söndag 30 augusti 2020

"Folkomröstning i vad som måste vara världens ointressantaste fråga". Politiken i Svalöv är ansvarslös.

Jag citerar Malin Siwe som på ledarplats i Expressen skriver: 

"I Svalöv råder revoltläge mot SD. Där har ”Folkinitiativet” iklädda rosa västar samlat namn för att få till folkomröstning i vad som måste vara världens ointressantaste fråga - hur de kommunala bolagen ska organiseras".

Artikeln hittar ni här:

https://www.expressen.se/ledare/malin-siwe/akessons-stora-problem-roran-i-sd-styrda-kommuner/

Man kan bara konstatera att detta är helt korrekt. Den förändring som är föreslagen har genomförts i många av landets kommuner. Däribland i Socialdemokratiska kommuner som Malmö och Södertälje. I Region Skåne genomfördes detta för länge sedan och fick även verka under förra mandatperioden då regionen styrdes av Socialdemokrater och Miljöpartister.

Men i Svalövs kommun är det som vanligt "lekstuga", där kommunmedborgarnas skattepengar hela tiden står på spel. Det är sannolikt så att en folkomröstning i "världens ointressantaste fråga" kommer att tvingas igenom av kommunens vänsterpartier Socialdemokraterna och Centerpartiet. Särskilt anmärkningsvärt är att Centerpartiet säljer sig till denna typ av ansvarslöshet. Man kan undra varför?

I morgon (månd 31/8) avgörs frågan i Kommunfullmäktige. Jag är inte naiv. Det kommer av allt att döma att bli en folkomröstning till priset av runt en miljon kronor. Årskostnaden för 2-3 undersköterskor inom äldreomsorgen, eller ett par lärare i våra skolor. Så prioriterar INTE Liberalerna.

Vilken fråga skall då ställas. Det finns i princip två alternativ. För det första och rimligaste, är det den fråga som ca 15% av kommuninvånarna skrev under på när personer, till stor del Socialdemokratiska politiker, samlade in namn för att tvinga igenom denna folkomröstning. Dessa frågor var:

JA - Jag röstar JA till förändrad bolagsstyrning i Svalövs kommun

NEJ – Jag röstar NEJ till förändrad bolagsstyrning i Svalövs kommun


Detta är ett rimligt alternativ kopplat till att de som samlade in namn och framför allt de som skrev på, skall få sin vilja igenom. Problemet är bara att de två alternativa organisationerna för våra kommunala bolag som står mot varandra, har en sak gemensamt.

I båda alternativen styr Kommunfullmäktige bolagen.

Så blir det detta alternativ så måste jag rösta NEJ! Jag vill nämligen inte ändra på det.

Det andra alternativet skulle vara en fråga om att låta det ta mer tid. En inställning som jag sympatiserade med när ärendet kom upp för första gången. Så till den grad att Liberalerna inte gav stöd åt styrets tidsplan i Kommunfullmäktige.

Då det förflutit mer än rimlig tid när folkomröstningen nu genomförs så blir den frågan också mycket märklig. Den faller liksom på eget grepp.

HD skrev häromdagen följande artikel:

https://www.hd.se/2020-08-29/svalov-rostar-om-folkomrostning-i-skolans-matsal

Denna artikel har rubriken:

"Svalövspolitikerna till slut eniga om folkomröstningen"

En reporter från HD intervjuade mig på fredagseftermiddagen före denna artikel kom upp. Jag klargjorde noga att Liberalerna INTE ALLS var "Eniga" med någon. Men HD tycker möjligen inte att vi Liberaler kan kvala in som "Svalövspolitiker"?

Så därför får jag härmed klargöra Svalövsliberalernas inställning:

1, Vi kommer att rösta avslag på frågan om att hålla en folkomröstning i Svalövs kommun.

Skäl för detta: 
Det är ansvarslöst att slösa så mycket av medborgarnas pengar på "Världens ointressantaste fråga". Dessutom går det inte att formulera en folkomröstningsfråga som är befriad från tolkningsutrymme.

2, Vi kommer, i demokratins namn att släppa fram den frågan som Folkinitiativet hade på sina blanketter där folk skrev sitt namn.

