lördag 30 november 2019

Svalövs ekonomi är i ett krisläge. Nu är det dags för Svalövs medborgare att sluta betala dubbel skatt.
Det får vara stopp på att dubbelbeskatta kommunens medborgare.

För att klara ekonomin 2019, 2020 och 2021 så måste Svalövs kommun tillföra miljoner i engångsbelopp, från de tillgångar som bland annat finns i kommunens bolag. Särskilt från AB Svalövslokaler. I just det bolaget är det kommunen själv som betalat in pengar genom åren. Skattepengar som Svalövs kommuns medborgare arbetat ihop.

Men i just detta fall har kommunens politiker, främst Socialdemokraterna som haft kontroll över både SVALO och SVABO i decennier, genom att tillsätta ordförande i dessa bolag, sett till att alla medborgare i Svalövs kommun betalat dubbel skatt. Först skatt på sin lön som betalas in i kommunalskatten. En del av dessa pengar har sedan kommunen betalat till SVALO, som betalat bolagsskatt på vinsten. 
ALLA MEDBORGARE I SVALÖVS KOMMUN HAR DÄRMED BETALAT SKATT PÅ SIN SKATT.
Det kan vara så att Socialdemokraterna tycker att det är häftigt att betala skatt, men det tycker inte jag. Det får vara slut med det därför att kommunens ekonomi klarar inte av dessa extraskatter längre. Genom åren har miljontals kronor gått till denna dubbelbeskattning som alla skattebetalare i Svalöv pliktskyldigt betalat in.


Stora summor i bostadsbolagets kassa som undanhållits hyresgästerna.

Dessutom måste kommunen också ta en extra utbetalning från SVABO. SVABO är kommunens allmännyttiga bostadsbolag. Det är enligt lag tillåtet för bolagsägaren, dvs alla medborgare i Svalövs kommun, att ta ut en del av vinsten i denna typ av bolag. Många kommuner har under lång tid tagit ut betydande belopp från sina bostadsbolag. I Svalöv har man samlat pengar på hög utan att låta dem komma hyresgästerna till del. Så här såg uttagen ut 2017. Leta upp Skåne i tabellen och jämför.
I SVABOS kassa fanns vid utgången av 2018:     36 490 755 kr. Vinsten bara 2018 låg på:    4 159 141 kr. Man kan alltså anta att det nu finns ca 40 miljoner i fritt eget kapital. Utöver detta finns 7,5 miljoner i bundet eget kapital. Det är massor av pengar.
Det är fullt rimligt att ägarna, alla medborgare i kommunen, använder en mindre del av detta när det nu vankas sämre tider. Det viktiga är inte om det 4 miljoner mer eller mindre i SVABOS kassa, som inte kommer hyresgästerna till del. Det viktigaste är vad man gör med de återstående 36 miljonerna i fritt eget kapital som kommer att vara kvar när kommunen tagit de 4 miljonerna.
Liberalerna menar att en del av dessa pengar bör gå till att höja standarden och renovera till våra hyresgäster.
Därför har liberalerna i ett första steg lämnat in en motion till kommunen som vill att en rapport tas fram som beskriver renoveringsläget i kommunen samt hur hyresmodellen som bolaget har, fungerar när hyresgäster inte har råd att renovera. De får nämligen betala extra för allt som görs. Mer om den motionen kan du läsa under rubriken "Lite mögel i lägenheten är väl inte så farligt? Jo, för det är det!

Kommunen måste utarbeta en plan medan pengarna från engångsintäkterna räcker.

Liberalerna yrkade redan på måndagens Kommunfullmäktige att kommunen ska skapa en långsiktig plan för att få ekonomin i balans. Vi måste klara oss med de pengar vi får in varje år, utan att använda dessa engångsbelopp. Pengarna i bolagen är slut om några år. Har vi inte vidtagit åtgärder då, så står vi inför MYCKET stora problem.
På månaden valde Kommunfullmäktiges ordförande att inte ens pröva Liberalernas yrkande. Ett agerande som är mycket ovanligt och faktiskt lite stötande. Att inte ens pröva ett yrkande i en demokratisk församling innebär att Kommunfullmäktiges ordförande tar på sig ett väldigt stort ansvar för att undertrycka demokratin. Dessutom... hör och häpna, så kom förslaget att inte pröva yrkandet från oppositionen. Centerpartiet gillade inte att vi får kommunens ekonomi i balans, därför att de har intalat sig att vi inte har några problem, så de föreslog att yrkandet inte skulle prövas, mot bakgrund av att ärendet inte hade med yrkandet att göra. Att uttag av 4 miljoner ur SVABO, inte skulle ha ett göra med kommunens ekonomi är naturligtvis så befängt att både Centerpartiet och Kommunfullmäktiges ordförande borde inse hur tramsigt det är.
Liberalerna ger sig inte fören sista droppen blod lämnar oss, när det gäller att kämpa för kommunens bästa. Så på tisdagen lämnade vi in samma yrkande igen. Nu blev mystiken ännu tätare.
Trots att Centerpartiets och Socialdemokraternas båda olika budgetförslag föll (dessa partier är ju mindre än SD ensamt), så valde de att INTE votera för Liberalernas förslag att utarbeta en plan. En samlad opposition (S, C, L, Mp, Fi och V), kan tvinga igenom vad som helst i kommunfullmäktige därför att dessa partier ihop utgör en majoritet. Men både Centerpartiet och Socialdemokraterna är så ängsliga för att vad som kan hända om oppositionen tar en vinst mot styret, att de sätter partitaktiken före vad som är bäst för kommunen. Det är svårt att förstå vad de är oroliga för, men man får anta att de när allt kommer omkring, inte vill ta ansvar de kommande åren, utan i stället driva en expansiv oppositionspolitik som innebär att de kan föreslå vad som helst, eftersom man aldrig kommer att behöva förverkliga det.
I ärlighetens namn hade Socialdemokraternas budget starka inslag av förståelse för det läge kommunens ekonomi hamnat i, så hos Socialdemokraterna finns ett ansvarstagande förhållningssätt. Vilket gör mystiken runt varför de inte gav stöd till Liberalernas yrkande om plan, ännu djupare. Socialdemokraternas budget hade många attraktiva inslag. Men ett orealistiskt krav att minska kommunens kostnader med 10 miljoner om året, kommande åren, utan att påverka kärnverksamheterna. Om man skall skära ner med 10 miljoner på ett år så innebär det uppsägning av personal. Med en långsiktig plan kan man justera personalantalet genom naturliga avgångar i stället. Liberalerna är mot uppsägningar men för en minskning av personalen genom naturliga avgångar OM man samtidigt sätter in nya tekniska hjälpmedel, ändrar rutiner och processer och hittar nya smarta organisationer så att våra med arbetare inte ska knäckas av för stor arbetsbelastning.

Men Liberalerna lyckades ena hela Svalövs kommunsfullmäktige. Alla röstade mot oss. Så för att pröva frågan igen om några månader, då krisinsikten kanske blivit djupare, så lämnade Liberalerna in samma förslag på plan som en motion, som Kommunfullmäktige får behandla.

Vi får se om vi kan få stöd från något eller några av kommunens andra oppositionspartier eller om deras behov av partitaktik gör före beslut för kommunens bästa.

Tobbe i Teckomatorp