tisdag 16 december 2014

60 miljoner i nedskärningar i Region Skåne!

Nu har stridsdammet lagt sig från händelserna i Regionfullmäktige där Socialdemokraterna och Miljöpartiet aktivt röstade på Sverigedemokraternas budget med syftet att säkerställa att deras egen budget vann bifall. Alla medel som tidigare ansågs som moraliskt förkastliga är nu tillåtna och vi vet nu alla hur en slipsten skall dras. Någon gång framöver kan ju detta komma till nytta om Alliansen får något fler röster än i valet i September 2014. Med denna metod underlättar det att regera i minoritet och Alliansen behöver i ett sådant läge inte dras med Miljöpartiet som femte hjulet under vagnen som vi gjort under den gångna mandatperioden. Den typen av barlast kan man bara lämna därhän med de nya regler som Miljöpartiet skapat i samråd med Socialdemokraterna.

Vad var det nu för typ av budget som S och MP så desperat försvarade. Jo, detta är en budget som på bara några år kommer att vända ett ekonomiskt överskott till ett underskott och förebåda en stundande skattehöjning. För S är en skattehöjning ett självändamål och deras starka man Henrik Fritzon hotade med avgång när Alliansen påstod att ett ekonomiskt överskott på nära en miljard inte motiverade en skattehöjning. När det sedan stod klart att en skattehöjning inte skulle vinna gehör i Regionfullmäktige såg Fritzon det som säkrast att "råka bli felciterad". Han hade då plötsligen inte levererat denna typ av hot. Förövrigt såg naturligtvis inte Alliansen detta som ett hot, utan snarare som ett löfte. Alla vet att "löftena kunna ej svikas". Men så icke i fallet Fritzon. I stället gjorde S och MP en lysande manöver i sin budget. Man stoppade in lite så kallade "Resultatkrav" för att obemärkt spara ut lite pengar som behövs för att finansiera minskade valmöjligheter för medborgarna och dyrare verksamhet när upphandlingar förbjuds. Var finns då dessa "Resultatkrav"?

Jo, i S och MP:s budget dokument på sidan 60 anger man ett resultatkrav på Regionservice uppgående till 21,8 miljoner och ett resultatkrav på primärvård i egen regi, uppgående till 37,5 miljoner. "In alles" 59,3 miljoner.

Vad är då ett "Resultatkrav"? Jo, det är ett krav på ett positivt resultat vid årets slut. Man får med andra ord inte använda alla pengar man får under året utan man skall varje år lämna tillbaka en del. Ett resultat i en ekonomi skapar man genom att antingen höja intäkterna eller sänka utgifterna. Regionservice kan höja sina intäkter genom att höja sina priser som sjukvården får betala för det tjänster som Regionservice levererar. Man flyttar då kravet på resultat från sig själv till sjukvården i ett litet nafs.

Kostnader kan man minska på två sätt. Först och främst kan man effektivisera sin verksamhet. Krav på effektivisering har Alliansen haft under sina år i politisk majoritet. Det är bra för offentlig verksamhet att ha krav på sig att effektivisera. Jag har själv jobbat i offentlig verksamhet hela mitt liv så jag har format mina åsikter om detta från "första parkett". En effektivisering handlar inte om att de anställda skall jobba hårdare, springa fortare, hoppa högre eller jobba längre. Effektivisering handlar om att inte göra samma sak flera gånger, ha en fungerande administration, ha bra IT-stödsystem och jobba smartare. Ett fungerande förbättringsarbete helt enkelt.

S och MP har vid flera tillfällen deklarerat att de tagit bort alla effektiviseringskrav i verksamheten. Därmed återstår endast att de nästan 60 miljonerna måste hanteras genom sänkning av kvalitén. Man gör alltså en besparing, eller som S och MP själv brukar kalla det...... en nedskärning. S och MP:s budget i Region Skåne 2015 innehåller alltså nedskärningar uppgående till nästan 60 miljoner. I ljuset av detta anser jag att ett fungerande effektiviseringsarbete med ständiga förbättringar är att föredra före nedskärningar.

Tobbe i Teckomatorp