måndag 30 april 2012

Närproducerat och klimatsmart, eller?


Det återkommer ständigt påståenden om att kommunen skall köpa mer närproducerat. Enligt uppgifter jag fått (har inte detta direkt från källan) håller man i Lund på att försöka skapa en lokal distributionskapacitet för att kunna köpa mer närproducerat.
När man kravställer en upphandling till offentliga verksamheter är inte närproducerat ett accepterat urvalskriterium. Många är rösterna som på grund av detta påpekar att lagen om offentlig upphandling är en dålig lag och att den borde ändras. Andra säger att detta är ett påfund från EU som vill tvinga oss att köpa mat från andra länder. I detta fall bekräftar allt detta att Lag om offentlig upphandling fungerar. Lagen är till för att se till att inte ovidkommande kriterier påverkar upphandling som betalas med skattemedel och i sin förlängning att inte nepotism och allmänt kamaraderi påverkar vem som skall få leverera till kommunen.

Bra för miljön och KLIMATSMART vrålar ofta förespråkarna. Varför skall vi transportera mat från Sydamerika i stället för köpa det av den lokala bonden? Jo därför det ofta är bättre för miljön att köpa maten via effektiva leverantörer med en god och miljövänlig logistikorganisation. Mat transporterad långa sträckor, men i stora partier, kostar mindre klimatpåverkan per kilo mat än om maten är transporterade i små volymer och i värsta fall med lantbrukarens traktor som vräker ut klimatpåverkande dieselgaser.

Närproducerat är inte bra för klimatet utan endast ett lysande marknadsföringstrick från det svenska lantbrukets reklambyråer…och de har faktiskt lyckats. Det skall de ha all heder av. Många av medborgarna tror att närproducerat är liktydigt med miljövänligt och klimatsmart.

Nu kommer jag sannolikt att anklagas för att fara med osanning i denna blogg. Om någon påstår detta så ställer er frågan: Vilken vinning skulle jag ha att påstå ovanstående? Vilken vinning har lantbruket av sina påståenden? Om det inte räcker så kolla följande länkar:Räcker inte detta så googla på ”närproducerat inte klimatsmart” så får ni hur många träffar som helst.

Vill ni vara klimatsmarta??? Strunta i var och hur maten odlats. Var noga med vad ni köper, och framför allt… ÄT UPP!

Tobbe i Teckomatorp

torsdag 19 april 2012

Nu moderniserar vi Svalövs kommun!

Folkpartiets partiprogram inför valet 2010 hette ”Modernisera Svalövs kommun”. Det politiska programmet kan du läsa HÄR. Så här knappt halvvägs in i mandatperioden har arbetet så sakta kommit igång. För några dagar sedan sjösattes servicen med e-faktura som kommunens hemsida skrivit om HÄR. Nu går det med andra ord att betala räkningar till kommunen på ett mycket enklare sätt än tidigare. Undantaget är räkningar för VA. NSVA kommer om några månader att överta faktureringen till kunderna. Därför är det ogjort arbete att ta med dessa nu, när man behöver ändra igen om några månader. Vi skall inte förvirra medborgarna utan försöka, så långt det är möjligt, att ha enkla och tydliga lösningar. Däremot kan man nu betala dagis (Förskola för att vara exakt) vårdavgifter mm via e-faktura. Jag hoppas att detta lilla steg framåt uppskattas.


Dessutom är vårt vallöfte med parboendegaranti nu på väg att infrias. Det var en av våra viktigaste valfrågor som jag dessutom bloggade om för några år sedan. I nöd och lust intill kommunen skiljer oss åt, var temat. Det känns skönt att nu alla lagändringar som behövs, verkar ha fallit på plats. Det skall bli intressant att läsa propositionen. Mer information kan man läsa HÄR. När propositionen är beslutad i Riksdagen har vi parboendegaranti även i Svalövs kommun.


Detta tillsammans med arbetet med ett Kulturprogram och att faktainhämtning för att klarlägga behoven av barnomsorg på obekväm arbetstid har startat gör att jag hittills känner stor tillförsikt runt hur mycket vi lyckats påverka i positiv riktning när mandatperioden är slut. Vi har kommit en bit, men det finns mycket mer att göra.


Undrar om inte Svalövs kommun är i behov av politiker och tjänstemän som på ett ansvarsfullt sätt, med ett systematiskt förhållningssätt och realistiska mål, arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för oss alla? Hoppas jag kan bidra med det i alla fall. Om du gillar det jag bidrar med så kan du ge mig och Folkpartiet ditt stöd genom att bli medlem. Enklast gör du det HÄR.


Tobbe i Teckomatorp