onsdag 18 december 2019

Vision eller Kejsarens nya kläder?

Svalövs kommun har en ny vision!

Äntligen! Utbrast det i kommunfullmäktige igår kväll. En ny vision för Svalövs kommun såg dagens ljus. Frågan om att skapa en vision har drivits av flera politiska partier. Liberalerna har vid olika tillfällen och i olika konstellationer, samarbetat med dessa. Därmed har också Liberalerna fått kompromissa om frågan och acceptera att ett arbete skulle genomföras. I går infann sig en, i det närmaste, religiös känsla när alla sjöng ”Visionens lov” i kommunfullmäktige.

Liberalernas uppfattning är att visioner skall formas i de politiska partierna och bygga på de ideologier som partierna har. I det konkreta politiska arbetet får man kompromissa om sina visioner och sy ihop konkreta målsättningar och tilldela resurser för att få effekt i skola, vård och omsorg. Den nu framtagna visionen står alla bakom (utom Liberalerna), därmed är nu även visionen en kompromiss. Äkta svensk mellanmjölk som gör alla lite lagom nöjda. Men ingen är riktigt nöjd på alvar. Så blir det när alla från Sverigedemokrater till Västerpartiet och Feministiskt initiativ enas om en och samma vision. De flesta av oss trodde nog att Sverigedemokraternas vision om framtiden skiljer sig en del från Västerpartiets. Men inte i Svalövs kommun... uppenbart

… Eller är den så otroligt ny? 

Den nu framtagna visionen liknar till förvillelse, den grafiska profil och medborgarlöfte som togs fram för snart ett tiotals år sedan, med bubblor och uttrycket ”Plats för liv”. Mycket av detta kommer tillbaka i en något moderniserad form.

Frågan är hur stort värdetillskott denna vision får för arbetet med att leverera så bra verksamhet som möjligt för skattebetalarnas pengar? Blir nu skolan bättre, med högre resultat? Blir vården och hemtjänsten nu bättre och våra äldre nöjdare? Får vi nu bättre tillväxt i kommunen? Liberalerna är mycket tveksamma till detta. Dessutom har detta kostat väldigt mycket.

… och inte är den gratis. 

Kostnaden för denna vision är i nuläget inte riktigt klarlagd. Med det har hyrts in konsulter, anordnats möten med anställda och politiker. Det har tryckts upp foldrar med information och nu börjar implementeringsarbetet. Många skattekronor har blivit en vision i kommunen. Liberalerna deltog inte i beslutet i kommunfullmäktige men lovade att noga följa arbetet. Första steget är att försöka klarlägga hur mycket detta har kostat.

Visst kan vi uppfattas som trista och tråkiga som går mot strömmen i denna fråga, men vår främsta uppgift är att se till att skattepengar går till rätt saker i kommunen.

Om Kejsaren får nya kläder och folket jublar, så är det ändå bra om någon ser igenom detta och ropar att ”Kejsaren är naken”.

Tobbe i Teckomatorp

lördag 30 november 2019

Svalövs ekonomi är i ett krisläge. Nu är det dags för Svalövs medborgare att sluta betala dubbel skatt.
Det får vara stopp på att dubbelbeskatta kommunens medborgare.

För att klara ekonomin 2019, 2020 och 2021 så måste Svalövs kommun tillföra miljoner i engångsbelopp, från de tillgångar som bland annat finns i kommunens bolag. Särskilt från AB Svalövslokaler. I just det bolaget är det kommunen själv som betalat in pengar genom åren. Skattepengar som Svalövs kommuns medborgare arbetat ihop.

Men i just detta fall har kommunens politiker, främst Socialdemokraterna som haft kontroll över både SVALO och SVABO i decennier, genom att tillsätta ordförande i dessa bolag, sett till att alla medborgare i Svalövs kommun betalat dubbel skatt. Först skatt på sin lön som betalas in i kommunalskatten. En del av dessa pengar har sedan kommunen betalat till SVALO, som betalat bolagsskatt på vinsten. 
ALLA MEDBORGARE I SVALÖVS KOMMUN HAR DÄRMED BETALAT SKATT PÅ SIN SKATT.
Det kan vara så att Socialdemokraterna tycker att det är häftigt att betala skatt, men det tycker inte jag. Det får vara slut med det därför att kommunens ekonomi klarar inte av dessa extraskatter längre. Genom åren har miljontals kronor gått till denna dubbelbeskattning som alla skattebetalare i Svalöv pliktskyldigt betalat in.


Stora summor i bostadsbolagets kassa som undanhållits hyresgästerna.

Dessutom måste kommunen också ta en extra utbetalning från SVABO. SVABO är kommunens allmännyttiga bostadsbolag. Det är enligt lag tillåtet för bolagsägaren, dvs alla medborgare i Svalövs kommun, att ta ut en del av vinsten i denna typ av bolag. Många kommuner har under lång tid tagit ut betydande belopp från sina bostadsbolag. I Svalöv har man samlat pengar på hög utan att låta dem komma hyresgästerna till del. Så här såg uttagen ut 2017. Leta upp Skåne i tabellen och jämför.
I SVABOS kassa fanns vid utgången av 2018:     36 490 755 kr. Vinsten bara 2018 låg på:    4 159 141 kr. Man kan alltså anta att det nu finns ca 40 miljoner i fritt eget kapital. Utöver detta finns 7,5 miljoner i bundet eget kapital. Det är massor av pengar.
Det är fullt rimligt att ägarna, alla medborgare i kommunen, använder en mindre del av detta när det nu vankas sämre tider. Det viktiga är inte om det 4 miljoner mer eller mindre i SVABOS kassa, som inte kommer hyresgästerna till del. Det viktigaste är vad man gör med de återstående 36 miljonerna i fritt eget kapital som kommer att vara kvar när kommunen tagit de 4 miljonerna.
Liberalerna menar att en del av dessa pengar bör gå till att höja standarden och renovera till våra hyresgäster.
Därför har liberalerna i ett första steg lämnat in en motion till kommunen som vill att en rapport tas fram som beskriver renoveringsläget i kommunen samt hur hyresmodellen som bolaget har, fungerar när hyresgäster inte har råd att renovera. De får nämligen betala extra för allt som görs. Mer om den motionen kan du läsa under rubriken "Lite mögel i lägenheten är väl inte så farligt? Jo, för det är det!

Kommunen måste utarbeta en plan medan pengarna från engångsintäkterna räcker.