Skäl för detta: 
Något annat alternativ blir att lura de 15% av medborgarna som skrev under. Man kan inte sluta ett avtal, låta någon skriva under och sedan ändra innehållet.

Jag har en dröm. 

Jag har en dröm att politiker i Svalöv tar sitt förnuft till fånga under de sista skälvande timmarna innan sammanträdet i kommunfullmäktige i morgon och röstar emot en folkomröstning så vi kan använda skattebetalarnas pegar till något vettigare.


//Tobbe i Teckomatorp
lördag 22 augusti 2020

Vilken fråga ska ställas i Svalövs kommande folkomröstning? En svårknäckt fråga som kanske kräver en folkomröstning?

En folkomröstning kostar någonstans mellan 700 000 kronor och 1 000 000 kr. Det är dina och mina pengar. Det blir kanske uppåt en hundralapp per skattebetalare i kommunen, lite beroende på vilken inkomst man har. Dessa pengar skulle kunna användas i skolan, vården och omsorgen i stället. Men nu är det glasklart att det blir en folkomröstning. Inga av vänsterpartierna, S, C, Mp, V eller Fi är intresserade av en kompromiss. Vi Liberaler som är vågmästare i kommunen och står mitt emellan dessa partier på vänsterkanten och de styrande partierna SD, M och KD, riskerar att bli de som avgör frågan. Ett väldigt stort ansvar för ett litet parti. Men vi är vana att ta stort ansvar i Liberalerna.

Just nu ligger en fråga ute till våra Liberala medlemmar, via vår interna app. Där uppmanas alla våra medlemmar att säga sin mening. Liberalernas ansvar är att sedan rösta som våra medlemmar tycker men också hur vi bedömer att de flesta av våra väljare tycker. Vi politiker är representanter för dessa. Inget annat.


Vilken skall då frågan vara? Det är en synnerligen svårknäckt fråga. Det finns några alternativ. 

Men först till vad förslaget som väckt sådan ilska hos främst Socialdemokrater, Vänsterpartister Feministiskt Initiativ och Miljöpartiet.

Förslaget bygger på följande:
Ett moderbolag bildas som får Svalövs Bostäder och Svalövs Lokaler som dotterbolag. Svalövs Lokaler delas i två bolag. Det ena bolaget skall äga, ekonomisk förvalta och hyra ut lokaler till Svalövs kommun (liksom idag), till självkostnadspris. Det andra bolaget blir ett servicebolag där hela ”Gata- och Park” koncentreras och sköter både Svalövs Bostäders fastigheter och kommunens fastigheter, underhåll inom gata och park, all lokalvård i alla fastigheter samt all måltidstillagning på både skolor och i särskilda boenden. På detta sätt tas för första gången ett helhetsgrepp på alla dessa stödfunktioner. Detta helhetsgrepp kan medföra stor rationalitet när det gäller denna typ av service.

Alla beslut om ägardirektiv och bolagsordningar fattas fortfarande av Svalövs politiker i kommunfullmäktige och styrelserna utgörs av politiker. Det är alltså INTE frågan om privatiseringar eller att styrelserna skall utgöras av styrelseproffs. Det är ingen förändring avseende styrning av kommunens bolag. Ingen förändring alls.

Verksamheten i Svalövs Bostäder påverkas inte alls. Därmed har detta heller INGEN påverkan på hyressättningen för hyresgästerna i kommunens hyresfastigheter.

Resultatet av dessa förändringar blir en effektivare verksamhet. Vi kan minimera den statliga skatten som dessa bolag betalar genom att vi har en äkta koncern och får flytta vinster mellan bolagen utan att betala bolagsskatt. Detta är skatteregler som gällt i flera decennier och som alla bolag utnyttjar. Socialdemokraterna och Centerpartiet i Svalövs kommun kallar detta för ”Skatteplanering”. Dessa statliga skatter betalas av de pengar du betalar in som kommunal skatt och som du förutsätter ska gå till skola, vård och omsorg i Svalövs kommun. Inte till staten. Staten får pengar så det räcker med alla skatter du betalar dit, till exempel all moms och alla skatter kopplat till bil ägande.


Vilka olika alternativ till frågor kan man då tänka sig?

