torsdag 12 april 2018

"Att inte vara önskvärd" eller "så arga vi är i sandlådan"

Det är förknippat med massor av humor att studera hur prestigefylld vår nya ordförande i Bildningsnämnden, Fredrik Jönsson (C) faktiskt är. Han bidrar i vart fall med många roliga stunder. Här är senaste bravaden.

Det hela börjar med att det kom ett mail från förvaltningen med följande text:

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Utskick till ledamöter och ersättare i bildningsnämnden

Det är dags för invigning av Alfabos- och Svalöfs gymnasiums nybyggda lokaler.

Svalöfs gymnasium
När: fredagen den 13 april, kl. 13.00-14.30.
Var: Västergatan 1, Svalöv

Alfabo
När: torsdagen den 19 april, kl.  9.15 – 11
Var: Förskolan Alfabo
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 Nåväl. Invigningar har alltid varit öppna för vem som helst att delta på. Det sker ju som regel på allmän plats och så vidare, så det är ju helt ok med en inbjudan. Jag funderade i alla fall inte mer på detta.

Mer överraskande så kom det sedan ett mail från nämndsordförande i egen hög person, med följande innehåll:

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Hej Torbjörn,

jag har blivit uppmärksammad på att du fått inbjudan till Alfabos invigning den 19 april. Som du säkert förstått så har det skett ett misstag då du fått inbjudan utifrån din tidigare roll som ordförande i nämnden.
Jag beklagar det inträffade, men jag ber dig bortse från inbjudan.

Det blir jag som ordförande och Kim Hellström som Vice Ordförande som representerar Bildningsnämnden.
Med Vänliga HälsningarFredrik JönssonOrdf Bildningsnämnden>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Jaha, tänkte jag. Men inbjudan var ju inte till mig. Den var ju till ALLA ledamöter och ersättare i nämnden. Man kan ju undra varför den goda Fredrik då väljer att bara informera mig? Är det en budkavle, så jag skall skicka vidare, eller är det bara jag som inte får komma? Men, nä, så kan det väl ändå inte vara..... Jag får väl hjälpa honom lite, tänkte jag, så stackarn inte har totalkaos på invigningarna med massor av folk som han vill slippa. Så jag svarade:>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Hej
Den inbjudan jag fått var riktad till samtliga ledamöter och samtliga ersättare i nämnden. Så då är det nog fler du behöver kontakta.
 //T
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 Kort. Koncist. På gränsen till militäriskt. Men dröm om min förvåning när jag idag får följande mail:
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Hej,
vi har aldrig bjudit in hela nämnden till några invigningar tidigare, inte ens jag som tidigare vice ordf fick några inbjudningar, så det är inte heller aktuellt nu.

Så, jag förväntar mig att du inte kommer på invigningen av Alfabo.

Med Vänliga Hälsningar

Fredrik Jönsson

Ordf Bildningsnämnden>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Lägg märke till att ordet "inte" är med fet stil. Jag är säkert inte riktigt monterad i skallen, men jag tycker att det är sjukt roligt med folk som är så prestigefyllda att de hela tiden går om kring och riskerar att explodera. Det känns som om de skulle behöva en egen liten bombgrupp, i sitt följe, som var beredda att rycka in och desarmera dem.
Så, nu vet jag att det är mig, personligen det gäller. Som om himlen hade rasat om jag infunnit mig för att applådera för att kommunen får två efterlängtade skolbyggnader till. Jag är visserligen synnerligen korpulent, men risken för att jag skulle skymma solen för Fredrik och förstöra hans stund av lycka och berömmelse, torde vara synnerligen begränsad. Prestigefylldhet är ingen särskilt klädsam egenskap.

Tobbe i Teckomatorp

tisdag 10 april 2018

Svalövs kommuns ekonomi i gungning

Nya styret skyller ifrån sig, trots att S har fullt ansvar för nu gällande rambudget.


