torsdag 3 juli 2014

Skolan i Svalövs kommun är på rätt väg

I dagens Skånskan finns en artikel om skolresultaten i Svalövs kommun. Jag tror faktiskt att vi är på rätt väg nu. Men det var i elfte timmen. Den sista åtgärden av större art jag tänker ta mig an innan valet är att utreda vad vi behöver göra på lönesidan för våra lärare. Jag tänker inte acceptera att Svalövs kommun ger sämst löner i Skåne till sina lärare. Vi måste kunna rekrytera nya lärare och vi måste behålla de duktiga lärare vi har. När jag fått aktuell statistik kommer jag att se till att åtgärder vidtas.


Vi har som sagt inlett arbetet. Under de 18 månader jag hunnit vara ordförande för Utbildningsutskottet har ett brett utvecklingsarbete inletts. Allt i linje med tillgänglig forskning och med utveckling över hela linjen. Från förskola till gymnasium. Vi har bra skolor i kommunen och vi har utmärkta lärare med en stor lojalitet till barnens bästa och till sin arbetsuppgift. Om Folkpartiet får fortsatt stöd för de åtgärder vi startat så kommer vi att jobba för följande:

 • Att alla som erbjuds fast anställning som lärare skall ha behörighet för de ämnen vederbörande skall undervisa i
 • Att lärarnas löner höjs kraftigt
 • Att Svalövs kommun under mandatperioden anställer minst en grundskolelektor
 • Att metoder med datorer som stöd i utbildningen vidareutvecklas
 • Att de administrativa vardagsrutinerna i huvudsak hanteras av annan personal än lärare
 • Att administrationen inom skolan minskar
 • Att möjlighet till läxhjälp erbjuds i alla skolor i kommunen
 • Att föräldrar tidigt informeras om hur viktig deras roll är för sitt barns resultat i skolan.
 • Att språkförskolan byggs ut för att få en kapacitet som möter behoven och så att kön till språkförskolan försvinner.
 • Att förskolans nyckeltal avseende barngruppernas storlek skall minska.
 • Att anmälan rörande mobbing sker omedelbart, till både föräldrar och huvudman och att de mobbande barnen omedelbart skall få reda på att deras beteende anmälts till kommunen.
 • Att betyg skall införas tidigare än i dagens skola.
 • Att skolmatens kvalité inte skall vara budgetregulator i kommunen.
 • Att inga riskkapitalbolag skall tillåtas äga skolor.
 • Antalet lärare i de lägre klasserna, 1-3 ökar och därmed klasserna minskar.
 • Att lärarnas administrativa börda hela tiden hålls till det minimum som krävs för en kvalitetssäkrad utbildning.
 • Att hela skolorganisationens administrativa delar ses över och att en kommungemensam skoladministration utreds.


Hela vårt partiprogram hittar man på:


http://www.folkpartiet.se/lokalt/skane-lan/kommuner/svalov/val-2014/partiprogram-2014-2018/


Vi är långt i från färdiga. Vi har knappt ens börjat.


Tobbe i Teckomatorp