Liberalerna yrkade redan på måndagens Kommunfullmäktige att kommunen ska skapa en långsiktig plan för att få ekonomin i balans. Vi måste klara oss med de pengar vi får in varje år, utan att använda dessa engångsbelopp. Pengarna i bolagen är slut om några år. Har vi inte vidtagit åtgärder då, så står vi inför MYCKET stora problem.
På månaden valde Kommunfullmäktiges ordförande att inte ens pröva Liberalernas yrkande. Ett agerande som är mycket ovanligt och faktiskt lite stötande. Att inte ens pröva ett yrkande i en demokratisk församling innebär att Kommunfullmäktiges ordförande tar på sig ett väldigt stort ansvar för att undertrycka demokratin. Dessutom... hör och häpna, så kom förslaget att inte pröva yrkandet från oppositionen. Centerpartiet gillade inte att vi får kommunens ekonomi i balans, därför att de har intalat sig att vi inte har några problem, så de föreslog att yrkandet inte skulle prövas, mot bakgrund av att ärendet inte hade med yrkandet att göra. Att uttag av 4 miljoner ur SVABO, inte skulle ha ett göra med kommunens ekonomi är naturligtvis så befängt att både Centerpartiet och Kommunfullmäktiges ordförande borde inse hur tramsigt det är.
Liberalerna ger sig inte fören sista droppen blod lämnar oss, när det gäller att kämpa för kommunens bästa. Så på tisdagen lämnade vi in samma yrkande igen. Nu blev mystiken ännu tätare.
Trots att Centerpartiets och Socialdemokraternas båda olika budgetförslag föll (dessa partier är ju mindre än SD ensamt), så valde de att INTE votera för Liberalernas förslag att utarbeta en plan. En samlad opposition (S, C, L, Mp, Fi och V), kan tvinga igenom vad som helst i kommunfullmäktige därför att dessa partier ihop utgör en majoritet. Men både Centerpartiet och Socialdemokraterna är så ängsliga för att vad som kan hända om oppositionen tar en vinst mot styret, att de sätter partitaktiken före vad som är bäst för kommunen. Det är svårt att förstå vad de är oroliga för, men man får anta att de när allt kommer omkring, inte vill ta ansvar de kommande åren, utan i stället driva en expansiv oppositionspolitik som innebär att de kan föreslå vad som helst, eftersom man aldrig kommer att behöva förverkliga det.
I ärlighetens namn hade Socialdemokraternas budget starka inslag av förståelse för det läge kommunens ekonomi hamnat i, så hos Socialdemokraterna finns ett ansvarstagande förhållningssätt. Vilket gör mystiken runt varför de inte gav stöd till Liberalernas yrkande om plan, ännu djupare. Socialdemokraternas budget hade många attraktiva inslag. Men ett orealistiskt krav att minska kommunens kostnader med 10 miljoner om året, kommande åren, utan att påverka kärnverksamheterna. Om man skall skära ner med 10 miljoner på ett år så innebär det uppsägning av personal. Med en långsiktig plan kan man justera personalantalet genom naturliga avgångar i stället. Liberalerna är mot uppsägningar men för en minskning av personalen genom naturliga avgångar OM man samtidigt sätter in nya tekniska hjälpmedel, ändrar rutiner och processer och hittar nya smarta organisationer så att våra med arbetare inte ska knäckas av för stor arbetsbelastning.

Men Liberalerna lyckades ena hela Svalövs kommunsfullmäktige. Alla röstade mot oss. Så för att pröva frågan igen om några månader, då krisinsikten kanske blivit djupare, så lämnade Liberalerna in samma förslag på plan som en motion, som Kommunfullmäktige får behandla.

Vi får se om vi kan få stöd från något eller några av kommunens andra oppositionspartier eller om deras behov av partitaktik gör före beslut för kommunens bästa.

Tobbe i Teckomatorp
torsdag 31 oktober 2019

Lite mögel i lägenheten är väl inte så farligt?

Jo, för det är det! 


Jag har inte varit hyresgäst sedan 2001. Då köpte jag och min hustru vårt första hus. I detta bor vi ännu. Fram till dess har jag bott både i hyresrätter och bostadsrätter. Hyresgäst har jag varit i Malmö, Ystad och Halmstad. Aldrig i Svalöv.

Därför blev jag väldigt förvånad över de reaktioner som förslaget att ta ut 4 miljoner ur bostadsbolaget resulterade i. Detta har skett på så många platser i Sverige. Förra året ville till exempel det Socialdemokratiskt styrda Malmö ta ut 100 miljoner extra ur MKB. Visst. Det blev en och annan tidningsartikel, men man gick inte ”folk ur huse” direkt.
Efter en hel del samtal med hyresgäster i AB Svalövsbostäder så verkar det som att vissa absolut tycker att det är fel att ta ut de 4 miljonerna. Men desto fler tar fasta på att de inte är nöjda med bostadsbolagets sätt att hantera sina hyresgäster. Jag har fått rapporter om eftersatt underhåll, mögel i lägenheter, sönderfallande lådor i köket och garderober utan dörrar. Mycket av detta förefaller ha sin grund i den princip bolaget förhandlat fram med Hyresgästföreningen som kallas Valfritt Lägenhets Underhåll (VLU).
Principen innebär att en hyresgäst själv kan välja om man vill ha lägenheten underhållen. Vill man ha målat, tapetserat eller reparerat så väljer man detta själv. Alla åtgärder är kopplade till en månatlig hyreshöjning som man har kvar under ett antal år framöver. ”Men så bra! Man får välja själv!” är den första reaktionen. Särskilt för en Liberal som jag. Men jag inser snabbt att principen också har baksidor. Vad händer när en hyresgäst inte vill ha, eller har råd med en hyreshöjning?

Lägenheten sätts i en viss mån av förfall naturligtvis. Då det inte verkar finnas någon form av grundläggande standard så förefaller det som om systemet inbjuder till att hyresgäster inte väljer det de själv vill ha, utan snarare väljer bort det som de i grunden skulle behöva. Bra eller dåligt? Rätt eller fel? Ja, det kan man träta om. Men faktum är att hyresgästerna i just AB Svalövsbostäder förefaller väldigt missnöjda. Så missnöjda att de enkelt kan motiveras att även ta ställning i den direkt politiska frågan om hur kommunens tillgångar ska fördelas och förbrukas.


Jag har ingen aning om huruvida jag har fått hela bilden av hur det ser ut i bostadsbolaget. Jag vet inte om jag bara hört om de värsta fallen eller om detta bara är en liten del av ett stort isberg som döljer sig under ytan. Därför har den senaste veckans samtal med hyresgäster i AB Svalövsbostäder förmått mig att skriva en motion till Kommunfullmäktige som föreslår att kommunfullmäktige bör ge bolaget i uppdrag att redovisa läget avseende detta.Motionstexten lyder enligt följande:

Motion:


Uppdra åt AB Svalövsbostäder att avlägga samlad rapport till Kommunfullmäktige

Teckomatorp 2019-10-27


Turbulensen runt entledigande av tidigare VD samt extra utdelning från företaget skapade frågetecken

I samband med turbulensen som uppstod när bolagets förra VD entledigades samt önskemål om extra utdelning av bolaget motsvarande 4 miljoner kronor så vädrades stort missnöje bland bolagets hyresgäster. Frågor och påståenden runt bristande underhåll restes, ifrågasättande av bolagets modell att ta betalt för visst underhåll genom höjning av månadshyran kritiserades. Man kan dessutom, när man studerar bolagets balansräkning, enkelt konstatera att det är ett bolag som inte saknar ekonomiska muskler. Trots en extra utdelning på 4 miljoner skulle bolaget ha kvar 30 miljoner i fritt eget kapital.
Påstått bristande underhåll kan i alla fall inte ha sin grund i att bolaget är på ekonomiskt obestånd och att man måste vara sparsamma. Vidare kan man reflektera över systemet att hyresgäster själv väljer vilket underhåll de vill ha och betalar för detta genom höjd månadshyra. Hur fungerar detta om hyresgäster avstår från ommålning mm? Innebär detta att det finns lägenheter i beståndet som efterhand förfaller? 

