tisdag 10 november 2020

Risken för Extraval är mindre än vad som fångar ögat

När jag skriver detta är nyheten att Stefan Löfven tillsatt en ny utredning om LAS ganska ny. När du läser detta så vet vi mycket mer. Sådan ser politiken ut. Ibland går det olidligt långsamt. Ibland går det snabbt. Hur ser då framtiden ut för Januariavtalet med ännu en utredning i bagaget? Man kan minst sagt påstå att framtiden är mycket oviss. Så snart bläcket torkat på direktivet till Löfvens nya utredning, så torde det uppfattas som att Socialdemokraterna lämnat avtalet och gör som de vill. Visserligen försöker Socialdemokraterna att förringa tilltaget genom att förklara att det inte rör sig om en ”riktig” utredning. Bara en intern utredning i regeringskansliet som ska resultera i en regeringspromemoria. Men vi kan säkert utgå från att det inte är ”på skoj” som man nu låter LO få en gräddfil in i beslutsprocessen. Tvärt emot vad som föreskrivs i Januariavtalet.

Varför gör Socialdemokraterna detta? Är det hotet från Vänsterpartiet som spökar. Nej, i grunden inte. Allt handlar om att Socialdemokraterna inte har råd att vara ovänner med LO. Redan förra året skar LO-förbund ner på sina bidrag till Socialdemokraterna. Detta har inte Socialdemokraterna råd med. De dryga 10 miljoner om året som står på spel avlönar ett par händer fulla gamla trotjänare som man inte vill göra sig av med. Socialdemokraterna har troligen problem med LAS och tvingas göra sig av med personer de absolut inte vill mista. Socialdemokraterna måste därför ge LO möjlighet att få igenom sina tyngsta krav. Annars sinar intäkterna snabbt och påtagligt. 


Men innebär detta att det blir regeringskris? Nej, troligen inte. Först och främst är Socialdemokraterna ett maktparti. Regeringsmakten framför allt är en socialdemokratisk sanning. Genom att tillmötesgå LO, så vinner Socialdemokraterna åter Vänsterpartiets hjärta. Allt hänger på hur Centerpartiet gör. De har vunnit i opinionen genom att ställa sig nära S. Med lite övertalning kanske C till och med kan tänka sig att träda in i Regeringen. Vi vet sedan länge att Annie inte ens tänker krydda sin högra sko, än mindre äta upp den. Men om beslutet att tillsätta denna utredning ändå irriterar Centerpartiet så kan de lämna regeringen, men avstå i en misstroendevotering för att de inte vill ”släppa fram Sverigedemokraterna”. Regeringen får stöd från Vänsterpartiet och sitter kvar. Allt är frid och fröjd och inget extraval i sikte. Men osvuret är bäst. Vi måste planera för det värsta.

Hur gör vi Liberaler om regeringen nu tillsätter en ny utredning? Nyamko säger att vi är som bäst i en valrörelse. Då får vi mycket sändningstid och kan berätta för väljarna vart vi står. Men om vi inte, efter all retorik, faktiskt offentliggör att Socialdemokraterna lämnat Januariavtalet så spelar det ingen roll vad vi säger i en valrörelse. Ingen tror på oss längre. Förtroende tar år att bygga upp, men det krävs bara några ynka minuter för att förstöra det. Politik är en förtroendebransch. Tänk på det.

Tobbe i Teckomatorp


lördag 19 september 2020

Överraskande pressmeddelande fredags. Liberalerna har varit tydliga hela tiden.

 I går på seneftermiddagen fick jag information om följande pressmeddelande:

https://www.mynewsdesk.com/se/sdskane/pressreleases/styret-i-svaloev-vaeljer-att-genomfoera-sin-planerade-koncernbildning-3036007?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease

Bara minuten efter ringde journalisten Jonas Lundin från Lokaltidningen och ville ha kommentarer. Detta är naturligtvis sensationellt och provocerande för de partier som drivit fram den kommande folkomröstningen. Men att man valt totalt fel frågeformulering till folkomröstningen är troligen orsak och beslutet från styret i Svalövs kommun är verkan. Detta hänger ihop.

Det går dock ännu inte att lämna några kommentarer på detta pressmeddelande. Om frågan skall behandlas i Kommunfullmäktige i september måste den först, vad jag förstår, behandlas i kommunstyrelsen. Vi har inga handlingar som närmare preciserar vad som ska beslutas. Innan ett konkret beslut finns på en dagordning är det omöjligt att förhålla sig till saken.

Det finns dock skäl att peka på att vi Liberaler, under hela denna process, varit konsekventa och hållit en rak linje. Inga övertoner eller angrepp. Bara lugnt och stabilt ansvarstagande för det vår förening tycker är rätt och riktigt i denna soppa.

Som påminnelse har jag därför samlat en del inlägg från tidningar, mitt anförande i kommunfullmäktige i augusti och en del som vi skrivit under loppets gång. Här kan du allts samlat ta del av vad vi sagt hela tiden och vad vi varnat för.

Längst ner återfinner ni också texten till den senaste insändaren som vi skrivit i ärendet. Den publicerades, med början i HD 12 september. Därefter i Skånskan 15 september och nu i helgen i Lokaltidningen.

Redan 8 juni  i HD förklarade jag i en insändare att denna fråga var på god väg att glida åt galet håll. Dessutom berättade jag tämligen tydligt att detta var ett bra förslag som skulle sänka kostnaderna och att Liberalerna gillade förslaget. Att väldigt många redan genomfört detta gör inte saken mindre bra. Jag förklarade en del i denna artikel:

https://www.hd.se/2020-06-08/min-mening-koncernbildning-inte-bolagisering

Lika så i Skånskan dagen efter:

https://www.skd.se/2020/06/09/politiskt-samarbete-for-kommunens-basta/

Därefter testade jag att skriva lite på denna blogg. Bla att man borde försöka hitta en kompromiss.

Detta skrev jag om den 17 juni och delade ordentligt på nätet. Texten hittar ni här:

http://tobbeiteckomatorp.blogspot.com/2020/06/en-kompromiss-vard-en-miljon-kronor.html

Därefter dröjde det till kommunfullmäktige 31 augusti. Ingen kompromiss fanns på plats. Man ville fortsätta att driva frågan om folkomröstning. Nu till ett prognosticerat pris av ca en miljon. Pengar som måste tas från vård, skola och omsorg. Så jag varnade kraftfullt i Svalövs kommunfullmäktige. Mitt anförande kan du lyssna på här:

https://www.youtube.com/watch?v=GqD3Un6jfIA&t=245s

Rapporteringen efter kommunfullmäktige var omfattande. Men få av journalisterna valde att peka på att Liberalerna var det enda partiet som stod upp för sina egna åsikter, utan att gömma sig bakom en folkomröstning som redan, av Expressen utsätts till "Världens ointressantaste fråga" och som man beslutade skulle ha en fråga som inte har ett dugg med bolagsbildningen att göra. Här är ett axplock av rapporteringen. Lägg märke till den irriterade stämningen mot Liberalerna från styrets sida där kommunalrådet svarar på en fråga på detta sätt:

Men varför avstå? Är det inte rakare att rösta nej?
– Nej, vi har gjort vårt ställningstagande. Sedan är det inte vi som har begärt votering. Det är Liberalerna. Att Liberalerna redan vill ta votering på ett ärende som redan är avgjort får ju stå för dem.

Här är artiklarna:

https://www.skd.se/2020/09/01/svalovsborna-till-valurnorna-efter-ok-till-folkomrostning/

https://www.hd.se/2020-08-29/svalov-rostar-om-folkomrostning-i-skolans-matsal

https://www.hd.se/2020-08-31/ja-till-svalovs-forsta-folkomrostning-men-sd-styret-avstod

https://www.hd.se/2020-09-01/darfor-avstod-sd-styret-fran-att-rosta

I dessa artiklar klargörs också följande:

1, Liberalerna tycker att detta är ett bra förslag.

2, Liberalerna avstod vid omröstning om tidsplan för beslutet och förstår att vissa behöver mer tid på sig för att ta in och förstå underlaget.

3, Liberalerna kommer att stå fast vid sin åsikt, även om vi är ensamma bland de politiska partierna. Bara döda fiskar flyter med strömmen.

Slutligen då till den senaste debattartikeln som publicerats flera dagar innan gårdagens överraskande pressmeddelande. Texten hittar ni här:


Förslaget till ny bolagsstruktur är bra. Svalöv folkomröstar om något helt annat.

I flera veckor har jag varnat för att den fråga som ska ställas i den kommande folkomröstningen inte har något att göra med frågan om inrättande av en bolagskoncern med de kommunala bolagen i kommunen. Jag är ledsen över att ingen lyssnat. Den aktuella politiska frågan handlar om inrättande av en bolagskoncern. Kommunfullmäktige beslutade att frågan som skall ställas till oss medborgare skall handla om hur dessa skall styras.

Hur helägda kommunala bolag skall styras är reglerat i lagar och förordningar. Det är inte en fråga som går att hantera i en kommunal folkomröstning. Jag menar att politiker som drivit fram denna fråga inte tagit sitt ansvar. Nu får Svalövs kommuns medborgare folkomrösta på en frågeformulering där det ena alternativet, att säga JA till en förändrad bolagsstyrning inte är förenligt med gällande bestämmelser och det andra alternativet, att säga NEJ till en förändrad bolagsstyrning, är i linje med både som det gäller idag och det som gäller i det nya förslaget. Det är alltid kommunfullmäktige som skall besluta om styrningen av kommunalt helägda bolag. Det ändrar ingen folkomröstning i kommunen på.

