fredag 26 oktober 2018

Det "rättvisa" styret. Ett nytt sätt att styra Svalövs kommun.

I skrivande stund är inte frågan om nytt styre i Svalövs kommun klar. Kommunfullmäktige på måndag är första milstenen för en ny idé om hur man skulle kunna styra Svalövs kommun. Idén har mejslats fram i de förhandlingar som genomförts mellan de fyra Allianspartierna i kommunen.


Vad legitimerar ett Alliansstyre?

Av kommunfullmäktiges 35 mandat så har Alliansen 13. Sverigedemokraterna har 11 och de "Rödgröna" partierna (S, Mp, V och Fi) har tillsammans 11 mandat. Det finns många sätt att se på hur politiken är uppdelad i Svalövs kommun. Men ett sätt är att Alliansen utgör ett block, SD ett block och de "Rödgröna" utgör ett block. Av dessa block är Alliansen störst. SD och S måste samverka för att bli större än Alliansen.
Det finns också andra sätt att skära detta på. Men Alliansen är ett inarbetat koncept sedan många år och det vore konstigt om man inte provade en sådan lösning.


Kan ett Alliansstyre överleva?

Ja. Det borde gå. Men en så svag minoritet är alltid en utmaning att jobba med. Om ett Alliansstyre i Svalövs kommun inte är lyhörda och känner av hur uppfattningen är i de andra partierna så är det dömt till ett misslyckande. Men med ett öppet förhållningssätt och stor lyhördhet, tillsammans med likabehandling av alla blocken i oppositionen så borde det kunna vara framgångsrikt.


Hur skapar man då "rättvisa"?

Det förslag som Alliansen nu lanserar är ett förslag som ger båda oppositionsblocken full insyn, stora möjligheter att utveckla sin politik samt möjligheter att säga sin mening om de frågor som skall behandlas under de kommande fyra åren. Ingen part skall favoriseras. Ingen part skall missgynnas. Alla skall behandlas rättvist och lika.
Detta skapas genom att båda blocken får vars ett Oppositionsråd. I stället för att endast ett block skall få denna förmån. Därmed kan man också ta bort Kommunstyrelsens andra vice ordförande som inte längre behövs. Båda oppositionsråden får ett fast arvode vilket gör att båda blocken har ekonomiska möjligheter att ha en politiker på plats två dagar i veckan.
I Bildningsnämnden, Vård- och Omsorgsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden inrättar vi förmöten där båda blocken skall vara representerade. Nämndsordförande och en representant från varje block skall gå igenom alla ärenden i god tid före nämndsmötet och alla får i god tid del av vilka förslag till beslut som föreligger.
All extern representation där oppositionen normalt ingår skall delas lika. Alla skall få lika stor chans att synas, höras, få information och delta i utvecklingen av Svalövs kommun.


Kommunens bästa gäller alltid

Ett bra förslag för kommunens bästa är ett bra förslag, oavsett vart ifrån det kommer. Alliansstyret kommer att värdera alla förslag från oppositionen utifrån vad som är bäst för kommunen. Oavsett vem som lagt förslaget så kommer de goda förslagen för kommunens bästa också att beaktas och i många fall, bifallas. Det är så ansvarstagande politiker verkar. Det är så jag vill verka i politiken.


Ett nytt styre i Svalövs kommun

Jag hoppas att dessa idéer även vinner oppositionens gillande. Vi har nu alla möjligheter att lägga politikerbråk åt sidan och ta stora steg framåt. Vi minskar konfliken i politiken och bygger i ställer, förtroendefullt samarbete. Något som känns mer konstruktivt för framtiden. Naturligtvis kommer vi även i framtiden att ha olika uppfattning om saker men dessa olika uppfattningar får diskuteras med stort mått av respekt och i ett gott tonläge.

På måndag får vi se om Svalövs kommun kan ta steget in i ett nytt sätt att styra, eller om vi kastas ut i politiskt kaos. Jag hoppas på att vi får lugn och stabilitet.

Tobbe i Teckomatorp