onsdag 28 juni 2017

Endast Liberalerna stöder Veteranvård i Skåne. Märkligt.

20 juni, sammanträdde Reginfullmäktige i Skåne. Programmet var digert. Ett av besluten var att avslå, besvara eller bifalla Liberalernas motion angående vård av veteraner i Skåne. Liberalernas så kallade ”attsats” lät såhär:
  • Undersöka möjligheterna att inrätta ett regionalt kunskapscentrum för multidisciplinär vård och rehabilitering av veteraner som drabbats av fysiska och/eller psykiska trauman i samband med tjänstgöring i internationella insatser; antingen i samverkan med andra aktörer eller i samverkan med annan motsvarande verksamhet i Region Skåne, alternativt som ny, fristående verksamhet inom regionen.
Allt kostar pengar. Liberalerna är ansvarstagande och förstår att man inte kan lova allt till alla. Därför föreslog vi att man skulle ”Undersöka möjligheterna…”. Detta innebär att man gör en analys på kostnader och olika handlinsalternativ. Ett arbete som tar en driven tjänsteperson i administrationen några veckor, på sin höjd. Vi pratar en kostnad som bör begränsa sig till maximalt 100.000 kr.

 Kassaskåpssäkert säger du.
Veteranerna har gjort ett så viktigt jobb för Sverige, på order av politiker, så politiker bör kunna betala tillbaka genom att undersöka hur man kan ge de 2-4 % av veteranerna som mår dåligt efter sin tjänstgöring, bästa möjliga vård. Den motionen borde rinna igenom och bifallas, som en klick smör på ett varmt stekfat.

 Döm om min förvåning när jag insåg att ingen ville ge motionen sitt stöd. Motivet var att det var så få som skulle behöva denna vård. I svaret visade den styrande minoriteten i Regionfullmäktige sitt direkta avståndstagande från fakta. Man hittade helt enkelt på fakta att det var väldigt få som behövde vården. Det finns nämligen ingen sammanhållen forskning på området. Det framgick också i svaret. Det vill säga, först säger man att ingen vet hur många dessa är…… sedan säger man att de är väldigt få. Ett lysande exempel på alternativ fakta.
 
 
Voteringsresultatet i Regionfullmäktige. De röda markeringarna är Liberalerna som stödjer motionen. De gröna är resten som begraver frågan för framtiden.
 
Att det kan röra sig om 2-4% av de som åker ut, som efteråt, i olika grad, mår dåligt och behöver någon form av vård, är erfarenhetsvärden som organisationen Veteranförbundet Fredsbaskrarna, skapat sig, efter många år av stöd till veteraner. Jag har en god uppfattning om hur många Skåningar som varit ute sedan början av 1990-talet. Så för mig är det enkelt att konstatera att det rör sig om hundratals. Sedan 1990-talet har vi också varit på väldigt farliga platser. Både Balkan, Liberia, Afghanistan och nu Mali. Senast för någon vecka sedan kom vår styrka från Mali hem. I den var väldigt många Skåningar, eftersom det var P 7 på Revingehed som ansvarade för missionen. De sista veckorna var de utsatta för upprepade granatattacker från banditgäng i området. Att ligga under granateld är en av de mer stressande erfarenheterna man kan få. Det finns de som drabbas av svåra trauman redan första gången. Det finns skäl att tro att antalet Skåningar som mår dåligt efter missioner kommer att fyllas på med ytterligare personer efter denna upplevelse. Redan i slutet av missionen tvingades förbandet att skicka hem personer som helt enkelt inte stod ut. Till dessa säger nu Region Skåne, att de är för få för att intressera den Skånska sjukvården.
 
Men visst måste fler än Liberalerna förstå att dessa personer, som tagit stora risker för Sverige, behöver en adekvat vård?
 
Nej, det verkar inte så. Att varken Sverige vänner eller vänstersocialister är särskilt intresserade det hade jag redan räknat ut. Sverige måste ha ett av världens enda nationalistiska partier, i Sverigedemokraterna, som gillar grannlandet Ryssland mer och därför inte alls intresserar sig för Svenska soldaters väl och ve. En gren som annars brukar ligga nationalister varmt om hjärtat. Vänstersocialisterna har genom decennierna velat sälja ut Sverige till främmande makt så det förvånar inte heller. Miljöpartiet kräver ingen omnämning överhuvudtaget. Jag kan dock lyfta lite på ögonbrynet för att Socialdemokraterna inte ser behoven. Att de inte ser att en adekvat vård gör att fler vågar anmäla sig frivilligt till dessa viktiga missioner som gör världen lite säkrare och lite mer demokratiska.
 