Röster har höjts mot att processen för förbättringen varit allt för snabb. Den åsikten kan jag dela. Av denna anledning har Liberalerna avstått från att delta i besluten runt tidsplanen. Däremot anser Liberalerna att förslaget med koncern är bra. Det har en besparingspotential på över 10 miljoner skattekronor om året som vi i stället kan lägga på välfärden. Inte minst äldreomsorgen är i behov av kraftiga förstärkningar. Där lägger gärna Liberalerna 10-talet miljoner mer. Besparingarna åstadkoms genom bättre samordning av kommunens stödfunktioner inom fastighetsunderhåll, lokalvård och måltidstillverkning. Men inget av detta privatiseras. Inga andra verksamheter i kommunen föreslås för bolagisering. Alla kommunala bolag lyder också under den lagstadgade offentlighetsprincipen, som är en grundlag i Sverige. Detta säkrar att insynen i verksamheten inte begränsas. Alla har samma rättigheter och skyldigheter som tidigare. När frågan åter aktualiseras av kommunens styrande partier, vilket Liberalerna inte påverkar tidpunkten för, så kommer därför Liberalerna att ge sitt stöd åt förändringen. Den är nämligen bra för Svalövs kommun.

Torbjörn Ekelund, gruppledare för Liberalerna i kommunfullmäktigeNu har Liberalerna sagt sitt i saken. Vi kommer alltid att kämpa för kommunens bästa även om det innebär raka personangrepp, tråkiga tillmälen och användande av övertoner som sällan skådats. Men för att citera Michelle Obama:

When they go low, we go high.


//Tobbe i Teckomatorptorsdag 10 september 2020

Folkomröstningsfrågan har inget med frågan om ny organisation för kommunens bolag att göra. Jag varnade. Ingen lyssnade.

Det stundar folkomröstning i Svalövs kommun. Att få rösta är den viktigaste yttringen för vår demokrati. Det är viktigt att gå och rösta. Men då måste också politiker se till att min medborgerliga rätt att rösta blir relevant.

Att rösta på vilket parti man vill ska leda kommunen, regionen eller landet är en relevant fråga. Om allmänna tillgångar skall säljas ut till det privata näringslivet kan också vara en viktig fråga att rösta om. Huruvida vi skall vara med i EU, ansluta oss till Euro, tillåta kärnkraft och annat är också relevanta frågor att rösta om. Men att rösta i en kommun i en fråga som är reglerad på statlig nivå blir fullständigt irrelevant. Detta kommer nu kommunens medborgare att utsättas för. Det är missbruk av demokratin och det är ledsamt att kommunens medborgare skall utsättas för detta.

Jag har under lång tid varnat för detta. Ingen har lyssnat. Jag tog en sista chans att från kommunfullmäktiges talarstol påpeka att man borde ta sitt förnuft till fånga.

Via nedanstående länk kan ni lyssna på mitt anförande och samtidigt följa ett bildspel som förklarar varför folkomröstningen i december, som kostar runt 1 000 000 kr för oss skattebetalare, drygt 90 kr per röstberättigad, eller ett belopp som motsvarar 2-3 undersköterskor eller pedagoger under ett helt år, är helt omöjlig.

https://www.youtube.com/watch?v=GqD3Un6jfIA&t=5s

Kommunfullmäktiges politiker hade chansen att ta sitt ansvar. Men det var tyvärr förgäves.

//Tobbe i Teckomatorp

fredag 4 september 2020

Folkomröstning stundar. Information kommer på denna blogg

 Liberalerna står upp för demokratin och för sanning och fakta.

Att folkomrösta i helt onödiga, för att till och med säga omöjliga frågor minskar respekten för systemet med lokala folkomröstningar. Liberalerna värnar respekten för systemet och vänder sig därför, med kraft emot det missbruk av systemet som nu är ett faktum. Det går nämligen inte att folkomrösta om frågor som redan är reglerade i nationellt regelverk. Det är lika klokt som att ge sig på att folkomrösta om att inte följa trafikförordning i Svalövs kommun, eller att inte följa plan- och bygglag. Det finns skäl till att vi har nationella regler. Att börja "tycka" om dessa på lokal nivå leder bara till anarki. Regler för hur kommunala bolag skall styras hittar ni här:

https://skr.se/demokratiledningstyrning/driftformervalfrihet/kommunalaforetagbolag.393.html

Ett viktigt utdrag av informationen säger:

Ägarens styrning

I helägda företag – direkt eller indirekt -  ska fullmäktige i kommunen eller regionen:

  • fastställa ändamålet med verksamheten och se till att ändamålet och de kommunala befogenheterna anges i bolagsordningen (motsvarande),
  • utse samtliga styrelseledamöter och minst en lekmannarevisor/revisor,
  • se till att fullmäktige får ta ställning innan beslut av principiell beskaffenhet fattas,
  • se till att företaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över till privata utförare.

Ägarens styrdokument

Ägarens styrdokument är främst bolagsordning och ägardirektiv i aktiebolag och stiftelseförordnande eller stiftelseurkund i stiftelser.  

I ett delägt företag ska fullmäktige se till att företaget blir bundet av samma villkor som helägda i den omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. I delägda företag tillkommer styrdokument som aktieägaravtal mellan delägarna och avtal med företaget.

I debatten i kommunfullmäktige 202-08-31 förekom också direkta lögner. Centerpartiets ledamot berättade med stor "ackuratess" i talarstolen att förslaget till ny bolagsstruktur i form av en koncern var ägnat att minska insynen så att medborgarna inte skulle få veta vad som händer i bolaget. Styrelseledamöterna skulle vara belagda med sekretess och oegentligheter skulle döljas. Det lät spännande. Problemet är att det var en lögn. Eller åtminstone en brutal "killgissning". Alla kommunala bolag och bolag som ägs av en Region i Sverige lyder under offentlighetsprincipen som är lagstadgad. Den är till och med grundlagsskyddad. Så ur djupaste okunnighet blev plötsligt att skälet skulle vara slutenhet, en sanning. En bra beskrivning av vad som gäller finns här:

https://www.lawline.se/answers/kommunala-bolag-och-offentlighetsprincipen

Efterhand som vi närmar oss folkomröstningen så kommer jag efterhand att bryta ner osanningarna och ersätta dessa med fakta. Därför kan det vara klokt att de närmaste månaderna följa denna blogg. Gör så här:


Tobbe i Teckomatorpsöndag 30 augusti 2020

"Folkomröstning i vad som måste vara världens ointressantaste fråga". Politiken i Svalöv är ansvarslös.

Jag citerar Malin Siwe som på ledarplats i Expressen skriver: 

"I Svalöv råder revoltläge mot SD. Där har ”Folkinitiativet” iklädda rosa västar samlat namn för att få till folkomröstning i vad som måste vara världens ointressantaste fråga - hur de kommunala bolagen ska organiseras".

Artikeln hittar ni här:

https://www.expressen.se/ledare/malin-siwe/akessons-stora-problem-roran-i-sd-styrda-kommuner/

Man kan bara konstatera att detta är helt korrekt. Den förändring som är föreslagen har genomförts i många av landets kommuner. Däribland i Socialdemokratiska kommuner som Malmö och Södertälje. I Region Skåne genomfördes detta för länge sedan och fick även verka under förra mandatperioden då regionen styrdes av Socialdemokrater och Miljöpartister.

Men i Svalövs kommun är det som vanligt "lekstuga", där kommunmedborgarnas skattepengar hela tiden står på spel. Det är sannolikt så att en folkomröstning i "världens ointressantaste fråga" kommer att tvingas igenom av kommunens vänsterpartier Socialdemokraterna och Centerpartiet. Särskilt anmärkningsvärt är att Centerpartiet säljer sig till denna typ av ansvarslöshet. Man kan undra varför?

I morgon (månd 31/8) avgörs frågan i Kommunfullmäktige. Jag är inte naiv. Det kommer av allt att döma att bli en folkomröstning till priset av runt en miljon kronor. Årskostnaden för 2-3 undersköterskor inom äldreomsorgen, eller ett par lärare i våra skolor. Så prioriterar INTE Liberalerna.

Vilken fråga skall då ställas. Det finns i princip två alternativ. För det första och rimligaste, är det den fråga som ca 15% av kommuninvånarna skrev under på när personer, till stor del Socialdemokratiska politiker, samlade in namn för att tvinga igenom denna folkomröstning. Dessa frågor var:

JA - Jag röstar JA till förändrad bolagsstyrning i Svalövs kommun

NEJ – Jag röstar NEJ till förändrad bolagsstyrning i Svalövs kommun


Detta är ett rimligt alternativ kopplat till att de som samlade in namn och framför allt de som skrev på, skall få sin vilja igenom. Problemet är bara att de två alternativa organisationerna för våra kommunala bolag som står mot varandra, har en sak gemensamt.

I båda alternativen styr Kommunfullmäktige bolagen.

Så blir det detta alternativ så måste jag rösta NEJ! Jag vill nämligen inte ändra på det.

Det andra alternativet skulle vara en fråga om att låta det ta mer tid. En inställning som jag sympatiserade med när ärendet kom upp för första gången. Så till den grad att Liberalerna inte gav stöd åt styrets tidsplan i Kommunfullmäktige.

Då det förflutit mer än rimlig tid när folkomröstningen nu genomförs så blir den frågan också mycket märklig. Den faller liksom på eget grepp.

HD skrev häromdagen följande artikel:

https://www.hd.se/2020-08-29/svalov-rostar-om-folkomrostning-i-skolans-matsal

Denna artikel har rubriken:

"Svalövspolitikerna till slut eniga om folkomröstningen"

En reporter från HD intervjuade mig på fredagseftermiddagen före denna artikel kom upp. Jag klargjorde noga att Liberalerna INTE ALLS var "Eniga" med någon. Men HD tycker möjligen inte att vi Liberaler kan kvala in som "Svalövspolitiker"?

