söndag 24 maj 2020

Sverige måste höja sin beredskap. Där har vi misslyckats. I övrigt är det ännu oklart...

Informationen är multipel och osäker

Så här mitt i stormens öga känner jag att jag måste klarlägga vad jag tycker om den situation vi hamnat i med Coronavirus som orsakar COVID-19. Vi bombas nu av olika experter som vill ha sina 5 minuter i rampljuset och deras självklara auktoritet och kunskap. Men det är påtagligt hur denna kunskap och inte så sällan, självpåtagna, expertis, divergerar i uppfattning. Det är som om världens forskning löpt längst minst 10 olika spår som aldrig mötts. Matematiker, virologer, epidemiologer, sjuksköterskor, barnläkare, ja till och med kulturskribenter och naturligtvis de som alltid vet bättre än oss alla. Kolumnister och Chefredaktörer på våra tidningar. Alla har olika förslag på hur vi ska agera. Ordförande i Svenska olympiska kommittén tycker att sporten måste få fritt spelrum. Branschföreträdare för olika branscher vittnar om att det blir katastrof om vi inte öppnar upp mer så att folk kan börja få resa och gå på restaurang. Andra, företrädelsevis med bakgrund inom naturvetenskapen säger att vi måste bomma igen allting, nu. Annars går mänskligheten under. Statistiker pekar på att vi haft förhållandevis ökad dödlighet i förhållande till tidigare år. (Jag förstår för övrigt inte hur dödligheten kan öka. I mina ögon är den alltid 100%. Men det är klart... man vet aldrig...).
Min slutsats, som jag baserar på de olika förslagen från folk som trots allt är ganska begåvade, är att de sannolikt inte har en aaaaaaaning. Men det är riskfritt att ha synpunkter nu. De som får rätt kommer att höjas till skyarna och de som hade fel kommer att glömmas, med ljusets hastighet. Så mitt råd blir... sitt i båten. Om vi ändå tappat årorna så är det ända bättre att sitta i båten och se vart det bär, än att hamna i vattnet. Så sitt lugnt.

En sak är däremot säker

Det som varit påtagligt under denna kris är hur dåliga vi varit på att bygga beredskapslager. Det är sannolikt mänskligt, men nu måste vi lära oss. JA... beredskapslager är dyrt. Man måste ha bra lokaler och folk som sköter om det hela. Men det är sannolikt nödvändigt att vi nu bygger upp vår beredskap. Allt behöver dessutom inte lagras. Vi kan sluta omställningsavtal med inhemsk industri. Mot att de är beredda att ställa om sin produktion på order av myndigheterna så får de en viss ekonomisk ersättning för det. Detta är intet nytt. Vi har god erfarenhet av detta. I alla fall om man som jag är en gammal gubbe. Men vår beredskap att möta hot måste öka. Vår civila beredskap, vår militära beredskap och vår beredskap att möta desinformation. Dvs vårt psykologiska försvar.

De som vill oss illa passar på

Jag har sett många exempel på sociala medier, bloggar och nättidningar hur uppenbar desinformation sprids. Det är i sig inte så förfärande. Men det förfärande är att människor tror på det hela. Obehagligt många människor klarar inte av att ta det lite lugnt, tänka till och värdera information. Några bra steg är följande...

Regel 1. Låter detta sensationellt och nästan otroligt??? Svar: Då är det sannolikt inte sant.

Regel 2. Om jag letar på någon lämplig sökmotor... kan jag då hitta mer om detta? Svar: Sannolikt inte sant. Är det så fantastiskt så vet fler om det. I bland kan jag tom hitta raka besked om att det inte är sant om jag söker på nätet.

Regel 3. Vem tjänar på att denna information kommer ut? Svar: Follow the Money or the Power. De som skulle kunna tjäna på detta är oftast källan.

Om man funderar runt regel 3, så finns det ofta två slutsatser att dra. Är informationen utformad så att vårt förtroende för våra myndigheter skall bli svagare eller till och med förbytas till misstro, då finns stor risk att det handlar om statsstyrd information som vill luckra upp förtroende för staten, myndigheter eller varför inte till och med hela EU. Ett EU i upplösning är en våt dröm för både Ryssland och Kina. Man kan ibland fundera på om inte också Trump och Erdogan hade gillat det. Så ta saker med en nypa salt. Sitt i båten och sitt lugnt.

