torsdag 26 juni 2014

I morgon kl 1800 smäller det!!!

I morgon kl 1800 publicerar vi Folkpartiet Liberalernas partiprogram för perioden 2014-2018. Det är det mest ambitiösa partiprogrammet i Svalövs kommun någonsin. Det är ett dokument på över 30 sidor som omfattar ett stort antal politikområden.

Vem i hela fridens namn skall då orka läsa allt detta tänker varje normalt tänkande människa? Det är en fullt rimlig fundering. Men det är inte tänkt att man skall läsa detta program från pärm till pärm. Därför kommer vi att publicera en webbversion på vår hemsida, www.folkpartiet.se/svalov  med en sökbar innehållsförteckning. Man skall lätt kunna hitta de kapitel som intresserar och där snabbt se vad vi tycker i olika frågor.

För att ytterligare förenkla att ta till sig vad vi tycker så kommer vi att lyfta fram några områden vi tycker är särskilt viktiga för kommunen. Dessa områden är följande:


Brottslighet
Brottsligheten i Svalövs kommun pendlar sedan några år på en hög nivå. Vi vill att polisen avdelar extra resurser till kommunen intill vi tydligt ser att denna trend är bruten. Svalövs kommun är sakta på väg att få en brottslighet som nivåmässigt kan mäta sig med de större orternas. Som exempel sjunker brottsligheten i Landskrona. Det borde den kunna göra även i Svalövs kommun.

Säker trafik
I Sveriges barnvänligaste kommun måste barnen kunna gå till skolan på ett tryggt sätt. Alla genomfartsleder genom våra orter måste hastighets begränsas till 30 Km/h. På särskilt känsliga ställen skall detta kombineras med olika typer av farthinder. Med låga hastigheter och farthinder blir det mer lönsamt för den tunga trafiken att köra runt våra tätorter i stället för igenom dem.

Näringsliv och företagande
Svalövs kommun går kräftgång som bra företagarkommun. En bred kommission måste tillsättas för att reda ut hur en plan skall se ut för ett bättre näringsliv i kommunen. Vi tror att de som bäst vet vad som behöver göras är företagarna själva. Vi måste också få en bra strategi för bredbandsutbyggnad i kommunen. En bättre infrastruktur på nätet gagnar företagen.

Skola
Svalövs kommun skall bli en av Sveriges bästa skolkommuner. Vi måste öka lärartätheten i de lägre klasserna, höja lärarnas löner för att få de bästa lärarna till vår kommun och sätta in bra stöd tidigt, till barn med extra behov av stöd. Tidigt stöd kräver tidig upptäckt. Därför behöver vi tillräckligt många vuxna per barn i förskolan så att verksamheten blir kvalitativ pedagogisk verksamhet. Språkförskolan är en viktig verksamhet som behöver byggas ut. Vi måste tag ytterligare krafttag mot mobbing och skapa ordning och reda i skolan. Resultaten skall efterhand höjas för att i slutet av mandatperioden ligga på riksgenomsnitt eller högre.

Äldrevårds- och familjecentraler i kommunen
Sveriges bästa vårdcentraler får vi genom att ge särskilt bra vård till de som är i störst behov av vården. Gamla och barnfamiljer skall därför prioriteras genom att vi skapar en Äldrevårdcentral och en Familjecentral i vår kommun. Vi skall också göra det enklare att beställa hembesök av läkare eller sjuksköterska och det skall gå att komma fram till vårdcentralen via telefon i rimlig tid.

Ovanstående är ett litet axplock ur vårt partiprogram. I morgon kl 1800 kan du läsa hela. Återkom gärna med synpunkter. Via vår hemsida www.folkpartiet.se/svalov kan du enkelt skicka dina synpunkter på vår politik.
Vi ses i valrörelsen under hösten.
Tobbe i Teckomatorp

torsdag 12 juni 2014

Svalövs kommun ska bli Sveriges barnvänligaste kommun


En vision för framtiden i Svalövs kommun

En kommun som är barnvänlig är också människovänlig. Folkpartiet har sedan många år önskat att FN:s Barnkonvention skall införlivas i Svensk lagstiftning. En barnvänlig kommun har mycket bra skolor där barnen kan få en bra utbildning med hög måluppfyllelse.
En barnvänlig kommun har fina miljöer för barn med fina lekplatser och stora grönytor. En barnvänlig kommun tar barns sociala situation på allvar och griper in snabbt, med relevant hjälp, om något inte fungerar.

En barnvänlig kommun har låg brottslighet och säkra trafikmiljöer med låga hastigheter i trafiken. I en barnvänlig kommun kan föräldrarna få jobb och en bra inkomst. Därför finns det också ett blomstrande näringsliv i en barnvänlig kommun.
Förutom de fina förskolorna så finns också en Familjecentral i en barnvänlig kommun. Där kan föräldrar mötas. Där finns både barnavårdcentral och mödravård, samt möjlighet till kontakt med kommunens socialsekreterare.

