tisdag 25 februari 2020

Den ena bjuder den andra över. Välfärdsmiljarder är osäkra klöver.

Just nu ser vi ett spännande skådespel i Sveriges Riksdag. Samtliga partier försöker bjuda högt när det gäller statligt stöd till Sveriges kommuner. Nya Allianser sluts. Vänsterpartister slår sig samman med Moderater, Kristdemokrater och Sverigedemokrater slår sig samman och ger minoritetsregeringen en ordentlig knäpp på näsan. Minoritetsregeringen å sin sida stöds för övrigt sedan Januari 2019 av två borgerliga partier. Ja…. Ett i alla fall. Internt märks det just nu tydligt att Liberalerna är ett borgerligt parti. Kritiken mot Januariavtalet är tungt. Centerpartiet däremot verkar i Riksdagen må bra i samarbetet med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Måhända har vi en ny salongsvänster i denna kombination. De mera radikala Vänsterpartisterna får stå utanför.

Det märkliga med överenskommelsen på högerkanten, mellan bland annat Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna är att ingen av dessa talat med varandra. De förefaller ha kommit fram till detta samarbete medelst telepati. En beundransvärd egenskap.

Vad får då detta för effekt på oss i Sveriges Regioner och Landsting? Jo, så här:

Det största kostnadskontot i en kommun är personalkostnader. Det kommunerna behöver är ofta mer personal. Då är det väl bara att anställa 2-3 nya medarbetare per miljon man får till sin kommun? Frid och fröjd.

Men så enkelt är det inte. Att ha anställda medarbetare är ett långsiktigt åtagande. Inte minst våra arbetstagarorganisationer vill att man skall ha en stark anställningstrygghet. Det är inte i sin ordning att ha en framförhållning på bara ett år när det gäller finansiering av anställningar. Vi kan inte anställa många nya medarbetare ett år, för att nästa påkalla arbetsbrist på grund av att vi inte har pengar till löner. Denna risk är uppenbar om man inte kan lita på att statens pengar inte är en engångsföreteelse.

Ofta har statliga stöd till kommunerna en bred förankring i Riksdagen. Kommunerna kan oftast lita på att de får ett stöd som ligger fast under många år. Men när nu kökkenmöddingen i Riksdagen ser ut som den gör så är det oerhört osäkert för kommunerna om pengarna kommer även 2021, 2022, 2023 osv. Detta gör att kommunerna trots ett ordentligt tillskott, tar stora risker om man använder pengarna till anställningar. Risker som kommunerna inte bör ta.

Vi får hoppas att röran i Riksdagen upphör så snart som möjligt så att satsningar för framtiden, bland annat på välfärden, blir mer förutsägbara över längre tid.


Tobbe i Teckomatorp

För övrigt anser jag att Januariavtalet bör sägas upp. 


tisdag 11 februari 2020

Det verkar rörigt i Billeberga

NSVA med underleverantörer gräver i Billeberga. Det är bra. Avloppssystemet måste förnyas. Men arbetet bedrivs under en lång tidsperiod och om man lyssnar på Billebergaborna så förefaller det vara många som inte nåtts av korrekt information.

Jag har väl mina idéer och tankar runt vad som skulle kunna göras, men jag tycker att det vore intressant att höra vad ansvarig politiker har för lösningar. Därför har jag ställt följande fråga till kommande kommunfullmäktige:


Fråga:

Vad är du beredd att göra för att förbättra informationen om de arbeten som pågår i Billeberga? Teckomatorp 2020-02-11

Fråga till Samhällsbyggnadsnämndens Ordförande:Det verkar bli allt mer komplicerat i Billeberga

Arbeten med avloppssystemet i Billeberga har pågått en längre tid. Under hela tiden verkar det ha funnits medborgare som inte nåtts av information. Ibland verkar informationen ha varit förbryllande.

Arbetet har pågått sedan slutet av september och den information som medborgare fått ta del av anses i en del fall ligga i gränslandet till rykten och spekulationer. Den informationen man kan läsa sig till på Svalövs kommuns hemsida verkar inte heller vara tillförlitlig.

Den aktuella informationen där säger att ”Svalövsvägen kommer även fortsättningsvis att vara avstängd. Trafiken på Värmövägen kommer antingen att ledas om öster eller västerut, beroende på var NCC utför arbete.” Den sistnämnda informationen är så oprecis att de som är berörda av arbetet inte riktigt kan planera sin vardag. Som det ser ut just nu är värdet av informationen på Svalövs Kommuns hemsida begränsad.

Det enda man med säkerhet vet idag är att Värmövägen skall stängas av måndagen den 10 februari, men ingen information om vilket vägavsnitt, eller om utfarten från Kvarnvägen skall stängas helt. Här finns risk för problemen med sophantering, förskola, boende och räddningstjänst.


Trots arbetets omfattning och längd har ingen information delats ut till hushållen på orten. En aktuell märklighet är att cykelbanan Kvarnvägen/Kvarnliden som också blir väg för hämtning och lämning på förskolan nu öppnats för biltrafik och närliggande fastighets gångbana har nu blivit allmän gångbana och cykelbana. Detta borde inte vara en nödvändig åtgärd förrän utfarten vid Kvarnvägen blockerats.

Den senaste utvecklingen är att bilar observerats körande på skolgården, trots att barn är ute på rast. Det är naturligtvis den enskilda förarens absoluta ansvar att inte göra så, men ändå ett tecken på att det finns ett underskott på information i Billeberga

Jag är väl medveten om att det är NSVA och deras underleverantörer som utför arbetet och att deras ansvar är långtgående. Men när de inte möter upp mot detta behov av information så är steget inte långt till att medborgare undrar vad kommunen gör.

Det är NSVA:s jobb, men vår kommun! Därför undrar jag:Fråga

Vilka åtgärder är du beredd att vidta för att förbättra informationen i Billeberga?
Torbjörn Ekelund

Liberalerna i Svalövs kommun