Kommunfullmäktiges ansvar

Kommunfullmäktige är Svalövs folkvalda politiska organ och i den rollen också ytterst ägarrepresentant för de bolag som ägs av samtliga kommunens invånare. I normalfallet begränsas Kommunfullmäktiges styrning till att besluta om vem som skall vara styrelseordförande samt vilka personer i övrigt som skall ingå i bolagets styrelse. Kommunfullmäktige beslutar också om bolagsordning och ägardirektiv. Men i ett läge där bolagets kunder, hyresgästerna, är så öppet kritiska till den leverans av tjänst som bolaget levererar kan det finna anledning att fördjupa sig i hur saker förhåller sig. Ett sätt att göra det skulle kunna vara att Kommunfullmäktige avkräver en rapport från bolaget som beskriver hur det förhåller sig med ovanstående saker.

En sammanfattande rapport kan hjälpa nulägesbilden

Informationen i en sådan rapport finns visserligen att få på annat sätt. Men ibland är det en fördel om man som ansvarig politiker får en sammanhållen rapport över ett område och att samtliga politiker får ta del av samma information, samtidigt.

Av denna anledning föreslår jag att en sådan rapport efterfrågas genom ett uppdrag till bolaget. Om uppdraget måste utformas som en tillfällig ändring i ägardirektiv eller om det måste utformas på annat sätt har vi sakkunniga tjänstemän som kan föreslå.

Jag yrkar mot bakgrund av ovanstående på att:


- AB Svalövsbostäder uppdras att skapa och överlämna en rapport till Svalövs kommunfullmäktige
- Rapporten innehåller uppgifter, i enlighet med vad som anges ovan, som beskriver hur underhållsläget på lägenhetsbeståndet är.
- Rapporten innehåller, i enlighet med vad som anges ovan, en beskrivning av systemet som ger en koppling mellan renoveringsåtgärder och hyrans storlek.
- Rapporten innehåller en beskrivning om vad som händer i de fall hyresgästen inte vill betala för renoveringsåtgärder, men dessa bedöms nödvändiga.
- Formen för hur ett uppdrag enl ovan kan adresseras, föreslås av kommunens förvaltning.

Torbjörn Ekelund, Liberalerna i Svalövs kommun
Pressmeddelandet som skickats ut lyder enligt följande:

Svalövsliberalerna lämnar motion om samlad rapport från AB Svalövsbostäder avseende renoveringsstatus i beståndet samt prissättningsmodeller!

Bakgrund

Den uppslitande processen runt SVABO har aktualiserat viktiga frågor

Händelserna runt AB Svalövsbostäder har aktualiserat en del viktiga frågor. De styrande i kommunen föreslog en extra utdelning på 4 miljoner ur bolaget. Detta är en fråga för sig där konsekvenserna av kommunens dåliga ekonomi som till exempel personaluppsägningar måste vägas mot uttag ur bolaget. Men utöver denna fråga och frågan om den entledigade verkställande direktören som i sig är en separat fråga med många bottnar, så har ytterligare en fråga aktualiserats i denna process. Nämligen frågan om hur bolaget sköter renoveringar av sitt lägenhetsbestånd och att renoveringar ofta bygger på att enskilda hyresgäster accepterar, eller tvingas att acceptera höjd hyra under en period av år, för att finansiera åtgärderna.

Dessa frågor har hamnar i skymundan bakom symbolfrågan att ta ut extra utdelning ur bolaget. Ändå förefaller det som om, att när man talar med hyresgäster så är dessa frågor betydligt viktigare. Man måste då komma ihåg att frågan om extra utdelning och frågan om hur man håller lägenheterna i gott skick är två skilda frågor. Att blanda ihop dessa två frågor är att föra hyresgästerna bakom ljuset.

Kommunfullmäktige har ett särskilt ansvar 

AB Svalövsbostäder ägs av samtliga kommuninvånare. Kommunfullmäktige är som det folkvalda organet i kommunen, yttersta ägarföreträdare. Kommunfullmäktige bör därför lyssna på vad hyresgästerna, våra kunder säger. Vilken leverantör vill ha missnöjda kunder? Det är då av vikt att kommunfullmäktiges ledamöter, som grupp, inte bara enstaka ledamöter, vet hur det förhåller sig med kundnöjdhet i bolaget.

En samlad rapport är ofta bättre än fragmenterad information 

Informationen om kundnöjdhet, renoveringsstatus, betalnings principer mm finns naturligtvis tillgängligt. Men ibland är det viktigt att samtliga personer i ett politiskt organ, som till exempel kommunfullmäktige, får en samlad bild, samtidigt. En särskild rapport skulle kunna fylla ett sådant behov.

Så lyder Liberalernas förslag 

Liberalerna lämnade därför under gårdagen in en motion som föreslår att AB Svalövsbostäder får uppdraget att skapa en sådan rapport. Rapporten skall beskriva enligt vilka principer man tar betalt av hyresgästerna.

- Hyresgästerna får betala en höjd månadshyra om de vill få ommålat eller i övrigt renoverat. Vad händer då i de lägenheter där det bor hyresgäster som inte har råd, eller vill lägga ut dessa pengar? Står dessa lägenheter och förfaller? undrar Liberalernas Torbjörn Ekelund.

Förslaget innebär också att bolaget ska presentera en bild av renoveringsläget i lägenhetsbeståndet.
- När jag talar med hyresgäster som är upprörda över uttaget av de 4 miljonerna, så hör jag att många av dem faktiskt tycker att den viktigaste frågan är att de får ett bra boende med fina lägenheter. Inte huruvida bolaget har eller förlorar just dessa fyra miljoner. Bolaget har mycket pengar kvar. Det är en betydligt viktigare fråga vad bolaget avser att göra för dessa, menar Torbjörn.

Motionen som lämnades in under gårdagen försöker fokusera på frågor som är viktiga för hyresgästerna. Extra utdelning av 4 miljoner och entledigande av verkställande direktör är också viktiga frågor. Men dessa frågor är olika frågor som främst har ett politiskt perspektiv. Hyresgäster som har det bra och som talar väl om bolaget är vid dagens slut en mycket viktigare fråga i sammanhanget.

Torbjörn Ekelund

Ordförande och gruppledare för Liberalerna i Svalövs kommun


Jag hoppas att detta initiativ skall leda till en debatt som till slut förbättrar läget så att våra viktiga kunder, hyresgästerna blir nöjdare med sitt boende i AB Svalövsbostäder.


