söndag 23 september 2012

Det behövs mer resurser!

Kommunikationsleder har alltid, genom årtusenden varit en helt avgörande faktor för samhällsbyggande. För hundratals år sedan var det vattenvägarna som band samma folk, handel och utveckling. Det gick snabbare med segelbåtar till sjöss än hästar till lands. Så småningom kom tåget. Med hissnande hastigheter av 30-40 km/h kunde man frakta både människor och gods över stora avstånd. Tåget var av stor betydelse för utvecklingen av både Sverige och tex USA. För ett antal decenier sedan var vägarna i fokus. Alla skulle ha bil. Gärna två. Godstrafik kanaliserades om från tåg till lastbil. När det nu börjar bli för trångt i städerna på ett sätt som kraftigt försvårar för biltrafiken så försöker man via trängselavgifter och höga parkeringsavgifter att kanalisera tillbaka resandet till tåg. Bussar används som komplemet till tågtrafiken där det inte finns räls.

Tyvärr ser vi nu neddragningar inom kollektivtrafiken som är besvärande för en kommun som bygger en stor del av sin strategi på en mycket väl fungerande kollektivtrafik. Ja, jag vet... vi är inte den enda kommunen i Skåne som får bära bördan. Men å andra sidan finns det kommuner som sitter med trumf på hand också. För Svalövs kommun resulterar allt i hop i en "hönan eller ägget" situation. Skall vi få halvtimmestrafik när vi fått tillräckligt många invånare eller kommer invånarna om vi får bättre kollektivtrafik. Den rävsaxen sitter vi i just nu.

Kommunen gör, för att vara en så liten kommun som vi är, en kraftansträngning i våra satsningar. Märkligt nog är det fullt tillåtet att betala 45 miljoner till Skånetrafiken för att utveckla sin kommun, i likhet med det som, mycket klokt, Eslövs kommun gör. Men det är förbjudet att köpa mark till marknadspris som bygger på det förväntade värdet när marken är detaljplanelagd. Om man sätter pengarna i Skånetrafiken och Trafikverket måste man lita på "dynamiska effekter" såsom fler invånare som betalar skatt. Det går nämligen inte att sälja perrongerna och plankorsningar för att få tillbaka pengarna. Det är med andra ord mycket högre risk i den placeringen än om man köper mark som man sedan säljer till konkurrenskraftiga priser, får tillbaka pengarna och dessutom får nya skattebetalare. Det...det är förbjudet. För min del är detta fullständigt förvirrande.

På många ställen ser vi neddragningar inom kollektivtrafiken. Enligt min uppfattning är en väl fungerande kollektivtrafik ett fundament för utveckling i hela regionen. Det är bara att titta på Stockholm och stora delar av Mälardalen så inser man hur viktig kollektivtrafiken är. Man får inte plats med alla bilar inne i städerna. Man behöver många linjer som matar folk utifrån regionen och in till jobben i städerna. På köpet är den dessutom miljömässigt fördelaktig. Neddragningar i kollektivtrafiken är fullständigt fel utvecklingsriktning. Nu är det hög tid att göra en kraftansträngning och satsa.

Det finns två sätt att få mer pengar i kollektivtrafiksystemet. Antingen genom höjda skatter som man kanaliserar till kollektivtrafiken eller med avgiftshöjningar. För att ytterligare öka resurserna kan detta kombineras med rationaliseringar. Jag är övertygad om att det är hög tid att göra allt detta på en gång.
Jag kan inte påstå att jag är en varm anhängare av skattehöjningar. Men jag tror att om folk tydligt får reda på vart pengarna skall gå så går det att få en acceptans för detta. Lika säker är jag på att avgiftshöjningar som tydligt knyts ihop med kvalitetshöjningar kan accepteras av pendlarna. Jag pratar inte om katastrofalt ökade avgifter utan om några procent. Jag talar inte heller om flera kronors skattehöjning utan om en liten skattehöjning som ger det tillskottet som behövs.

Är det då möjligt att vidta dessa åtgärder? Jag vet inte. Moderaterna i Region Skåne vill inte höja skatten. Miljöpartiet i Region Skåne vill inte höja avgifterna. Detta är en synnerligen olycklig situation som går ut över pendlare med indragna turer och märkliga omläggningar av trafiken. Jag personligen tror att det är dags för både Moderater och Miljöpartister att ta sitt ansvar för Skånes långsiktiga utveckling när det gäller kollektivtrafik och lämna sina låsta positioner och börja resonera om vad vi kan göra tillsammans. Så tycker i alla fall en Folkpartist som bor i en kommun som drabbats hårt.

