måndag 28 april 2014

Vi prioriterar skolan och kunde inte vara med idag.

Jag är glad för att arbetet med den nya idrottshallen nu tar sin start. Det kommer att bli ännu ett lyft för Svalövs tätort och hela kommunen. Kommunens utbildningsförvaltning och utbildningsutskott kommer att utgöra den absolut största intressenten och kunden. Eleverna får en toppmodern idrottshall för idrottsutbildningen, eleverna på Heleneborgsskolan får sin efterlängtade matsal och kommunen får ett nytt tillagningskök för måltidsportioner.

Naturligtvis kan man undra varför den största kunden då inte var med på dagens första spadtag. Jag delar faktiskt den förvåningen. Hur märkligt det än kan låta. Jag fick tidigt information om att denna dag var aktuell för ceremonin med "första spadtaget". Då jag visste att det var en omöjlig dag, därför att hela ledningen för utbildningsverksamheten skulle vara bortresta för att delta i ett mycket viktigt möte, som är en del av de viktiga utvecklingsprojekt vi startat för att lyfta kommunens skolor från de bottennoteringar som vi så sent som i dagarna fick information om i massmedia, så meddelade jag, icke mindre än nio nya förslag på tidpunkt för ceremonin där utbildningsledningen skulle kunna delta. För säkerhetsskull meddelade jag också att om inget av dessa tillfällen passade så var jag öppen för att leverera ytterligare möjliga datum. Dessa förslag kom fastighetsbolaget till del och de svarade med tystnad och genom att skicka en inbjudan till just den dagen som var omöjlig. Någon vidare kommunikation har man sedan mycket effektivt undvikit.

Det är väldigt tråkigt att fastighetsbolaget behandlar sin största kund på detta sätt och hade det varit ett konkurrensutsatt företag är min bedömning att det inte hade klarat sig så länge på marknaden.

Men den verksamhet jag i stället fått möjlighet att delta på idag, tillsammans med kommunens utbildningsledning, rektorer och lärare och tillsamman med representanter för ett stort antal andra kommuner i södra Sverige, under ledning av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) går inte att dagtinga med. Detta utvecklingsarbete är helt avgörande för vår möjlighet att lyfta resultaten i kommunens skolor. Redan när vår Utbildningschef tillträdde 1 januari 2013 såg vi att det fanns behov av stora förbättringar i styrningen av kommunens skolor. Alla de utvecklingsarbeten som startats, tillsammans med ett mycket omfattande tillskott av ekonomiska resurser till kommunens skolverksamhet, som majoriteten beslutat, kommer att bära frukt. Vi har redan passerat den botten som den senaste undersökningen, "Öppna jämförelser" visade i veckan. Jag ser nu hur vi är på väg att ta en nystart som kommer att bära frukt redan om någon månad, när vi får rapport om meritpoängen på de elever som då lämnar Linåkersskolan. Vi har redan stor förhoppningar om att denna rapportering kommer att bli positiv. Vi ser ljuset i tunneln och den här gången är det inte ett framrusande tåg vi möter.

Om någon nu tror att dagens händelser och fastighetsbolagets mycket märkliga och beklagansvärda beteende skulle vara en knäck i det nuvarande politiska samarbetet så misstar dessa sig grundligt. Jag är övertygad om att det kommer att bli mycket lätt att skapa en samsyn inom nuvarande majoritet att detta var sista gången som ett fastighetsbolag dikterar hur verksamheten, kommunen betalar för, skall skötas. Val av metod för att i framtiden stoppa detta kommer jag att återkomma till. Nuvarande majoritet har också en samsyn i att skolan måste prioriteras. Därför vet jag att den prioritering som kommunens utbildningsledning gjorde idag var helt korrekt. Vi får hoppas att denna prioritering i framtiden också kan delas av fastighetsbolaget. Fram tills dess och i all framtid gäller dock att vi kommer att prioritera utvecklingen av skolan i Svalövs kommun. Skolan kommer först!

Tobbe i Teckomatorp

PS! Vill ni läsa om spadtaget kan ni göra det HÄR och HÄR DS.