tisdag 27 maj 2014

Kära Migrationsverket. Hjälp oss. Nu orkar vi snart inte mer.

Vet inte om det är enligt normala bloggregler att skriva ett litet förord, men jag gör det i alla fall. Nu har vi resultatet av alla händelser i Svalövs kommun som inleddes med nedanstående blogg. Slutresultatet beskrivs bla i en Artikel i Skånskan. Fram till nu (2 september) har det varit öppna brev, insändare i tidningarna, angrepp från Sverigedemokraterna och reportage i Sydnytt. Massor av mer eller mindre trevliga saker. Men det var som sagt nedanstående blogginlägg som startade det hela....
Kära Migrationsverket

Jag vet att ni har svårigheter att hitta bra platser för bostad till alla människor som just nu kommer till Sverige, för att söka skydd från ond bråd död och förtryck. Jag vet att dessa människor verkligen behöver vår hjälp. Jag tycker att vi borde göra ännu mer än vad vi gör för att hjälpa. Jag är liberal och Folkpartist och för mig är den enskilda människans värde något av det viktigaste som finns. Vi behöver alla och alla måste få lov att finnas. Men det betyder också att jag vill göra det bästa möjliga för de människor som kommer till vårt land och till vår kommun.

I Svalövs kommun bor många människor som vill väl. Vi vill hjälpa. Vi har redan tagit ett stort ansvar för att bära vår del av bördan. Det är med stor sorg jag därför konstaterar att ni, kära Migrationsverk, ständigt sätter krokben för oss. Vi som bor i vår kommun vill alltid göra det bästa möjliga för alla människor som befinner sig i vår kommun. Oavsett om de bott här hela livet eller om de kom igår. Vi jobbar hårt för att de som kommer till oss skall få det så bra som möjligt. Särskilt noga är vi med barnen. Barn på flykt måste få vad vi kan erbjuda i form av skolgång och annat.

I tisdags, 20 maj, fick vi reda på, för första gången att man upphandlat plats för flyktingar på Odengården i Röstånga. Vi har nu fått tecken som tyder på att de första flyktingarna kan komma redan i morgon, 28 maj. 8 dagar senare. I Röstånga har ni redan upprättat ett flyktingläger i Blinkarp. Nu kommer nästa på Odengården. Vi talar om nästan 400 personer sammanlagt, till en ort med 800 invånare. Jag hoppas, kära Migrationsverk, att ni förstår vad det är ni håller på att skapa. 8 dagars varsel är inte okej.

Svalövs kommun har inte resurser i denna lilla ort att hantera denna situation. Vi klarar inte det antal barn som det kan bli frågan om. Vår lilla skola i Röstånga riskerar att inte räcka till. Det ekonomiska stöd vi får från staten för att klara detta räcker inte till. Detta blir en belastning, både planeringsmässigt, resursmässigt och ekonomiskt. Vi klarar inte att, på 8 dagar, mobilisera de resurser som krävs. Vi är inte en storstad. Vi är inte en rik kommun. Vi har inte den redundans som krävs för att klara en sådan påfrestning på så kort tid. Vi är en liten kommun med drygt 13 000 invånare med en budget som är mycket liten.

Människor som är medborgare i vår kommun är uppfostrade med att det finns något som heter kommunalt självstyre. De är vana vid att kommunen kan säga nej till denna typ av verksamhet. Man förstår inte att detta är en pålaga från er, kära Migrationsverk, som vi, i kommunen, inte kan säga nej till. Ni kära Migrationsverk, gör inte ett dugg för att hjälpa oss att berätta detta för våra medborgare. Ni gör inte ens något för ge oss tid att berätta detta för våra medborgare. Nu behöver vi er hjälp och er förståelse. En liten kommun som verkligen har hjälpt till tidigare och verkligen vill hjälpa till, orkar inte mer. Ni kan inte öka invånarantalet i en liten ort som Röstånga med 50% och tro att det inte får några konsekvenser.

Om ni tror att detta inte får några konsekvenser så kan jag berätta för er vilka konsekvenserna blir. Ni, kära Migrationsverk, skapar fler väljare som lägger sin röst på främlingsfientliga och rasistiska politiska partier. Ni, kära Migrationsverk, skapar en situation som gör det politiskt omöjligt att vilja väl och att vilja hjälpa andra människor. Ni skapar ett kallt och hårt samhälle.

Jag vet, kära Migrationsverk, att ni har det svårt att hitta platser. Men, gör mig i alla fall tjänsten att inte skylla på andra. Gör mig tjänsten att inte skylla på lagen om offentlig upphandling. Jag vet nämligen redan att det endast är ett svepskäl som det, i de flesta fall, går bra att köra med när man desperat letar efter en förklaring. Jag har jobbat tillräckligt många år med lagen om offentlig upphandling, på strategisk nivå, för att veta att det inte är den lagens fel. Det finns många sätt att hantera detta om ni bara ville. Skyll inte heller på Attendo eller andra företag. De verkar på en konkurrensutsatt marknad och deras mål är att tjäna pengar till sina ägare. Det är ni, kära Migrationsverk, som genom era tillkortakommanden, skapar denna situation. Det är ni som bestämmer tidsplaner och det är ni som bestämmer hur ni designar era upphandlingsunderlag.

