söndag 18 oktober 2015

Där är där vi inte är...

Där är där vi inte är. Här är där vi är.

Där vi inte är, är det inte lika bra som det är här. Vissa vill hjälpa dem som är där, vi inte är, men de vill inte hjälpa de som är här. De menar att man borde hjälpa de som är där ännu mer, under förutsättning att hjälpen kan ske där. De som är här, där vi är, skall vi helt sluta hjälpa. Då tror man att de som är där, flyttar tillbaka till de som är där, trots att det är bättre här än det är där. Men om vi gör det så dåligt här, att det verkar vara bättre där, så kommer de som är här att åka till de som är där.

Varför vill då några som är här, hjälpa dem som är där, så länge hjälpen sker just där? Jo därför att de som är här inte vill att de som är där, skall komma hit, till oss som är här. Därför säger de som är här, att hjälpen blir mer effektiv där, trots att det ändå är sämre där än här. Det faktum att det är sämre där, än här, gör ju att hjälpen måste vara mycket större där, för att ens komma i närheten av den nivå vi har här.

Här finns färdiga vårdcentraler och utbildad personal, färdiga skolor och duktiga pedagoger. Där måste det som finns här, byggas från grunden, i de läger där de som är där bor, därför att de som är här inte vill, att de som är där, skall komma hit.
Men det kanske är så att effektiviteten som de som är här, talar om, i verkligheten handlar om att vi kan hjälpa de som är där, sämre och till än lägre nivå, om vi gör det där. Då märker nämligen inte de som är här, att vi hjälper de som är där på ett dåligt sätt. Vi som är här, åker ju inte ner till de som är där, för att kontrollera att pengarna används kostnadseffektivt.

Men det känns ändå bättre för oss som är här, att kunna säga att vi faktiskt är fina människor som vill hjälpa de som är där, så länge hjälpen sker just där. Samvetet är rent hos oss, som är här, och då kan vi kosta på oss att säga att vi skall sluta hjälpa de som är här. Trots att de är, där vi är.

Tack Fem myror.... Magnus, Brasse och Eva. Det är ju så här det är.

Tobbe i Teckomatorp