Just nu är kollektivtrafiken på tapeten i massmedia. I Skånskan finns två artiklar.

Nu "Rasar" även Socialdemokraterna över hur vår kommun behandlas i Skånskan.

Tobbe i Teckomatorp

måndag 17 september 2012

Vi skällde inte på Skånetrafiken.

I dag träffade jag Skånetrafiken och ordförande i Region Skånes Kollektivtrafiknämnd, Mats Persson. Detta var även från Svalövs kommuns sida ett ”toppmöte”. Med från kommunen var Birgitta Jönsson, Charlotte Wachtmeister, Fredrik Löfqvist, Jörgen Wallin och Thomas Arnström. Tyvärr kunde inte Christer Laurell medverka utan lämnade återbud.

Initiativet till mötet har tagits av kommunen för att få möjlighet att diskutera de förändringar som Skånetrafiken gjort och är på väg att göra, och som direkt påverkar pendlarna i Svalövs kommun. De effekterna handlar om:

-          Längre restid till Malmö-Lund pga omlägging till Marieholmsbanan

-          Dyrare avgifter då den nya dragningen mot Malmö-Lund går genom fler zoner.

-          Kopplingen till Kävlinge bryts helt då tågen mot Lund inte längre går via Kävlinge.

-          Försämrad trafik mot Landskrona som har negativ effekt för alla som behöver nå
      sjukvården i Landskrona och för alla i Svalövs kommun som är arbetslösa och behöver
      kollektivtrafik till Arbetsförmedlingen som ligger i Landskrona.

-          Indragna kvälls/natt turer till och från kommunen.

Dessutom ville vi ta tillfället i akt att diskutera en för kommunen mycket viktig åtgärd, nämligen ”halvtimmestrafik”. Minst under rusningstrafik, så att vi inte behöver stå så länge och vänta på bussen mot Svalöv, när tåget är försenat till Teckomatorp.

Slutligen fick vi ett resonemang runt Söderåsbanan som enligt överenskommelser skulle varit trafikerad med persontrafik redan 1999.

Vi tog tillfället i akt och informerade om de expansionsplaner vi har i kommunen. Vi skall köpa mark och bygga i Teckomatorp. Det blir totalt 875 nya tomter i Teckomatorp. Exploateringen i Tågarp kommer att resultera i ett hundratal nya bostäder. I Billeberga kommer den nya detaljplanen att innebära runt 30- 50 bostäder till. Lågt räknat tillkommer framöver åtminstone 1000 tomter eller bostäder i kommunens pågatågsorter. Det är en ordentlig satsning som kommunen och privata exploatörer gör framöver. Med tanke på regionens utveckling i allmänhet och Lund-Malmös i synnerhet så har vi inte råd med att inte göra en sådan satsning.

Allt detta var sammantaget information som inte Skånetrafiken kände till. Det var mycket trevligt att se deras ömsom nöjda och ömsom förvånade miner under Thomas Arnströms fina presentation. Å andra sidan blev nog alla vi i kommunledningen förvånade när vi fick veta att Eslövs kommun betalat 20 miljoner för att få till stånd omläggningen av trafik på Marieholmsbanan.

Fick vi då några nya löften…? Nja, det beror på vad man menar. De lovade övergripande, att nu ta hem alla kommunens behov och studera dessa i ljuset av den nya kunskap vi bibringat i dag. Däremot fick vi faktiskt några konkreta löften redan på sittande möte. Dessa var följande:

-          Marieholmsbanan skall rustas upp för att klara trafik med hastigheter på 140 km/h. Detta
      gör att restiden mellan Teckomatorp och Lund bara skall fördröjas med 3-5 minuter.

-          Man har redan lagt om zonerna så att det kommer att kosta lika mycket för månadskorten
      mellan Teckomatorp/svalöv – Lund som det gör idag. Däremot kommer det att bli dyrare för
      pendlarna till Malmö samt för de som pendlar till lund från stationer norr om Svalöv. Detta
      träder dock inte i kraft fören om ett drygt år och man lovade att ta med sig frågan för en
      analys till.

-          Det kommer att sättas in buss mellan Teckomatorp och Kävlinge. Det kommer att vara
      timmestrafik. Jag föreslog att man skulle ordna en busstation i Norrvidinge. Det var nog
      mycket länge sedan vi hade kollektivtrafik i Norrvidinge. Nu kan det bli verklighet om något
      år.

