lördag 25 februari 2017

Liberalernas vision Svalöv 2038, Del 4

OBS. Längst ner finns en innehållsförteckning där ni enkelt kan hitta till de delar som redan publicerats

 

Trygghet, Tillväxt och Mångfald

Kraftig inflyttning och många besökRedan före valet 2018 hade befolkningstillväxten ökat till fler än 200 nya medborgare per år. Med hjälp av exploateringar, först i Tågarp och Teckomatorp, men sedan också i Billeberga och alla andra orter i kommunen, så ökade den årliga befolkningstillväxten till ca 400 personer per år.
2030 översteg kommunens befolkning 20 000 medborgare. Men det krävdes också en satsning på marknadsföring för att få familjer att flytta ut från storstäderna till Svalövs kommun. Redan 2022 gjordes en storsatsning där kommunen bla chartrade bussar från Malmö, Lund och Helsingborg som fylldes av barnfamiljer som fick en gratis guidad tur i kommunen. Tv-reklamen med en vinjett från Svalövs Skulpturpark (som ni kan se HÄR) gjorde sitt, men allra störst effekt fick nog marknadsföringen i Danmark, där vi presenterade Kågeröd och Röstånga som permanenta boende för danskar som ville ut i den Svenska ”urskogen”. Kågeröd och Röstånga har nära nog fördubblats i förhållande till deras storlek 2018.

Söderåsen var för övrigt sedan 2020-talet den tredje mest besökta platsen i Sverige. Efter Röstånga Campings enorma satsning med hotell och massor av fler hyrstugor så ökade turismen dramatiskt. Sedan 2027 var turismen en av kommunens absolut största näringar. Kombinationen Turism och kultur visade sig vara ett mycket starkt koncept för kommunen. De många nya jobben inom turistbranschen har gjort kommunen helt befriad från ungdomsarbetslöshet de senaste fem åren.
 

Liberalernas vision Svalöv 2038 Del 5 kommer i mitten av nästa vecka.
 

Tobbe i Teckomatorp

 
 
Svalövsliberalernas vision 2038 (Trygghet, Tillväxt och Mångfald) innehåller följande delar:

Del 1, Sanering av kommunens ekonomi

Del 2, Satsning på skolan första åtgärden

Del 3, Kraftigt förbättrad kollektivtrafik för hela kommunen

Del 4, Kraftig inflyttning och många besök

Del 5, Ökad brottslighet krävde åtgärder

Del 6, Kommunen bygger bort otryggheten och fiber till landsbygden

Del 7, Mer flexibel arbetsmarknad ger mindre socialbidrag

Del 8, Framgång inom utbildningen ger fler självständiga människor inom LSS. Bättre vård- och omsorg med nya ansvarsområden

Del 9, Ett näringsliv med stor mångfald blev räddningen

Del 10, Vindkraftverken försvann och ersattes av solceller. Miljön i fokus.

Del 11, Kulturen växer sig allt starkare

Del 12, Den positiva utvecklingen fortsätter?

torsdag 23 februari 2017

Liberalernas vision Svalöv 2038, Del 3


 (OBS. Längst ner finns en innehållsförteckning där ni enkelt kan hitta till de delar som redan publicerats)

Trygghet, Tillväxt och Mångfald

 

Kraftigt förbättrad kollektivtrafik för hela kommunen

Sedan 2020-2021 flöt tågtrafiken perfekt i 5 av kommunens 6 orter. Efter hårda förhandlingar med Skånetrafiken lyckades kommunen få till stånd halvtimmestrafik på alla linjerna i kommunen. Detta startade 2028. Resultatet av detta var att det en gång var 15 min gick tåg till och från kommunens stora knutpunkt Teckomatorp. Den utmärkta kollektivtrafiken gav stark tillväxt i hela kommunen, men för just Teckomatorp var befolkningstillväxten explosionsartad under 2028 och fram till idag. Hela Teckomatorpsgårdsområdet var uppbyggt och slutsålt. Kommunen hade också förvärvat mark väster om tätorten, väster om Tegelbruksgatan. Både detta området och Granboområdet var nu exploaterat och fullt av hus.

Röstånga som saknade järnväg blev orten där ett helt nytt koncept byggdes 2029. Det var en särskild väg, skild från den vanliga vägen, där det gick höghastighetsbussar som var eldrivna. Nästan som tåg, fast på gummihjul. Vägen byggdes mellan Röstånga och Stehag, med stopp i Billinge och Stockamöllan. När resetiden blev 10 minuter mellan Röstånga och Stehag valde många människor i Röstånga att lämna bilen hemma och ta Expressbussen till Stehag för vidare transport med tåg.


Liberalernas vision Svalöv 2038 Del 4 kommer i mitten av nästa vecka.
 
Tobbe i Teckomatorp
 
 
Svalövsliberalernas vision 2038 (Trygghet, Tillväxt och Mångfald) innehåller följande delar:

Del 1, Sanering av kommunens ekonomi

Del 2, Satsning på skolan första åtgärden

Del 3, Kraftigt förbättrad kollektivtrafik för hela kommunen

Del 4, Kraftig inflyttning och många besök

Del 5, Ökad brottslighet krävde åtgärder

Del 6, Kommunen bygger bort otryggheten och fiber till landsbygden

Del 7, Mer flexibel arbetsmarknad ger mindre socialbidrag

Del 8, Framgång inom utbildningen ger fler självständiga människor inom LSS. Bättre vård- och omsorg med nya ansvarsområden

Del 9, Ett näringsliv med stor mångfald blev räddningen

Del 10, Vindkraftverken försvann och ersattes av solceller. Miljön i fokus.

