måndag 25 juni 2018

De duktigaste lärarna bör ha 50 lax i månaden!

Läser till min stora besvikelse i Sydsvenskan (HÄR) att Svalöv nu snabbt halkar efter i löneligan för lärare.
Så går det om man inte håller ögonen på frågan hela tiden. Så länge jag var ordförande i Bildningsnämnden så var denna fråga i fokus ständigt. Vi hade i flera år lärarna som en prioriterad grupp för lönerörelsen. Vi avdelade också extra pengar för lärarnas kompetensutveckling. Så kallade "Aretelärare" fick 3000 kr mer i månaden om de genomförde denna kompetensutveckling och meriterade sig genom att få godkänt på kursen. Då kom också löneförhöjningen. Trots satsningarna har det varit svårt att hänga med i utvecklingen av lärarlöner.

Jag tycker att de absolut mest värdefulla lärarna i kommunen, med lång tjänstgöringstid och som utvecklat ett informellt ledarskap på skolan där de arbetar och som dessutom har goda resultat i sin utbildning, bör ha en månadslön på 50 000 kr i månaden.Men för att nå dit kan man inte, som Svalövs kommuns nya styre gör, ta bort lärarna som prioriterad grupp med arbetstagare och dessutom skära ner på all kompetensutveckling med tex Arete. Det är tyvärr detta man gjort och detta får omedelbar effekt. I tidningen SkolVärlden (HÄR), kunde man förra året se en helt annan bild.

För ett drygt år sedan låg Svalöv på plats 120 i Sverige och åtminstone 4 närliggande kommuner låg sämre till. Ett resultat som kunde varit ännu bättre nu, med rätt prioriteringar. Det sittande styret väljer istället att acceptera att kommunen ger ut 50% mer hemtjänst än snittet i Sverige, samtidigt som man fyller på med ännu mer organ för lokalpolitiker i form av personalutskott och beredning under kommunfullmäktige. Pengar som rinner ut ur kommunen i miljonbelopp.

En strategi för att klara lärarförsörjningen måste innehålla möjlighet till kompetensutveckling, god stämning på arbetsplatsen, gott ledarskap från skolledningen, satsningar på de lärare som levererar allra bäst resultat mm. Kommunförbundet Skåne har under våren släppt en rapport i ämnet som de som styr Svalövs kommun borde läsa. Den finns HÄR.

Jag har själv deltagit i arbetet med att ta fram rapporten och den är oerhört relevant, även för mindre kommuner att sätta sig in i.

Nej, för skolan i Svalövs skull, är det viktigt vilken valsedel du lägger i kommande kommunalval. Vi Liberaler är vana att leverera. Resultatet av den utveckling vi gjort i kommunen sedan 1 januari 2013, räknat i meritvärden, ser ut så här:


Däremot har vi inte samtidigt haft fokus på andelen elever som är behöriga till gymnasiet. Det kommer jag att driva hårt om jag får förnyat förtroende som Bildningsnämndens ordförande efter 9 september. Svalövs kommun har potentialen att ha bland de 50 bästa kommunala skolorna i Sverige. Men då måste man satsa och ha fokus på vad man gör.

Tobbe i Teckomatorp

onsdag 6 juni 2018

Nationaldagen 2018, högtidstal

I år fick jag äran och hedersuppdraget att hålla högtidstal på Nationaldagsfirandet i Teckomatorp. Runt 150 åskådare hade samlats för att se drygt 50 representanter från Teckomatorps föreningsliv, marschera med Svenska fanor  och dessutom visa upp en liten del av sin verksamhet.

Det var representanter från Teckomatorps sportklubb (TSK), Dansföreningen Friska viljor samt den frivilliga brandkåren. Solen strålande från en klarblå himmel och förhållandena var perfekta. Ett stort antal personer hälsades välkomna som Svenska medborgare. Alltid lika trevligt att vara med vid ett sådant tillfälle. Utöver att leverera ett högtidstal så var jag lite "konferencier" i samband med att Kommunfullmäktiges ordförande och vice ordförande, Christer Laurell och Claes Hallberg delade ut små svenska flaggor av bordsstandarmodell.

Talet var som vanligt på rimmad vers. Ja, ett och annat nödrim, men i alla fall så att det gick att leverera utan att upplopp uppstod. Texten på talet följer här:


Nationaldagen 2018 Teckomatorp
 
Välkomna åter till vår underbara park.

Som alltid rymmer vår festdag

För Sverige vår nation så mäktig så stark

Trots kriser och andra bakslag
 
Men landet vi nu bygga starkare än förr

Beredda på allt som kan hända

En kunskap som nu går från dörr till dörr

Hur vi rustar oss för det okända
 
Ty alltid vår nation av fredligt folk

Klarat allehanda kriser

Snart vi står rustade med bägaren utan smolk

Ty vi är inga noviser
 
Genom årtusenden vårt folk har brutit denna mark

Och strävat att förbättra vårt liv

Ja, till och med i denna vackra park

Har människors aktivitet varit massiv
 
Vår framtid är faktiskt trots allt väldigt ljus

Om vår väg får följas av freden och frihet

Med hårt arbete och lite sus och dus

Kan vi utveckals till än större klokhet
 
I Teckomatorp, vår kommun och i vår nation

Vi fortsätter på den inslagna vägen

Vi på ekonomi och ordning skall få fason

För den som jobbar och är exempellöst enträgen
 
Men stålbad vi måste igenom ibland

Och sparsamhet ibland måste anmodas

Som en åker som är mager, i träda lämnas kan

För att den åter på sikt skall kunna frodas
 
Men även om tider ibland kräver nit

Och kan kännas som strävan och kval

Så har vi alla i höst en invit

Att förändra genom att göra vårt val
 
Sedan 1919 i Sverige vi haft demokrati

Där kvinnor och män kunnat välja som de vill

det har gett oss ett tryggt land att leva i

En styrka och trygghet att lita till
 
Men tro inte att frihet en naturlag är

Den måste alltid återerövras
I skuggorna ruvar människor som illvilja bär
Men låt oss stå upp för friheten och icke bedrövas

Tillsammans vi likt i fornstora dar

Står upp för vår granne och nästa
Och lär dem att älska, liksom vi alltid har
vårt Sverige som det goda och bästa
 
Till er äldre jag mig nu särskilt vill vända

Som grundlagt vår rika nation

Mitt tack till er jag nu vill sända

Som överlämnat ett land och en viktig mission
 
Att vårda och värna det vi har och det ni gjort

Så folket framöver kan stå enat

För allt kan med dåliga beslut, raseras ohyggligt fort

Hur väl vi än med dessa faktiskt menat
 
Så låt oss nu alla i vår härliga park

Vårt fosterland hedra och hylla

Med hurrarop mot himlen med rösten så stark

Vi hjälps åt att dagen förgylla
 
Som vanligt vi avsluta denna del av traditionen

Med att yttra de bevingade orden

Att Sverige är den goda och trygga nationen

 Och jag vill leva och jag vill dö i norden

 

Ett fyrfaldigt leve för Sverige. Sverige leve. Hip, hip….


//Tobbe i Teckomatorp