-          Man skall se över trafiken mot Landskrona. Man kände inte till att det skulle vara några
      försämringar där i nuläget. Jag kommer att få färsk information om detta om någon vecka.
      Man hade dock stor förståelse för behoven både när det gällde resor till sjukhuset och till
      arbetsförmedlingen.

-          När det gäller nattrafiken är man beredd att förutsättningslöst ta en diskussion om vad som
      kan göras. Kanske kan kommunen ”köpa till” lite trafik för att hålla igång denna olönsamma
      trafik. Vi får se vart de diskussionerna leder.

Ett oerhört viktigt och tydligt budskap var också att tiderna är sådana att förutsättningarna för att få tågtrafik på Söderåsbanan kräver kommunernas medfinansiering på något sätt. Detta blir en diskussion vi måste ta politiskt. Skall vi ta pengar från skola, vård och omsorg för att finansiera kollektivtrafik? Ja, kanske…eller nej, kanske inte. Det finns både fördelar och nackdelar med det.

Slutligen försökte jag verkligen att förklara hur betydelsefullt, halvtimmestrafik i rusningstrafik, skulle vara för kommunen och för alla medborgare som pendlar. Vi enades om att träffas igen inom kort och se vad som är möjligt att göra och eventuellt tala finansiering från kommunen.

Sammataget så är det kärvt. Vi fick dock några positiva besked, och framförallt så har Skånetrafiken och Mats Persson lovat att analysera ett varv till nu när de vet hur vår kommun ser ut, vart den ligger och vilka behov vi har. Vi skällde inte på Skånetrafiken, vi försökte visa realiteter. Nu hoppas jag på ytterligare några positiva besked inom kort. Kollektivtrafiken är oerhört viktig för vår kommun.

Tobbe i Teckomatorp

PS. I dag skriver Skånskan i två artiklar, där Mats Persson lämnar sina kommentarer i den ena, om detta. Nyss har jag också haft ett trevlig samtal med en journalist från Lokaltidningen. Ämnet berör många. DS.

lördag 8 september 2012

Bättre resultat i kommunens skolor! Grattis!!!

Lite konstigt att det inte publicerats någon stans att resultaten förra läsåret i kommunens skolor och för skolbarnen i kommunen förbättrats radikalt. Tidningarna skriver gärna när något hanterats dåligt men när det faktiskt går åt rätt håll så hör man inte så mycket. För att hjälpa ordinarie massmedia vill jag härmed återge lite av de resultat jag fått information om redan i juni månad.

Av alla elever i kommunen har 62,5 % nått målen. På Linåkerskolan är samma resultat 79%. Linåkerskolans elever står sig med andra ord väl i konkurrensen om resultaten. GRATTIS alla elever på Linåker.
Meritvärdet år 2011 var 184,3 år 2012 blev det 197,1. Det är en ökning på 12,8. GRATTIS. Ett stort steg i rätt riktning.
Behörighet till gymnasiet var 2011 78,6 %. Nu 2012 blev det 86%. Härligt. Jag skulle vilja att alla blev behöriga men detta är ändå på rätt håll.

Resultaten på nationella proven blev enligt följande:

Matte år 2011 77,7 %. Matte år 2012 83,5 %.

Engelska år 2011 95,5 %. Engelska år 2012 92 %. Det hoppas vi blir bättre nästa år.

Svenska år 2011 92,4. Svenska år 2012 93,2 %.

Jag vill härmed gratulera alla duktiga lärare och elever till ett stort steg i rätt riktning. Till skolledningen vill jag vara tydlig med att det nu gäller att fortsätta i rätt riktning. Några diskussioner om att detta inte går att göra ännu bättre till nästa avgångsklass är inte acceptabelt. Jag har tyvärr fått information som pekar på att sådana utgångspunkter florerar. Jag hyser dock det högsta förtroende för att man inom skolledningen är beredd att kavla upp ärmarna och se till att jobbet även under detta läsår sköts på ett bra sätt.

Några ytterligare, framtida steg i rätt riktning är att se till att allla elever på Linåkerskolan har gott om datorer att jobba med. Initiativet att ge de nya eleverna i årskurs 7 egna datorer är ett lysande initiativ. Som krona på verket skall vi nu se till att kommunen får en skolchef som ytterligare kan avlasta rektorerna från tyngande ledningsarbete och administrativt arbete så att rektorerna kan tillbringa ännu mer tid ute i klassrummen och utöva det mycket viktiga ledarskap som är avgörande för goda resultat i skolan.

Svalövs kommun: Plats för Skånes bästa Skola!

Tobbe i Teckomatorp