Så därför får jag härmed klargöra Svalövsliberalernas inställning:

1, Vi kommer att rösta avslag på frågan om att hålla en folkomröstning i Svalövs kommun.

Skäl för detta: 
Det är ansvarslöst att slösa så mycket av medborgarnas pengar på "Världens ointressantaste fråga". Dessutom går det inte att formulera en folkomröstningsfråga som är befriad från tolkningsutrymme.

2, Vi kommer, i demokratins namn att släppa fram den frågan som Folkinitiativet hade på sina blanketter där folk skrev sitt namn.

Skäl för detta: 
Något annat alternativ blir att lura de 15% av medborgarna som skrev under. Man kan inte sluta ett avtal, låta någon skriva under och sedan ändra innehållet.

Jag har en dröm. 

Jag har en dröm att politiker i Svalöv tar sitt förnuft till fånga under de sista skälvande timmarna innan sammanträdet i kommunfullmäktige i morgon och röstar emot en folkomröstning så vi kan använda skattebetalarnas pegar till något vettigare.


//Tobbe i Teckomatorp
lördag 22 augusti 2020

Vilken fråga ska ställas i Svalövs kommande folkomröstning? En svårknäckt fråga som kanske kräver en folkomröstning?

En folkomröstning kostar någonstans mellan 700 000 kronor och 1 000 000 kr. Det är dina och mina pengar. Det blir kanske uppåt en hundralapp per skattebetalare i kommunen, lite beroende på vilken inkomst man har. Dessa pengar skulle kunna användas i skolan, vården och omsorgen i stället. Men nu är det glasklart att det blir en folkomröstning. Inga av vänsterpartierna, S, C, Mp, V eller Fi är intresserade av en kompromiss. Vi Liberaler som är vågmästare i kommunen och står mitt emellan dessa partier på vänsterkanten och de styrande partierna SD, M och KD, riskerar att bli de som avgör frågan. Ett väldigt stort ansvar för ett litet parti. Men vi är vana att ta stort ansvar i Liberalerna.

Just nu ligger en fråga ute till våra Liberala medlemmar, via vår interna app. Där uppmanas alla våra medlemmar att säga sin mening. Liberalernas ansvar är att sedan rösta som våra medlemmar tycker men också hur vi bedömer att de flesta av våra väljare tycker. Vi politiker är representanter för dessa. Inget annat.


Vilken skall då frågan vara? Det är en synnerligen svårknäckt fråga. Det finns några alternativ. 

Men först till vad förslaget som väckt sådan ilska hos främst Socialdemokrater, Vänsterpartister Feministiskt Initiativ och Miljöpartiet.

Förslaget bygger på följande:
Ett moderbolag bildas som får Svalövs Bostäder och Svalövs Lokaler som dotterbolag. Svalövs Lokaler delas i två bolag. Det ena bolaget skall äga, ekonomisk förvalta och hyra ut lokaler till Svalövs kommun (liksom idag), till självkostnadspris. Det andra bolaget blir ett servicebolag där hela ”Gata- och Park” koncentreras och sköter både Svalövs Bostäders fastigheter och kommunens fastigheter, underhåll inom gata och park, all lokalvård i alla fastigheter samt all måltidstillagning på både skolor och i särskilda boenden. På detta sätt tas för första gången ett helhetsgrepp på alla dessa stödfunktioner. Detta helhetsgrepp kan medföra stor rationalitet när det gäller denna typ av service.

Alla beslut om ägardirektiv och bolagsordningar fattas fortfarande av Svalövs politiker i kommunfullmäktige och styrelserna utgörs av politiker. Det är alltså INTE frågan om privatiseringar eller att styrelserna skall utgöras av styrelseproffs. Det är ingen förändring avseende styrning av kommunens bolag. Ingen förändring alls.

Verksamheten i Svalövs Bostäder påverkas inte alls. Därmed har detta heller INGEN påverkan på hyressättningen för hyresgästerna i kommunens hyresfastigheter.

Resultatet av dessa förändringar blir en effektivare verksamhet. Vi kan minimera den statliga skatten som dessa bolag betalar genom att vi har en äkta koncern och får flytta vinster mellan bolagen utan att betala bolagsskatt. Detta är skatteregler som gällt i flera decennier och som alla bolag utnyttjar. Socialdemokraterna och Centerpartiet i Svalövs kommun kallar detta för ”Skatteplanering”. Dessa statliga skatter betalas av de pengar du betalar in som kommunal skatt och som du förutsätter ska gå till skola, vård och omsorg i Svalövs kommun. Inte till staten. Staten får pengar så det räcker med alla skatter du betalar dit, till exempel all moms och alla skatter kopplat till bil ägande.


Vilka olika alternativ till frågor kan man då tänka sig?

Först har vi definitivt frågan som fanns på de listor som cirka 1 630 invånare skrev på. (ca 15% av kommunens röstberättigade). Där var frågan formulerad enligt följande:

Vårt förslag till röstningsalternativ vid en folkomröstning

JA - Jag röstar JA till förändrad bolagsstyrning i Svalövs kommun

NEJ – Jag röstar NEJ till förändrad bolagsstyrning i Svalövs kommun

Fördelen med frågan är att det är det förslag som 15% av medborgarna skrivit under på. För många blir saken "biff" redan här. Det är denna fråga som gäller. MEN.......

Om vi nu skall lägga så mycket av dina pengar på en folkomröstning så är det en fördel om resultatet går att använda. Då förslaget fortfarande bygger på att det är kommunfullmäktige som styr bolagen med "Bolagsordning" och "Ägardirektiv" och det fortfarande är politiker som kommer att sitta och styra i bolagens styrelser, så blir frågan oanvändbar. Det är inte föreslaget någon förändring av bolagens styrning. Tvärt om är ett sådant beslut oerhört farligt. det skulle nämligen innebära att vi aldrig fick ändra i "Bolagsordningar" och "Ägardirektiv" i framtiden. Något som skulle vara mycket negativt för bolagens utveckling på lång sikt. Man måste följa med i tiden och modernisera när så krävs. Därmed blir frågan i princip omöjlig.


Nästa alternativ skulle kunna vara tidsaspekten!

De som engagerade sig i att samla in namn drev sin kampanj på gator och torg. De använde Facebook och det skrevs massor av tidningsartiklar. Allt var ett uttryck för vilja att engagera sig i vår demokrati, vilket är utmärkt. Ett mycket framträdande argument var att man inte ville lägga sig i sakfrågan utan vände sig emot att det gått för snabbt och att man fått för lite information.

Jag har full respekt för detta. Nu är visserligen liggande förslag något som vi Liberaler i grunden gillar. Kommunal förvaltning är ofta trög och långsam. Den lämpar sig inte som driftsform inom vissa områden. Jag har suttit i styrelsen på bolag som omsätter över en miljard kronor om året så jag har i alla fall viss erfarenhet.

Men jag kan hålla med om att förslaget togs fram med väldigt hög hastighet. Då det handlar om att spara kommunala skattepengar så tycker jag det är bra att det går snabbt, men jag förstår om en del behöver mer tid för att greppa över frågan.

I många tidningsartiklar och intervjuer säger företrädare för namninsamlingen att de inte har några synpunkter i sakfrågan. Bara på att det gått för snabbt.


Här är ett urval av alla detta uttalanden:

https://www.skd.se/2020/06/15/allt-pekar-pa-folkomrostning-i-svalov/

”- Det ser bra ut och Socialdemokraterna stödjer även oss. Nu ska det mycket till för att inte kravet ska gå igenom, inser Anker Pallisgaard.”

”Anker Pallisgaard förklarar att man i sak inte är emot nyordningen, men framhåller att de styrande hastat fram.

- Beslutsgången har gått alldeles för fort fram och det är det vi vänder oss emot.

De politiska partierna i opposition är av samma åsikt och anser sig inte fått ta del av planerna.”

https://www.hd.se/2020-08-18/klart-for-folkomrostning-men-vad-ska-svalov-rosta-om

”Gruppen som samlat in underskrifter har inte reagerat i sakfrågan utan vänder sig mot den snabba beslutsgången.”

https://www.hd.se/2020-06-15/nu-pekar-allt-mot-folkomrostning

”Gruppen som samlar namnunderskrifter säger att de inte har reagerat mot sakfrågan i sig, utan hanteringen av den. Beslutsgången har nämligen varit mycket snabb.”

https://www.hd.se/2020-06-10/900-namn-hittills-for-en-folkomrostning

”Men oppositionen, med C och S i spetsen, har kraftigt kritiserat hanteringen. Den menar att övriga partier inte hunnit sätta sig in i förslaget innan beslut togs kommunfullmäktige i maj.”

”– Vi anser att man kringgått de demokratiska spelreglerna och gett oppositionen för kort tid att sätta sig in i frågan innan den skulle upp på fullmäktige. Svårare än så är det inte, säger Anker Pallisgaard.”

”Själva sakfrågan säger han är ointressant. Många som argumenterar för en folkomröstning har dock sagt sig ogilla koncernbildningen, även Anker Pallisgaard. – Men det är inte kärnfrågan, hävdar han.”

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=7495636

”Vi är oroade över tidsaspekten som varit. Men i och med det här så ser vi en möjlighet att få ytterligare tid och ytterligare information i själva sakfrågan som vi inte inte tar ställning till över huvud taget. ” säger Anker Pallisgaard, initiativtagare till namninsamlingen.

OBS! Sista länken är en intervju där det inte finns något utrymme för tolkning av vad namninsamlingen vill åstadkomma.

