söndag 19 januari 2020

Så här kan politiker skrämmas utan att ljuga, för att medborgarna skall bli otrygga.

Sedan migrationskrisen 2015 har migrationen varit den viktigaste politiska frågan för våra medborgare. Man blev rättmätigt oroliga när vi fick så många asylsökande på en gång till Sverige. Totalt under 2015 kom det 162 977 asylsökande. Två tredjedelar av dessa var män. Det var mer än dubbelt så många som året innan. En majoritet talade Syriska. De kom från mycket besvärliga förhållanden där många, både vuxna och barn, hade traumatiserats av sina upplevelser av det grymma krig som Daesh (IS) utövade, med brutala mord på registret.

Varför kom det då så många? Man ska ju söka asyl i första ankomstlandet i Europa? Varför kom så många till just Sverige?

Först och främst har Sverige ett väldigt gott rykte. Principiellt bor jag hellre i ett lagd som människor försöker fly till, än i ett land som människor försöker fly ifrån. Så det är väl bra? Men utöver detta så spreds snabbt informationen att Sverige hade de kanske mest generösa reglerna för migration i Europa. Möjligen med undantag för Tyskland. Låt oss klarlägga en sak. Människor är inte dumma. Inga människor, vart de än kommer ifrån är dumma. Det är självklart att om man är på flykt så dras man till det lad som alla säger är lättats att få stanna i. Detta är en väldigt stor orsak till att det kom 162 977 asylsökande 2015. Hur klarade vi då av denna anstormning. Inget vidare, kan vi nu konstatera. Vi hade inte lärare nog att ta hand om alla nya elever. Vi hade inte sjukvårdspersonal nog. Det var svårt att hitta kvalificerade lärare till Sfi. Det var svårt att hitta bostäder. Ända ställena med många lediga bostäder, hade lediga bostäder därför att det fanns så få jobb på dessa orter. Många asylsökande hamnade på sådana orter och har fortfarande stora problem att få jobb. Vi har en stor "migrationsskuld" att hinna ifatt sedan 2015.

Men när alla dessa människor har fått språket på plats och fått jobb så kommer de att bidra till vår välfärd. Men de har också, innan detta sker, kostat vår välfärd väldigt mycket. En del av dessa personer kommer inte under sitt liv i Sverige, att hinna betala tillbaka det som de själv kostat.

För Sverige i framtiden gäller att ha exakt samma regler för migration som våra grannländer. Då blir volymerna hanterbara för oss. Ja, det blir färre asylsökande som kommer till just Sverige, men det gör att vårt samhälle klarar uppgiften att ge de som kommer ett värdigt mottagande och en ljus framtid.

Nä då en politiker i TV säger att 2019 gavs det nästan 120 000 uppehållstillstånd i Sverige. Vad händer då i människors tankar. Jo, man tänker ju... Är vi nu där igen. Lär sig inte politiker och myndigheter någonting? När sedan samma typ av politiker säger att vi sviker Svenskarna på någon form av ideologiskt altare, där vi med berått mod avrättar den svenska välfärden, så blir människor med all rätt, livrädda.

Skrämselpolitkerna talar dessutom sanning. Men genom att bara berätta en del av sanningen så lyckas man, skapa en allmän rädsla. Exakt samma sak som en terrorist försöker göra med sina bomber och vapen. Rädslan skapas för att politikern i nästa steg skall berätta att det bara är just den politikern som har lösningen på dessa problem. Så om bara de människor som politikern skrämt livet ur, röstar på just den politikern så skall allt lösa sig ska ni se.

Men om politikern som berättade en liten del av sanningen på ett sätt som låter väldigt skrämmande, också berättar HELA sanningen så kommer allt i ett annat perspektiv. Under 2019 beviljades 119 569 uppehållstillstånd. Av dessa var 43 233 stycken uppehållstillstånd för arbete. Människor som kommer hit, ensamma eller med sin familj och försörjer sig själv. Det var 5 000 bärplockare och skogsarbetare, 688 städare, 653 snickare, 1117 kökspersonal och restauranganställda. Många i bristyrken eller i jobb som många Svenskar ratar. 31 786 uppehållstillstånd var anknytningstillstånd. Vi har skrivit på internationella konventioner som gör att vi ska bidra till att barn återförenas med sina föräldrar. MEN hälften av dessa 31 786 var kopplade till människor med arbetstillstånd. Dvs arbetsamma människor som söker sig en ny framtid i Sverige. Sådana har vi haft i alla tider. Jag minns själv när jag var liten hur Italienare, Greker och Portugiser drogs till Kockums i Malmö för att skaffa sig en ny framtid för sina familjer. Vi går vidare...

