktombyte!

Nu gör vi på samma sätt som Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet i Svalövs kommun. Vi delar på arbetet. I alla dessa partier är inte den person som har flest uppgifter inom politiken tillika ordförande i det lokala partiet.
När man som jag, är fritidspolitiker upptäcker man snabbt att tiden tenderar att ta slut. Om någon undrar så glöm att man jobbar 40 timmar i veckan. Det vanliga är över 50 timmar i veckan. Vissa veckor, som blir särskilt belamrade med möten kan det bli upp till 56 timmar på en vecka. De som en gång i tiden demonstrerade för 8 timmars arbetsdag missade en hel del människor. Egna företagare, många vanliga arbetstagare, fritidspolitiker, konstnärer... Ja det är nog många som jobbar mycket mer än 8 timmar om dagen. Om man har chansen måste man dela på jobbet.
Det gör nu vi i Folkpartiet. Curt tar över som ordförande. Jag ökar tempot med politiken. Målet är att Folkpartiet senast efter nästa val skall ha ett kommunalråd i Svalövs kommun. Vi vill och vi kan. Nu gäller det att också få (förtroende från väljarna).

Curt kommer att leda arbetet internt i styrelsen. Jag lägger ännu mer tid på att leda politiken. Vi kommer att fortsätta att fajtas för en skola med bättre resultat, utveckling av kommunen så att vi håller jämna steg med Skåne i snitt och för att alla som behöver kommunens hjälp skall få det under bra och värdiga former. Många i partiet har frågat mig om jag känner mig trygg i denna lösning. Mitt svar är...Ja! Det gör jag. Nu kan jag göra det jag är absolut bäst på, nämligen att driva på i viktiga frågor. Det faktum att så många i partiet har frågat mig hur jag känner för detta gör att jag aldrig känt ett så starkt stöd för det jag åstadkommer som jag gör nu. Ensam är aldrig stark. Jag behöver mina närmaste och vännerna i partiet för att orka. De står bakom mig och ser till att jag inte faller. Det känns tryggt.

Jag misstänker att vissa tror att jag avgått och att detta är resultatet av en inre strid. Fortsätt gärna att tro det... om ni vill bli överraskade. Folkpartiet i Svalövs kommun är starkare än någonsin. Vi vågar ha olika uppfattningar och stärks av det. Det ni......

Jag önskar Curt lycka till. Jag vet att det kommer att gå bra... inte minst därför att vi kommer att hjälpas åt, tillsammans med hela styrelsen. Nu trampar vi på gasen. Se upp....

Tobbe i Teckomatorp

PS! Nu har HD skrivit lite om detta. Kul! DS ... och nu har Skånskan skrivit.

lördag 11 februari 2012

Två dagar av upplevelser och vart är vi på väg?

Har varit på Kommunförbundet Skånes Välfärdsdagar. Fantastiska föreläsningar med fantastiska människor. Välfärden tar sin början hos den enskilda människan. Sverige är ett av de säkraste länderna i världen. Vi är friskare än de flesta. Vi lever längre än de flesta och har det bättre än de flesta.

Ändå mår många ganska dåligt. På våra psykiatriska kliniker söker folk hjälp för att flickvännen gjort slut. Så fort någon har en dålig dag och snäser av arbetskamrater eller andra i sin omgivning känner vi oss kränkta.
På våra skolor är slagsmål ovanliga. När de ändå inträffar så blir det rubriker i tidningarna och polisanmälningar. Om tidningarna hade rapporterat om varje slagsmål som förekom när jag gick i skolan hade dåtidens dagstidningar varit flera sidor tjockare än de var. Varje dag eller varje vecka rök någon av kamraterna ihop.
Ett slagsmål där resultatet blev ett blått öga eller några blåmärken blev aldrig ett polisärende eller en tidningsartikel. Om man fick en ut-skällning av en lärare så gick inte mina föräldrar till angrepp mot läraren. I stället ställde sig föräldrarna på lärarens sida och krävde att barnen skulle skärpa sig. Föräldrar var föräldrar och inte säkerhetskonsulter.
Om man mådde dåligt talade man med sina vänner eller med sina föräldrar, man sökte inte läkare. Vad har hänt de senaste decennierna. Vi mår sämre trots att vi har det mycket bättre och många går omkring och känner sig kränkta. Varför har vi blivit så annorlunda? Är det bra, eller är vi på fel väg? Har vi något eget ansvar eller är allt någon annans fel? Är det inte dags att kräva personligt ansvar?

Tobbe i Teckomatorp

onsdag 8 februari 2012

Jädrar vad politiker är okunniga!

I Skånskan skriver man om Kulturberedningen och kulturdialogen. I artikeln står det:

"Så här långt har man kört huvudet i väggen till ingen nytta. Politikerna har visat ett påtagligt ointresse och en lika stor okunskap, men sedan en kulturberedning satts samman börjar ändå små steg att tas."

När man skriver på det sättet framstår det som om någon kulturarbetare eller tjänsteman satt ihop en kulturberedning och tvingat dit politikerna. Man glömmer helt att hela tillställningen är ett initiativ från politiker i allmänhet och Folkpartiet i synnerhet. Det gör mig oerhört ledsen när man vinklar verkligheten på detta sätt och struntar i att nämna att Folkpartiets motion startade det hela. Misskrediterande tidningsartiklar, anonyma Facebook-sidor och påhopp i kommunfullmäktige har blivit belöningen för att vi verkligen vill åstadkomma en förändring.

Det är helt rätt att kritisera politiker när de gör fel men det är fel att kritisera politiker när de för en gångs skull gör rätt.

Tobbe i Teckomatorp