På mindre än 6 månader har det nya styret i kommunen tappat kontrollen över ekonomin. Just nu är prognosen ett resultat på 23 miljoner under budget. Det nya styret drar sig inte för att insinuera att detta skulle vara dolda underskott som ingen visste om. På kommunens interna informationssida skriver man bla:

"I processen att ta fram en kompletteringsbudget har det framkommit att det i ordinarie budget redan finns en inbyggd dold besparing på ...4 miljoner kronor för bildningsnämnden.
Kommunen är också i färd med att ansöka om nya statsbidrag och förutsättningarna för detta är att kommunen inte gjort några nedskärningar inom grundskolan. Dock visar det sig att det, tillbaka i tiden, inom grundskolan skett nedskärningar på 6,6 miljoner kronor. Pengar som måste återföras i budget för att kommunen ska kunna ta del av kommande statsbidrag".

Att tala om "dold besparing" är häpnadsväckande. Vi visste att ett statsbidrag var på väg. Detta bedömdes vid tillfället för budgeteringen uppgå till runt 4 miljoner. För att rädda den extremt kostnadsdrivande verksamheten inom Vård och Omsorg, där man ännu inte lyckats genomföra "Bemanna rätt" projektet så tog vi en risk inom skolbudgeten. För att kunna hantera risken så krävde jag, och fick igenom, mer pengar i resultatet för att möta en oväntat utveckling. Av de 6,6 miljoner man talar om utgör alltså 4 miljoner, en del. De återstående 2,6 miljonerna är bla ett resultat av förväntade effekter av effektiviseringar. Bla genom ansällande av en psykolog som skall medverka vid varje bedömning av barn i behov av särskilt stöd. Denna effektivisering räknade vi med, skulle ge både bättre stöd, men även sänkta kostnader.
I det nya styret vilar nu ansvaret särskilt tungt på Socialdemokraterna, som var drivande i denna lösning, genom att kräva ytterligare flera miljoner till Vård och Omsorg, utan att ta ansvar för effektiviseringar inom denna verksamhet. Man fick bla nästan hela anslaget för upprättande av demenscentrum, trots att inget sådant centrum upprättades.
Om vi hade varit kvar i styret hade vi haft en plan för att klösa denna situation. Om det nya "transparanta och öppna styret" tagit kontakt och begärt hjälp så hade vi tillsammans kunnat lösa denna situation med förenade krafter. I stället väljer det nya styret, att inför sina anställda, skruva på sanningen så att den liknar något som gränsar till oegentligheter. Det är anmärkningsvärt och extremt svagt. Bäva månde skattebetalarna, när man dessutom, trots denna ekonomiska situation, ser ett nytt styre som i stället bygger ut den politiska organisationen till stora, onödiga kostnader och väljer nya dyra lösningar med fullmäktigeberedningar för att komma fram till förslag på återuppbyggande av Kågerödslund.

Vidare skriver man:
"Det är svårt att förstå hur man tänkte när man inom bildningsnämnden underbudgeterade med 4 miljoner kronor för 2018 samt att man inte tagit höjd i budget om 7,8 miljoner kronor för det ökade antalet gymnasieelever med interkommunal ersättning. Vård och omsorg är också ett område som årligen blivit underbudgeterat och detta har vi för avsikt att reglera".
 
Det var inte Bildningsnämnden som gjorde rambudgeten. Det var Kommunstyrelsen. Exakt som redogörs ovan var det för att Rädda Vård och Omsorg och för att vi visste att det var statsbidrag på väg in. Att skylla detta på Bildningsnämnden är totalt ryggradslöst.
 
Slutligen skriver man:
 "Som styrande majoritet i Svalövs kommun kommer vi att ta ansvar för denna allvarliga ekonomiska situation som uppstått. Vi har även varit tydliga mot förvaltningen om att vi inte i slutet av året vill se att vi helt plötsligt står inför ett stort budgetöverskott".
Man gör sig själv till situationens räddare, som om S inte vore ansvariga för detta, som inte fått bukt med kostnadsökningarna inom Vård- och Omsorg. Slutligen ger man en direkt order till Förvaltningen att om det blir pengar över så skall man göra av med detta till varje pris. Detta är direkt oansvarit. Dammluckorna har öppnats och ekonomin skenar.
 
Tobbe i Teckomatorp