Jag förstår att ni har ett ansvar för att hitta platser till alla som söker vårt skydd. Men ni måste börja förstå att ni också, som statligt verk har ett samhällsansvar i ett vidare begrepp. Ni måste sluta slå ifrån er och skicka välutbildad personal till samverkansmöten med kommunerna som endast är upplärda att upprepa samma budskap oavsett vad kommunen säger och vilka problem kommunen än har. Ni, kära Migrationsverk, har också ett ansvar för att rasism och främlingsfientlighet får ännu större spridning än den har. Jag kan inte i min vildaste fantasi tänka mig att ni gör detta med vilje för att öka främlingsfientligheten, för det kan väl på intet sätt främja er uppgift.

Vi är nu på bristningsgränsen. Våra invånare måste få reda på att vi i Svalövs kommun står inmålade i ett hörn och fått endast 8 dagar på oss, när det gäller att en liten ort i vår kommun skall utökas med totalt nästan 50%. Vi behöver er hjälp och vi behöver den nu. Hjälp oss att inte öka främlingsfientligheten och rasismen. Vi vill fortsätta att vara en omtänksam och hjälpsam kommun.

Tobbe i Teckomatorp


PS. Information som kommit efter denna blogg skrevs pekar på att det totala antalet transitflyktingar i Röstånga kan bli upp till 300 om man lägger ihop Blinkarp och Odengården. Men den osäkra information som nådde mig, bara några dagar innan de första människorna skall komma, är ett symptom på det jag kritiserar och är upprörd över. Nämligen Migrationsverkets omfattande tillkortakommanden. DS.

PS, igen. Nu finns det några artiklar i Skånskan. De hittar man HÄR och HÄR. Exakt som jag förutspådde så skyller man på Lagen om offentlig upphandling. Naturligtvis är det bara ett svepskäl. Alla med djupare kunskap om hur den lagen fungerar vet att man hade kunnat skriva sitt offertunderlag så att inga orter i Sverige får en orimligt stor belastning i förhållande till sin storlek. Men man vill inte ta ansvar. Migrationsverket har ett problem de vill lösa och Röstånga får ta över det problemet. Det är inte OK. DS.

onsdag 14 maj 2014

"Att bibehålla den gamla idrottshallen riskerar att fördröja uppförandet av den nya"

I Skånska Dagbladet finns en artikel om att Centerpartiet via en motion nu plötsligt vill behålla den gamla idrottshallen i stället för att riva den. Varför skriver jag ordet "plötsligt"? Är det för att håna eller driva gäck med Centern. Nej absolut inte. Det förhåller sig så att Kommunstyrelsens arbetsutskott hela tiden under många månader, löpande informerats om projektet att bygga ny idrottshall. Inte vid något tillfälle har man yttrat något annat än att den gamla idrottshallen skall rivas. Plötsligt kommer det en motion som kräver annat. Det är märkligt.... och plötsligt.

Hur förhåller sig då sakens olika nyanser. Jo, för det första så äger inte kommunen den gamla idrottshallen. Hyran idag, i det dåliga skicka den är i nu, är 750 000 kr/år (ja, ni läser rätt på priset). För att man överhuvudtaget skall kunna vistas i hallen med stora grupper människor och för att hallen skall kunna värmas upp på till rimliga kostnader behövs ytterligare investeringar på 10 miljoner. Man skall komma ihåg att en av väggarna redan har tvingats förstärkas då den var på väg att röra på sig. Det finns skäl att anta att hyran, efter en sådan investering blir ännu dyrare. Men det står naturligtvis ägaren av fastigheten, SVALO, fritt att hyra ut till någon annan som är beredd att betala hyran. Kommunen behöver de 750 000 kr/år som dagen hyra är, som en del av hyran till den nya idrottshallen och jag är inte beredd att diskutera en skattehöjning för att finansiera detta och för att då subventionera en privat verksamhetsutövare med dessa 750 000 kr/år.

Varför påstår jag sedan att ett bibehållande av den gamla idrottshallen riskerar att fördröja uppförandet av den nya? Jo, planeringen av placeringen av den nya idrottshallen, på vilken alla upphandlingar är gjorda, är sådan att den nya idrottshallen kommer MYCKET nära den plats där den gamla nu ligger. Den kommer så nära att ingen myndighet som beviljar bygglov skulle godkänna att två så stora byggnader ligger så nära varandra. För att behålla den gamla idrottshallen krävs då att man planerar om lokaliseringen av den nya så att avståndet mellan byggnaderna blir större.

Vilka effekter får en omplanering? Ja, förutom att det eventuellt behövs nya ritningar så kan hela upphandlingsprocessen också att riskera att behöva göras om. Att påstå att detta är mindre förändringar och behålla nuvarande upphandling skulle ge entreprenören ett lysande tillfälle att hävda massor av fördyringar i förhållande till sitt anbud därför att platsen ändrats, så att hela det redan kostsamma bygget skulle bli ännu dyrare. Entreprenören skulle kunna kräva att massor av åtgärder betraktas som tilläggsbeställningar påg flytt av plats. Om vi avbryter och gör om upphandlingen riskerar vi att nuvarande entreprenör, som redan tilldelats jobbet, stämmer kommunen för utebliven vinst. På grund av alla risker så kan kommunen bara rekommendera fastighetsägaren att avböja uthyrning eller försäljning av den gamla idrottshallen. Men som sagt. Ägaren kan göra som ägaren vill. Själv tycker jag att det vore mycket tråkigt om skolbarnen fick vänta ännu längre på sin efterlängtade matsal, och idrottshall för gymnastiklektioner, bara för att tillgodose en nyck som uppenbarligen kommit i 11:e timmen, 59:e minuten och 59:e sekunden. Med en så kort planeringshorisont som Centerpartiet har går det inte att leda en kommun.

Tobbe i Teckomatorp