Tobbe i Teckomatorp

onsdag 30 oktober 2019

Styrelsen för BT-Kemi efterbehandling räddad.


Färre möten under en period men kvar under saneringen

I remissversionen av budget 2020 med plan för 2021 och 2022 framgick det att kommunens styre hade avsikten att avveckla Styrelsen för BT-kemi efterbehandling, redan till kommande årsskifte. Ett sådant beslut vore olyckligt. Projektet ”BT-kemi efterbehandling” har ett uppdrag som innefattar både sanering av området men också att Teckomatorp skall börja växa igen. Att redan nu plocka bort den politiska styrningen av projektet vore förödande. Det blir som ”upplagt” att man kommer att kunna ”glömma bort” det viktiga sista steget, att Teckomatorp skall börja växa igen. 

Liberalerna i Svalövs kommun, värnar hela projektets målsättning, inklusive att Teckomatorp skall börja växa igen. Därför är det viktigt att styrelsen inte förvinner nu, när den sista och viktiga delen närmar sig. Liberalerna har dessutom lämnat motion till kommunfullmäktige att man bör skapa ett planprogram för Teckomatorps framtida utveckling. En motion som passar som hand i handske med projektet ”BT-Kemi efterbehandling”.


Artikel om Liberalernas motion hämtat ur Skånska Dagbladet

Information från senaste KSAU säger att styret hörsammat Liberalernas ståndpunkt att bibehålla Styrelsen för BT-Kemi efterbehandling. Detta är i så fall ett mycket bra beslut och visar att styret har en god förankring i historiken runt BT-Kemi. Nu hoppas vi Liberaler att styret går vidare på denna upplysta väg och yrkar bifall till Liberalernas motion om Teckomatorp och låter Styrelsen för BT-Kemi finnas kvar för att styra även den sista delen av projektet, att åter göra Teckomatorp till en tillväxtmotor för hela kommunen.


Tobbe i Teckomatorp

torsdag 29 augusti 2019

Tiggeriförbud eller inte tiggeriförbud, det är frågan?

Visst är det så att tiggeri är orimligt i vårt land, med de sociala skyddsnät som vi har. Visst är det så att det måste vara tillåtet att fråga andra människor om hjälp. Visst är det så att tiggeriförbud tydligt anger vad vi tycker om tiggeri och att detta inte bör förekomma i Sverige. Visst går det inte att lagstifta bort fattigdom. Visst för tiggeri i värsta fall med sig kriminalitet i form av människohandel och annat. Visst måste vi visa humanitet och medkänsla med våra medmänniskor och kunna tänka oss in i deras situation. Att de hellre sitter på kalla frusna gator i Sverige och tigger, än att ta del av det sociala skyddsnät som finns i deras hemland. Det talar sitt tysta, hemska språk.

Jag har tidigare skrivit om tiggeri och att jag kan se klart liberala grunder för att åtminstone pröva en lagstiftning. Som Liberal vill jag kunna ge förutsättningar för människor att uppfylla sina drömmars mål. När jag ser tiggare och deras situation så ser jag inte en människa som nått sina absoluta livsmålsättningar. Tvärt om. Men om en sådan lag skall prövas så handlar det om nationell lagstiftning. 


Man kan dock se tiggeri ur ett ”ordningsperspektiv”. Om man gör det så finns det redan idag lagstiftning som gör att kommuner kan fatta beslut om bestämmelser för att hantera sådana ordningsstörningar. Det kan till exempel vara att belägga insamling av pengar med tillståndsplikt. Om tiggeri blir ett reellt problem av ordningskaraktär så är det rimligt att kommunen agerar.


Efter att Centerpartiet strax före Påsk avbröt samarbetet i dåvarande Alliansstyre så bjöds Liberalerna in till samtal av bland annat Sverigedemokraterna. Liberalerna i Svalövs kommun har inställningen att vi talar med alla som vill tala med oss. Därför tackade vi ja till dessa samtal. Under samtalens gång utkristalliserades ett alternativ till styre i Svalövs kommun. Detta alternativ är Svalövsliberalerna för närvarande inte redo att ingå i. Samtidigt meddelade Socialdemokraterna att de inte nått en överenskommelse med Centerpartiet. För att kommunen skulle få ett styre så tog Liberalerna ansvar och meddelade att vi kommer att ge styret med SD, M och KD sådant stöd att de kan utöva ledning och ge kommunen politiskt lugn. I detta står Liberalerna fast.


Samtidigt landade samtalen med SD, M och KD i ett antal politiska frågor som skulle hanteras. Framför allt var vi överens om att kommunen behöver politisk stabilitet, balanserad utveckling av invånarantalet samt ordning i de offentliga finanserna. Dessa stora och svåra frågor skulle vara i fokus. Vissa var frågan om tiggeri uppe i samtalen. Vi liberaler berättade att vi, så länge kommunen har 1 (en) tiggare, så var detta inte ett samhällsproblem av sådan art att vi skulle kunna tänka oss att införa ett förbud. Men om tiggeriet ökar kraftigt och blir ett samhällsproblem i kommunen så är givetvis även vi Liberaler beredda att agera.


Med detta var alla nöjda och införstådda med att våra utmaningar var långt mycket större än en tiggare utanför ICA.


I veckan valde en dagstidning att göra en stor sak av frågan. Då det, trots denna artikel, inte förändrats till att frågan har blivit ett samhällsproblem så står vi kvar i samma beslut. Vi ger styret stöd med att få sina förtroendevalda på plats och vi kommer att se till att de får igenom sin budget. Vi får inflytande på denna budget, men i övrigt går Liberalerna i opposition. Vi kommer som oppositionsparti att föra en ansvarsfull och respektfull dialog med andra oppositionspartier och med de styrande partierna. Vi kommer att ställa hårda krav på styret men vi kommer också att gå på pumpen då och då, när styret med stöd av andra partier väljer andra vägar än den vägen Liberalerna föreslår. Så är det politiska livet det får man ta. 


Så…. Tiggeriförbud eller inget tiggeriförbud? 


Svaret är att vi tar oss an de svåra samhällsfrågorna. Det är vi eniga med SD, M och KD om. Skulle tiggeriet bli en större samhällsfråga i Svalövs kommun så får vi titta även på den frågan och hitta bra lösningar. Svårare än så är det inte.


Tobbe i Teckomatorp

torsdag 22 augusti 2019

Svalövsliberalerna skänker ersättarplats till Centerpartiet!


Bakgrund

I våras, i efterspelet till att Centerpartiet brutit samarbetet i Alliansen så gjordes en överenskommelse att samtliga partier skulle avsäga sig uppdrag i kommunpolitiken som en följd av det förändrade styret. Flera av dessa uppdrag var inte av sådan position att det fanns ett lagligt krav på att ledamöterna skulle göra avsägelser. Ett sådant uppdrag var den ersättarplats som Liberalerna hade i Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). Men då det förespeglades att andra uppdrag skulle bli lediga på grund av liknande avsägelser så följde Sara B Selberg, Liberalerna, överenskommelsen och avsade sig uppdraget. När det en kort tid innan förra sammanträdet i Kommunstyrelsen blev känt att Centerpartiet inte avsåg att följa överenskommelsen och avsäga sig uppdraget som Överförmyndare så förändrade detta bilden.
- Vi blev helt enkelt ”tagna på sängen” och behövde tid att analysera läget. Därför jobbade vi för att få en bordläggning av ärendet tills vi klarlagt hur vi skulle agera.


