torsdag 25 april 2019

Politiken i Svalöv. En trasslig historia som kräver ansvarstagande.(Nytt styre i Svalöv del 1)

Åter igen är Svalövspolitiken i gungning. Senast det begav sig var vintern/våren 2017/18 då Socialdemokraterna valde att lämna styret. Efter någon månad inledde de samarbete med Centerpartiet, Vänsterpartiet, Feministiskt initiativ och Miljöpartiet. Ett udda styre för ett mittenparti som Centern. Utåt lät man meddela att det endast rörde sig om en valteknisk samverkan. Något som i så fall innebar att det under flera månader 2018 inte fanns något politisk styre i Svalövs kommun. Alla var i opposition mot alla. Valet i september 2018 gav inte heller mycket till svar. De stora val vinnarna var Sverigedemokraterna med sina 11 mandat. Därefter följde Socialdemokraterna med 8 mandat. Centern på 6 mandat, Moderaterna på 4 mandat och Liberalerna på 2 mandat. Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Feministiskt initiativ och Kristdemokraterna fick ett mandat vardera.
Liksom Sverigedemokraterna var valvinnare så var förlorarna Socialdemokraterna som tappade två mandat samt Centerpartiet och Moderaterna som tappade ett mandat vardera.

Så småningom bildades ett Alliansstyre, med mycket svag minoritet. Endast 13 mandat av fullmäktiges 35 mandat. Tanken byggde på att ett sådant styre skulle kunna fungera så länge inte Sverigedemokrater och Socialdemokrater slog sig samman. Detta fungerade också väldigt väl, tills Centerpartiet valde att lämna detta styre. Två av Svalövs större partier, Socialdemokraterna och Centerpartiet har alltså under senare år kastat ut kommunen i politiska svårigheter. Nu är det hög tid att vända detta och skapa lugn och stabilitet.

För att få majoritet i Svalövs kommunfullmäktige och vara säker på att få igenom sina förslag behöver man samla 18 mandat. Den snabbräknande inser då att man måste samla ganska många parter för att skapa en sådan majoritet. På vänsterkanten måste man samla både Socialdemokrater och Centerpartiet. För att dessa skall uppnå majoritet så behöver man dessutom stöd från samtliga "enmandats-partier". Att styra med sammanlagt 6 partier att ta hänsyn till är svårt. Alla partier vill ha sin lilla del av kakan, både när det gäller uppdrag och att få gehör för sina hjärtefrågor. Det blir komplicerat och riskerar att bli dyrt. Vem skall ha de tyngsta politiska uppdragen? Det brukar vanligast tillfalla största partiet. I en sådan konstellation vore det rimligt att Socialdemokraterna tog posten som kommunstyrelsens ordförande. Det blir också tunt med tunga uppdrag till samtliga fyra partier med endast ett mandat. Det politiska priset för till exempel Kristdemokraterna torde bli väldigt högt i ett sådant styre. Det ger inte riktigt samma signaler som Kristdemokraterna skickar ut på riksnivå.

Den andra varianten skulle vara ett styre på den politiska högerkanten. Men Sverigedemokraternas 11 mandat tillsammans med Moderaternas 4 mandat och Kristdemokraternas enda mandat når bara upp till 16 mandat. Det är visserligen en starkare minoritet än det Alliansstyre som styrt i inledningen av 2019, men den samlade vänstern i kommunen riskerar hela tiden att fälla ett sådant styre. Matematiken som valet 2018 gav oss är svår att hantera.

Vart står då Liberalerna i detta? Liberalerna i Svalövs kommun står fast i sin politik. Det viktigaste nu är att denna svåra matematik kan bemästras så att kommunen får ett styre. Det är absolut inte självklart att Liberalerna skall ingå i ett sådant styre. Det finns många andra varianter än att aktivt ingå i ett politiskt styre i kommunen. Är man nu ett litet och ansvarstagande parti så kan man genom sitt agerande som oppositionsparti, se till att ett styre fungerar. I vissa fall kanske man väljer att inte delta i ett beslut. I andra fall stödjer man en budget med motivet att om inte budgeten går igenom så faller styret. Man kan i stället nöja sig med en bra plattform för att föra ut sin politik samt ett mindre inflytande över specifika frågor av vikt. Ett oppositionsparti behöver inte alltid sträva efter att förstöra. Man kan också agera konstruktivt, för kommunens bästa. Det är så Liberalerna tänker just nu.

Liberalerna anser att vi i det närmaste befinner sig i ett läge av "politiskt nödvärn". Svalövs kommun måste få ett fungerande styre. Det är de stora partierna i kommunen som måste ta detta ansvar. Sverigedemokraterna har bjudit in till samtal. Liberalerna har medverkat vid dessa samtal. Vi hoppas att det blir fler samtal. Gärna i olika konstellationer. Om något styre utkristalliseras, som vill tala med Liberalerna så står vi alltid till förfogande för samtal. Vi är beredda att tala med alla, för att skapa detta stabila styre i kommunen. Vi håller inte med om allt som andra partier säger, men som sanna liberaler så är vi beredda att offra allt för deras rätt att säga det.

Det kommer nu att vara en period av trevare och samtal. Vissa bär frukt, andra inte. Ju mer alla partier är villiga till ansvar och sans, dess större möjlighet är det att vi får ett lyckligt slut. Om inte, så har vi ytterst ett extraval framför oss.

Tobbe i Teckomatorp