I en barnvänlig kommun kan man också växa upp och bli gammal. I en barnvänlig kommun har mormor, morfar, farmor och farfar tillgång till bra äldrevård med flera olika typer av äldreboende. Där finns också en Äldrevårdcentral med specialkompetens på äldres sjukdomar.

I en barnvänlig kommun kan alla barn ha det bra, växa upp, jobba och bli gamla. Svalövs kommun ska bli Sveriges barnvänligaste kommun.

Tobbe i Teckomatorp

tisdag 10 juni 2014

Jag anade nog att det skulle komma....

Jag skrev ett väldigt kontroversiellt blogginlägg förra veckan. Vill du läsa det så finns det HÄR. Jag visste redan innan jag skrev bloggen att det var förknippat med vissa risker. En risk var att andra partier inte skulle klara av att se det bästa för kommunen och sluta upp i kritiken mot hur Migrationsverket agerar, utan i stället göra detta till en migrationspolitisk fråga på riksnivå. Självklart är frestelsen för vissa partier att strunta i vad som är bäst för kommunen och i stället göra frågan till en ideologisk fråga oerhört stor. De flesta har dock insett att man som lokalt vald politiker måste agera för kommunens bästa och ibland lägga sina ideologiska strävanden åt sidan.

Sverigedemokraterna i Svalövs kommun, som så länge jag suttit i kommunfullmäktige, lagt ett enda förslag rörande migrationspolitik utan alltid varit tysta i den politiska debatten, agerade mycket överraskande. I stället för att sluta upp i frågan, för kommunens bästa, har man valt att ställa sig vid sidan, driva sin ideologiska rikspolitik och angripa mig med en insändare i Skånskan. Insändaren kan du läsa här nedan.
Jag blev naturligtvis överraskad över att SD, som jag inte nämnt i bloggen, reagerade på detta dramatiska sätt. Men.... det bekräftar ändå på något sätt det jag påstod i bloggen. SD såg sin chans att driva frågan ideologiskt i stället för att sluta upp i kritiken av Migrationsverket för kommunens bästa.

I dag svarar jag på angreppet från SD och hoppas samtidigt om stöd från mina partiföreträdare på riksnivå.

Mitt svar på SD:s insändare kan du läsa nedan:

Svar till SD ordförande i Svalöv
Efter det överraskande beskedet från Migrationsverket om start av ett tillfälligt asylboende på Odengården i Röstånga så skrev jag ett inlägg på min blogg om hur illa Migrationsverket behandlar kommunen. Både avseende koncentrationen av tillfälliga asylboende på små orter och bristande information. I bloggen beskrivs farhågan att Migrationsverkets agerande riskerar att öka antalet röster för främlingsfientliga och rasistiska politiska partier. Tyvärr finns ett växande antal sådana partier på den politiska kartan. Sverigedemokraterna nämndes inte i bloggen och det finns inga antydningar att det är just Sverigedemokraterna som avses. Därför är det med förvåning som Insändaren från SD:s ordförande tydligt visar att SD:s ordförande anser att det är Sverigedemokraterna som är det utpekade partiet.
Sverigedemokraterna har under lång tid framfört att man inte är ett rasistiskt parti utan endast kritiserar förd migrationspolitik. Insändaren från SD:s ordförande pekar på en helt annan självbild. Trots att ingen pekat ut SD, så utmålas i insändaren att så skulle vara fallet. Det måste innebära att det som förkunnas i tal, att SD inte är ett rasistiskt parti, inte överensstämmer med SD:s ordförandes i Svalöv, självbild av partiet. Annars skulle inte bloggen kunna upprört på det sätt som den tydligen gjort. Det är lite omtumlande att SD säger en sak, medan hjärtat är uppfyllt av något annat. Slutet på SD:s insändare visar också på att deras hjärta i huvudsak är uppfyllt av is. Att vara så hård och kall att man låter människor som är på flykt från död och förstörelse, få skulden för ett Svenskt statligt verks tillkortakommanden är en hållning som jag inte kan ställa mig bakom. Att vi skulle bestraffa människor på flykt, genom att säga upp avtalen om den normala mottagningen, därför att tjänstemän på Migrationsverket har en förbättringspotential gällande etablering av tillfälliga boende, är en beklagansvärd och cynisk inställning till människor i behov av vår hjälp. Det gör mig ledsen.

Torbjörn Ekelund (FP)


Nu får vi se hur frågan utvecklas.

Tobbe i Teckomatorp
fredag 6 juni 2014

Poppestipendium, blues och massor av nationaldag.