Del 11, Kulturen växer sig allt starkare

Del 12, Den positiva utvecklingen fortsätter?


lördag 18 februari 2017

Liberalernas vision Svalöv 2038, Del 2

 (OBS. Längst ner finns en innehållsförteckning där ni enkelt kan hitta till de delar som redan publicerats)


Trygghet, Tillväxt och Mångfald

Satsning på skolan första åtgärden

Den första stora satsningen Liberalerna gjorde 2020 var på skolan. Den ”Generalplan” för utveckling av skollokaler i kommunen som utarbetades och beslutades under 2017-2018 tidigarelades när det gällde förskola och skola.
2021 påbörjades byggandet av den nya F-6 skolan i Tågarp, som växte så det knakade på grund av den stora exploateringen som startat några år tidigare, i privat regi.
2025 stod också kommunens nya högstadieskola i Teckomatorp färdig. Teckomatorp blev platsen för en ny högstadieskola eftersom det var den enda F-6 skolan i kommunen som låg placerad så att det fanns plats att utveckla verksamheten inom samma del av tätorten.

Skolan i kommunen fortsatte att utvecklas även resultatmässigt. Det systematiska utvecklingsarbetet på vetenskaplig grund som startat redan 2013, under ledning av Liberalerna, gav frukt och resultaten blev allt bättre under hela 2020-talet.

Runt 2030-2032 hade skolresultaten blivit så bra att Svalövs kommuns skolor betraktades som en av de 20 bästa i Sverige. Redan 2028 gick man om Landskrona, vars utveckling var raketartad med början redan 2010 när Liberalerna tog över ansvaret för Landskronas skolor.

Liberalernas vision Svalöv 2038 Del 3 kommer i mitten av nästa vecka.

 
Tobbe i Teckomatorp
 
 
Svalövsliberalernas vision 2038 (Trygghet, Tillväxt och Mångfald) innehåller följande delar:

Del 1, Sanering av kommunens ekonomi

Del 2, Satsning på skolan första åtgärden

Del 3, Kraftigt förbättrad kollektivtrafik för hela kommunen

Del 4, Kraftig inflyttning och många besök

Del 5, Ökad brottslighet krävde åtgärder

Del 6, Kommunen bygger bort otryggheten och fiber till landsbygden

Del 7, Mer flexibel arbetsmarknad ger mindre socialbidrag

Del 8, Framgång inom utbildningen ger fler självständiga människor inom LSS. Bättre vård- och omsorg med nya ansvarsområden

Del 9, Ett näringsliv med stor mångfald blev räddningen

Del 10, Vindkraftverken försvann och ersattes av solceller. Miljön i fokus.

Del 11, Kulturen växer sig allt starkare

Del 12, Den positiva utvecklingen fortsätter?
onsdag 15 februari 2017

Liberalernas vision Svalöv 2038, Del 1

Trygghet, Tillväxt och Mångfald

Det är valåret 2038

Det har gått 20 år sedan valet 2018. Valresultatet 2018 blev en stor framgång för Liberalerna i Svalövs kommun, som sedan dess haft stort inflytande på kommunens utveckling. Mycket har hänt under de senaste 20 åren och på det stora hela har förbättringarna varit väldigt tydliga.

Sanering av kommunens ekonomi


Första åtgärden Liberalerna vidtog var att sanera kommunens ekonomi. Det fanns stora möjligheter att minska kostnaderna genom att helt enkelt sluta att genomföra en del verksamhet som både var onödig och som inte var obligatorisk för en kommun att utföra. Alla dessa förändringar gjordes efter två år av medborgardialoger och analyser. 2020 startade den konkreta omdaningen av kommunen.

Liberalerna öppnade också upp mer kommunal verksamhet för driftiga lokala entreprenörer som fick lägga anbud på både lokalvård, mattillagning i våra storkök, men även på driften av verksamheten inom omsorgen. I flera fall gjorde detta att den kommunala verksamheten övergick i fristående regi, men i andra fall behölls verksamheten i kommunal regi, eftersom detta visade sig vara mest kostnadseffektivt. Allt gjordes utan behov av uppsägningar. Några av de äldre kommunalt anställda erbjöds bra pensionsavtal och valde avsluta sina arbetsliv något år tidigare än tänkt. Flera av dessa ryckte dock in som vikarier under ganska många år. Det var kul att inte släppa kontakten med arbetsplatsen helt och samtidigt tjäna en liten extra slant till semestern.

Detta medförde att det gick att både återställa skatten till den nivå som gällde före 2017 och ändå genomföra stora nya satsningar.
 
 

Liberalernas vision Svalöv 2038 Del 2 kommer till helgen.

 
Tobbe i Teckomatorp
 
 
Svalövsliberalernas vision 2038 (Trygghet, Tillväxt och Mångfald) innehåller följande delar:

Del 1, Sanering av kommunens ekonomi

Del 2, Satsning på skolan första åtgärden

Del 3, Kraftigt förbättrad kollektivtrafik för hela kommunen

Del 4, Kraftig inflyttning och många besök

Del 5, Ökad brottslighet krävde åtgärder

Del 6, Kommunen bygger bort otryggheten och fiber till landsbygden

Del 7, Mer flexibel arbetsmarknad ger mindre socialbidrag

Del 8, Framgång inom utbildningen ger fler självständiga människor inom LSS. Bättre vård- och omsorg med nya ansvarsområden

Del 9, Ett näringsliv med stor mångfald blev räddningen

Del 10, Vindkraftverken försvann och ersattes av solceller. Miljön i fokus.

Del 11, Kulturen växer sig allt starkare

Del 12, Den positiva utvecklingen fortsätter?