onsdag 27 september 2017

Kardinalen som Svalövsambassadör skapar viktig debatt

Jag var med när vi beslutade om så kallad "Svalövsambassadör" i Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). För min egen del lägger jag allt mitt krut på att skapa en bättre skola i kommunen, bättre fritidsverksamhet, ett levande kulturliv och en ekonomi som går ihop.
Frågan om Svalövsambassadör är en väldigt liten fråga. För min del skulle man mycket väl kunna ta bort utmärkelsen, då den inte är förenat med något pris, men heller inte några förpliktelser. Bara en rent symbolisk utmärkelse.

När så några av våra duktiga medlemmar i Svalövsliberalerna upplyste mig om vad den utsedda Kardinalen tycker i vissa frågor så insåg jag ju att:

1, Jag hade begått ett misstag som inte tagit reda på detta tidigare och därför kunnat lyfta debatten om syboliken i KSAU.

2, Frågan är visserligen för liten för att göra ett politiskt spektakel av det hela och riva upp beslutet, men jag måste ändå berätta officiellt att jag inte tycker att abortmotstånd, motstånd mot att hjälpa barnlösa familjer, förbud mot kondom i HIV-drabbade länder eller en medeltida bild på homosexualitet, är rimliga ståndpunkter som jag delar.

3, En insändare i ärendet kan vara en liten, men ändå, markering för vart jag står i dessa frågor.

Sagt och gjort...... en insändare formulerades. Vi tog ett föreningsbeslut på att Svalövsliberalerna ställde sig bakom, så det var väl förankrat. Men....

Då infann sig den märkliga utvecklingen att Skånskan inte ville publicera insändaren (vilket jag förstod i ett senare skede), utan började i stället att ställa frågor runt det hela. Dröm om min förvåning när jag så fick se denna artikel i Skånskan, samt även denna artikel i Skånskan.
 
Artiklarna innehåller några konstigheter. Den allra värsta är väl att det i artikeln står att jag skulle ha skrivit ett Pressmeddelande. Detta är totalt felaktigt. Jag har skrivit en insändare. Inget annat. För min del är det stor skillnad. Dessutom innehåller insändaren, som inte publicerades, en viss balans, där Kardinalen faktiskt får beröm för det han gjort bra. Det vore bra om läsarna även får den bilden.

Så här följer därför insändaren i sin helhet:


Kardinalen som Svalövsambassadör skapar viktig debatt

Som liberal kan och skall jag aldrig acceptera ett samhälle som inte behandlar alla lika, som inte värnar de mänskliga rättigheter och som inte står upp för individens rätt till frihet i sitt liv och till sina val! I juli fattade vi i Svalövs kommun ett beslut om att utnämna den katolska biskopen tillika kardinalen Anders Arborelius till ambassadör för kommunen.
Som sommarvärd i P1 beskrev han målande skönheten med svensk sommar i Svalövs kommun och delade med sig av sina ljusaste minnen från tiden i bygden. Anders är på många sätt en imponerande och hängiven person. Hans engagemang för utsatta människor i spåren av krig och katastrofer är beundransvärd. Det tillsammans med Anders starka band till Svalövbyggden och att han genom sitt arbete uppmärksammat vår kommun gjorde att vi förärade honom vårt pris ”ambassadör för Svalövs kommun”.

När jag senare fick lära att Anders Arborelius öppet och kraftfullt stödjer kampanjer och organisationer som Ja till Livet, Respekt och Bevara äktenskapet insåg jag att utnämningen var felaktig.
Dessa organisationer driver frågor som nej till abort, nej till preventivmedel till och med i länder med hög andel HIV och aids, vilket kraftigt ökar andelen smittade, nej till medicinskt stöd för ofrivilligt barnlösa, nej till samkönat äktenskap. Listan är lång och dyster över Arborelius politiska ställningstaganden, där frihet skall tas ifrån individen, där samma kärlek är olika mycket värd och där mäniskors lidande inte skall tas på allvar.

Sammantaget åsikter som på intet sätt hör hemma i det liberala samhället jag vill leva, bo eller verka i. Så avslutningsvis Anders Arborelius; när du kommer till vår kommun för att hämta ditt pris kommer jag att stå som en påminnelse för dig att det finns goda krafter på denna jord som verkar för allas lika rätt, för kärlek mellan människor och för en värld som dömer mindre och hjälper mer! Jag tror på kraften hos alla människor att både tänka och att tänka om. Därför är jag övertygad om att du och din religion också kommer att utvecklas till det bättre på dessa punkter. Bara vi ger det tid.

Du kommer väl till Svalöv?

Torbjörn Ekelund
Liberalerna Svalöv