lördag 8 september 2018

Att välja till och att välja bort, både politik, läkare och skola är något man får om man väljer Liberalerna

I morgon vid den här tiden har vallokalerna just öppnat. Vår främsta yttring för vår demokrati är i full gång. Att få välja är just kännetecknet på en fungerande demokrati och på ett liberalt samhälle. I totalitära diktaturer har staten redan valt till dig. Livet är enkelt, men bristen på frihet gör livet torftigt. Visst är det kanske bra att alltid ha mat, men om maten alltid består av havregrynsgröt så uppstår både längtan efter något annat och i värsta fall, bristsjukdomar.

Att ha möjligheten att välja är ett tecken på demokrati. Ett tecken på att det öppna, liberala samhället fungerar. Att man kan byta havregrynsgröten mot något annat när man vill. Att man, genom sitt fria val, kan undvika bristsjukdomarna.

I morgon får vi chansen att göra vårt val. Men vi borde få göra detta oftare. Svenskar är fortfarande, i stor utsträckning, van vid att någon väljer till dem. Så har nämligen vi haft det i så många år, under så lång tid, att vi blivit så vana att någon gör valet åt oss. Det är inte alls så länge sedan som staten valde din läkare, dina barns skola och vem som skall sköta om dig när du blir äldre. Viktiga val, där vi numera kan välja vem som skall utföra dessa livsavgörande tjänster. Men, ännu viktigare, om du är missnöjd så kan du välja bort den du är missnöjd med.

Tyvärr väljs det dock alldeles för lite fortfarande. Vi sitter nöjda med det val som staten, landstinget eller kommunen gör till oss. Närhetsprincipen får allt för ofta råda och om du bor å en plats med en viss typ av struktur och social omgivning så går man ofta i den närmaste skolan och på den närmaste vårdcentralen. Detta späder på det segregerade samhälle vi lever i och ger bara mer av samma ”havregrynsgröt”. Det vore därför, i många fall, bra om människor tvingades ta eget ansvar. Att tvingas ta ställning skulle efterhand göra det lika självklart som det idag är för våra unga att de får gå i vilken gymnasieskola de vill i hela Skåne. Hos de unga börjar det bli en naturlig del av livet att välja.

För att öka integrationen mellan olika människor så borde man tvingas välja. Alla som inte valt vilken vårdcentral de skall tillhöra, borde få hem ett brev med information om hur och en uppmaning att, de skall välja vårdcentral. Om man valt vårdcentral borde avgiften för besök vara lägre än om man inte valt. Alla föräldrar med små barn borde få hem information om att det är dags att välja förskola. När skolåldern närmar sig borde alla på samma sätt, utsättas för ansvaret att aktivt välja skola till sina barn.

Att alla skolor som vill, i närområdet, i samband med ett sådant aktivt val, skall få rätt information om skolan, skickad hem till föräldrarna är självklar. Alla aktörer, fristående skolor och kommunalt driven verksamhet skall tillsammans se till att alla kan göra sitt aktiva val för sina barn.

Det fria valet är grunden i Liberalernas politik för Skåne. Att få en läkare som alltid tar ansvar för hela min hälsa, en läkare jag kan välja själv och välja bort om det inte fungerade är en grundläggande rättighet. En rättighet man får om man röstar på Liberalerna i morgon.

Jag menar också att även Svalövs kommun skall göra som många andra kommer antingen redan gjort, eller står i begrepp att göra, nämligen att införa ett aktivt skolval. Alla skall göra ett aktivt val för sina barn. Detta hade gagnat integrationen. Alla skolor hade haft samma chans att visa upp sig. Alla hade fått möjlighet att välja själv. En rättighet man får om man röstar på Liberalerna i morgon.