Resten av Alliansen då? Ja, jag vet inte om det finns någon Allians. Mitt förtroende för detta sammarbete är allvarligt skadat efter detta märkliga uppträdande från Centern, Kristdemokraterna och kanske framför allt Moderaterna. Varför är man inte beredda att satsa ens 100.000 kr för att utreda möjligheterna att förbättra vården i Skåne, för våra veteraner. Jag måste säga att jag tycker att det är otroligt svagt och ett tecken på att det finns något annat som gnager Moderaterna i sammarbetet med Liberalerna. Om så är fallet, så ut med språket. Straffa inte veteranerna för att det är något ni inte är nöjda med. Vi kan inte bygga något positivt samarbete i framtiden på att hålla tyst och ta ut missnöjdhet på viktiga politiska frågor. Jag är i alla fall beredd att diskutera något annat som kan förbättra för våra veteraner, om Moderaterna har några goda idéer. Ni är välkomna….
 

Tobbe i Teckomatorp

PS. Tycker att denna dikt passar för tillfället DS.

SOLDATEN
Gud och soldaten vörda vi,
när tider av fasa de står oss bi.
Men när faran är borta och fyllda äro faten,
då glömma vi Gud och förakta soldaten.


måndag 26 juni 2017

En besparing är en besparing och en effektivisering är en effektivisering, begrips?

Jag kan inte förstå varken journalister eller politiker som inte kan se de grundläggande skillnaderna mellan ”besparingar” och ”effektiviseringar”. Att som Skånska dagbladet, sätta ”effektiviseringar” inom citationstecken är plumpt och visar på okunskap. Men man eldades säkert upp av likasinnade i Miljöpartiet och Vänsterpartiet som inte heller begriper skillnaden. I deras fall är det dock inte okunskap utan ren politisk taktik och ideologi. En fälla som journalisten föll handlöst ner i.
http://www.skd.se/2017/06/24/besparingar-for-71-miljoner/


För Vänsterpartiet och Miljöpartiet handlar det om att visa att det sparas. ”Nedskärningar” är ett extra populärt begrepp för dessa ideologiska trapetsartister. Då kan man nämligen motivera höjd skatt och mindre pengar i plånboken hos medborgarna. Det extra besvärliga med höjd kommunalskatt ät att skatten är väldigt ”platt”. Något som mina mer, nyliberala kollegor gillar. Men sanningen är att en sådan skatt slår som hårdast mot de som har det som allra sämst. Därför vill en Socialliberal, som jag, undvika höjd kommunalskatt så långt det går. Samma procentsats till alla, utan någon progressivitet alls, gör att de med lägst inkomster får en ganska tung börda.

Vad är då en besparing? En besparing är när man drar inpå något man i grunden skulle behövt. Man sparar pengar genom att sänka kvalitet, eller helt enkelt ta bort någon funktion som egentligen är önskvärd. Men man är tvungen att prioritera.

En effektivisering är när man gör något på ett helt nytt sätt. Ofta tillför man en ny förmåga för att totalt göra saker billigare. Det kan vara ett nytt IT-stöd, ny personal med annorlunda kompetens, eller något annat. Ibland kan effektiviseringar kräva investeringar för att kunna realiseras.

Ett annat begrepp kan vara ”volymanpassning”. Får man färre som behöver en service från kommunen så kan man också minska antalet anställda som utför just denna service. Detta är naturligtvis inte heller en besparing, utan en volymanpassning. Jag är däremot den första att erkänna att några av de åtgärder vi vidtar för att få kontroll på kommunens ekonomi, är volymanpassningar. För min del så är detta självklara förändringar, som borde utföras av kommunens chefer utan politiska beslut. Men så är inte alltid fallet.

Som ett exempel från verkligheten, på en effektivisering så kan man lyfta fram vårt arbete med barn i behov av särskilt stöd. Assistenter var ofta svaret på alla utmaningar. Ett ganska enkelt sätt att ge stöd. Men ofta väldigt kostsamt och inte alltid just vad barnet behöver. Ja, ni kan säkert skönja bristerna. Vi ändrar nu arbetssätt och anställer en psykolog som är med vid varje enskild bedömning av varje barns behov, som blir föremål för centrala elevhälsans beslut. Psykologen har kompetensen att sätta in rätt åtgärder, kompetensutveckla en pedagog eller andra vuxna i barnets närhet, så att de möter barnet på rätt sätt. Detta kommer att ge betydligt mer individanpassade bedömningar och åtgärder, samtidigt som erfarenheter från andra kommuner som gjort likadant, säger att kostnaderna sjunker. Detta är en klockren EFFEKTIVISERING.

Om vi aldrig effektiviserade, utan bara sparade, så skulle världen se mycket annorlunda ut. Det är nämligen i effektiviseringarna som framåtskridandet vilar. Utan effektiviseringar skulle många av våra vardagsprodukter vara betydligt dyrare än de är idag. Om en dator skulle tillverkats på samma sätt idag som för 25 år sedan så hade priset säkert varit mångdubbelt. Tittar man över människans totala tid på jorden så hade vi, utan effektiviseringar, fortfarande levt i grottor och i huvudsak levt på jakt och fiske. En period som säkert en del politiker drömmer sig tillbaka till med något romantiskt i blicken.

Så, Miljöpartiet får gärna fortsätta med besparingar. Jag tänker effektivisera Svalövs kommun och jag har många goda idéer på detta för framtiden.

Tobbe i Teckomatorp