Även på den Facebooksida man använt i sin kampanj framgår det att tiden är frågan. Man skriver i texten som beskriver gruppen att:

Om denna Facebook-grupp:
"Vi som kräver en folkomröstning i Svalövs kommun" är en partipolitiskt oberoende Facebookgrupp som skapats för att invånarna i Svalövs kommun borde få vara med och tycka till om styrets planer att bilda koncernbolag för att kunna skatteplanera samt bilda bolag för att kunna bedriva kommunal verksamhet i bolagsform.

Denna Facebookgrupp tar inte ställning för eller emot en bolagisering utan är tänkt att öka intresset för den namninsamling som dragit igång för att få ihop de knappt 1100 namn som behövs för att fullmäktige ska tvingas fatta beslut om en folkomröstning i frågan.

Tilläggas skall också att Socialdemokraterna tillåts att driva sitt partis linje på sidan, medan andra åsikter stängs ner. Men har de som driver sidan full rätt att göra. Det är deras sida.


Nästa alternativ skulle kunna vara den fråga som Socialdemokraterna allra helst skulle vilja ställa. Nämligen:

Tycker du att kommunen skall driva sina servicetjänster i bolagsform eller tycker du att de skall drivas i kommunal förvaltning? Svar, Ja, eller Nej.

Men då blir frågan utpräglat partipolitisk. Jag tror inte heller att de som röstade på Liberalerna i valet 2018 förväntade sig att vi skulle stödja Socialdemokraterna i allt de tycker. Jag tror att man förväntar sig ett parti som vill modernisera och effektivisera i kommunens verksamhet. Ett parti som tar täten i att konkurrensutsätta verksamhet och se till att vi får så mycket skola, vård och omsorg för våra kommunala skattepengar. Inte att våra kommunala skattepengar går till att betala statlig skatt.

Liberalerna kommer nu att under några dagar fullfölja sin förankring bland medlemmarna. När vi sedan har alla förslagen på bordet så kommer vi att ta ställning. Vårt beslut blir ett beslut som har mycket stabil förankring bland oss Liberaler. Det kan jag lova.

Vem vet? Det blir kanske en folkomröstning om vilken folkomröstningsfråga vi skall ha?// Tobbe i Teckomatorp
lördag 15 augusti 2020

Nej. Svalövsliberalerna stödjer INTE kommunens styres förslag att ändra reglerna för politiska möten vid månadsskiftet.

 I tisdags var det gruppledaröverläggningar mellan alla politiska partier som är representerade i Svalövs Kommuns kommunfullmäktige. Sedan i våras har vi haft en överenskommelse som alla politiska partier ställt sig bakom, som handlar om att begränsa antalet politiker som befinner sig i samma rum i samband med sammanträden i nämnder och styrelser, men också en överenskommelse om ett reducerat kommunfullmäktige. Då inget i sak har förändrats sedan i våras vore den logiska följden att överenskommelsen fortsätter att gälla över hösten. Kanske ända fram till det finns ett fungerande vaccin och immunitet uppnåtts. Det är viktigt att inte vara delaktig i att sprida smittan. Även om den drabbar personer i riskgrupper hårdast, så finns det exempel på personer utanför riskgrupper som blivit väldigt sjuka och dessutom kan man om man blir smittad, i sin tur smitta personer som jobbar inom vård eller äldreomsorg. Man kan smitta utan att med vet det och utan att den man smittar vet om det.

Med all denna kunskap vi nu har till förfogande så är det enda raka att fortsätta att vara försiktig. Alla antydningar om att faran skulle vara över är ett mycket stort risktagande. Liberalerna tar inga risker där andra människors hälsa står på spel.

Riskerna i just Skåne, kan dessutom vara större än i andra delar av landet. Det faktum att vi har färre sjukdomsfall per 100.000 invånare än andra delar av Sverige är bra. Men det utgör också en mycket stor sårbarhet om smittan drar igång. Med väldigt få smittade har vi i Skåne också en låg immunitet i samhället. När vi nu ser svagt ökande smitta i Skåne och i vårt nära grannland Danmark, så är det fel tidpunkt att släppa på försiktigheten.

Styret hade i tisdags uppfattat att Socialdemokraterna och Centerpartiet ville avsluta den överenskommelse vi har fram till måndagen 17 augusti. Miljöpartiet och Feministiskt initiativ hängde på i samma uppfattning. Jag är lite mer osäker på vart Vänsterpartiet står. De har kunskap om hur farlig denna smitta är och verkar vara lite avvaktande. I denna situation så föreslog styret att man skulle förlänga avtalet intill månadsskiftet för att hinna utvärdera effekten av avtalet och för att få fram lokaler för möten med fler personer med stora avstånd mellan personerna. Ett sammanträde med kommunfullmäktige i Heleneborgshallen innebär ju att den redan planerade verksamheten den kvällen får ställas in. Ett ingrepp i föreningars och privatpersoners möjligheter.

Helsingborgs Dagblad skriver i sin artikel att:

När företrädare för samtliga partier träffades för partiöverläggningar i tisdags ville styret, med stöd från Liberalerna, förlänga överenskommelsen månaden ut – över nästa fullmäktigemöte.

Detta är inte korrekt. Liberalerna stödjer INTE en återgång vid månadsskiftet. Svalövsliberalernas syn på ansvarstagande innebär att vi fortsätter tills vi vet att detta är över.

Liberalerna skrev dessutom följande pressmeddelande som tydligen Helsingborgs Dagblad avstått från att läsa.


Tobbe i Teckomatorp


Liberalerna beklagar att överenskommelsen för att begränsa antalet ledamöter vid politiska möten för att minska risken för smittspridning, bryts.

Faran är långt ifrån över!

Svalövsliberalerna vill inledningsvis med kraft fastslå att den rådande pandemin inte är över!

I sak har inget förändrats sedan mars månad

Skåne har hittills klarat pandemin bra. Smittspridningen har varit på en jämförelsevis låg nivå. Antalet bekräftat smittade har varit ringa i förhållande till Mälardalsregionen och Västsverige. Om detta beror på att ovanligt få personer faktiskt smittats av Coronaviruset så utgör detta inte bara ett resultat av framgångsrik bekämpning av viruset. Det medför också samtidigt en ökad risk om smittspridningen ökar. Om Skånes befolkning har en relativt låg andel immuna så är Skåne extra sårbara om smittspridningen plötsligt ökar. Läget är mycket osäkert och läget kan förändras mycket snabbt. Just nu kan man se en liten ökning av samhällsspridningen samtidigt som Danmark har smittspridning i många orter. Mot bakgrund av detta anser Svalövsliberalerna att återhållsamhet och försiktighet är att ta ansvar.

Överenskommelsen mellan kommunens politiska partier bryts

Sedan i våras har det funnits en överenskommelse, grundad på konsensus, som syftat till att minska antalet samlade politiker på sammanträden i nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Denna överenskommelse har sitt sista datum 17 augusti. Om något parti meddelar att man inte längre hedrar överenskommelsen så upphör den omedelbart. Nu har flera partier i Svalövs kommun låtit meddela att de inte önskar förlänga detta avtal. Svalövsliberalerna beklagar detta.

-          Vår uppfattning är att det vore ett större ansvarstagande att förlänga avtalet hösten ut, eller intill att ett fungerande vaccin finns tillhanda. Detta är nämligen inte över förrän vi har ett fungerande vaccin, klargör Torbjörn Ekelund (L). Gruppledare för Liberalerna i Svalövs kommun.

 

Extraordinära situationer kräver att alla tar ansvar utöver vad som kan förväntas

Vi kan bekämpa detta virus om alla sätter smitto bekämpning högst upp i sin prioritering. Gör man det så bör man fortsätta begränsa antalet politiker på möten i kommunen. Däremot verkar det finnas möjlighet att förlänga en mycket liten del av överenskommelsen som medger icke tjänstgörande ersättare i de politiska organen att följa möten via dator i stället för att närvara fysiskt i möteslokalen. Ett förslag som Liberalerna gav de övriga parterna i kommunen.

-          Jag är glad om vi kan gå iland med den lilla delen för att begränsa risken för smittspridning. Men nu vilar ansvaret tungt på varje parti som drivit att överenskommelsen inte skall förnyas. Jag hoppas för medborgarnas skull att inget negativt händer på grund av detta och att alla medborgare kan ta till sig att detta inte är över, även om läget är lugnt just nu. Vi vet inte om detta är ett bestående lugn eller bara lugnet före stormen, avslutar Torbjörn Ekelund (L).

 

Liberalerna I Svalövs kommun

Torbjörn Ekelundlördag 25 juli 2020

Barn har rätt att slippa bli indoktrinerade.


"På skolans hemsida står det att eleverna på den muslimska skolan ska få tid till att be, få halalslaktat kött samt att man har islamundervisning i skolan".
Ovanstående gäller Römosseskolan vars rektor är tidigare riksdagsledamot för Moderaterna. Detta kan knappast vara acceptabelt i vårt land. Om regelverket uppfattas av myndigheten som skall tillämpa lagen, vara så "luddig" så bör lagen skrivas om. För att uppnå tydlighet, så skall det tydligt framgå att svensk skola skall vara fri från religiösa inslag. Alla typer att religiösa skolor skall omformas till vanliga skolor på "icke konfessionell grund".

https://www.expressen.se/ledare/stotande-att-skandalskolor-far-fortsatta-att-expandera/

Kort sagt: "Religiösa skolor bör förbjudas".

Åtskilda klasser, med flickor för sig och pojkar för sig, tid för att be under skoltid, särskild religiös mat, religionsundervisning oavsett om det gäller Islam, Kristendom, Judendom, eller något annat, stort som smått, hör inte hemma i skolan. Religion är en privatsak som utövas av den enskilda personen. Vad man tror på är oerhört personligt och är värt full respekt. Men var och en måste ha full frihet att välja sin tro. Det är innebörden i begreppet "Religionsfrihet". I detta liberala, demokratiska begrepp ligger däremot inte att "Religionsfrihet" innebär att alla har frihet att "pracka på" sin religion på andra individer.

