onsdag 17 juni 2020

Folkomröstning: Är en miljonkompromiss möjlig?

De senaste veckorna har präglats av turbulens i Svalövs kommun. Ett tillstånd vi tyvärr är ganska vana vid. Frågan har denna gång gällt huruvida kommunen skall göra som så många andra kommuner och Region Skåne redan gjort, nämligen skapa en så kallad "Äkta koncern" av sina helägda kommunala bolag. Om man gör detta så kan man stärka styrningen av bolagen, få en effektivare verksamhet och minska kommunens kostnader med avsevärda belopp. Belopp som vi i stället skulle kunna lägga på bättre skola eller bättre vård av våra äldre. Båda mycket angelägna områden.

Tempot för införandet av detta har varit högt. Mycket högt tycker några. Liberalerna tvingades till ett extra möte på sena lördagseftermiddagen den 16 maj för att ta ställning i frågan. Liberalerna har visserligen många medlemmar vi också, liksom andra partier, men vi försöker vara snabbfotade när det behövs.

Tidsplanen för införandet av detta är inget Liberalerna haft inflytande på. Det har beslutats av kommunens styrande partier. Frågan har dock varit på "tapeten" ganska länge, så det fanns en liten aning om vad som skulle kunna vara på väg. Vi Liberaler har valt att inte delta i voteringar om tidsplanen. Det är inte vår sak. Vi har tyckt att det gått fort, men vi har fogat oss i tempot. Vi har överlåtit till betydligt större partier i kommunfullmäktige att besluta om frågan rörande tidsplan.

Att ta ansvar är en av de viktigaste funktionerna en politiker har. De senaste veckorna har saker hänt i Svalövs kommun som kan komma att bli mycket kostsamt. Det har inlämnats 1700 namnunderskrifter som vill att det genomförs en folkomröstning i kommunen. Antalet utgör på inget sätt en majoritet av kommunens röstberättigade medborgare. Det handlar om ca 15% mellan tummen och pekfingret.

En folkomröstning kostar i runda tal en miljon kronor att genomföra. Det är en miljon som måste tas någonstans. Den frågan får styret brottas med, men risken är stor att det också drabbar skolan, vården eller omsorgen. Det är mycket pengar och det drabbar en liten kommun hårt.

Kan man då undvika en folkomröstning? Nej. ….. eller... kanske Nja?

Om en så stor andel som ca 15% vill ha en folkomröstning så ligger det väldigt nära till hands att den genomförs. Men vad vill man då åstadkomma med en folkomröstning? Det är inte glasklart om man både läser det som skrivits och det som sagts. Jag har försökt lyssna noga för att försöka förstå vad detta handlar om. Jag tycker att det är respektfullt att lyssna på medborgarna. Det jag hört och läst allra mest är, att man inte vill ta ställning i sakfrågan, men att det av demokratiskäl inte får gå så här snabbt. Alla politiska partier måste få sin tid att behandla frågan.

Det verkar vara demokratifrågan som drivit väldigt många att skriva på namninsamlingen. Flera av företrädarna för namninsamlingen har också uttalat i media och på sociala medier att det inte är sakfrågan, utan det som dessa uppfattar som brister i demokratin.

Hur skal man då göra nu?

Förstahandsvalet är uppenbart. Det blir en folkomröstning och vi blir ca en miljon fattigare. Men det finns också en annan lösning. Vi kan undvika denna väldigt stora kostnad. Men det kräver enormt mycket. Det kräver att politiker i kommunens största partier tar sitt ansvar, sätter sig ner och kommer överens om en tidplan som alla kan acceptera.

Om alla kommunens större partier kan enas om en tidsplan så skulle en folkomröstning kunna bli helt överflödig. Demokratin räddas och en miljon kronor räddas. Folkinitiativet får en seger genom att de kunnat påverka politiken på ett kraftfullt sätt, medborgarna segrar då en miljon av deras pengar används till något meningsfullt och politikerna anseende lyfts om de bevisar att de kan fatta beslut för kommunens bästa. En vinna-vinna-vinna situation. En kompromiss värd en miljon kronor.

Tobbe i Teckomatorp