torsdag 27 juli 2017

Har förra Alliansregeringen ett medansvar i Transportstyrelsens lagbrott?

Svaret på ovanstående är naturligtvis klart och tydligt NEJ. Socialistiska politiska företrädare har rotat fram en tidningsartikel från Computer Sweden från början av 2014, när Alliansen fortfarande hade makten, som berättar att Transportstyrelsens förra GD beslutat att konkurrensupphandla hantering av dataregister i myndigheten. Detta tar man som intäkt för att felet egentligen är Alliansens. Är det då anmärkningsvärt, klandervärt eller riskfyllt att inleda en upphandling?

Sverige som nation har under decennier tillbaka samverkat med privata företag runt köp av varor och tjänster, med mycket hög sekretessgrad. Detta är inget nytt. Staten har ett mycket tydligt regelverk för detta, som bär namnet ”Säkerhetsskyddad upphandling med Säkerhetsavtal.

Statens samverkan med företag rörande saker med mycket högt skyddsvärde har resulterat i många viktiga system för Sveriges försvar. Både flygsystemen Draken, Viggen och JAS, är sammarbeten där staten stått för en del av grundarbetet som innehåller sekretess. Flera av världens mest avancerade Ubåtar har tagits fram på samma sätt, i samarbete mellan staten och privata företag. En av dessa Ubåtar är den enda Ubåten i världen som bevisligen lyckats ta sig igenom hela skyddsskärmen på en av USA:s hangarfartyggrupper under övning. Om det hade varit skarpt så hade detta hangarfartyg inte längre existerat. Hur den Ubåten fungerar och har för egenskaper är kvalificerat hemligt. Till detta kan läggas andra fartyg, robotar, mm.

Många andra typer av liknande verksamheter har förekommit och förekommer i Svensk statsförvaltning. Under åren 2009-2011 deltog jag själv i ett projekt som skulle undersöka förutsättningarna att utkontraktera ett av Försvarsmaktens känsligaste logistikområden. Projektet kom fram till att om man följde regelverken och skapade en fungerande informationssäkerhet, med starka informationsmurar så skulle det vara fullt möjligt att hantera säkerhetsutmaningarna även i detta hänseende. Den kommersiella parten som vi samarbetade med under projektet var den part som hade störst problem eftersom parten på koncernnivå tvingades acceptera att man inte hade tillgång till mer information än Försvarmakten beslutade.


Problemet är alltså inte upphandlingen i sig, förutom om man har politiskt ideologiska besvär med att låta företag, som kan verksamheten bäst, i konkurrens, få tävla om utförandet. Det blir både billigare och mer effektivt för staten. För socialisterna blir det bara ännu en nagel i ögat.

Men, om det inte är upphandlingen från början som är boven i dramat, vad var det då som gick snett?

Jo, som i de flesta andra fall så är det på det viset att man upprättat rigorösa regler av ett syfte. Reglerna runt SUA är upprättade för att man skall kunna göra säkra upphandlingar, som leder fram till avtal om detaljsförhållanden som är en förutsättning för att staten inte skall tappa kontrollen på sin information.

Men bryter man mot dessa regler, vilket är brottsligt, så går det också åt pipan. I fallet med Transportstyrelsen så gick det åt pipan i mars-april 2015, då Generaldirektören fattade beslutet att strunta i reglerna. Under resten av 2015 verkar informationen varit helt utom kontroll. Först 2016 blir det känt och resten har berättats i media.

Förvånande är också att när en så här allvarlig incident inträffar så håller enskilda ministrar det för sig själv. Om jag suttit i en styrelse och något inträffat som inte hänt på 50 år så hade jag i högsta grad sett till att alla visste. Men både vår inrikesminister och vår Försvarsminister tyckte inte att denna fråga var så viktig. Därför agerade de inte. Inrikesministern har sagt att han inte ”hade någon lokal”.

Det leder fram till den gamla devisen att:


En chefs underlåtenhet att agera, ligger denna mer till last än val av metod.

Så, sammanfattningsvis så är det inte fel att utkontraktera om man följer regelverket i SUA. Detta regelverk innehåller också bestämmelser som automatiskt sätter stopp om säkerheten inte kan garanteras. Detta har dock skett väldigt sällan. Så att lasta Alliansregeringen för detta är bara politisk ideologiskt trams. Även Transportstyrelsens förra chef anser inte att detta kan vara Alliansens fel. Däremot borde man skämmas i regeringen som inte klarar en så enkel sak som att hålla varandra informerade. Det gör att förtroendet för regeringen sjunker och för vissa ministrar är detta nu förbrukat.

 
Tobbe i Teckomatorp