Att kräva ett stopp för religiösa friskolor är med andra ord att stå upp för religionsfriheten. En frihet för både vuxna och barn. Att kräva ett stopp för religiösa friskolor är att stå på barnens sida.


Så här skrev jag i Tidningen NU för några månader sedan:
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Skolbarn har rätt att slippa religion

Självklart, säger du kanske? Så står det redan i lagen. Vad är problemet? Jo, problemet vilar i det faktum att det endast finns en enda rimlig förklaring till att religiösa samfund så gärna vill driva skolor. Nämligen att ”marinera” barnen i religion. De har oftast ingen egen pedagogisk idé, som tex Montessoriskolor. Deras idé är religionen. 

Religionen är och skall vara en privatsak som utövas på fritiden, under föräldrars ansvar. Inte i skattefinansierade verksamheter. Partilinjen just nu är att inga nya skolor av detta slag skall få starta. Men de som redan finns skall få stanna kvar. ”Dessa skolor är ju bra skolor” invänder många. Men frågan får aldrig ha skolan i centrum. Frågan måste ha barnen i centrum och barnens rätt att slippa religion som finansieras av oss skattebetalare.

Inskränkningen av denna frihet för barnen blir inte mindre för att skolan de går på har funnits sedan 50 eller 100 år. Många argumenterar till skolornas fördel. Få till barnens fördel. Liberalerna bör alltid stå upp för de som inte har en egen röst. Vårt parti bör ändra sitt beslut och arbeta för att religiösa friskolor förbjuds.

Torbjörn Ekelund
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


Jag anser att detta är viktiga grundläggande frihetsprinciper. Liberalerna har ett beslut att nya religiösa skolor skall förbjudas, men de som finns idag skall kunna fortsätta att verka. Fallet med Römosseskolan visar att detta är fel. Det är inte rimligt att de skolor som finns skall kunna fortsätta sin indoktinering utan att vi gör något. Oavsett om det är muslimska, kristna, judiska eller andra skolor, så är det nu hög tid att "stämma i bäcken". Tills nytt beslut är taget så jobbar Liberalernas Roger Haddad oförtrutet vidare för att öka friheten för dessa skolbarn.

https://www.expressen.se/gt/gt-granskar/kritiserad-skola-far-starta-trots-att-tillstandet-gatt-ut/


Det är bra men vi behöver också ett nytt, tydligare beslut.


Tobbe i Teckomatorp

tisdag 21 juli 2020

KRIG I EUROPA! Sverige isolerat. Swexit var första steget?

Är fred i Europa en naturlag?

Nej! Givetvis inte. Men när man levt i den längsta sammanhängande perioden av fred i Europa, genom historien, som vi nu gör, så är det lätt att förvillas att tro att det rör sig om en naturlag. Tidigare, genom historien har krigen avlöst varandra. De har dessutom eskalerat i omfattning. En generation av Européer fick uppleva två stora världskrig. Miljoner Européer fick sätta livet till. Många miljoner genom medveten utrotning, där döden skulle vara så kostnadseffektiv som möjligt. Men sedan Andra Världskrigets slut har tanken med Kol- och Stålgemenskapen, även kallad Kol, och Stålunionen, som sedan blev EU, fungerat. De länder vars ekonomi knyts samman så hårt i ett medlemskap i ett gigantiskt frihandelsområde, har inte råd att dra i fält och starta krig mot varandra.
Det är givetvis så att det inte finns en singulär anledning till att vi nu haft denna unikt långa period av fred i Europa, som vi nu har förmånen att leva i. Samtidigt med Kol- och Stålgemenskapen och EU så har Europa Liberaliserats. Demokratin har fördjupats och konservatism och nationalism varit på en förhållandevis låg nivå. Men molnen tornar upp sig på himlen. Storbritannien har redan slitits loss från EU. Starka konservativa krafter med inslag av både nationalism men tyvärr också rasism växer sig starka i Europa. perioden av en sammanhängande fred i Europa verkar gå mot sitt slut.


Bättre att byråkrater slåss i korridorerna i Bryssel, än att soldater slåss på Europas slagfält!

Kol- och Stålgemenskapen bildades 1951 och trädde ikraft 1952. Fördraget hade en giltighetstid på 50 år. Vart 50:e år har vi haft minst ett krig i Europa, så ingen trodde väl att detta skulle hålla. Fördraget levde alltså till 2002, då det automatiskt "gick ur tiden".
Stora institutioner skapar en stor byråkrati. För de allra flesta är "byråkrati" ett skällsord. Men en byråkrati kan också göra mycket nytta. En byråkrati kan skapa en "tröghet". I många fall anser vi att "tröga" system är dåliga system. Men trögheten kan också vara av godo. Trögheten skapar en förutsägbarhet. Det finns inget som är så bra för en fungerande ekonomi som förutsägbarhet. När spelreglerna ligger för lång tid framåt så gagnar det företagsamhet. Men trögheten får inte förbytas till orubblighet. Dåliga saker måste justeras så snabbt som möjligt. Mycket i EU måste förbättras. Listan på områden som måste reformeras är påtaglig. Men detta innebär inte att man skall spola ut babyn med badvattnet. EU har tjänat oss väl. Som Marit Paulsen en gång yttryckte det: "Hellre byråkrater än soldater". Tilläggas skall att jag själv varit soldat i snart 40 år. Jag håller ändå med Marit.

Vem vinner på att EU försvinner och vem förlorar?

Den största vinnaren om EU försvinner är de som finns utanför gemenskapen. Globalt vinner Kina, Ryssland och USA mycket på att Europa åter blir små svaga stater vars territorium åter lämpar sin för "proxikrig". Ekonomiskt blir det också en enorm vinst för dessa länder. De små europeiska staterna har inget att sätta emot i internationella förhandlingar om handelsfrågor. Den största vinnaren i vårt närområde är Ryssland och Putin. Vi kan nu förvänta oss att Putin sitter kvar så länge han lever. Han ser frisk och kry ut, så det lär bli många år. Utan EU blir Ryssland den oomtvistade stormakten i Europa. Deras möjligheter att diktera och kräva saker kommer att öka markant. Inte minst baserat på deras militära kapacitet i vårt närområde. Det finns skäl att utgå från att ett splittrat Europa åter kommer att militariseras. NATO kommer att tvingas basera mycket mer trupp i de västorienterade europeiska länderna för att uppväga Rysslands kapacitet. Nu kan en stark ekonomisk union hålla tillbaka Ryssland. Utan den finns det större handlingsfrihet för militära maktmedel.
En av de absolut största vinnarna av EU är däremot Sverige. Dels ekonomiskt, men också säkerhetspolitiskt. Sveriges export inom EU är värt ofantligt mycket mer än Sveriges medlemsavgift. Dessutom har Sverige omfattande rabatter på sin medlemsavgift. Vilket inte gör saken sämre. Sverige betalar ca 35 miljarder om året i EU-avgift. Vi får tillbaka runt 11 miljarder direkt. Summorna varierar lite i olika källor. Men ungefär där ligger beloppen.
2019 uppgick Sveriges export till 1 518 miljarder kronor. Av detta gick 879 miljarder på export till andra EU-länder. Det är med andra ord mer än hälften av den totala exporten. Tänk er vad som händer om EU upplöses och alla länder i Europa går från frihandel till ett system med höga tullar för att skydda den inhemska produktionen. Så som nationalister ofta ser på nationalekonomin. Sverige är vinnaren på EU, Ryssland och Kina är förlorarna. Låt det fortsätta att vara så. På just denna punkt är jag konservativ.

Vad händer om utvecklingen mot ett splittrat Europa fortsätter?

Det är omöjligt att säga vad som händer. Måhända blir det andra avtal som kompenserar till viss del. Kanske ett ras för Euron, med enorma osäkerheter? Galopperande inflation? Kanske väldigt lite? Vem vet. Men en sak är nog tämligen säker. Spänningarna kommer att öka. Säkerhetspolitiskt kommer vi att få ett väldigt utsatt läge som svenskar. Östersjön kommer att militariseras med en upprustning i både Ryssland, Finland och de baltiska staterna. I denna upprustning måste Sverige hänga med. Många fler miljarder till Försvarsmakten kommer att krävas. Vår export kommer att minska. Importvaror öka kraftigt i pris. Världen blir förändrad. Mycket, eller lite. vem vet? Men naturlagen rörande Europas styrka och liten risk för krig kommer att visa sig inte vara en naturlag. Den är helt beroende av hur vi själv agerar. Sverige behöver ett starkt Europa. Europa behöver också Sverige. Swexit blir första steget mot ett svagare Europa och ett svagare Sverige. Så, alla riktiga Sverigevänner.... vi måste stå emot trycket och vinna kampen för Sverige och för Europa.

Tobbe i Teckomatorp

onsdag 17 juni 2020

Folkomröstning: Är en miljonkompromiss möjlig?

De senaste veckorna har präglats av turbulens i Svalövs kommun. Ett tillstånd vi tyvärr är ganska vana vid. Frågan har denna gång gällt huruvida kommunen skall göra som så många andra kommuner och Region Skåne redan gjort, nämligen skapa en så kallad "Äkta koncern" av sina helägda kommunala bolag. Om man gör detta så kan man stärka styrningen av bolagen, få en effektivare verksamhet och minska kommunens kostnader med avsevärda belopp. Belopp som vi i stället skulle kunna lägga på bättre skola eller bättre vård av våra äldre. Båda mycket angelägna områden.