Vilket ansvar har våra politiker

De skall hålla fingrarna borta från beslut som handlar om hur vi skall uppträda (ni vet.. tvätta händerna, hålla avstånd mm.). Men de måste ta ansvar för landets ekonomi nu, direkt. Alla åtgärder som stolt presenterats har inte varit särskilt träffsäkra. Det är inte varje dag som det känns bra att vi Liberaler står vid sidan om ministrarna och presenterar stöd till småföretagare som de sedan inte kan få del av. Hyresfrågan är en sådan som skulle behövas designas på ett helt annat sätt. Vi Liberaler har en doktor i nationalekonomi som vår ekonomipolitiska talesperson. Mats Person. Han är en osedvanligt klok och begåvad person. Men i bland får jag känslan av att han vet hur svaga vissa av förslagen är. Men vi Liberaler sitter fast i Januariavtalet. Jag är säker på att vi i detta läge gjort oss mycket bättre som oppositionsparti. Socialdemokraterna kommer ända att skylla på Corona när det inte vill ta frågan om en modernare arbetsrätt eller en ny hyreslag för en bättre och mer dynamisk hyresmarknad. Så värdet av att vara kvar i Januariavtalet börjar ändå bli begränsat.
Socialdemokraterna har redan bekänt färg med sitt agerande i försvarsfrågan. Där vill de inte släppa till de ekonomiska medel som behövs för att höja vår beredskap.
Men i den frågan får nog jag sitta i båten och sitta lugnt.

Den som lever får se.

//Tobbe i Teckoamtorp

torsdag 21 maj 2020

Teckomatorp kan komma att växa med ökad tågtrafik. Bara vi gör rätt.

En utveckling av kollektivtrafik ökar attraktiviteten

Region Skåne ska under hösten ta fram en ny tågstrategi. Denna strategi är inget löfte eller handlingsplan. Det är ett strategiskt underlag för att Region Skåne skall kunna föra en långsiktig dialog med Trafikverket, Regeringen och Skånes kommuner. Planen har en tidshorisont fram till år 2050. Då är jag 88 år gammal, om jag fortfarande lever. det som är spännande med planen är att den visar på en rejäl utveckling av tåginfrastruktur fram till år 2040.

År 2040 kan kännas fjärran, men jag konstaterar att vår familj bott i Teckomatorp i 19 år redan. Tiden flyger iväg.
När vi flyttade till Teckomatorp så var det inte ens timmestrafik hela dagen. Ett antal avgångar mitt på dagen var borttagna. Tåget gick då en gång varannan timme. Det var inte särskilt flexibelt. Efter några år blev det timmestrafik från Teckomatorp. En företeelse som nästan gick spårlöst förbi. De som styrde i Svalöv saknade totalt intresse för Teckomatorp. Så till den grad att man inte ens kommenterade införandet av timmestrafik med en gäspning. Teckomatorp var i dessa politikers ögon en liten byhåla utan större intresse.

Infrastruktur för resande är centralt för hur en ort kan växa. Ju fler resealternativ och flexibilitet dess mer attraktiv blir orten för inflyttning av nya kommuninvånare. Nya kommuninvånare ökar kommunens skatteinkomster. Rätt hanterat så är tillväxt av invånare oerhört positivt. Fler invånare säkrar den kommunala servicen. Skolor och förskolor utökas. behov av boende för äldre ökar och ortens livsmedelsbutik säkras genom ökad omsättning.


Utvecklingen för Teckomatorp på 2 års sikt.

På 19 år har vi gått från att bara ha varannan-timmes trafik under del av dagen till att nu ha timmestrafik. I december kommer den första stora förbättringen på mycket lång tid. Då startar den redan beslutade tåglinjen på Söderåsbanan.

Tåglinjerna i Skåne kommer då att se ut så här:Redan i december 2021 kan man skönja att Teckomatorps betydelse växer. Ett tåg i timmen på respektive av de två linjerna som möts i Teckomatorp kommer att medföra att just Teckomatorp kommer att få halvtimmestrafik. Detaljerna i vårt område ser du här:Teckomatorp blir navet för tågtrafik mellan de två stora tågstråken i Skåne.


Utvecklingen för Teckomatorp på 20 års sikt

Kan det då bli så mycket bättre här ute på landsbygden? Ja, i förslaget till tågstrategi ser det ut enligt följande år 2040:

Titta noga på bilden. Ni kan se lite mer detaljer på denna bild:Här ser man att det enligt förslaget går mot dubbelspår på både Rååbanan, Marieholmsbanan och Lommabanan. De två linjer som möts i Teckomatorp föreslås båda behöva växlas upp till halvtimmestrafik. För Teckomatorp innebär detta en avgång var 15 minut. Cirka 30 minuter till helsingborg, mindre än 20 minuter till Lund och mindre än 30 minuter till Malmö, om tåget går på Lommabanan.


Man kan undra om detta driver upp intresset för Teckomatorp?

