fredag 18 januari 2019

Slaget är förlorat, men alla uppgifter om att motståndet skall upphöra, är falska!

Slaget är förlorat! Men kriget fortsätter. Alla uppgifter om att motståndet skall upphöra, är falska.

Jag har under hela mitt liv tränats i att aldrig ge upp. Snart 38 år som förkämpe för Sveriges rätt att inrätta det svenska samhället som vi själva vill, som förkämpe för svensk demokrati och frihet sätter sina spår. Om man förlorar kriget och hamnar bakom fiendens linjer så övergår man till "fria kriget", strävar efter att åsamka fienden så mycket skada man kan och på lång sikt försöker man återförenas med de egna styrkorna. Så länge det finns liv, så finns det hopp.

Jag är Liberal och kommer alltid att vara Liberal. Den Liberala synen på frihet, demokrati och mänskliga rättigheter är i grunden det som format min syn på min egen omvärld och min strävan till ett bättre liv för mig själv och för andra. Liberalismen är den enda ideologin som kombinerar dessa grundläggande rättigheter med synen att alla människor är lika och skall ha samma livsförutsättningar. Varje individ har sedan rätten att välja sin egen väg i livet. Alla har rätt att nå sina egna mål, inga mål samhället satt upp. Alla människor har en grundläggande rätt att leva sitt liv som de själva vill, äta vad de vill, sova vart de vill, älska vem de vill och utvecklas hur de vill. Om någon inte klarar sig själv skall de få hjälp från oss andra för att kunna ha en värdig social nivå att leva på.

Jag är Liberal och kommer alltid att vara Liberal. Jag kan inte lobotomera mig.

Idag är jag besviken. Slaget utvecklades inte på det sätt jag hoppats på och kämpat för. Jag är oerhört orolig för att medborgarna inte tar detta till sig och också är beredda att bestraffa oss Liberaler för denna politiska utveckling. En av de grundläggande skälen för detta är att resultatet av alla förhandlingar och krumbukter inte är klara. Vi har en historiskt svag regering som redan när den tillträdde är inmålad i ett hörn. Om regeringen uppfyller kraven i det avtal som Liberalerna, helt öppet på internet redovisade för hela världen och debatterade helt öppet för att medborgare i direktsändning, så kommer Vänsterpartiet att fälla regeringen i enlighet med de hemliga förhandlingar och de hemliga dokument som finns.
Om regeringen agerar i enlighet med dessa hemliga förhandlingar och hemliga dokument som finns så har de öppna liberala krafterna lovat att fälla regeringen. En totalt omöjlig situation.

Jag ger aldrig upp. Jag står fast vid min uppgift och övertygelse att vara med och Liberalisera Sverige så att vi får ett ännu friare, öppnare, mänskligare och bättre land. Om alla ger upp och lämnar skeppet nu... vem ska då ta kampen? Men jag ser nu att många lämnar partiet. Jag har all respekt för det. Det är fullt förståeligt. Men jag kommer att stå kvar. Jag kommer att ta utmaningen. Alla uppgifter om att motståndet skall upphöra är falska!

Nu hoppas jag att denna regering faller så snabbt som möjligt. Jag hoppas att det så snart som möjligt utlyses extraval. Jag hoppas att mitt parti nu får genomgå en total förnyelse som börjar längst upp i toppen med en ny ledare som kan rädda vårt parti. Sverige behöver ett Liberalt parti som kan återkomma i valet 2022 med full kraft. Jag ser förnyelsen i vårt systerparti i Tyskland som en förebild. Vi måste nu starta detta jobb omedelbart.

Alla uppgifter om att motståndet skall upphöra är falska.

//Tobbe i Teckomatorp


lördag 12 januari 2019

Liberalerna bör inte "Följa John"

Nu har Centerpartiet gjort sitt val. Det ska de kunna göra utan att kritiseras för detta. I morgon är det Liberalernas tur att välja. Inget tyder på att Liberalerna måste välja samma alternativ som Centerpartiet. Tvärt om finns det en mängd viktiga politiska frågor där Centerpartiet och Liberalerna skiljer sig åt. Några exempel är energipolitik, integrationspolitik, migrationspolitik, försvarspolitk, miljöpolitik och mycket mer. Liberalerna och Centerpartiet är på inget sätt systerpartier.