Tobbe i Teckomatorp

fredag 7 september 2018

Uppgifterna om meritvärden för Linåkersskolan stämmer oavsett Centerpartiets påståenden


Igår ifrågasattes de uppgifter om meritvärden för Linåkersskolan som redovisas i Liberalernas instickstidning till Lokaltidningen. Uppgifterna ifrågasattes av Peter Strömblad i form av rektor på Svalövs Montessori, men också av Eva Inhammar. Peter Strömblad är inte bara rektor utan också Centerpartistisk politiker. Han står på plats 35 på partiets valsedel till kommunalvalet på söndag, men han är också, enlig partiets hemsida, ledamot av Svalövscenterns styrelse. Eva Inhammar står på valbar plats på centerns valsedel. Nämligen plats 4 och får därmed betraktas som en högprofilpolitiker.

Vad kritiseras då. Jo först och främst att vi Liberaler försöker stjäla äran ifrån de som gör jobbet ute i våra skolor. Sedan att vi skulle ha lurats med meritvärdena. Båda anklagelserna är direkt felaktiga. 

Äras de som äras bör


Jag är den första att alltid lyfta fram verksamheten som de stora hjältarna. Jag har alltid gjort det och kommer alltid att göra det. Det blev inga resultat om vi inte i den kommunala skolan i Svalövs kommun, hade så duktiga lärare och rektorer. Liberaler, om några, lyfter alltid fram lärarna och kommer också alltid att vara beredda att satsa på lärarna. Det framgår också av den text som finns i vår tidning. Utan duktiga lärare så hade inte resultaten kommit. Min uppgift som politiker är att se till att det tilldelas resurser i rätt omfattning samt att rektorerna och lärarna får arbetsro. Värsta faran för denna arbetsro är klåfingriga kommunpolitiker som anser att skolan skall lösa både det ena och det andra. I denna del är inte ens Centerpartiet utan skäl för kritik. Jag har alltid, konsekvent, stoppat motioner som föreslagit nya arbetsuppgifter till skolan. Om jag får chansen som ordförande för Bildningsnämnden så kommer jag att fortsätta så. Skolan är till för att ge barnen kunskaper i enlighet med Skollag och underliggande statliga styrdokument.


Hur räknas meritvärden?


Jag skall i detta stycke erkänna att jag i den tabell och i den graf som finns i vår instickstidning använt en preliminär uppgift. Meritvärdet 229,1 rapporterades från skolan i samband med skolavslutning 2017. Länk till den nyheten på kommunens hemsida hittar du här:

http://www.svalov.se/arkiv/nyheter-2017/2017-06-16-ytterligare-forbattring-av-skolresultatet-for-linakerskolans-niondeklassare.html

När man jämför meritvärden sedan 2015 så använder alla kommuner det värde där man tagit bort nyanlända elever som befunnit sig i Sverige 4 år eller kortare tid. Detta för att siffrorna skall vara jämförbara. Det finns två aspekter på detta. Först och främst för att skolan inte skall betraktas som misslyckad endast på grund av att skolan fått ta ansvar för många nyanlända. Det är inte rättvist mot skolan om detta faktum skulle dra ner skolans anseende. Linåkersskolan fick vintern 2015 massor av nya elever under ett antal månader. Våren 2016 hade skolan 25% fler elever än bara några månader tidigare. Linåkersskolan har lyckats med att både ge dessa nya elever en bra start i skolan, men samtidigt har de höjd resultatet för de barn som gått längre tid på skolan. Detta är fantastiskt.

Den andra aspekten är att man skall kunna jämföra skolor mellan varandra, trots olika andel nyanlända. Linåkersskolan har haft många nyanlända emedan t.ex. Svalövs Montessori inte haft mer än någon enstaka nyanländ. För att kunna jämföra resultatet på båda dessa skolor så registrerar Skolverket sedan tre år tillbaka också meritvärdet utan nyanlända.

