måndag 17 juni 2013

Vi vill veta vad Du tycker!

Folkpartiet i Svalövs kommun vill veta vad du tycker. Därför har vi formulerat 59 frågor om olika saker vi vill fråga dig. Dessa frågor hittar man på vår hemsida www.folkpartiet.se/svalov  Frågorna omfattar ämnen så som:

Arbetsmarknad och företagande
Bostadspolitik
Delaktighet i beslut
Fritidsverksamhet
Kollektivtrafik
Kultur
Offentliga rummet
Skatter
Skolpolitik
Socialpolitik
Trygghet
Vård och omsorg
Övriga frågor

Besvara de frågor du tycker är viktiga och strunta i de andra. Det viktiga är inte att besvara alla frågor utan i stället att besvara de frågor som berör dig. Det finns dessutom utrymme att ta upp frågor som vi "glömt" att ställa.
Du kan svara anonymt. Vi är däremot glada för om du svarar på om du bor i Svalövs kommun eller inte. Den frågan finns överst på varje sida. Om du inte bor i Svalövs kommun får du givetvis svara på frågorna i alla fall. Det ger oss bara mer kunskap om vad som är viktigt för människor.

Dina svar, tillsammans med alla andra svar vi får in, kommer vi att analysera efter sommaren. Vi kommer att titta på vilka frågor människor tycker är viktiga och vi kommer att titta på hur människor svarat. Därefter kommer vi, i vårt kommande partiprogram för Svalövs kommun, att berätta hur vi vill ta oss an de viktiga frågorna och hur vi vill ge ett liberalt svar på framtidens utmaningar.

Som politiskt parti finns vi till för att ta oss an de frågor som är viktiga för medborgarna. Vi vill vara ett lyssnande parti som ger våra svar på frågor som berör. Hjälp oss att vara det genom att svara på de frågor du tycker är viktiga. Direkt länk till samlingssidan för frågorna är:

http://www.folkpartiet.se/svalovfragor

TACK, för att du vill berätta för oss vad du tycker.

Tobbe i Teckomatorp