Tempot för införandet av detta har varit högt. Mycket högt tycker några. Liberalerna tvingades till ett extra möte på sena lördagseftermiddagen den 16 maj för att ta ställning i frågan. Liberalerna har visserligen många medlemmar vi också, liksom andra partier, men vi försöker vara snabbfotade när det behövs.

Tidsplanen för införandet av detta är inget Liberalerna haft inflytande på. Det har beslutats av kommunens styrande partier. Frågan har dock varit på "tapeten" ganska länge, så det fanns en liten aning om vad som skulle kunna vara på väg. Vi Liberaler har valt att inte delta i voteringar om tidsplanen. Det är inte vår sak. Vi har tyckt att det gått fort, men vi har fogat oss i tempot. Vi har överlåtit till betydligt större partier i kommunfullmäktige att besluta om frågan rörande tidsplan.

Att ta ansvar är en av de viktigaste funktionerna en politiker har. De senaste veckorna har saker hänt i Svalövs kommun som kan komma att bli mycket kostsamt. Det har inlämnats 1700 namnunderskrifter som vill att det genomförs en folkomröstning i kommunen. Antalet utgör på inget sätt en majoritet av kommunens röstberättigade medborgare. Det handlar om ca 15% mellan tummen och pekfingret.

En folkomröstning kostar i runda tal en miljon kronor att genomföra. Det är en miljon som måste tas någonstans. Den frågan får styret brottas med, men risken är stor att det också drabbar skolan, vården eller omsorgen. Det är mycket pengar och det drabbar en liten kommun hårt.

Kan man då undvika en folkomröstning? Nej. ….. eller... kanske Nja?

Om en så stor andel som ca 15% vill ha en folkomröstning så ligger det väldigt nära till hands att den genomförs. Men vad vill man då åstadkomma med en folkomröstning? Det är inte glasklart om man både läser det som skrivits och det som sagts. Jag har försökt lyssna noga för att försöka förstå vad detta handlar om. Jag tycker att det är respektfullt att lyssna på medborgarna. Det jag hört och läst allra mest är, att man inte vill ta ställning i sakfrågan, men att det av demokratiskäl inte får gå så här snabbt. Alla politiska partier måste få sin tid att behandla frågan.

Det verkar vara demokratifrågan som drivit väldigt många att skriva på namninsamlingen. Flera av företrädarna för namninsamlingen har också uttalat i media och på sociala medier att det inte är sakfrågan, utan det som dessa uppfattar som brister i demokratin.

Hur skal man då göra nu?

Förstahandsvalet är uppenbart. Det blir en folkomröstning och vi blir ca en miljon fattigare. Men det finns också en annan lösning. Vi kan undvika denna väldigt stora kostnad. Men det kräver enormt mycket. Det kräver att politiker i kommunens största partier tar sitt ansvar, sätter sig ner och kommer överens om en tidplan som alla kan acceptera.

Om alla kommunens större partier kan enas om en tidsplan så skulle en folkomröstning kunna bli helt överflödig. Demokratin räddas och en miljon kronor räddas. Folkinitiativet får en seger genom att de kunnat påverka politiken på ett kraftfullt sätt, medborgarna segrar då en miljon av deras pengar används till något meningsfullt och politikerna anseende lyfts om de bevisar att de kan fatta beslut för kommunens bästa. En vinna-vinna-vinna situation. En kompromiss värd en miljon kronor.

Tobbe i Teckomatorp

söndag 24 maj 2020

Sverige måste höja sin beredskap. Där har vi misslyckats. I övrigt är det ännu oklart...

Informationen är multipel och osäker

Så här mitt i stormens öga känner jag att jag måste klarlägga vad jag tycker om den situation vi hamnat i med Coronavirus som orsakar COVID-19. Vi bombas nu av olika experter som vill ha sina 5 minuter i rampljuset och deras självklara auktoritet och kunskap. Men det är påtagligt hur denna kunskap och inte så sällan, självpåtagna, expertis, divergerar i uppfattning. Det är som om världens forskning löpt längst minst 10 olika spår som aldrig mötts. Matematiker, virologer, epidemiologer, sjuksköterskor, barnläkare, ja till och med kulturskribenter och naturligtvis de som alltid vet bättre än oss alla. Kolumnister och Chefredaktörer på våra tidningar. Alla har olika förslag på hur vi ska agera. Ordförande i Svenska olympiska kommittén tycker att sporten måste få fritt spelrum. Branschföreträdare för olika branscher vittnar om att det blir katastrof om vi inte öppnar upp mer så att folk kan börja få resa och gå på restaurang. Andra, företrädelsevis med bakgrund inom naturvetenskapen säger att vi måste bomma igen allting, nu. Annars går mänskligheten under. Statistiker pekar på att vi haft förhållandevis ökad dödlighet i förhållande till tidigare år. (Jag förstår för övrigt inte hur dödligheten kan öka. I mina ögon är den alltid 100%. Men det är klart... man vet aldrig...).
Min slutsats, som jag baserar på de olika förslagen från folk som trots allt är ganska begåvade, är att de sannolikt inte har en aaaaaaaning. Men det är riskfritt att ha synpunkter nu. De som får rätt kommer att höjas till skyarna och de som hade fel kommer att glömmas, med ljusets hastighet. Så mitt råd blir... sitt i båten. Om vi ändå tappat årorna så är det ända bättre att sitta i båten och se vart det bär, än att hamna i vattnet. Så sitt lugnt.

En sak är däremot säker

Det som varit påtagligt under denna kris är hur dåliga vi varit på att bygga beredskapslager. Det är sannolikt mänskligt, men nu måste vi lära oss. JA... beredskapslager är dyrt. Man måste ha bra lokaler och folk som sköter om det hela. Men det är sannolikt nödvändigt att vi nu bygger upp vår beredskap. Allt behöver dessutom inte lagras. Vi kan sluta omställningsavtal med inhemsk industri. Mot att de är beredda att ställa om sin produktion på order av myndigheterna så får de en viss ekonomisk ersättning för det. Detta är intet nytt. Vi har god erfarenhet av detta. I alla fall om man som jag är en gammal gubbe. Men vår beredskap att möta hot måste öka. Vår civila beredskap, vår militära beredskap och vår beredskap att möta desinformation. Dvs vårt psykologiska försvar.

De som vill oss illa passar på

Jag har sett många exempel på sociala medier, bloggar och nättidningar hur uppenbar desinformation sprids. Det är i sig inte så förfärande. Men det förfärande är att människor tror på det hela. Obehagligt många människor klarar inte av att ta det lite lugnt, tänka till och värdera information. Några bra steg är följande...

Regel 1. Låter detta sensationellt och nästan otroligt??? Svar: Då är det sannolikt inte sant.

Regel 2. Om jag letar på någon lämplig sökmotor... kan jag då hitta mer om detta? Svar: Sannolikt inte sant. Är det så fantastiskt så vet fler om det. I bland kan jag tom hitta raka besked om att det inte är sant om jag söker på nätet.

Regel 3. Vem tjänar på att denna information kommer ut? Svar: Follow the Money or the Power. De som skulle kunna tjäna på detta är oftast källan.

Om man funderar runt regel 3, så finns det ofta två slutsatser att dra. Är informationen utformad så att vårt förtroende för våra myndigheter skall bli svagare eller till och med förbytas till misstro, då finns stor risk att det handlar om statsstyrd information som vill luckra upp förtroende för staten, myndigheter eller varför inte till och med hela EU. Ett EU i upplösning är en våt dröm för både Ryssland och Kina. Man kan ibland fundera på om inte också Trump och Erdogan hade gillat det. Så ta saker med en nypa salt. Sitt i båten och sitt lugnt.

Vilket ansvar har våra politiker

De skall hålla fingrarna borta från beslut som handlar om hur vi skall uppträda (ni vet.. tvätta händerna, hålla avstånd mm.). Men de måste ta ansvar för landets ekonomi nu, direkt. Alla åtgärder som stolt presenterats har inte varit särskilt träffsäkra. Det är inte varje dag som det känns bra att vi Liberaler står vid sidan om ministrarna och presenterar stöd till småföretagare som de sedan inte kan få del av. Hyresfrågan är en sådan som skulle behövas designas på ett helt annat sätt. Vi Liberaler har en doktor i nationalekonomi som vår ekonomipolitiska talesperson. Mats Person. Han är en osedvanligt klok och begåvad person. Men i bland får jag känslan av att han vet hur svaga vissa av förslagen är. Men vi Liberaler sitter fast i Januariavtalet. Jag är säker på att vi i detta läge gjort oss mycket bättre som oppositionsparti. Socialdemokraterna kommer ända att skylla på Corona när det inte vill ta frågan om en modernare arbetsrätt eller en ny hyreslag för en bättre och mer dynamisk hyresmarknad. Så värdet av att vara kvar i Januariavtalet börjar ändå bli begränsat.
Socialdemokraterna har redan bekänt färg med sitt agerande i försvarsfrågan. Där vill de inte släppa till de ekonomiska medel som behövs för att höja vår beredskap.
Men i den frågan får nog jag sitta i båten och sitta lugnt.

Den som lever får se.

//Tobbe i Teckoamtorp

torsdag 21 maj 2020

Teckomatorp kan komma att växa med ökad tågtrafik. Bara vi gör rätt.

En utveckling av kollektivtrafik ökar attraktiviteten

Region Skåne ska under hösten ta fram en ny tågstrategi. Denna strategi är inget löfte eller handlingsplan. Det är ett strategiskt underlag för att Region Skåne skall kunna föra en långsiktig dialog med Trafikverket, Regeringen och Skånes kommuner. Planen har en tidshorisont fram till år 2050. Då är jag 88 år gammal, om jag fortfarande lever. det som är spännande med planen är att den visar på en rejäl utveckling av tåginfrastruktur fram till år 2040.

