söndag 31 mars 2013

Det måste vara något skumt med markköpet...

Med anledning av att jag, på senaste Kommunfullmäktigemötet blev angripen av Lennart Pettersson med påståenden om att jag skulle driva frågan om markköpet i Teckomatorp för egen del så finns det skäl att vara tydlig.
Jag driver inte frågor på grund av egna syften. Jag tycker det är avskyvärt att driva frågor på grund av egna syften, om man är politiker. Jag gör allt jag kan för att undvika att driva frågor av personliga skäl. Vid några tillfällen har det kommit upp frågor i kommunpolitiken där jag eventuellt skulle kunna betraktas som jävig. Vid dessa tillfällen har jag lämnat rummet för att inte hamna i en situation av misstroende. Jag är nog en av de politiker som oftast gjort så. Tro mig... Det finns andra som borde gjort på samma sätt.
Att då bli anklagad av Lennart Pettersson för att driva frågor i eget syfte är anmärkningsvärt och gör mig bara ledsen.

När det gäller markfrågan så driver jag den frågan av den enkla anledningen att HELA kommunen behöver det tillskott av människor som en bebyggelse på den här marken skulle kunna ge. Kommunens ekonomer har på anmodan av Förvaltningsdomstolen räknat ut vad en sådan bebyggelse skulle ge i ökade skatteintäkter. Svaret blev 65 miljoner om året! Ja, du läser rätt... 65 miljoner. Jag har för säkerhetsskull kollat vilka principer ekonomerna använt när de räknade. De har använt de normala nyckeltal som används varje år vid både budgetering och prognostisering av kommunens ekonomi. Det är inget "hokus pokus" alls. 65 miljoner om året... Det är mycket pengar. Kamarrätten vägrade att ens titta på de kalkyler kommunekonomerna gjort, trots att dessa gjorts på uppmaning av Förvaltningsdomstolen. Det är därför fullt logiskt att kommunen överklagar till högsta förvaltningsdomstolen och ser om det är möjligt att de fattar ett beslut som tvingar Kamarrätten att åtminstone titta på kalkylerna.

Några frågor dyker särskilt ofta upp i debatten om markköpet. Här nedan har ag försökt formulera några svar:

1, Varför behövs marken? Det finns ju redan kommunägd mark i Teckomatorp som man kan exploatera.

JA. Det finns mark. Med den exploateringstakt vi haft de senaste åren (och då har vi haft mycket lågkonjunktur) så är den marken förbrukad om ca 10 år. Då ät Svalövs kommun i samma situation i Teckomatorp som man varit i Tågarp under många år. Inte en kvadratmeter till att bygga på. Den här marken köps för att säkra tillgången till mark i en av våra viktiga Pågatågsorter, för 30 år framöver. Vi sysslar inte med någon "kvartalsekonomi" i komunen utan försöker planera för lång tid framåt.2, Är det något fuffens med affären? Marken är ju så dyr.

Den värdering som finns och som gjorts av en helt fristående ofta anlitad värderingsfirma säger att marken, om man skall utöva lantbruk på marken är värd ca 15 miljoner. Samma värderare säger att om marken skall exploateras så är den värd ca 30 miljoner. Centerpartiet har på något sätt lyckats med konststycket att inbilla folk att kommunen köper marken för att utöva lantbruk. Jag kan avslöja att så inte är fallet.


3, Vem tjänar på att marken köps och bebyggs, vem tjänar på att marken inte köps och bebyggs?

I den kalkyl som kommunens ekonomer tagit fram så framgår det att kommunen tjänar 65 skattemiljoner om året på nya skattebetalande invånare. Det är därför jag driver frågan. Centerpartiet som är emot markköpet har hävdat att det höga priset driver upp priset på jordbruksmark. Detta gör det dyrare för lantbrukare att köpa mark för att odla på. Centerpartiet är historiskt ett parti som företräder lantbrukare. Dessa tjänar på att affären inte blir av. Det finns dessutom ledande företrädare i Centerpartiet som är engagerade i en lobbyorganisation som heter "Den Goda Jorden". Denna organisation arbetar för att man inte skall bygga på åkermark. Problemet i Svalövs kommun är att vi bara har åkermark att bygga på om vi vill utveckla kommunens pågatågsorter. De som är engarade i föreningen "Den Goda Jorden" tjänar på att markköpet inte blir av. Det finns med andra ord både kommuninvånare som tjänar på markköpet och kommuninvånare som inte tjänar på markköpet. Det enda sättet som jag tjänar på markköpet är som kommuninvånare och är kopplat till de skatteintäkter nya invånare ger. Att anklaga mig för att jag skulle vilja bygga en metropol i Teckomatorp är absurt.


