torsdag 8 februari 2018

Visst har Centern svikit Alliansen i Svalöv, trots bortförklaringar

Vi kan nu läsa på Centerpartiets hemsida hur de panikartat slår ifrån sig runt frågan om att de har svikit Moderater och Liberaler och därmed också kraftigt minskat möjligheterna till ett Alliansstyre i kommunen. De påstår att Moderater och vi Liberaler skulle ljuga när vi påstår att samtalen rörande en Allians i Svalövs kommun varit igång sedan länge. De hävdar också att det är ohederligt av oss Liberaler och av Moderaterna att inte lämna sina uppdrag. Men visst har Centern svikit. Inga bortförklaringar i världen kan ändra på detta. Jag förstår att det finns ett stort mått av panik inom Centern. Om denna panik beror på att de nu förstår att de kommer att få en negativ reaktion på det som de gjort, i kommande val, eller om det är så att den interna kritiken bland Centerns medlemmar är hård och att utfallet i går mest är till för att blidka den inre oppositionen, det vet jag faktiskt inte. Det kanske är båda. Men paniken finns där så till den grad att man är beredd att kraftigt vinkla det vi brukar kalla för ”sanningen”.
 
Att påstå att någon annan ljuger och att de är ohederliga är inte den lugnande retorik man kan förvänta sig av ett parti som säger sig att om 7 månader vilja vara med och Bilda ”Allians För Svalöv”. Har man den ambitionen så borde man väl nu sitta stilla i båten och låta tiden läka såren. I stället väljer man att ånyo riva upp dessa sår och gå till frontalangrepp mot oss Liberaler och mot Moderater. Det räcker inte att man jagat ut oss från styret. Man skall även sparka på de som redan är nere för räkning. Det skapar inget förtroende att bygga på. Inte från den som hela tiden åker på stryk i alla fall.
 
Hur är det då med frågan om Allianssamtal? Centern påstår sig inte ha blivit inbjuden till något sådant. I sin historiebeskrivning tar man sin utgångspunkt från 2004. Det är drygt 13 år sedan. Detta pekar på att det hände saker på den tiden som sitter hårt i Centerpartiets själar. De känner sig i alla fall fortfarande förfördelade och orättvist behandlade. MEN…… Det lönar sig inte att föra fram händelser långt tillbaka i tiden. Det var då…. Nu är NU! Men bara för att visa på att även Centerpartiet då, som nu, är ett maktparti, så kan man lyfta följande små exempel från Liberalernas historia i Svalövs kommun:
 
  • Efter förlusten i omröstning om ny budget 2003 så var Lennart Pettersson helt inne på att fortsätta att styra kommunen på den budget, med vilken då Moderaterna och Socialdemokraterna hade vunnit omröstningen. Ett tydligt maktbeteende som bara kunde lösas av att Liberalerna (då Folkpartiet), tillsammans med Kristdemokraterna skrev ett brev till Centerpartiet och krävde att Centerpartiet skulle agera för att skapa en majoritet. Detta brev besvarades aldrig och Centern klev åtsidan och lämnade plats till S och M. Men Centern var som sagt beredda att sitta kvar. I dag kallar de oss för ohederliga.
  • Efter valet 2006 skapade C, KD och L en valteknisk samverkan. I förhandlingarna var C tydliga med att de skulle favorisera KD, som varit ett lydigt stödparti, emedan L skulle få en mer styvmoderlig behandling vad avser tillsättande av förtroendeuppdrag. Centern var dock storsinta och menade att de under mandatperioden skulle bjuda in L till ett politiskt sammarbete. Under de kommande 4 åren fick L vara med på ett förberedande möte inför dåvarande Kultur- och Utbildningsnämnden. I övrigt kom inga inbjudningar.
  • Inför valet 2010 samlades Allianspartierna plus Miljöpartiet till ett försök att bilda en Allians. Vi träffades på en bygdegård utanför Torrlösa. Liberalerna överlämnade tre viktiga frågor till Centerpartiet, som vi ville ha besvarade innan vi kunde gå vidare. Det fanns en historik inom L, att bli överkörda av Centerpartiet och vi ville känna oss trygga. Centern valde att inte besvara frågorna och hörde aldrig av sig någon mer gång inför valrörelsen 2010.