Två fantastiska dagar som jag verkligen aldrig kommer att glömma. I går förmiddag fick jag äran att för andra året i rad dela ut Poppestipendium på Fridhems Folkhögskola. Bara att få vara någon timme på Fridhem med all den kreativitet som flödar på skolan är en stor begivenhet. På avslutningsdagen avlöser det ena fantastiska framträdandet det andra i strid ström.
Efter lunch blev det medverkan på "Summer Explosion" på Linåkersskolan i Svalöv där jag fick förmånen att sjunga lite blues i ett band som bestod av rektor, musiklärare och andra lärare på skolan. En blueslåt blev det. Man kan inte begära att dagens undom skall orka så mycket mer. Men det var en och annan förvånad uppsyn när vi drog igång "You cant fool the blues" som är en blueslåt från ett band som heter BBM där bla Gary Moore medverkade.
I dag har begivenheterna fortsatt. Utdelning av idrottspriser i Svalöv, därefter utdelning av idrottspriser i Kågeröd för att avsluta med utdelning av idrottspris i Teckomatorp.

I Teckomatorp fick jag också äran att hålla årets högtidstal på Nationaldagen. Så mycket kan man få glädjen att göra om man är fritidspolitiker. Många fler borde prova på denna fantastiska fritidssysselsättning.

Mitt högtidstal i Teckomatorp får avsluta dagens blogg.

Tobbe i Teckomatorp

Nationaldagen 2014 Teckomatorp
Åter vajar fanan stolt mot våran himmel.
Vi firar Sverige med sång och dans och folkligt vimmel.
Som traditionen som alltid i Teckomatorp bjuder
Vi träffas i vår park där musiken ljuder
Vi hedrar vår fana och Sveriges rike
Vårt land på jorden som saknar like
Våra skogar och berg och böljande slätter
Sin prägel på folket tvivellöst sätter

Demokrati och öppenhet med omtanke om andra
som inte har det lika lätt när de på jorden vandra
Vi är ett folk med tusenårig gästfri tradition
Vi välkomnar alla oavsett ursprung och religion
Som människor vi berikas av folk från andra länder
Som till Sverige, för att bygga sitt liv, sin kosa vänder
Under tusentals år vår rikedom byggts upp med migration
Av människor som kommit till Sverige för att utöva sin profession

Tillsammans med oss som bott i Sverige sedan generationer
Vi jobbar för att ge kultur och ekonomi nya injektioner
Så bygger vi rikedom för både kropp och själ
Men bevarar också våra traditioner, för framtidens barn, likväl
De som varit före oss och grundat vårt fina land
Vi också får skänka en tanke ibland.
Utan deras slit hade vi aldrig varit, där vi nu är
Beredda att fortsätta slitet, så att framgång även framtiden bär.

För Teckomatorps del mycket spännande händer
När tåg från flera håll till Teckomatorp anländer
Om några år är vi åter en järnvägsknut
Med större station och mera folk, om nu ingen sparkar bakut.
Trafikverket redan är på väg att konstatera
Att bommar i Teckomatorp inte fungerar mera
Ty tågen till sitt antal blir så många
Att bommarna allt för länge, kommer att bilar uppfånga

Vilken lösningen blir i vår kära hemort
Får vi kanske besked om någorlunda fort
På trafikverket man lägger sin panna i veck
För att hitta något sätt så att bommarna åker väck
Då kanske det gamla talesättet försvinner, med sina gamla fördommar
Att det enda som inte går upp är Teckomatorps järnvägsbommar
När vi i Teckomatorp åter blivit en viktig järnvägsknut
Blir Teckomatorp ännu viktigare och kommer att växa som förut

Nu håller vi både tummar och tår
För att utvecklingen i denna riktning går
Vi behöver ett lyft på denna ort
Så att vi inte helt plötsligt, blir glömda bort
Nej, vi får fortsätta satsa med full fräs
Och mer skall följa efter förra årets konstgräs
Målet är, att vart jag mig än i världen vänder
Så är det till Teckomatorp, jag ändå alltid återvänder

Nu åter till dagens firande jag vill vända
Och till er alla lite fosterlandskänsla jag vill sända
Så att minnet av denna dag i Teckomatorp vi befäster
Med hjälp av dansare, föreningar och en fantastisk orkester
Att vi varje år faktiskt firar denna viktiga tradition
Kan vi till stor del tacka en engagerad och drivande person
Utan Dennis årliga planering och insats
Hade detta firande kanske inte kommit på plats

Mitt varma tack för ditt engagemang jag vill uttrycka
Till detta tack tror jag alla här kan samtycka.
Nu fortsätter firande och utdelning av priser
Borta för en stund är all olycka och ekonomiska kriser
Allt elände får ha sina lösningar sinom tid
Nu skall vi fira med ro och sinnesfrid
Nu skall vi bara fira vårt land och vår fana
Resten tar vi sedan vill jag nu alla förmana

Jag hoppas att det jag sagt någon tanke väcker,
och att inte alla står och undrar ”har han inte snackat så det räcker?”
Jag vill nu sluta detta tal med dessa enkla orden, 
Ja, Jag vill leva jag vill dö i Teckomatorp, Europa och i Norden.
Ett fyrfaldigt leve för Sverige, Sverige leve hip hip……..