Den frågan är i det närmaste retorisk. Vare sig man önskar det eller inte så blir värdet av Teckomatorp som tillväxtmotor för hela Svalövs kommun fullständigt förändrad. Det är därför jag tjatar mig blå i ansiktet om att det måste till omfattande satsningar i Teckomatorp. Den mark som finns för nybyggnation i Teckomatorp kommer att ta slut väldigt fort när denna utveckling tar fart. En exploatering av området nära stationen, det så kallade Teckomatorpsgården är helt nödvändig. Den marken kommer inte att bli billigare efterhand utan dyrare. Vi måste få kontroll på utvecklingen av Teckomatorp. Vi hade redan haft den marken i kommunal ägo till ett, i dagens perspektiv, rimligt pris. Detta stoppades tyvärr av bla Centerpartiet som överklagade köpet av marken. När vi nu ser potentialen i utveckling i Teckomatorp så kan vem som helst konstatera att kommunen gör alla medborgare en björntjänst om man inte tar chansen nu och startar utvecklingen av Teckomatorp från att ha varit en plats för Sveriges första och största miljöbrott till att bli tillväxtmotor för hela kommunen med ökande skatteintäkter som ger förbättrad välfärd.


//Tobbe i Teckomatorp
söndag 17 maj 2020

Liberalerna välkomnar ny struktur för kommunens bolag i Svalöv, möjligheternas kommun.

Kommunens styre föreslår en ny struktur för kommunens bolag

Då de styrande partierna i Svalövs kommun under fredagen publicerade ett förslag på ny bolagsstruktur i det kommunala bolagen, så har Liberalerna under lördagen haft ett möte för att snabbt nå konsensus i frågan. Det har under en längre tid varit känt att det pågick en utredning om detta. Liberalerna har sedan 2016 drivit frågan om olämpligheten i att vår gamla struktur medförde att kommuninvånarnas inbetalda skattepengar i sin tur skattades bort i statlig bolagsskatt, genom vinstbeskattning i AB SvalövsLokaler. Liberalerna har inte fått gehör för åsikten att dessa pengar i stället skulle användas till Skola, Vård- och Omsorg i Svalövs kommun. 
Nu, äntligen är en förändring på väg.
Styrande partierna i Svalövs kommun föreslår en ny struktur på sitt ägande av bolag. Detta är en förnyelse och modernisering som Liberalerna efterlyst länge. Förändringen bygger strukturellt på att de två nuvarande bolagen SVALO och SVABO, som idag är två separata bolag, inordnas under ett moderbolag och bildar en koncern. SVALO delas sedan i två separata bolag. Ett bolag som skall äga och förvalta kommunens verksamhetslokaler och ett bolag som skall vara ett bolag för fastighetsunderhåll och service. Till det sistnämnda bolaget förs även kommunens kost- och städverksamhet. Fastigheterna skall hyras ut till kommunen till självkostnadspris.


En modernisering som sparar miljontals skattekronor

I nuvarande skepnad hyr SVALO ut sina fastigheter till kommunen med vinst. Denna vinst är mycket stor. Hyran som kommunen betalar kommer från skattebetalarnas plånbok. På dessa miljontals kronor i vinst, som kommer från skattebetalarnas plånböcker, betalar sedan bolaget en statlig bolagsskatt. Svalövs kommuns skattebetalare betalar med andra ord skatt på sina inbetalade skattepengar. Detta är inte bra för Svalövs kommun och dess medborgare. Den höga hyran på tex skolbyggnader gör också att kommunens skolpeng är onödigt hög. Detta gör i sin tur att kommunen får betala en onödigt hög skolpeng för de elever som går i andra skolor än den kommunala. Åter igen får Svalövs skattebetalare betala kalaset, helt i onödan. Detta förhållande har Liberalerna kritiserat under mycket lång tid. Nu äntligen kommer en förändring.


En förändring som är ett avstamp mot ytterligare förbättringar

Genom denna utvecklig skapas också nya framtida möjligheter. Det som betraktas som stödverksamhet i kommunen, nämligen kostverksamhet och lokalvård, blir plötsligt kärnverksamhet i det nya bolaget. Inom bolaget kan man helt fokusera på att bli effektivare och att höja kvalitén. Bolaget kan, genom den strikta ekonomistyrningen hela tiden förbättra verksamheten och göra den mer kostnadseffektiv med rätt kvalitet till rätt pris. Varje medarbetare blir plötsligt en viktig tillgång för bolagets utveckling.


En liberal reform som släpper lös verksamhetens frihet att utvecklas

Liberalism är frihet att växa. Genom denna reform släpper man fri innovationskraften genom att varje bolag i den nya koncernen får en egen unik styrelse vars uppgift är att inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen, fatta beslut för bolagets bästa. Detta innebär att i stället för att vara stödverksamheter som alltid kommit i andra hand blir nu dessa verksamheter fokus för en egen styrelse som tillsammans med all personal skall få verksamheten att bli efterfrågad, kvalitetsdriven och kostnadseffektiv.

- Jag är oerhört nöjd med att vi nu äntligen, efter så många års påtryckningar på olika sätt, nu vågar fatta beslut för kommuninvånarnas och bolagens bästa. Vi upphör nu med att sitta och bevaka gamla politiska lösningar och går rakt in i 2020-talet, säger Torbjörn Ekelund (L), gruppledare för Liberalerna.

Liberalerna kommer att ge sitt stöd åt denna modernisering.

//Tobbe i Teckomatorp