MEN, hur är det med ”modern tid”. Det är trots allt det som gäller.
 
Vi Liberaler och Moderaterna var tidigt under 2017 ense om att Moderaterna, som då upprättat viss kommunikation med Centern, skulle vara de som tog första steget. Detta skedde i samband med förmöten inför sammanträden med Samhällsbyggnadsnämnden. M och C var så långt gångna efter sommaren att man gav oss i L en konkret fråga huruvida vi kunde tänka oss en Allians, redan före valet. Tanken var att vi vid ett överenskommet datum skulle gå ut till massmedia och meddela att vi var en Allians. Liberalerna tog till sig frågan. Första gången vi protokollför att vi talat om Allians på förekommen anledning efter samtal mellan C och M är i oktober månad. I november beslutade vi att vi skulle hålla oss informerade via M, men avstå från att själv delta i förhandlingarna före årsskiftet. M och C planerade flertalet möten vilka flyttades efterhand. Bla ett möte 2017-10-16. Konkreta möten hölls dock både 2017-12-18 och 2017-12-28.
 
Till mötet 2017-12-28, hade jag fått mandat från Liberalerna att vara med på förhandlingen. Men jag hade samma dag inplanerat ett möte med vår nya Utbildningschef Hans Dahlqvist. Min bedömning var att det var viktigare för kommunen att vår nya Utbildningschef fick en bra start, än att hålla på med samtal i en politisk sandlåda. Jag meddelade dock Fredrik Jönsson att även jag nu hade mandat, vilket jag uppfattade, mottogs positivt.
 
Så, att Moderaterna och Liberalerna inte velat tala om Allianssamarbete, vilket Centern skriver på sin hemsida, är inte sant. Snarare är det så att den gamla Centerledarens ord passar väl in på dagens situation. Gunnar Hedlund sa nämligen en gång att ”Centern har alltid velat, och kommer alltid att vela”.
 
Varför blir det då så här? Bjöd vi in Centern med armbågen? Nej, jag tycker inte det. Vi erbjöd, via Moderaterna, Centern att ta platsen som Ordförande i Kommunfullmäktige, Platsen som Ordförande i Kommunstyrelsen (kommunalrådet), Ordförande i Socialnämnden och Ordförande i Vård- och Omsorgsnämnden. Vi hade fått styra genom att tala med de andra partierna. Men det är just vad Centern uppger att de kommer att göra även nu.
 
Det är nämligen så att som en konsekvens av Centerpartiets svek får vi nu ett styre i kommunen som säger att ”detta är bara valtekniskt”. Vi har ingen politisk överenskommelse. Vi har alltså ett styre som satt som sin första fråga, att undvika att styra. I nästa andetag säger Centerpartiet att de kommer att söka stöd utanför denna majoritet som de satt sig i. Vem kan de då söka stöd hos? Det finns två alternativ. M+L, eller SD. Den dagen C söker stöd hos SD är nog samma dag som helvetet fryser till is. Det finns en så långt gående ovilja (möjligen ömsesidig) att det känns långt borta att Centerpartiet skulle göra sig beroende av SD. Vem är då kvar? Jo, eders trogna….. Man kommer inte att kunna ta ansvar utan M+L. Det är detta man säger. Man kan inte ensam ta ansvar, tillsammans med V och Fi. Vi har alltså ett styre i kommunen som varken vill styra, eller kan ta ansvar. Det blir väldigt synd om Svalövs kommun.
 
Själv kommer jag nu att dra mig tillbaka som ordförande för Bildningsnämnden efter 5 år. Jag gör det inte godvilligt, jag har blivit bortkörd. Jag önskar inget hellre än att komma tillbaka. Så vill ni ha ett styre i kommunen som vill styra och som kan ta ansvar så vet ni vart rösterna skall läggas.
 
 
Tobbe i Teckomatorp