År 2040 kan kännas fjärran, men jag konstaterar att vår familj bott i Teckomatorp i 19 år redan. Tiden flyger iväg.
När vi flyttade till Teckomatorp så var det inte ens timmestrafik hela dagen. Ett antal avgångar mitt på dagen var borttagna. Tåget gick då en gång varannan timme. Det var inte särskilt flexibelt. Efter några år blev det timmestrafik från Teckomatorp. En företeelse som nästan gick spårlöst förbi. De som styrde i Svalöv saknade totalt intresse för Teckomatorp. Så till den grad att man inte ens kommenterade införandet av timmestrafik med en gäspning. Teckomatorp var i dessa politikers ögon en liten byhåla utan större intresse.

Infrastruktur för resande är centralt för hur en ort kan växa. Ju fler resealternativ och flexibilitet dess mer attraktiv blir orten för inflyttning av nya kommuninvånare. Nya kommuninvånare ökar kommunens skatteinkomster. Rätt hanterat så är tillväxt av invånare oerhört positivt. Fler invånare säkrar den kommunala servicen. Skolor och förskolor utökas. behov av boende för äldre ökar och ortens livsmedelsbutik säkras genom ökad omsättning.


Utvecklingen för Teckomatorp på 2 års sikt.

På 19 år har vi gått från att bara ha varannan-timmes trafik under del av dagen till att nu ha timmestrafik. I december kommer den första stora förbättringen på mycket lång tid. Då startar den redan beslutade tåglinjen på Söderåsbanan.

Tåglinjerna i Skåne kommer då att se ut så här:Redan i december 2021 kan man skönja att Teckomatorps betydelse växer. Ett tåg i timmen på respektive av de två linjerna som möts i Teckomatorp kommer att medföra att just Teckomatorp kommer att få halvtimmestrafik. Detaljerna i vårt område ser du här:Teckomatorp blir navet för tågtrafik mellan de två stora tågstråken i Skåne.


Utvecklingen för Teckomatorp på 20 års sikt

Kan det då bli så mycket bättre här ute på landsbygden? Ja, i förslaget till tågstrategi ser det ut enligt följande år 2040:

Titta noga på bilden. Ni kan se lite mer detaljer på denna bild:Här ser man att det enligt förslaget går mot dubbelspår på både Rååbanan, Marieholmsbanan och Lommabanan. De två linjer som möts i Teckomatorp föreslås båda behöva växlas upp till halvtimmestrafik. För Teckomatorp innebär detta en avgång var 15 minut. Cirka 30 minuter till helsingborg, mindre än 20 minuter till Lund och mindre än 30 minuter till Malmö, om tåget går på Lommabanan.


Man kan undra om detta driver upp intresset för Teckomatorp?

Den frågan är i det närmaste retorisk. Vare sig man önskar det eller inte så blir värdet av Teckomatorp som tillväxtmotor för hela Svalövs kommun fullständigt förändrad. Det är därför jag tjatar mig blå i ansiktet om att det måste till omfattande satsningar i Teckomatorp. Den mark som finns för nybyggnation i Teckomatorp kommer att ta slut väldigt fort när denna utveckling tar fart. En exploatering av området nära stationen, det så kallade Teckomatorpsgården är helt nödvändig. Den marken kommer inte att bli billigare efterhand utan dyrare. Vi måste få kontroll på utvecklingen av Teckomatorp. Vi hade redan haft den marken i kommunal ägo till ett, i dagens perspektiv, rimligt pris. Detta stoppades tyvärr av bla Centerpartiet som överklagade köpet av marken. När vi nu ser potentialen i utveckling i Teckomatorp så kan vem som helst konstatera att kommunen gör alla medborgare en björntjänst om man inte tar chansen nu och startar utvecklingen av Teckomatorp från att ha varit en plats för Sveriges första och största miljöbrott till att bli tillväxtmotor för hela kommunen med ökande skatteintäkter som ger förbättrad välfärd.


//Tobbe i Teckomatorp
söndag 17 maj 2020

Liberalerna välkomnar ny struktur för kommunens bolag i Svalöv, möjligheternas kommun.

Kommunens styre föreslår en ny struktur för kommunens bolag

Då de styrande partierna i Svalövs kommun under fredagen publicerade ett förslag på ny bolagsstruktur i det kommunala bolagen, så har Liberalerna under lördagen haft ett möte för att snabbt nå konsensus i frågan. Det har under en längre tid varit känt att det pågick en utredning om detta. Liberalerna har sedan 2016 drivit frågan om olämpligheten i att vår gamla struktur medförde att kommuninvånarnas inbetalda skattepengar i sin tur skattades bort i statlig bolagsskatt, genom vinstbeskattning i AB SvalövsLokaler. Liberalerna har inte fått gehör för åsikten att dessa pengar i stället skulle användas till Skola, Vård- och Omsorg i Svalövs kommun. 
Nu, äntligen är en förändring på väg.
Styrande partierna i Svalövs kommun föreslår en ny struktur på sitt ägande av bolag. Detta är en förnyelse och modernisering som Liberalerna efterlyst länge. Förändringen bygger strukturellt på att de två nuvarande bolagen SVALO och SVABO, som idag är två separata bolag, inordnas under ett moderbolag och bildar en koncern. SVALO delas sedan i två separata bolag. Ett bolag som skall äga och förvalta kommunens verksamhetslokaler och ett bolag som skall vara ett bolag för fastighetsunderhåll och service. Till det sistnämnda bolaget förs även kommunens kost- och städverksamhet. Fastigheterna skall hyras ut till kommunen till självkostnadspris.


En modernisering som sparar miljontals skattekronor

I nuvarande skepnad hyr SVALO ut sina fastigheter till kommunen med vinst. Denna vinst är mycket stor. Hyran som kommunen betalar kommer från skattebetalarnas plånbok. På dessa miljontals kronor i vinst, som kommer från skattebetalarnas plånböcker, betalar sedan bolaget en statlig bolagsskatt. Svalövs kommuns skattebetalare betalar med andra ord skatt på sina inbetalade skattepengar. Detta är inte bra för Svalövs kommun och dess medborgare. Den höga hyran på tex skolbyggnader gör också att kommunens skolpeng är onödigt hög. Detta gör i sin tur att kommunen får betala en onödigt hög skolpeng för de elever som går i andra skolor än den kommunala. Åter igen får Svalövs skattebetalare betala kalaset, helt i onödan. Detta förhållande har Liberalerna kritiserat under mycket lång tid. Nu äntligen kommer en förändring.


En förändring som är ett avstamp mot ytterligare förbättringar

Genom denna utvecklig skapas också nya framtida möjligheter. Det som betraktas som stödverksamhet i kommunen, nämligen kostverksamhet och lokalvård, blir plötsligt kärnverksamhet i det nya bolaget. Inom bolaget kan man helt fokusera på att bli effektivare och att höja kvalitén. Bolaget kan, genom den strikta ekonomistyrningen hela tiden förbättra verksamheten och göra den mer kostnadseffektiv med rätt kvalitet till rätt pris. Varje medarbetare blir plötsligt en viktig tillgång för bolagets utveckling.


En liberal reform som släpper lös verksamhetens frihet att utvecklas

Liberalism är frihet att växa. Genom denna reform släpper man fri innovationskraften genom att varje bolag i den nya koncernen får en egen unik styrelse vars uppgift är att inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen, fatta beslut för bolagets bästa. Detta innebär att i stället för att vara stödverksamheter som alltid kommit i andra hand blir nu dessa verksamheter fokus för en egen styrelse som tillsammans med all personal skall få verksamheten att bli efterfrågad, kvalitetsdriven och kostnadseffektiv.

- Jag är oerhört nöjd med att vi nu äntligen, efter så många års påtryckningar på olika sätt, nu vågar fatta beslut för kommuninvånarnas och bolagens bästa. Vi upphör nu med att sitta och bevaka gamla politiska lösningar och går rakt in i 2020-talet, säger Torbjörn Ekelund (L), gruppledare för Liberalerna.

Liberalerna kommer att ge sitt stöd åt denna modernisering.

//Tobbe i Teckomatorp
måndag 27 april 2020

Därför vill Liberalerna att lekplats för barn med funktionsvariationer byggs just i Teckomatorp

Det kostar mycket pengar att anlägga en lekplats för barn med funktionsvariationer. Därför finns inte pengar att anlägga en sådan i alla kommunens tätorter. Vart ska man då anlägga en sådan? Det ligger närmast till hands att tycka att en sådan skall anläggas i Svalövs tätort. Men framtiden kommer att medföra att Svalövs kommun kommer att få en annan struktur. I december 2021 kommer det att börja rulla Pågatåg på Söderåsbanan. Detta medför att Teckomatorp plötsligt blir en centralort. Teckomatorp blir en järnvägskorsning för persontrafik. Till Teckomatorp kan man smidigt resa från Tågarp, Billeberga, Svalöv och Kågeröd utan att byta tåg. Det kommer bara att ta några minuter från dessa orter till Teckomatorp.
Därför blir en lekplats för barn med funktionsvariationer som lokaliseras till Teckomatorp, samtidigt hyggligt tillgänglig, på bara några minuter, för en mycket stor del av kommunens invånare.

Ovanstående, tillsammans med det faktum att det kommer att finnas kvar LSS-verksamhet i Teckomatorp, gjorde att Liberalerna på dagens kommunfullmäktige föreslog att den lekplats som styret planerar, skall lokaliseras till Teckomatorp.

Styret valde att ajournera mötet. Efter denna ajournering fick vi information att det fanns en aktör som sannolikt kommer att anlägga en lekplats för barn med funktionsvariationer i Svalövs tätort. Det är bra. Men detta styrker ytterligare att Teckomatorp är en lämplig lokalisering.