Jag tillhör en av de många liberaler som anser att Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet skall ha så mycket inflytande som deras röstetal anger. Inte ett dugg mer. Det är därför beklämmande att se hur Vänsterpartiet under åren 2014-2018 kunnat diktera svensk samhällsutveckling. Vänsterpartiet, som fortfarande har företrädare som kallar sig kommunister, eller som är beredda att gå till kommunismens försvar i debattartiklar är ett ytterlighetsparti som Socialdemokraterna effektivt gjort rumsrena, under de senaste två decennierna. Socialdemokraterna och Miljöpartiet bär ett stort ansvar för normaliseringen av detta parti.

Sverigedemokraterna är numera ett parti med en mycket konservativ och nationalistisk grundideologi. Partiets rötter i nationalsocialismen är allmänt känd och ett antal av partiets företrädare blev medlemmar i partiet redan på den tiden det fortfarande förekom uniformer i samband med demonstrationer i detta parti.

Både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna är dock fullt lagliga partier och vår syn på demokrati i Sverige ger att de personer som röstar på dessa partier skall kunna göra detta utan att kritiseras för sitt val. Det tycker jag är bra.

Jag vill däremot inte ge mer makt till dessa partier än nödvändigt. Att, som Socialdemokraterna 2014-2018 ge orimligt stor makt till Vänsterpartiet genom aktivt samarbete är varken lämpligt, önskvärt eller särskilt demokratiskt. Jag anser att en borgerlig regering inte skall göra samma misstag med Sverigedemokraterna som Socialdemokraterna gjort med Vänsterpartiet.

Det är därför, med förfäran, jag under de senast gångna månaderna sett hur mitt eget parti gett Sverigedemokraterna ett inflytande som de aldrig tidigare haft. Genom sitt otaktiska beteende har man serverat Sverigedemokraterna sina högsta önskningar. Man har splittrat och tyvärr sannolikt totalförstört Alliansen. Man är på väg att trycka Moderater och Kristdemokrater ännu längre högerut, vilket mycket väl, på tämligen kort sikt, skulle kunna bädda för ett stort och mäktigt konservativt block på politikens högerkant. Man har givit Sverigedemokraterna makten genom att genomgripande förändra den politiska spelplanen i Sverige. För min egen del är jag övertygad om att endast kraften i Alliansen, som framgångsrikt styrt Sverige under längre tid än någon annan borgerlig kraft i modern tid, är en garant för en stark, liberal, borgerlig politik i Sverige. Nu verkar denna möjlighet ha reducerats till en dröm.

Vad skall då Liberalerna göra, givet nuvarande situation. Alliansskeppet har en stor reva i skrovet under vattenlinjen och tar in vatten i snabbare takt än pumparna orkar länsa. Det är hög tid att bemanna livbåtarna och förklara att vart och ett parti får hitta sin väg för att överleva. Just överlevandet är kritisk för Liberalerna. Vi kan nämligen inte simma. Vi är för svaga för det. Centerpartiet kan mycket väl släppa fram och ingå avtal med Socialdemokraterna. Centerpartiet har råd med detta. De klarar risken att halveras och ändå klamra sig kvar på relingen på någon av livbåtarna. Senast Centerpartiet samarbetade med Socialdemokraterna höll de näsan över vattenlinjen, men inte mycket mer. Liberalerna har inte den förmånen. Om Liberalerna halveras är vi förlorade.

Liberalerna bör därför endast tänka på sig själv och sin egen överlevnad. I detta ligger att vi bör gå i opposition, gå direkt i opposition, utan att passera GÅ. För att markera att vi är ett borgerligt Liberalt politisk parti bör vi rösta nej till Stefan Löfven som statsminister. Vi bör släppa fram Ulf Kristersson genom att lägga ner våra röster i en sådan omröstning. I den fria positionen som oppositionsparti bör vi i grunden reformera vårt parti. Första steget på en sådan renovering är att rösta fram en ny partiledare och en ny, dynamisk partistyrelse som förmår att lyfta Liberalerna som en politisk kraft att räkna med i framtiden. Som fritt Liberalt borgerligt parti har vi allt att vinna när nu Centern så tydligt landar på vänsterkanten i Svensk politik. Denna situation skulle kunna öka Liberalernas väljarkår med målsättning mot valet 2022.

Tobbe i Teckomatorp