Uppdraget som ersättare i KSAU är inte per automatik Centerpartiets


Olyckligt nog har det råkat gå ut ett pressmeddelande från Centerpartiet där man råkat skriva att platsen är deras. Så är inte fallet. Platsen är juridiskt vikt för de fyra forna Allianspartierna och eftersom Liberalerna tillhörde denna så hade Liberalerna kunnat sitta kvar. Den gamla valtekniska samverkan får allts fortfarande inverkan på fördelning av poster på vissa ställen. I kommunen protokollsunderlag har detta markerats genom att samtliga fyra Allianspartier står inom parantes, som möjliga att besätta posten.På bifogade bilden ovan, hämtad ur protokollsunderlaget, kan det tydligt utläsas vilken krets av partier som kan ianspråkta uppdraget.

Den politiska osämjan måste få ett slut


Den politiska osämja som präglat kommunpolitiken är i längden skadlig för kommunen och dess invånare. Liberalerna har redan visat sig beredda att ta ett mycket stort ansvar för att kommunen skall gå att styra. Vi fortsätter så och trots att Liberalerna sannolikt med stöd av andra partier skulle kunna behålla detta uppdrag, så skänker vi uppdraget utan vidare strid till Centerpartiet. Vi hoppas att detta kan vara en början på ett lägre tonläge i kommunpolitiken med ett större fokus på vad som är bäst för kommunen och kommunmedborgarna.

//Tobbe i Teckomatorp

onsdag 21 augusti 2019

Jag kräver en utredning om mig själv


Under 2013, året då vi för första gången sedan 2008 hade en utbildningsorganisation och Utbildningschef i Svalövs kommun, fick vi en förfrågan från Röstånga Camping som då drevs av två fantastiska entreprenörer. De behövde bygga ut entrébyggnaden på campingen eftersom antalet gäster glädjande nog växte. Campingen är en viktig del av Svalövs kommuns näringsliv inom området turism, så det var inte svårt för oss politiker att snabbt landa i att vi skulle göra vad vi kunde för att hjälpa till. Entrébyggnaden var kommunens fastighet och var belägen på kommunens mark, liksom badet, så det vara bara kommunen som ägde rätt att bygga ut. Jörgen och Asta, som drev campingen klargjorde redan från början att de var villiga att ingå ett avtal med kommunen som innebar att de betalade vart enda öre detta kostade, i en hyra för byggnaden. Räntor och avskrivningar, med mera skulle täckas av hyran. Kommunen skulle inte betala ett öre av skattemedel för detta. På detta sätt skulle kommunen också undvika att man gynnade enskild, vilket inte är tillåtet.
Det tog tid att göra en upphandling samt att få alla beslut på plats. Inledningsvis gjordes bedömningen att allt skulle kosta runt 800 000 kr. I kommunfullmäktige beslutades också att anslå detta belopp i investeringsplanen. 
För att kommunen skulle ha så liten risk som möjligt att stå med kostnaderna själv, så ansågs det att ett hyreskontrakt med mycket lång löptid skulle slutas. Gärna uppåt de 25 år som man beräknade som avskrivningstid. Om man fick ett så långt kontrakt så eliminerades kommunens risk till ”0 kr”.
Ärendet behandlades först på flera möten i den då styrande konstellationen (S, M, L) och jag fick uppdraget att driva frågan i det dåvarande Utbildningsutskottet. Utskottet ansvarade för badet och därmed för den fastighet där den utbyggda entrén skulle ligga. Utskottet informerades och processen med upphandling drevs igång av dåvarande Fritidschef Björn Svensson. Till Utbildningsutskottsmötet 2014-06-16 var allt färdigt för beslut i utskottet. Det återstod då att hyreskontrakt skulle skrivas. Det var en förutsättning att ett hyreskontrakt fanns på plats för att man skulle kunna tilldela arbetet till en av de byggare som svarat på offertförfrågan. Det var dessutom tidsbrist då offerterna var tidsbegränsade och arbetet måste komma igång på sådant sätt att högsäsongen på Röstånga Camping stördes så lite som möjligt. Om man väntade med beslut till första mötet på hösten skulle man förlora ytterligare ett verksamhetsår på Röstånga Camping innan man kunde ta en utbyggd entré i anspråk. Utbildningsutskottet ansåg inte att detta var bra och beslutade på sitt möte 2014-06-16 att delegera till utskottets ordförande, dvs mig, att sluta hyresavtal och tilldela uppdraget att bygga ut till en av offertgivarna.

Närvarande på detta möte var:
Torbjörn Ekelund (FP), ordförande, Annie Karlsson (S), Håkan J Andersson (C) tjänstgörande ersättare för Christer Laurell (C), vice ordförande, Torsten Vigre (M) och Olof Röstin (M).

Bland tjänstemännen deltog:
Kerstin Lingebrant, utbildningschef, Karolina Larsson, nämndsekreterare, Göran Torfgård, utvecklingsstrateg, Björn Svensson, fritidschef och Minela Zuzo, ekonom.

Beslutet som fattades var formulerat så här:
Ordföranden i utbildningsutskottet ges delegation att fatta beslut om antagande av entreprenör
för tillbyggnaden av receptionsdelen samt att underteckna tilldelningsbeslut när ett undertecknat
arrendeavtal finns mellan Svalövs kommun och A & J Gästservice gällande tillbyggnaden.