I samband med att kommunens Kvalitetsredovisning beslutades å nämndens möte 2017-12-11, där ingen av de närvarande politikerna, inte heller Centerpartiet hade något att invända, så justerades meritvärdet för Linåkersskolan upp till 230,7 poäng. Detta redovisas på sidan 19 i kvalitetsredovisningen som ni hittar här:

http://www.svalov.se/download/18.502e76fc1610bfc9c8c12782/1516374704150/Slutversion,%20Kval%20rapp%20Sval%C3%B6vs%20grundskolor%202016-17.pdf

Jag gick in i Skolverkets statistik i morse och konstaterade att meritvärdet nu förändrats ytterligare och det nu gällande är 232,2 poäng. Det är allts högre än det vi Liberaler redovisar i vår instickstidning.
Men nu är det inte några poäng hit och dit som är viktigt. Det viktiga är att Linåkersskolan över ett antal år förbättrats och att resultaten ökat. Jag har haft den stora förmånen att leda detta politiskt. Vår Utbildningschef, våra rektorer och våra lärare har gjort jobbet. Icke minst eleverna har också en stor del av denna framgång.

Sammanfattning


Nej, Liberalerna slår inte sig för bröstet.

Nej, Liberalerna luras inte med meritvärden.

Nej, Liberalerna säljer sig inte till fult kampanjande så här dagarna innan valet.

Liberalerna är glada för våra skolors framgång och ställer rakryggat upp bakom dessa. Svalövs kommun skall bli bland de 50 bästa skolkommunerna i Sverige. Punkt.

Tobbe i Teckomatorp


söndag 2 september 2018

Vi måste ha mycket högre straff för innehav av vapen

Kriminella gäng skjuter ihjäl varandra på gator i städer runt hela landet. Mest problem finns i storstäderna. Många av ungdomarna lever i utanförskap och man kan säga att de är ett resultat av vårt segregerade samhälle. Men det finns också ett beslut taget av en ung människa inblandat. Beslutet att skaffa ett vapen. Ofta illegalt. Ofta en automatpistol. Fylla ett magasin med ammunition, trycka magasinet i pistolen och stoppa den i byxlinningen i ryggslutet.
Merparten av vår befolkning, även dessa ungdomar, har sina erfarenheter av skjutvapen taget från filmer. En del dokumentärer men också en hel del fiction. Många har ganska liten erfarenhet av vad ett laddat vapen kan åstadkomma. Vilket i sig är väldigt positivt.

Jag är yrkesofficer och har 36 års erfarenhet av allehanda olika typer av vapen. Erfarenhet från verkliga livet. Jag har sett det mesta som rimligen behöver ses, höras, hanteras och dessutom monterats och demonterats, för att påstå att jag har mer kunskap om automatvapen än den genomsnittliga medborgaren.

Automatpistoler nedstuckna i byxlinningen, eller i ett hölster under kavaj eller jacka är inget prickskyttevapen. Det är ett redskap ägnat att döda andra människor. Den som bär ett sådant vapen på allmän plats eller motsvarande, har redan gjort ett övervägande och tagit ställning för att man är beredd att använda detta vapen mot en annan människa.

De ungdomar som nu bär denna typ av mördarredskap är ofta väldigt unga. De är inte särskilt vältränade i att hantera sitt vapen. De står inte på skjutbanor och nöter in hur man träffar sitt mål. De tränar inte intuitivt skytte. De bara trycker på avtryckaren med vapnet rimligen riktat år rätt håll och på väldigt korta avstånd. De vet inte vad som händer om någon annan befinner sig i skottlinjen, eller vilken skada på oskyldiga medborgare som en rikoschett kan åstadkomma.

Hur minskar man då riskerna? Vi måste få dessa grabbar, för det är mest grabbar, att tycka att risken är för stor att ta med pistolen ut och att priset blir för högt om man blir ertappad med ett vapen i ryggslutet. Detta betyder att straffet måste vara kännbart. Hur ser då straffet ut? I Vapenlagen står följande:


 
Vapenlag (1996:67)
9 kap. Straff och förverkande
Beskrivning: https://lagen.nu/img/K9.png1 § Den som uppsåtligen innehar ett skjutvapen utan att ha rätt till det eller överlåter eller lånar ut ett skjutvapen till någon som inte har rätt att inneha vapnet döms för vapenbrott till fängelse i högst tre år.
Beskrivning: https://lagen.nu/img/S2.pngOm gärningen har begåtts av oaktsamhet eller om brottet är ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (2017:1139).
 