4, Varför kan man inte expropriera marken. Det blir ju billigare?

Det är inte alls säkert att marken hade blivit billigare vid en expropriation. Lagarna ändrades för några år sedan och ger markägaren, vid expropriering, rätt till del i framtida vinster som kommunen kan ha. Därmed finns det mycket som talar för att markägaren hade fått mycket mer än de 15 miljoner som Centerpartiet påstår. En expropriation hade blivit en långt utdragen process. Lagen föreskriver att kommunen, vid en expropriation, är förbundna att betala både sina egna juridiska kostnader och markägarens. Oavsett om markägaren vinner eller förlorar i en sådan juridisk process. Det finns därmed risk att en expropriation blir mycket dyr.

Ja. Det måste vara något skumt med markaffären. Centerpartiet mörkar hela tiden vad värderingen av marken resulterade i. Man vägrar att se att marken är värderad till 90 kr/Ha, trots att det står i värderingen. Jag företräder skattebetalarna, Centern företräder även andra intressen. Det måste vara något skumt...

Tobbe i Teckomatorp

PS. Vill man läsa srtikeln i Skånskan som berättar om när Centerpartiets Lennart Pettersson anklagade mig för att vilja bygga en Metropol i Teckomatorp så finns den HÄR. DS.

tisdag 26 mars 2013

Liberalt samarbete över kommungränserna

Nu drar samarbetet snart igång.

Folkpartiet i Höör-, Hörby- och Svalövs kommuner satsar på en gemensam utbildning i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. "Nyfiken på Politiken" är namnet som vi med stor vördnad "lånat" från Folkpartiet i Landskrona. Hoppas att vi inte får rättsväsendet på oss för stöld av upphov. Landskrona har under många år genomfört utbildning av nyfikna under detta namn. Utbildningen är i stora drag ett koncept som redan provats i Folkpartiet i Svalövs kommun, där både Folkpartister och icke organiserade liberaler har ställt sig till förfogande som försökskaniner.
Då utfallet av detta blev gott så vågar vi nu gå vidare i ny, större skala.

Man måste vara nyfiken för att platsa på utbidningen, men man behöver definitivt inte vara Folkpartist, eller bli Folkpartist. Som Liberaler ligger det i vår grundläggande ideologi att var och en väljer sina egna vägar i livet. Väljer ni vår väg, i Folkpartiet, så blir vi inte ledsna utan i stället lovar vi en trevlig tillvaro i ett gäng med högt till tak.

För att anmäla er behöver ni inte ens bo i någon av våra kommuner. Däremot förbehåller vi oss rätten att genomföra prioriteringar om kursen skulle bli "knökfull". I värsta fall får vi väl köra en gång till.

Så... anmäl er nu på:

http://www.folkpartiet.se/nyfikenpapolitiken

Efter utbildningen kan ni naturligtvis bli Folkpartister och om ni vill, kandidera till nästa val till kommunfullmäktige. Med den här utbildningen i bagaget står ni er väl rustade för framtida uppdrag.

Tobbe i Teckomatorp

lördag 23 mars 2013

Folkpartiet blir frågvisa

Sedan en tid har vi i Folkpartiet jobbat med att sammanställa ett stort antal frågor inom ett stort antal områden, för att ta reda på vilka frågor som är viktiga för medborgarna. Vi hoppas på detta sätt kunna sluta med en vanlig företeelse bland politiker, nämligen att leverera glimrande svar på frågor som ingen ställt.