Efter beslutet i kommunfullmäktige stod det klart att arbetet skulle kosta betydligt mer än de
800 000 kr som kommunfullmäktige beslutat. 
I protokollet till sammanträdet i Utbildningsutskottet kan man läsa:
Svalövs kommun äger fastigheten där friluftsbadet ligger (Röstånga 2:40). På fastigheten ligger entrébyggnaden till friluftsbadet. Kommunen har tecknat ett arrendeavtal med A & J Gästservice som reglerar ansvarsfördelningen kring verksamheten på friluftsbadet. Företaget vill utveckla verksamheten ytterligare och önskar därför göra en tillbyggnad av receptionsbyggnaden. Kommunfullmäktige har avsatt 800 000 kronor i investeringsbudget 2014 för projektet. Förutsättningen för att kommunen ska genomföra tillbyggnaden av receptionsdelen är att A & J Gästservice svarar för såväl kapitalkostnader (räntor och avskrivningar på hela investeringsbeloppet ca. 1 700 000 kronor) som driftskostnader (el, VA, etc.).
I och med att investeringen hamnar ca. 900 000 kronor över budgeterat har förvaltningen diskuterat finansieringen med ekonomichef Jan Bengtsson samt kommunalrådet Birgitta Jönsson. I och med att kapitalkostnader och andra driftskostnader för tillbyggnaden inte kommer att belasta den kommunala budgeten påverkar inte den ökade kostnaden de lagda budgetramarna. Däremot är det nödvändigt att det finns ett undertecknat arrendekontrakt innan beslut tas om antagande av entreprenör och undertecknande av tilldelningsbeslut görs. Det har inte varit praktiskt möjligt att få fram ett sådant till utbildningsutskottets sammanträde 2014-06-16. 
Ovanstående är offentlig information som är noterat i protokollet. Vem som helst kan begära ut handlingen och läsa.
Ekonomichefen hade full information, på samma sätt som kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen missade sedan att ändra beloppet i kommande beslut om investeringsram. Jag misstänker att man missade det då man inte ansåg det viktigt då det inte påverkade kommunens ekonomi över huvud taget.
På Utbildningsutskottets sammanträde 2014-09-29 informerades utskottet om både tilldelningsbeslut och det hyreskontrakt som var en förutsättning för tilldelningsbeslutet. Detta skedde under Fritidschefens informationspunkt. Däremot missades det att göra en skriftlig anteckning om detta i delegationsredovisningen. Detta sker normalt automatiskt, men i detta fall fallerade det. Jag som ordförande och ytterst ansvarig borde naturligtvis ha kontrollerat detta. Men mitt fokus låg på att se till att alla fick information om varenda steg som togs i ärendet, eftersom det var ett väldigt ovanligt ärende.

Deltagande på detta möte var: 
Torbjörn Ekelund (FP), ordförande, Christer Laurell (C), vice ordförande, Torsten Vigre (M), Olof Röstin (M).

Vid detta tillfälle skulle arbetet sättas igång så att den utbyggda entrén skulle kunna tas i bruk av Röstånga Camping kommande vår. Allt var frid och fröjd. Kommunen betalade inte ett öre. Vi gav stöd till det lokala näringslivet utan att gynna enskild, då campingägarna fick stå för varenda krona genom hyresavtalet.
Jag blev därför mycket förvånad då jag på Kommunstyrelsens möte 2019-04-15, nästan 5 år senare, blev visad ur sammanträdesrummet, tillsammans med ekonomichefen och Socialdemokraten Annie Karlsson. Då jag frågade varför jag uppmanades att lämna rummet så hävdades jäv. Jag hade ingen aning om vad frågan rörde sig om. Ingen hade talat med mig, frågat om jag hade de protokoll som jag hänvisat till ovan, eller om jag kunde beskriva ärendet. Jag bara visades ut. Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Jönsson (C) hade uppenbarligen beordrat en egen utredning. Jag konstaterade att man i utredningen inte hört varken mig, några andra politiker, några av dåvarande tjänstemän, eller någon annan som visste hur allt gått till. Man hade ensidigt, utan fullt informationsunderlag, kommit fram till att jag antagligen var en skurk som gjort allt detta i det fördolda, vilket naturligtvis är totalt befängt. Vid tillfället för denna hemliga utredning styrde C, M, L och KD ihop. Jag kan konstatera att med vänner som C, är fiender helt överflödiga. 
Enligt uppgifter i efterhand har jag fått reda på att man på Kommunstyrelsen under informationspunkten, ifrågasatte vad detta var frågan om. Informationspunkten i mitten av april har inte heller lett till någon ytterligare åtgärd. Jag är tämligen övertygad om att Centerpartiet upptäckt att de var välinformerade och dessutom deltog i alla beslut och vid all information om ärendet under 2014.
Det som nu skett är att någon släppt ut dokument om detta på Facebook. Någon har också planterat olika typer av anklagelser mot mig som ligger i linje med att jag i bästa fall varit dum i huvudet och åsamkat kommunen kostnader och i värsta fall är kriminell. Det är enkelt att på Facebook sprida misstankar. Det är omöjligt att ge svar på ett kontrollerat sätt. Man döms innan man fått chansen att bli hörd av personer som kan regelverket så bra att de kan avgöra om man gjort fel eller inte. Jag har inte haft chans att berätta hur detta gått till. Personer som hör dessa rykten blir arga (med all rätt baserat på den information de får) och höjer tonen. För de som verkligen vill mig illa blir dessa personer, som inte har full information, ”Nyttiga idioter” utan att de vet om det. I kommentarer späder personer med direkt eller indirekt knytning till Centerpartiet på körsången. Centerpartiet hade möjlighet att driva detta vidare, men avstod av någon anledning. I stället avfyrar man artilleriet där det är omöjligt för mig att försvara mig. 
Jag vet vad som hänt. Vi gjorde något bra för kommunens näringsliv. Det kostade inte skattebetalarna en krona och det finns protokoll som styrker detta. Jag kräver därför att frågan om jag har begått något fel, eller till och med något brott, utreds. Det är bara med en utredning jag kan få chans att komma till tals och hela händelsen kan utageras.

//Tobbe i Teckomatorp

torsdag 8 augusti 2019

Det är brottslingarna som ska betala. Inte brottsoffren.

Samhällets stöd till brottsoffer måste stärkas. Märkligt nog sviker fortfarande samhället i många fall. Ett brottsoffer måste till exempel ofta själva utkräva de skadestånd som domstolen dömt ut, från den dömde brottslingen. Detta är fullständigt galet. Självklart skall alla skadestånd betalas ut direkt, av staten. Sedan skall staten kräva dessa pengar, med ränta från brottslingarna. Idag förekommer det att brottsoffret, trots dom i domstol, blir utan ersättning. Hur kommer då detta sig. Jo brottslingarna dristar sig till att hota brottsoffret i stället för att betala. Hur skall en kvinna som slagits bortom all sans av sin man, förväntas vara så stark så hon vågar kräva denna våldsamma man på pengar?

Det är hög tid för en förändring. En brottsling som krävs på pengar skall inte möta ett svagt brottsoffer. Brottslingen skall möta staten. Men samma kraft som staten kräver in skatt av dig och mig, vill jag att staten, med kraft, skall avkräva brottslingarna det som dom är skyldiga.

Jag har fått Skåneliberalernas stöd för att försöka driva detta på vårt kommande Landsmöte och förhoppningsvis, i förlängningen i Riksdagen. Sker inte detta så får jag väl kandidera till riksdagen själv och försöka att personligen driva frågan.

Kommunerna i Sverige skall ha en plan för hur brottsoffer skall stödjas och skyddas. I slutet av 2017 saknade Svalövs kommun en sådan. Jag kan inte dra mig till minnes att en sådan varit "på tapeten", så därför har jag mu skickat en fråga till ansvarig politiker för att få besked om huruvida kommunen förbättrat sig på detta område.För några år sedan fick jag det hedersamma uppdraget att vara mötesordförande på årsmötet för Landskrona/Svalövs Brottsofferjour. Till min förfäran fick jag då reda på att denna ideella förening inte fick något stöd från Svalövs kommun. Jag påpekade detta för ansvariga chefer och har tidigare i sommar fått besked att Svalövs kommun sedan snart två år nu har ett avtal med denna idéburna verksamhet. Det är bra och det gör mig mycket glad. Men finns det mer att göra i Svalöv och i Sverige?