Beskrivning: https://lagen.nu/img/K9.png1 a § Om brott som avses i 1 § första stycket är grovt, döms för grovt vapenbrott till fängelse i lägst två och högst fem år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om
  • 1. vapnet har innehafts på allmän plats eller på en annan plats där människor brukar samlas eller har samlats eller i ett fordon på en sådan plats,
  • 2. vapnet har varit av särskilt farlig beskaffenhet,
  • 3. innehavet, överlåtelsen eller utlåningen har avsett flera vapen, eller
  • 4. gärningen annars har varit av särskilt farlig art.
Beskrivning: https://lagen.nu/img/S2.pngOm brott som avses i 1 § första stycket är synnerligen grovt, döms för synnerligen grovt vapenbrott till fängelse i lägst fyra och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om innehavet, överlåtelsen eller utlåningen har avsett ett stort antal vapen. Lag (2017:1139).


Detta betyder att en kille som blir ertappad med en laddad automatpistol i ryggslutet inte döms till ett synnerligen grovt brott. Han har ju bara ett vapen. I värsta fall kan brottet anses som grovt. Låt oss då säga att denna unga kille döms till lagens strängaste straff, dvs 5 år. Men det är väl straff nog, kan man tycka. % år i fängelse är mycket.

Men då inträffar följande… först klickar den så kallade ”Ungdomsrabatten” in. Den ser ut så här:


Den som är 15 år får straffet minskat till en femtedel.
Den som är 16 år får straffet minskat till en fjärdedel.
Den som är 17 år får straffet minskat till en tredjedel.
Den som är 18 år får straffet minskat till hälften.

Låt oss säga att den som dömts fyllt 16 år. Så unga personer figurerar nämligen i dessa skjutningar bland de kriminella gängen. Då får vederbörande avtjäna 1 år och 3 månader av straffet. Men 1 år och 3 månader är ju ändå ganska mycket för en 16 åring… Ja. MEN…. Nu klickar nästa praktiska tillämpning in. 2/3 frigivningen. Alla som döms i Sverige släpps automatiskt efter 2/3 av straffet. Det krävs särskilda skäl för att inte släppas. Detta betyder att vår 16 åriga kille med sitt vapen i ryggslutet, OM han blir dömd till lagens strängaste straff bara, som allra mest, riskerar 10 månaders fängelse. Hur avskräckande är då detta?


Enligt killar som levt inne i dessa gäng så finns ingen som helst avskräckande effekt av 10 månaders fängelse. Om man suttit 10 månader så har man tvärt om betydligt högre status när man kommer ut. Som en av grabbarna sagt i en tidningsintervju…. Om vi riskerat 7 år, så hade vi nog lämnat pistolen hemma.
Vi måste få bort vapnen. Vi måste få bort dem nu. Visst måste vi minska segregationen och jobba mer med sociala insatser Men detta är ett långsiktigt förebyggande arbete. Vi har inte tid att vänta på att sådana insatser skall få effekt. För många riskerar att dö innan effekterna gör sig gällande.

Vi måste få en lagstiftning som avskräcker. Jag tycker att killen som intervjuades har helt rätt. Det är inte orimligt att tilldela 7 års fängelse till en person som genom att ladda sin pistol och kränga ned den i byxlinningens ryggslut, visat sig vara beredd att döda andra människor. Det är inte heller orimligt att vederbörande får tillbringa merparten av dessa sju år i fängelse. Förtids frigivning skall vara en belöning’ som den som skött sig väl i fängelset, kan åtnjuta. Inte ett regelmässigt förfarande.

Ungdomsrabatter inom domstolsväsendet är till för att ge ett rimligt straff i förhållande till personens ålder och mognad. Men är man mogen nog att leka med andras liv så är man också mogen nog att ta sitt straff. Straffrabatter borde inte vara aktuellt vid denna typ av grova brott.Tobbe i Teckomatorp