lördag 14 november 2015

Ett bra första steg för Svalövs kommun, men nu behöver vi också långsiktighet. Liberaler i Skåne skriver till partiledningen.

Svalövs kommun har äntligen fått ersättning för det stora åtagande vi tagit för att ta hand om flyktingar. Världen är hemskare än på flera decennier och alla måste anstränga sig extra för att hjälpa. Men vi måste också ha ekonomiska förutsättningar för att klara uppgiften.
Ersättningen som Svalövs kommun nu fått är 27,4 miljoner kronor. Det är bra och kommer att användas på ett klokt sätt för att säkra kvalitén i vår välfärd. För både nyanlända, men också för att se till att medborgarna i Svalövs kommun får den välfärd de har rätt till och är värda.

Men åtagandet slutar inte 2016. Vi måste nu får långsiktiga förutsättningar för att klara ett svårt och krävande integrationsarbete. Det är vi skyldiga både alla nyanlända och Svalövs nuvarande medborgare.

Ett stort antal liberala kommunordförande samt ett antal andra tunga Folkpartister i Skåne har därför skrivit ett brev till partiledningen i Stockholm, där vi kräver att vår partiledning nu med kraft säkerställer att vi känner till hur spelplanen ser ut under många år framöver. Vi behöver långsiktighet i statens stöd för att lyckas.

Nedan kan ni läsa brevet i sin helhet.Till Folkpartiet Liberalernas partiledning


Med anledning av flyktingsituationen i Skåne
Antalet asylsökande som kommer till Sverige fortsätter att öka. För första gången har mer än 10 000 människor sökt asyl i Sverige på en vecka. Enligt Migrationsverket pekar det mesta på att mottagandet blir än större nästa vecka.

Det är ett begränsat antal kommuner som under lång tid burit ett oproportionerligt stort ansvar för Sveriges nationella politik. Av naturliga skäl anländer flertalet flyktingar till Skåne. Trelleborg som transitkommun tar t ex emot 700 ensamkommande barn per vecka.

Skånska kommuner vittnar om en akut och ohållbar situation. I Landskrona vädjar socialtjänsten till sina anställda att ta flyktingbarn med sig hem! Malmös läge är så ansträngt att man i oktober tvingades att införa krisläge 2, vilket är högst ovanligt sett i ett nationellt perspektiv. I veckan tog Polisen över ansvaret för 20-30 nyanlända ensamkommande barn i Malmö då kommunens alla boenden då var fulla. I Helsingborg slår tjänstemännen larm om att det råder bostadsbrist och trångboddhet. Landskrona och Helsingborg ber Migrationsverket om timeout från mottagande av ensamkommande barn. Lund och Kristianstad hinner inte öppna boenden för ensamkommande i tillräckligt snabb takt, vilket har lett till att de har varit tvungna att placera barnen på hotellrum. Socialtjänsten i Kristianstad, precis som i andra kommuner, saknar tillräckligt med socionomer för det ansträngda läget. Inte ens bemanningsföretagen har tillgängliga socionomer att anställa. I Trelleborg behöver skolan rekrytera medarbetare i en omfattning som starkt påverkats av det konkurrerande akuta behovet att anställa till transitboenden. Risker finns för att nuvarande kvalitet i skolan inte kan hållas framöver. I Eslöv har 3 av 5 socialsekreterare som jobbar med placering av ensamkommande sagt upp sig, på grund av den arbetssituation som det akuta läget ger. 

Vi vill vara tydliga med att det inte är människorna på flykt som är ett problem, det är Sveriges system som inte är byggda för och klarar av en sådan snabb och stor befolkningstillväxt, som vi nu ser. Sedan Europas system med att första land också ska vara asylland bröt samman, har också Sveriges utmaningar blivit ohanterliga. Sverige klarar inte att på sikt integrera och erbjuda jobb och boende till alla som behöver. 

Vi har nu både ett akut behov av och förväntningar på att Folkpartiet agerar utifrån denna verklighet. Något annat är nästintill verklighetsfrånvänt. Sveriges samlade flyktingmottagande måste över tid harmoniera med samhällets och kommunernas förmåga. Något annat är omöjligt. Vi behöver därför ett andrum för att kunna organisera vårt långsiktiga integrationsarbete för de nyanlända som redan finns hos oss.

Flyktingsituationen är akut. Samtidigt måste vi ha förmågan att tänka i ett tio- eller tjugoårsperspektiv. Den integrationsutmaning som nu ligger framför oss är gigantisk, och kommer att ställa stora krav på fokus, nytänkande och prioriteringar. För att våra kommuner ska kunna agera ansvarsfullt i den väldigt ansträngda situation, som vi nu ser direkt framför oss för 2016, behöver vi framförhållning och besked om vilka ekonomiska statliga stöd våra verksamheter kan planera sin verksamhet med.

Vi vill vara tydliga med att den överenskommelse som ingåtts om migrationspolitiken är en bra grund, men helt otillräcklig. Vår förväntan är att vårt parti på central nivå har kraften att fatta de svåra beslut som dagens situation kräver. Ytterst handlar detta om att antalet asylsökande i Sverige måste minska.

Lund torsdagen den 12 november
Allan Widman
Bodil Hellberg
Carina Ingelsson
Cecilia Barnes
Charlotte Ramel-Andersson
Christer Rasmusson
Ellena Dellios Vukic
Fredrik Sjögren
Gilbert Tribo
Gisela Nilsson
Gunilla Lundström
Göran Frank
Henrik Silfverstolpe
Henrik Thorsell
Ingegerd Bergfors
Louise Eklund
Marianne Littke
Maria Winberg Nordström
Marie Keismar
Mary-Anne Persson
Pehr-Ove Pehrson
Pierre Månsson
Sara Selberg
Susanne Bäckman
Torbjörn Ekelund
Torkild Strandberg
Ulrika Adsersen
Urban Fasth