Ja. Troligen. Så låt oss då göra det.

Tobbe i Teckomatorplördag 22 juni 2019

Vårens händelser i Svalövs politik (Nytt styre i Svalöv del 3)

Epilog
Nu har det gått några månader sedan politiken i Svalövs kommun åter rasade samman. Förra gången berodde det på att Socialdemokraterna spräckte det styre, bestående av Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna, som styrt kommunen sedan valet 2010.
Den här gången var det Centerpartiet som 10/4, spräckte den svaga, men ändå fungerade Allians som styrt sedan oktober.
Att Centerpartiet var ett osäkert kort visade sig redan under förhandlingarna inför detta Alliansstyre. Vi startade förhandlingar mellan C, M, L och KD nästan direkt efter valet. De var väldigt framgångsrika och det visade sig snabbt att det endast fanns några frågor som krävde lite tyngre förhandling. Efter två veckor i denna process så avbröt plötsligt, till vår stora förvåning, Centerpartiet dessa förhandlingar. Exakt varför är ännu höljt i dunkel.
Uppgifter från andra partier gör gällande att Centerpartiet försökte få med sig Moderaterna över för att uppta en förhandling om styre av kommunen med Socialdemokraterna. Efter en vecka så fick Centerpartiet ett negativt svar från Moderaterna och hade ingen annan väg än att återuppta förhandlingarna om ett Alliansstyre. När Centerpartiet erkände att det fanns en metod att styra i vår situation, som Centerpartiet redan gått med på i Region Skåne, så kunde vi gå vidare och skapa ett Alliansstyre. Under några dagar ville Centerpartiet ha en modell i Svalövs kommun och vägrade att erkänna att man gått med på en annan modell i Regionpolitiken.

Når dessa "missförstånd" var utklarade så kunde vi gå framåt med ett nytt styre. Det var ett svagt styre och byggde på tanken att Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna aldrig skulle kunna enas om en gemensam budget. Så i någon mening var det ändå ett tämligen starkt styre.

När alla tillträtt sina uppdrag så startade vi vår överenskomna struktur för möten mellan Allianspartierna. Det var framförallt på gruppmötet inför KS som de slutliga besluten togs. En modell som fungerade väl. Utöver denna grupp hade vi också en förhandlingsgrupp bestående av två personer från varje parti.

Allt såg ut att vara en fungerande modell för samarbete. Men redan efter någon månad så startade det händelseförlopp som så småningom leder fram till Alliansens fall.

2019-03-06
Efter ett rutinmässigt KS-gruppmöte önskade KSO att övriga kommunalråd kvarstannar för ett samråd. Samrådet gällde information om de löner som kommunchefen hade för avsikt att ge kommunens högsta chefer i den förestående lönerevisionen. Vi tittade över förslaget. Konstaterade att det var något högt, men föll inte utanför ramen i så stor mån att det blev uppseendeväckande. Vi diskuterade också kommunchefens lön och var överens om att denna skulle ligga inom det generella utrymme som vi beslutat för resten av kommunen.

2019-03-11
Efter en kommunalrådsberedning uppstår en förhandling mellan kommunalråden. Centerpartiet vill utreda en delning av sektor Utbildning så att Fritidsdelen och Kulturdelen hamnar på andra ställen i organisationen än under Bildningsnämnden. Vi Liberaler har ännu inte (Efter 5 månader) fått något svar från Centerpartiet rörande hur de ställer sig till att fullfölja detaljplanerna på Teckomatorpsgården (inte köpa marken. Köpet hade Liberalerna redan lämnat, som en kompromiss till Centerpartiet, så nu gällde frågan endast detaljplanerna).
Kommunstyrelsens ordförande meddelade att om markägaren var med och betalade för detaljplanen, till och med så lite som en krona, så skulle Centerpartiet gå med på att fullfölja detaljplanerna för Teckomatorpsgården. Denna utfästelse gjorden vid närvaro av kommunalråd från både M och KD, så det är möjligt att verifiera.

2019-03-13
En sen kväll kom ett meddelande på Messenger att Kommunstyrelsens ordförande hade för avsikt att ge kommunchefen en dubbelt så stor lönehöjning som det tak vi enats om 6 mars. Han meddelade också att det var han som bestämde och att vi andra kommunalråd inte hade någon möjlighet att påverka beslutet. Jag meddelade att detta skulle finansieras inom den budget vi gemensamt kommit överens om så vi var tvungna att tala om saken. KSO framhärdade dock och menade att vidare samtal var överflödiga. I samma Messengerflöde meddelade också KSO att han nu backade på löftet rörande Teckomatorpsgården. Centern var beredda att köra över Liberalerna i frågan.

2019-03-19
På utbildning av förtroendevalda i Röstånga meddelade jag, i samtal med både M och KD, att vi i Liberalerna skulle få väldigt svårt att gå med på denna höga löneförhöjning. Detta, tillsammans med Centerns flackande i frågan om Teckomatorpsgården, riskerade att spräcka Alliansen. Vilket styre som i så fall skulle ta över kunde vi inte förutspå, men KD och M kunde ju kontakta SD. Men i ett sådant styre kan inte L ingå i. Detta meddelades vid denna tidpunkt. (Det är detta samtal som Centerpartiet påstår är ett samtal med SD och att L skulle ha gått bakom ryggen på C)

2019-04-08
Senaste månadens flackande från Centerpartiet, med märkliga beslut och klara tendenser att vilja köra över oss andra i Alliansen, föranleder Moderaterna att kalla till förhandlingsmöte. Moderaterna lyfter på detta möte en lista på ett antal saker man inte är nöjd med. På detta möte får vi Liberaler i förhandlingsgruppen, för första gången informationen om tillsättandet av ny projektledare för BT-kemi projektet. Denna tjänst har tillsatt utan att tjänsten utlysts och utan konkurrens. Det är säkert i enlighet med lagar och bestämmelser och det är säkert rätt person som fått tjänsten, men man bör vara särskilt försiktig när så publika tjänster tillsätts av en mycket närstående till Kommunstyrelsens ordförande. Även om allt gått rätt till ser det inte bra ut i medborgarnas ögon.
På detta möte berättade också en av KD:s företrädare om mitt samtal på utbildningen av förtroendevalda. Jag förtydligade situationen för Centerpartiets förhandlare och de uttalade att de var nöjda med förklaringen. Sedermera har denna nöjdhet förbytt till påståenden om kontakter mellan L och SD för att tala om ett nytt styre i kommunen.
Mötet avslutas med en överenskommelse om att vi skulle träffas igen 24/4 för att tala vidare och försöka lösa dessa frågor på ett så klokt sätt som möjligt.