Frågorna har till syfte att ta reda på vilka frågor som har stor betydelse. Däremot kommer Folkpartiet aldrig att tillåta sig att bli populister. Vi kommer att lyssna... och sedan leverera våra liberala svar på medborgarnas viktiga frågor. Populism överlåter vi med varm hand till andra partier. Sverigedemokraterna har till exempel offentligt uttalat att de kommer att försöka ta de bästa från alla partier och koka ihop en politik av det. Men vem avgör vad som är det bästa och hur det skall "paketeras"? Jo, det gör Jimmy. Folkpartet kommer i stället att låta vår socialliberala ideologi få genomslag i alla våra svar. Där hänger det inte på en, eller några få personer, utan en ideologi som har sitt ursprung för flera hundra år sedan. Den är så väl beprövad, att den fungerat mycket längre än både socialism, kommunism och nazism.

Frågorna, som just nu är i slutfasen av en internremiss i Folkpartiet, kommer att ställas via vår hemsida, http://www.folkpartiet.se/svalov vår sida på Facebook:

http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Folkpartiet-Liberalerna-i-Sval%C3%B6vs-kommun/245307472160078

och genom kampanjer på olika platser i vår kommun. Vi hoppas att på detta sätt bli ett parti som bättre tar tillvara medborgarnas intresse och besvarar frågor som har betydelse för alla i Svalövs kommun. Så... håll utkik under veckorna framöver och ta chansen och besvara våra frågor. Det är ett sätt att delta i vår kommuns utveckling och framtid.

Tobbe i Teckomatorp

måndag 18 mars 2013

Nytt besök, ny skola men samma positiva känsla

För en tid sedan besökte jag Linåkersskolan och fick en mycket positiv upplevelse. Mycket av den fantastiska känslan drevs av att skolan dragits med ett dåligt rykte som numera är helt oförtjänt.

I dag ställdes kosan till Kågeröd och Lunnaskolan. Det första som slår en är vilka fantastiska lokaler skolan har. Det enda som missprydde var en mycket misskött fasad på Idrottshallen. Den flagnade plåten hoppas jag att hyresvärden MYCKET snart tar sig an. Den misspryder hela skolan och hela området. Så när som denna mycket irriterade fläck är det en fin skola med trevliga miljöer och engagerade lärere.
Fick tala lite med en lärere i textilslöjd som svallade av engagemang så till den grad att till och med jag skulle kunna ryckas med och börja handarbeta.
Det känns bra att rektorn på skolan har ett stort engagemang och verkligen vill ta sig an det enorma uppgiften att både få grepp på ekonomin och öka resultaten. Hela skolan var engagerad i att genomföra uppföljningssamtal med elever och föräldrar. Att få föräldrarna positiva till skolan och engagerade i sina barns skolgång på ett positivt sätt är en av de finaste gåvor föräldrar kan ge sina barn. Gåvan har mycket lång garanti. Den gåvan håller nämligen hela livet.

Tack Lunnaskolan för ett bra besök.

Tobbe i Teckomatorp

lördag 16 mars 2013

Det händer massor inom skola, fritid och kultur just nu

Här kommer en kort sammanfattning av vad som hände på Utbildningsutskottets senaste möte. Det är toppenroligt just nu. Det händer hur mycket som helst. Samtidigt har vi ett ekonomiskt underskott som är ett grått moln på den annars blåa himeln. Jag är antagligen väldigt egoistisk när jag känner en lättnad över att jag inte är skuld till det ekonomiska underskottet eftersom jag fick uppdraget som utskottsordförande vid årsskiftet. Men det är bättre att fokusera på att lösa problemen än att hitta syndabockar. Beskeden om underskotten kom så sent att ingen kunnat hantera problemen på ett bra sätt. Den viktigaste uppgiften nu är att få ordning på det ekonomiska prognosarbetet så vi ser faran i god tid. Samtidigt som den ekonomiska situationen måste lösas så blir det en ledarskapsutmaning att inte dra åt svångremmen så hårt att vi klämmer all livslust och glädje ur skolarbetet. Men med så många kompetenta medarbetare, lärare, rektorer, tjänstemän i förvaltningen och Utbildningschef så kommer detta att hanteras. Det är en svår uppgift, men hade den varit lätt hade någon annan än vi kunnat lösa den.

Lite om obalanserna i ekonomi står det om i Skånskan.

