lördag 22 december 2018

Många viktiga uppdrag till Svalövsliberalernas politiker

Nu kan vi göra nytta på allvar!

Lite så känns det när man nu har ett resultat på de uppdrag som politiker från Svalövsliberalerna nu blivit valda till. Svalövsliberalerna är en väldigt liten förening i ett Skåneperspektiv och även relaterat till antal medlemmar i andra Liberala partiföreningar i Skåne och i Sverige. Men när man ser vilka uppdrag Liberala politiker från Svalövsliberalerna nu har att ta sig an under mandatperioden 2018-2022 så blir jag faktiskt stolt. Så många duktiga och kloka personer i en så liten förening. Det känns väldigt tillfredsställande för framtiden.
Här är en lista med alla namn och alla uppdrag om du vill ta kontakt med någon av dessa personer.

Vill du också bli medlem i Svalövsliberalerna? I så fall gör du det HÄR!


Svalövsliberalers politiska uppdrag mandatperioden 2018 - 2022


Riksdagen

Förste ersättare Riksdagen - Torbjörn Ekelund


Region Skåne

Primärvårdsnämnden ledamot – Torbjörn Ekelund

Kollektivtrafiknämnden ersättare – Torbjörn Ekelund


Svalövs kommun

Kommunfullmäktige ledamot - Torbjörn Ekelund, Sara B Selberg

Kommunfullmäktige ersättare - Håkan Sträng, Pernilla Ekelund

Kommunstyrelsen ledamot – Torbjörn Ekelund

Kommunstyrelsen ersättare – Sara B Selberg

Kommunstyrelsens Arbetsutskott ersättare – Sara B Selberg

Kommunrevisionen – Elisabeth Andersson

Bildningsnämnden Ordförande – Torbjörn Ekelund

Styrgruppen för vuxenutbildningssamverkan i Skåne – Torbjörn Ekelund

Gymnasiesamverkan i Skåne – Torbjörn Ekelund

Vård- och Omsorgsnämnden ledamot – Martin Gustafsson

Samhällsbyggnadsnämnden ersättare – Leif Mårtensson

Bygg- och Räddningsnämnden ersättare – Urban Johansson

Socialnämnden ersättare – Pernilla Ekelund

Valnämnden ordförande – Pernilla Ekelund

Valnämnden ersättare – Birgitta Zadenius

Krisledningsnämnden ersättare – Torbjörn Ekelund

Styrelsen för BT-kemi efterbehandling ersättare – Birgitta Zadenius, Dennis Jönsson

Söderåsens Miljöförbund Ledamot och Ordförande – Torbjörn Ekelund

Vigselförrättare – Birgitta Jönsson

AB Svalövsbostäder/AB Svalövslokaler ersättare – Tom Jensen

LSR Renhållnings AB ombud – Elisabeth Andersson

Sydvatten AB ombud – Tom Jensen

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB ombud – Tore Gardelin

Lilla Bäljaneå- Hästbäckens Vattenavledningsföretag revisor – Hjördis Nilsson

Vegeåns Vattenråd ledamot – Henrik Sjögren

Rååns Vattenråd ledamot – Urban Johansson

Stiftelsen August Christerssons stipendiefond ersättare - Sara B Selberg

//Tobbe i Teckomatorp