2019-04-10
I stället för att avvakta det överenskomna mötet så ringer Centerpartiets ordförande och berättar att Centerpartiet nu beslutat att inte stödja att detaljplanen på Teckomatorpsgården fullföljs. Han meddelar också att Centerpartiet avslutar samarbetet i Alliansen och att de skickat ut ett pressmeddelande om detta. De berättar inget om pressmeddelandets innehåll eller vart det skickats.

OBSERVERA. Här är det första läget då media aktivt kontaktats av någon i Alliansen. Denna kontakt står Centerpartiet för. Före denna händelse har journalister ställt frågor rörande händelseförloppet, så de har uppenbarligen varit informerade, men inte kunna verifiera nog för att publicera.

I pressmeddelandet stod att Liberalerna hade haft kontakt med SD och att det riktats "personangrepp" mot kommunstyrelsens ordförande.
Det tog ca 15 min från samtalet med Centerpartiets ordförandes samtal tills journalisterna började ringa. De frågade naturligtvis om både SD-kontakter och personangrepp. Jag hade bara att förklara vad som hänt och försöka vara så öppen jag kunde med informationen. I annat fall hade alla uppgifter fått stå oemotsagda.

24/4
Mötet i Alliansen som aldrig blev av eftersom Centerpartiet brutit samarbetet.

26/4
Centerpartiet meddelar plötsligt både Liberaler, Moderater och Kristdemokrater att om jag tvingas lämna samtliga mina politiska uppdrag så kan de tänka sig att återuppta samarbetet i Alliansen.
Jag meddelar direkt vår vice ordförande i Svalövsliberalerna att vår förening ska få ta ställning till detta "erbjudande" utan min inverkan. Jag höll mig undan och frågan behandlades. Min förening blev upprörda och meddelade, fullt rättmätigt, att inga andra partier lägger sig i vem som företräder Liberalerna. Det är ett oanständigt erbjudande som Centerpartiet lämnat. Moderaterna är tydliga med att de i princip har samma uppfattning.

Upplösningen
Så, detta är händelseförloppet som ledde fram till Alliansens upplösning. Jag la personligen mycket tid och kraft på att få Centerpartiet tillbaka till förhandlingsbordet i oktober förra året. Jag tror att Alliansen skulle kunna styrt vår kommun hela mandatperioden. Jag tror dessutom att det skulle kunna blivit ett framgångsrikt styre. Nu blev det inte så. Det förefaller som om Centerpartiet var "motvilliga" gäster i Allianssyret och i grunden helst skulle vilja styra i en konstellation som mer likar den som de ledde under stora delar av 2018, tillsammans med Socialdemokrater mm. Ett sådant styre försökte man också få till stånd, men Socialdemokraterna meddelade några dagar innan nuvarande styre annonserades, att detta styre inte var aktuellt. Varför dessa förhandlingar bröt ihop vet jag inte , men det skulle vara intressant att veta.


Tobbe i Teckomatorp
onsdag 5 juni 2019

Svalövs kommun måste styras. Liberalerna tar ansvar. (Nytt styre i Svalöv del 2, nu med filmade presskonferensen)

Presskonferens 2019-06-05

Den filmade presskonferensen del 1 och del 2

Svalövs kommun är i ett politiskt nödläge. Kommunen har kastats ut i detta politiska kaos på grund av Centerpartiets beslut att avbryta samarbetet i Alliansen. De senaste två åren har kommunen skakats av politiskt kaos. Under hela 2018 styrdes kommunen av ett ”icke styre”, i form av en valteknisk samverkan, under ledning av C och S. En valteknisk samverkan är inget politiskt styre. Det är bara en metod att lägga ihop sina mandat rent matematiskt i syfte att vinna fler platser i nämnder och styrelser.

Nu är det hög tid för politiska partier i Svalövs kommun att börja tänka på kommunens bästa och inte på det egna partiets bästa.

Liberalerna i Svalövs kommun har gjort följande överväganden:
1. Det är omöjligt att få ihop något styre i politikens mittfåra. Centerpartiet har varit svåra att samarbeta med och hela tiden överraskat med brutna överenskommelser både avseende kommunchefens lön och Teckomatorpsgården, olämpliga metoder vid tillsättningar av viktiga tjänster i kommunen, ett bemötande mot massmedia som inte är acceptabelt samt slutligen ett försök att påverka Liberalernas interndemokrati genom att ställa ultimatum att Liberalernas ordförande skulle lämna samtliga sina politiska uppdrag. Vart och ett av dessa punkter är ensamt skäl nog för Centerpartiets kommunalråd att avgå, men partiet orkar inte hantera situationen. Centerpartiet har också valt att inte ha någon kommunikation med oss Liberaler.
Socialdemokraterna har varit i telefonkontakt med oss Liberaler och efterfrågat stöd för en minoritet bestående av Centern, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Feministiskt initiativ och Miljöpartiet. De har fått svar att detta kräver en dialog om formerna för ett sådant stöd. För några dagar sedan fick Liberalerna ett mail från Socialdemokraterna med samma fråga, men utan någon anmodan om att vilja samtala. I förrgår meddelade Socialdemokraterna, innan vi Liberaler hunnit svara på frågan, att ett styre med de fem aktuella partierna inte längre var aktuellt. Därmed återstår bara ett styre på högerkanten eller ett extraval.

2. Ett styre på högerkanten kan Liberalerna inte ingå i. Ett sådant styre vore allt för långt ifrån vår Liberala värdegrund.

3. Ett extraval i Svalövs kommun skulle ta onödig tid, kosta väldigt mycket pengar och riskera att sluta med samma läge som vi har nu. Det finns inga tecken på att väljaropinionen har rört sig särskilt mycket. Risken skulle däremot vara överhängande att Liberalerna helt utraderades i Svalövs kommun.

4. I ett politiskt landskap med C, S, Mp, Fi och V på den politiska vänsterkanten och SD, M och KD på den politiska högerkanten blir Liberalerna vågmästare i kommunfullmäktige. Det faller därmed ett tungt ansvar på oss Liberaler att säkra att ett politiskt styre kan verka under resten av mandatperioden. Även om det är ett styre som Liberalerna inte ser som sin favorit.

Liberalerna kommer därför att gå i opposition och från en oppositionsposition ge kommunens nya styre stöd så att de kan styra kommunen resten av mandatperioden. Detta innebär att Liberalerna kommer att votera i kommunfullmäktige på ett sådant sätt att styret får sina ledamöter på plats samt därefter ge aktivt stöd åt styrets budgetförslag under resten av mandatperioden.

Liberalerna ingår en valteknisk samverkan med styret för att bevaka sina uppdrag i nämnder och styrelser. Detta för att hela tiden kunna säkerställa att styret håller sin del av överenskommelsen samt vid behov utgöra ett stöd åt styret.

Torbjörn Ekelund kommer att lämna uppdraget som Bildningsnämndens ordförande samt avsäga sig titeln som kommunalråd, Liberalerna kommer också att lämna uppdraget som Valnämndens. Liberalerna har tagit dessa beslut i stor intern enighet med syftet att ta ansvar för att Svalövs kommun kan styras.Tobbe i Teckomatorp