Här är den korta sammanfattningen:
 
Torgskolan i Teckomatorp – aktivitetshus
På Utbildningsutskottets möte godkändes projektplanen för projektet med aktivitetshus på Torgskolan i Teckomatorp. Projektgruppen fick en första styrning från styrgruppen (Utbildningsutskottet) att återkomma med en lista på de frågor man anser det vara viktigt att projektet hanterar och lämnar svar på.


Köstatistik för barnomsorg 2013
Förvaltningen lämnade en lägesrapport avseende kösituationen inom barnomsogen. Beskedet från förvaltningen är att det i nuläget inte finns några situationer rörande köer som man inte kommer att kunna hantera.

Med uppförandet av en paviljong i Röstånga löses de problem som fanns där.

 
Barnomsorg på obekväm arbetstid
På utbildningsutskottets möte fattades beslut att inleda verksamhet med barnomsorg på obekväm arbetstid. Verksamheten inleds som ett projekt. Skälet till detta är att verksamheten, som inte ingår i de lagstadgade obligatoriska verksamheterna för en kommun, är helt ny för oss.

Vi måste pröva tillämpning av det förslag till bestämmelser som utarbetats av förvaltningen. Under projekttiden, som i första etappen varar i 6 månader, skall inte bara en bra verksamhet levereras utan det skall också samlas fakta och erfarenheter som skall nyttjas för att utveckal verksamheten så att den på bästa sätt möter efterfrågan från familjerna.

Projektets utgångspunkt är vad som är bäst för barnet. Kontinuitet och trygghet är viktiga ledord i utvecklingen av verksamheten.

Verksamheten kommer inledningsvis att avse barntillsyn på nätter under vardagskvällar. Verksamheten kommer att genomföras på Garvarens förskola i Teckomatorp, i enlighet med förvaltningens förslag. Verksamheten startar 1 sept 2013.


Nytt namn till Nya Skolan
För att få ett bra, nytt namn på nya skolan i Svalövs tätort kommer en namntävling att utlysas. Förvaltningen utarbetar bestämmelser för denna och genomför densamma. Ur tävlingen kommer några namnförslag att utkristalliseras. Av dessa kommer utbildningsutskottet att förorda ett förslag. Ärendet med underlag överlämnas sedan till Kommunstyrelsen för beslut.

fredag 1 mars 2013

Linåkersskolan idag. Fantastisk!

I måndags var jag på besök på Linåkersskolan i Svalöv. En skola som länge dragits med dåliga resultat och dåligt rykte. Det var med blandade förväntningar jag anlände till skolan tillsammans med Kommunchefen och Utbildningschefen.
Det som mötte mig var mycket oväntat. När vi gick i korridorerna kunde man kika in i lektionssalarna genom de små förnster, som finns i klassrumsdörrarna. Där inne kunde man se elever som satt i sina bänkar och lyssnade uppmärksamt på lärarna. Ute i korridorerna fanns ett mycket behagligt lugn. Inget springande, inget skrikande. Eleverna man mötte sa "hej" och fnittade lite glatt. På skolan fanns något helt oväntat... nämligen ordning och reda.
De samtal vi hann med, med lärare och annan personal utstrålade glädje och engagemang. Man fick en påtaglig känsla av att det på den här skolan kommer att levereras resultat.

Specialiseringen med fotboll och egna elevdatorer skapar möjligheter för alla elever att nå goda resultat. Detta är en skola med hög kvalité. Linåkersskolan har dessutom bra lokaler. Bildsalen och musiksalen var fantastiska verk som visade hur personligt engagemang från lärare ger det där lilla extra.
Skolan börjar nu dra till sig elever som tidigare valde andra skolor. Man har organiserat hjälp med läxläsning för alla. Man är på väg att organisera ferieskola för att hjälpa de som behöver den där lilla extra hjälpen för att klara de höjda kraven i skolan. Som grädde på moset fick jag information från yrkesvägledaren att alla nior på skolan lämnat in ansökan om någon form av utbildning eller motsvarande efter examen i grundskolan. Märk väl... varenda elev i nian. Det är första gången detta har hänt och det är helt fantastiskt. Nu hoppas jag att all personal och alla elever på skolan får sin belöning genom att resultaten börjar öka. Oavsett det kan jag bara gratulera till ett bra jobb!

Tobbe i Teckomatorp