lördag 13 augusti 2016

Liberaler i Regioner och Landsting, förenen eder!

Närmare 100 000 svenskar, både kvinnor och män, har sedan Kongokrisen genomdrivit svensk utrikes- och säkerhetspolitik i de missioner som svenska politiker beslutat om. En del av dessa svenskar mår dåligt. Fysiskt eller psykiskt. Var och en av dem är vi skyldiga vår uppskattning för deras insats. De är vår tids okända svenska hjältar. Tyvärr ligger det inte i den svenska traditionen att hylla våra hjältar. Vad värre är, ligger det inte heller i vår tradition att ge dessa människor den hjälp vi är dem skyldiga.

Förra söndagen fick jag och några vänner in en debattartikel i Svenska Dagbladet. Den pekar ut en möjlig väg för att vi bättre skall kunna hjälpa dessa människor till ett bättre liv. Debattartikeln hittar du HÄR.

Anders Cnattingius, gruppledare för Liberalerna i Vellinge kommun tog upp frågan med mig om vad vi kunde göra för att förbättra vården. Han var övertygad om att vi måste göra något i Region Skåne. Efter några veckors funderande skrev jag ett utkast till en motion som vi båda sedan utformade. Motionen lämnades till Regionfullmäktige i måndags.

Det lär dröja många månader innan motionen behandlas. Men det räcker inte att vi tar initiativ i Skåne. Denna fråga bör lyftas i landets alla regioner och landsting. Vi liberaler i Skåne tog initiativet. Nu behöver vi hjälp av Liberaler i alla landsting och regioner för att bibehålla initiativet och föra saken vidare.

Om du är Liberal och har uppdrag i en Region eller Landsting så ta initiativ. Som hjälp hittar du texten till vår motion i Region Skåne nedan.

Tobbe i Teckomatorp Ordförande för Svalövsliberalerna
Undersök förutsättningarna för ett "Kunskapscentrum för Veteranvård"Många skånska medborgare tjänstgör varje år i internationella insatser. Det kan ske genom tjänstgöring i Försvarsmakten, men även som tjänstgöring på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Polisen eller Tullen. Det är inte ovanligt att flera hundra skåningar samtidigt befinner sig i missioner på ställen i världen där säkerheten är av helt annat slag än här hemma. På en 5-10 års period kan över 1000 personer ha utsatts för påfrestningar av denna typ av tjänstgöringar.

Många av dessa insatser för svenska staten innebär risk för att personalen exponeras för mer eller mindre traumatiska händelser där det egna livet riskeras. Många hamnar också i situationer där andra människors liv sätts i fara, eller i värsta fall där människor avlider under dramatiska omständigheter. De myndigheter som ansvarar för denna typ av insatser arbetar med olika typer av omhändertagande i samband med hemkomst efter en mission. Dock förekommer det att personer som utsatts för svår stress, uppvisar besvär som ett resultat av denna stress, även lång tid efter tjänstgöringen. Det kan röra sig om mindre besvär, men tyvärr förekommer det också att besvären är av svårare art.

Kunskapen om just veteraners hälsotillstånd efter missioner behöver utvecklas för att samhället ska kunna erbjuda adekvat och fullgod vård och rehabilitering. Samhällets ansvar är extra stort då dessa personer tjänstgjort på uppdrag av svenska staten, efter beslut tagna av politiker. En viktig åtgärd bör vara att upprätta regionala, multidisciplinära "kunskapscentrum" för vård och rehabilitering veteraner med psykiska och fysiska besvär som uppkommit i samband med internationella insatser. Ett sådant kunskapscentrum ska kunna erbjuda hjälp, direkt eller indirekt (via andra sjukvårdsenheter), till veteraner i behov av hjälp.

Ett sådant kunskapscentrum skulle kunna upprättas vid sidan om eller som en del av ett redan existerande kunskapscentrum inom sjukvården. Ett annat alternativ skulle kunna vara att upprätta kunskapscentrum som ett samarbete mellan sjukvårdshuvudmän och Försvarsmakten och då fysiskt förlagd på utvalda regementen. I Region Skåne skulle det kunna vara Södra skånska regementet på Revingehed, som också ligger mycket nära MSB skola i Revinge.

Liberalerna anser att Region Skåne bör ta täten i arbetet att utreda hur vi bäst hjälper denna stora och växande grupp människor som ställt sig till förfogande för staten i både nödhjälpsarbete, katastrofstödsarbete och fredsarbete genom insats av militära förband. En sådan utredning bör innehålla kontakter med sjukvårdshuvudmän, den medicinska professionen, relevanta myndigheter samt aktuella intresseföreningar, till exempel Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna.

Vi föreslår därför att regionfullmäktige beslutar att:
 
- Undersöka möjligheterna att inrätta ett regionalt kunskapscentrum för multidisciplinär vård och rehabilitering av veteraner som drabbats av fysiska och/eller psykiska trauman i samband med tjänstgöring i internationella insatser; antingen i samverkan med andra aktörer eller i samverkan med annan motsvarande verksamhet i Region Skåne, alternativt som ny, fristående verksamhet inom regionen.2016-08-05

Gilbert Tribo (L)

Torbjörn Ekelund (L)
 
 


tisdag 2 augusti 2016

Se upp för giftiga svampar i vår kommun. Hjälp till att sprida informationen.

I dagens Skånska Dagbladet läser jag till min stora förfäran om hur några personer av misstag ätit giftig svamp. Artikeln hittar ni HÄR.
Man befarar att det rör sig om den extremt giftiga, Vita Flugsvampen. Enligt tidningen har de personer som ätit svampen, hittat den i närheten av skolan i Teckomatorp.

Jag tycker det är viktigt att agera så fort man överhuvudtaget kan när det sker olyckor. Jag har därför nu varit i kontakt med vikarierande Utbildningschef i kommunen. Hon och jag har kommit överens om att vi, via Schoolsoft, vårt kommunikations och informationsstöd, går ut och informerar samtliga skolor om att vi befarar en förekomst av Vit Flugsvamp och att den olycka som redan skett har skett genom att personer ätit Vit Flugsvamp man hittat i närheten av Parkskolan i Teckomatorp. Den Vita Flugsvampen är enligt wikipedia en av de giftiga svampar i världen som orsakar flest dödsfall. Ni kan läsa om Vit Flugsvamp HÄR.

Man får inte ens "smaka" lite på svampen och knivar som man skurit med i svampen bör sköljas innan den används till andra svampar. - Vi har säkert en del barn och även vuxna som är lite ovana vid att bedöma vilka svampar man kan äta och mitt råd är att inte ens fundera på att smaka en svamp man inte absolut säkert känner till. Om vi hjälps åt med information så kanske färre råkar illa ut. Det som redan skett är hemskt nog.

Hjälp varandra och sprid informationen. Lär era barn att vara försiktiga så undviker vi fler hemska händelser.

//Tobbe i Teckomatorp

PS! Information om giftiga svampar hittar du HÄR. DS.
PS! Information in different languages KLICK. DS.