Styret i Svalövs kommun valde att bifalla Liberalernas yrkande. Det beslutades att lekplatsen skall byggas i Teckomatorp. Jag är oerhört glad för detta. Snart får barn med funktionsvariationer en lekplats. Den kommer på några minuter att kunna nås av barn från Tågarp, Billeberga, Svalöv och Kågeröd på bara några minuter. Kommer det sedan ytterligare en lekplats i Svalövs tätort. Vi Liberaler blir då ännu gladare. LSS-lagen är Liberalernas lag. Det var Bengt Westerberg som drev igenom den. Vi vill att alla skall kunna leva sina liv på lika villkor.

Idag är jag en lycklig Liberal. Tack, kommunfullmäktige i Svalövs kommun.

//Tobbe i Teckomatorpsöndag 5 april 2020

Öppet brev till de det berör i Svalövs kommun


Glöm inte barnen i spåren av Corona

Teckomatorp 2020-03-30

Till de politiker och Sektorchefer det berör.

“Ge barnen kärlek, mera kärlek och ännu mera kärlek, så kommer folkvettet av sig själv.”

Emil i Lönneberga (Astrid Lindgren)


Bakgrund
Coronaviruset är en samhällskris. De som är mest beroende av samhällets skydd blir mer utsatta än annars. Även våra barn ser och hör hur samhället snabbt förändras på ett radikalt sätt som vi i många fall inte upplevt sedan Andra Världskriget. Inte sällan påverkar detta barnen negativt. Många barn lämnas ensamma med sina tankar och rädslor. Vi vuxna har nog av vår jobbiga vardag och tiden räcker inte alltid till för att också hantera de som våra barn har inombords. Det är av stor vikt att alla barn har en vuxen att vända sig till om de känner oro, stress eller om de själva riskerar att fara illa.

Barnrättsorganisationer och kvinnojourer vittnar också om ökade risker för våld i hemmet som en konsekvens av social isolering hemma. Bris rapporterar om antalet samtal till dem ökat med 30-40 procent sedan Coronakrisen. Ecpat varnar om att förövare redan agerar för att utnyttja barn som är ensamma i hemmet vid eventuella skolstängningar.

Liberalerna i Svalövs kommun har några förslag på hur vi kan stärka skyddsnätet för våra barn. Vi är väl medvetna om att det är bråttom. Tiden räcker inte till för att skriva motioner och ha ändlösa debatter i kommunfullmäktige. Tiden räcker inte ens till för att lägga ett nämndinitiativ i lämplig politisk nämnd. Därför väljer i stället Liberalerna att skriva detta brev, med en sammanställning av våra förslag. Några av förslagen kanske redan finns på plats. Andra kanske av professionen anses vara direkt dåliga men något förslag kan kanske komma till nytta och till glädje för något barn i kommunen. Om så ett enda barn får något gott av detta brev så tycker vi Liberaler att det var värt arbetet. Vi har samlat våra förslag i några olika grupper.


Säkra barns tillgång till elevhälsa
Organisera så att elevhälsan finns på plats och skollokalerna är öppna precis som vanligt även om det inte bedrivs någon undervisning där. Initiera uppsökande verksamhet vid behov.

·         Komplettera med en digital ingång. Ungdomsmottagningen på nätet, UMO.se, kan tjäna som en förebild. Se över möjligheten med videomöten med elevhälsan.

·         Sätt tydligt mål om elever i riskgruppen ska ha en daglig kontakt med en vuxen som eleven känner - antingen en pedagog eller någon från elevhälsan på aktuell skola.

·         Om en skola är stängd, låt elevhälsan i samråd med pedagoger bjuda in elever som de vet behöver extra stöd (pedagogiskt och socialt) till de tomma skolorna så att de kan få det stöd de behöver som inte kan ges på distans.

Skydda barn och kvinnor som riskerar våld

Socialtjänstens kärnverksamheter måste hållas öppna och bemannade i alla lägen, dvs Socialjour samt möjlighet att utreda och fatta beslut enligt LVU och LVM. Vid stort frånfall får vanlig öppenvård och råd och stöd till familjer anstå tills situationen förbättrats.

·         Säkra beredskap för att om förskolor och skolor stängs innebär det ökad risk för våld i hemmet, hedersrelaterat våld och förtryck, precis som under sommarlov och liknande.

·         I det fall skolpersonal befarar att ett barn kommer att vara särskilt utsatt eller riskerar att må dåligt eller utsattas för fara vid en långvarig hemvistelse måste det finnas tydliga riktlinjer och rutiner för hur det ska hanteras i kommunen.

·         Upplys allmänheten att man har ansvar att i ett läge där skolor och förskolor stängs kontakta socialtjänsten om de ser barn som far illa

·         När det gäller våldsutsatta kvinnor kan det finnas behov av alternativa boenden om smittan bryter ut på ett skyddat boende. Se över om det möjlighet att samverka med hotell som har tomma rum. Vid en sådan situation är det viktigt att ha med säkerhetsaspekter.

Glöm inte LSS:

 Överväg införa besöksstopp för anhöriga på LSS-gruppbostäder och äldreboenden.

·         Inventera alla individer som bor hemma, både i kommunal regi och bland fristående LSS-bolag, som har så stora vård- och omsorgsbehov att personalfrånvaro och brist på vikarier kan leda till dödsfall. Förbered för att dessa personer ska kunna flyttas till provisoriska boendeplatser, antingen idag tomställda äldreboplatser, eller inom korttidsboenden, rehabboenden och liknande.

·         Planera för att kommunen snabbt ska kunna ta över om en privat leverantör plötsligt inte klarar av att skaffa fram tillräcklig bemanning för de som valt LSS-assistans från privat aktör. Kommunen får inte glömma att många idag har LSS genom privata alternativ, men enligt lag är det kommunen som är ytterst ansvarig. Den planeringen måste göras nu, innan sjukfrånvaron skjuter i höjden.

·         I alla sammanhang där beredskaps- och krisplaner diskuteras eller presenteras, påminn om LSS, genom att efterfråga hur planeringen ser ut kring dessa grupper, särskilt viktigt om dessa inte verkar nämnas av tjänstepersonerna.

Socialt perspektiv på skolan

·         Planera för att ett urval utpekade förskolor och fritids för skolbarn 6-10 år alltid kommer att kunna hållas öppna, även vid stort manfall, för att garantera att vital vårdpersonal, poliser, brandmän etc. kan lämna sina barn till omsorg. Tänk på att dessa kategorier av viktiga yrkesgrupper kan komma att behöva jobba på dygnets alla tider, med helt nya och krävande arbetsscheman.

Svalövsliberalerna hoppas att vi i många av förslagen redan sparkar in öppna dörrar. Vi förstår om vissa av förslagen av olika skäl inte kan, eller behöver införas i vår kommun. Men vi är glada om det finns något förslag som väcker en ny tanke som ytterligare kan för bättra situationen för svaga grupper i samhället.


Stort tack för att du läste.
För Svalövsliberalerna:

Torbjörn Ekelund, Gruppledare


tisdag 25 februari 2020

Den ena bjuder den andra över. Välfärdsmiljarder är osäkra klöver.

Just nu ser vi ett spännande skådespel i Sveriges Riksdag. Samtliga partier försöker bjuda högt när det gäller statligt stöd till Sveriges kommuner. Nya Allianser sluts. Vänsterpartister slår sig samman med Moderater, Kristdemokrater och Sverigedemokrater slår sig samman och ger minoritetsregeringen en ordentlig knäpp på näsan. Minoritetsregeringen å sin sida stöds för övrigt sedan Januari 2019 av två borgerliga partier. Ja…. Ett i alla fall. Internt märks det just nu tydligt att Liberalerna är ett borgerligt parti. Kritiken mot Januariavtalet är tungt. Centerpartiet däremot verkar i Riksdagen må bra i samarbetet med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Måhända har vi en ny salongsvänster i denna kombination. De mera radikala Vänsterpartisterna får stå utanför.

Det märkliga med överenskommelsen på högerkanten, mellan bland annat Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna är att ingen av dessa talat med varandra. De förefaller ha kommit fram till detta samarbete medelst telepati. En beundransvärd egenskap.

Vad får då detta för effekt på oss i Sveriges Regioner och Landsting? Jo, så här:

Det största kostnadskontot i en kommun är personalkostnader. Det kommunerna behöver är ofta mer personal. Då är det väl bara att anställa 2-3 nya medarbetare per miljon man får till sin kommun? Frid och fröjd.

Men så enkelt är det inte. Att ha anställda medarbetare är ett långsiktigt åtagande. Inte minst våra arbetstagarorganisationer vill att man skall ha en stark anställningstrygghet. Det är inte i sin ordning att ha en framförhållning på bara ett år när det gäller finansiering av anställningar. Vi kan inte anställa många nya medarbetare ett år, för att nästa påkalla arbetsbrist på grund av att vi inte har pengar till löner. Denna risk är uppenbar om man inte kan lita på att statens pengar inte är en engångsföreteelse.

Ofta har statliga stöd till kommunerna en bred förankring i Riksdagen. Kommunerna kan oftast lita på att de får ett stöd som ligger fast under många år. Men när nu kökkenmöddingen i Riksdagen ser ut som den gör så är det oerhört osäkert för kommunerna om pengarna kommer även 2021, 2022, 2023 osv. Detta gör att kommunerna trots ett ordentligt tillskott, tar stora risker om man använder pengarna till anställningar. Risker som kommunerna inte bör ta.

Vi får hoppas att röran i Riksdagen upphör så snart som möjligt så att satsningar för framtiden, bland annat på välfärden, blir mer förutsägbara över längre tid.


Tobbe i Teckomatorp

För övrigt anser jag att Januariavtalet bör sägas upp.