onsdag 18 december 2019

Vision eller Kejsarens nya kläder?

Svalövs kommun har en ny vision!

Äntligen! Utbrast det i kommunfullmäktige igår kväll. En ny vision för Svalövs kommun såg dagens ljus. Frågan om att skapa en vision har drivits av flera politiska partier. Liberalerna har vid olika tillfällen och i olika konstellationer, samarbetat med dessa. Därmed har också Liberalerna fått kompromissa om frågan och acceptera att ett arbete skulle genomföras. I går infann sig en, i det närmaste, religiös känsla när alla sjöng ”Visionens lov” i kommunfullmäktige.

Liberalernas uppfattning är att visioner skall formas i de politiska partierna och bygga på de ideologier som partierna har. I det konkreta politiska arbetet får man kompromissa om sina visioner och sy ihop konkreta målsättningar och tilldela resurser för att få effekt i skola, vård och omsorg. Den nu framtagna visionen står alla bakom (utom Liberalerna), därmed är nu även visionen en kompromiss. Äkta svensk mellanmjölk som gör alla lite lagom nöjda. Men ingen är riktigt nöjd på alvar. Så blir det när alla från Sverigedemokrater till Västerpartiet och Feministiskt initiativ enas om en och samma vision. De flesta av oss trodde nog att Sverigedemokraternas vision om framtiden skiljer sig en del från Västerpartiets. Men inte i Svalövs kommun... uppenbart

… Eller är den så otroligt ny? 

Den nu framtagna visionen liknar till förvillelse, den grafiska profil och medborgarlöfte som togs fram för snart ett tiotals år sedan, med bubblor och uttrycket ”Plats för liv”. Mycket av detta kommer tillbaka i en något moderniserad form.

Frågan är hur stort värdetillskott denna vision får för arbetet med att leverera så bra verksamhet som möjligt för skattebetalarnas pengar? Blir nu skolan bättre, med högre resultat? Blir vården och hemtjänsten nu bättre och våra äldre nöjdare? Får vi nu bättre tillväxt i kommunen? Liberalerna är mycket tveksamma till detta. Dessutom har detta kostat väldigt mycket.

… och inte är den gratis. 

Kostnaden för denna vision är i nuläget inte riktigt klarlagd. Med det har hyrts in konsulter, anordnats möten med anställda och politiker. Det har tryckts upp foldrar med information och nu börjar implementeringsarbetet. Många skattekronor har blivit en vision i kommunen. Liberalerna deltog inte i beslutet i kommunfullmäktige men lovade att noga följa arbetet. Första steget är att försöka klarlägga hur mycket detta har kostat.

Visst kan vi uppfattas som trista och tråkiga som går mot strömmen i denna fråga, men vår främsta uppgift är att se till att skattepengar går till rätt saker i kommunen.

Om Kejsaren får nya kläder och folket jublar, så är det ändå bra om någon ser igenom detta och ropar att ”Kejsaren är naken”.

Tobbe i Teckomatorp