15 669 tillstånd var studenter. Våra unga åker ut över hela världen för att studera. Sverige är inte unikt. Det gör man från andra länder också. En del av dessa "världsstudenter" tycker att Sverige är så bra så de väljer att studera hos oss. Detta är oerhört viktigt för våra studenter och gör Sverige till ett land med högre kunskapsgrad. 9 680 tillstånd var sådana som är kopplade till avtal om fri rörlighet. Vi har ju fri rörlighet i Europa. Men också avtal med andra länder som inte tillhör EU. Bland dessa 9 680 har vi till exempel Norrmän som jobbar i Sverige. Dessa är oftast inte särskilt skrämmande. Skavlan är väl en av dessa kan jag tro?

Nå, har ni räknat??? Jag har inte räknat exakt. Men 2019 kom det 19 201 personer som sökte asyl i Sverige. Detta är jämförelsesiffran med 2015:s 162 877 personer. Det kom nästan 8,5 gånger färre flyktingar 2019 som 2015. Om vi årligen får runt 20 000 personer som får uppehållstillstånd i Sverige som flyktingar så är det inte fler per kommun än att vi kan klara att ge dessa en bra integration. Om sedan antalet minskar ytterligare, vilket vi nog kommer att se, så är detta inte längre särskilt skrämmande. Våra ansträngningar kommer sannolikt inte att behöva ha fokus på migrationen. Det är bra, för nu behöver Sverige, med den migrationsskuld vi har, fokusera på gängkrimialitet, skjutningar, bombningar, hot och våld mot blåljuspersonal, kränkningar mot kvinnor i utanförskapsområden, hedersvåld och export av unga flickor som blir bortgifta utomlands. Saker som inget av dem är acceptabelt i Sverige. Företeelser som vi måste sätta stopp för. Men bli inte skraj för politiker som medvetet försöker skrämmas med halvsanningar. Då blir fokus på fel saker.

//Tobbe i Teckomatorpsöndag 12 januari 2020

Därför är Svalövs kommun, möjligheternas kommun

Svalövs kommun är möjligheternas kommun. Det är få kommuner som har så stora resurser som utnyttjas så lite.
Vad menar jag då med det? Det som genom århundraden, ja årtusenden har haft som största betydelse för mänsklig civilisation att utvecklas är geografiskt läge och kommunikationer. Svalövs kommun ligger i dessa avseenden idealiskt placerad. Inte bara ur ett Skånskt, eller Svenskt perspektiv, utan även i ett Europeiskt och globalt perspektiv.

I ett Skånskt perspektiv ligger Svalövs kommun just öster om den expansiva Öresundsregionen. Svalöv är som en liten förort till denna expansiva del av Skåne. Ni vet alla hur man som förort till en större stad, om man agerar smart, kan dra nytta av detta. Man ser till att alla som jobbar i staden, bor och betalar skatt i förorten. Ungefär som Vellinge gjort i alla tider. När nu kommunikationsmöjligheterna byggs ut genom nya Pågatåg i december 2021 så blir läget ännu bättre. På 30 min kommer man enkelt att kunna pendla till Malmö, Lund, Landskrona, Helsingborg, Hässleholm och Eslöv. Vi kommer att befinna oss mitt i en enorm region med massor av arbetstillfällen, utan att behöva äga en bil.

Ur ett Svenskt perspektiv befinner vi oss idealiskt placerade i en av två riktigt stora expansiva områden i Sverige. Efterhand som Öresundsregionen växer och vi kanske får en andra förbindelse över Öresund i form av Europaspåret (läs om denna. Detta hade varit fantastiskt för Svalövs kommun). I denna expansiva del av Sverige kommer efterhand forskning och utveckling att frodas och med detta, även arbetstillfällen. ESS och Max IV kommer att driva utvecklingen framåt med raketfart.

Med ESS och Max IV som är världsunika anläggningar så blir också Svalövs kommuns läge ur ett Europeiskt och Världsperspektiv, helt fantastiskt. Vår kommun ligger endast några få mil från dessa anläggningar.


Om man till kommunikationer, närhet till arbetsplatser och forskning och innovation, lägger naturvärden i Svalövs kommun, med större delen av Söderåsens Nationalpark inom kommunens gränser, strövområden i övrigt, fina små samhällen med prisvärda tomter och bra hus till rimligt pris, närhet till handel, en skola med stora möjligheter, Ring Knutstorp och områden där ni fortfarande kan våga släppa ut era barn att leka utan att behöva oroas för deras säkerhet, så är Svalövs kommun i alla aspekter, Möjligheterna Kommun!

Liberalerna kommer att med fokus börja arbeta för att dessa möjligheter skall tas tillvara bättre än vad som sker idag. Liberalerna har bland annat skrivit en berättelse om Svalövs kommun 2038. Detta är vår vision för Svalövs kommun. Den goda kommunen. Möjligheternas kommun. Liberalerna tycker att det är lätt att vara ett parti med visioner när man befinner sig i Möjligheternas kommun.

Tobbe i Teckomatorp