Först har vi definitivt frågan som fanns på de listor som cirka 1 630 invånare skrev på. (ca 15% av kommunens röstberättigade). Där var frågan formulerad enligt följande:

Vårt förslag till röstningsalternativ vid en folkomröstning

JA - Jag röstar JA till förändrad bolagsstyrning i Svalövs kommun

NEJ – Jag röstar NEJ till förändrad bolagsstyrning i Svalövs kommun

Fördelen med frågan är att det är det förslag som 15% av medborgarna skrivit under på. För många blir saken "biff" redan här. Det är denna fråga som gäller. MEN.......

Om vi nu skall lägga så mycket av dina pengar på en folkomröstning så är det en fördel om resultatet går att använda. Då förslaget fortfarande bygger på att det är kommunfullmäktige som styr bolagen med "Bolagsordning" och "Ägardirektiv" och det fortfarande är politiker som kommer att sitta och styra i bolagens styrelser, så blir frågan oanvändbar. Det är inte föreslaget någon förändring av bolagens styrning. Tvärt om är ett sådant beslut oerhört farligt. det skulle nämligen innebära att vi aldrig fick ändra i "Bolagsordningar" och "Ägardirektiv" i framtiden. Något som skulle vara mycket negativt för bolagens utveckling på lång sikt. Man måste följa med i tiden och modernisera när så krävs. Därmed blir frågan i princip omöjlig.


Nästa alternativ skulle kunna vara tidsaspekten!

De som engagerade sig i att samla in namn drev sin kampanj på gator och torg. De använde Facebook och det skrevs massor av tidningsartiklar. Allt var ett uttryck för vilja att engagera sig i vår demokrati, vilket är utmärkt. Ett mycket framträdande argument var att man inte ville lägga sig i sakfrågan utan vände sig emot att det gått för snabbt och att man fått för lite information.

Jag har full respekt för detta. Nu är visserligen liggande förslag något som vi Liberaler i grunden gillar. Kommunal förvaltning är ofta trög och långsam. Den lämpar sig inte som driftsform inom vissa områden. Jag har suttit i styrelsen på bolag som omsätter över en miljard kronor om året så jag har i alla fall viss erfarenhet.

Men jag kan hålla med om att förslaget togs fram med väldigt hög hastighet. Då det handlar om att spara kommunala skattepengar så tycker jag det är bra att det går snabbt, men jag förstår om en del behöver mer tid för att greppa över frågan.

I många tidningsartiklar och intervjuer säger företrädare för namninsamlingen att de inte har några synpunkter i sakfrågan. Bara på att det gått för snabbt.


Här är ett urval av alla detta uttalanden:

https://www.skd.se/2020/06/15/allt-pekar-pa-folkomrostning-i-svalov/

”- Det ser bra ut och Socialdemokraterna stödjer även oss. Nu ska det mycket till för att inte kravet ska gå igenom, inser Anker Pallisgaard.”

”Anker Pallisgaard förklarar att man i sak inte är emot nyordningen, men framhåller att de styrande hastat fram.

- Beslutsgången har gått alldeles för fort fram och det är det vi vänder oss emot.

De politiska partierna i opposition är av samma åsikt och anser sig inte fått ta del av planerna.”

https://www.hd.se/2020-08-18/klart-for-folkomrostning-men-vad-ska-svalov-rosta-om

”Gruppen som samlat in underskrifter har inte reagerat i sakfrågan utan vänder sig mot den snabba beslutsgången.”

https://www.hd.se/2020-06-15/nu-pekar-allt-mot-folkomrostning

”Gruppen som samlar namnunderskrifter säger att de inte har reagerat mot sakfrågan i sig, utan hanteringen av den. Beslutsgången har nämligen varit mycket snabb.”

https://www.hd.se/2020-06-10/900-namn-hittills-for-en-folkomrostning

”Men oppositionen, med C och S i spetsen, har kraftigt kritiserat hanteringen. Den menar att övriga partier inte hunnit sätta sig in i förslaget innan beslut togs kommunfullmäktige i maj.”

”– Vi anser att man kringgått de demokratiska spelreglerna och gett oppositionen för kort tid att sätta sig in i frågan innan den skulle upp på fullmäktige. Svårare än så är det inte, säger Anker Pallisgaard.”

”Själva sakfrågan säger han är ointressant. Många som argumenterar för en folkomröstning har dock sagt sig ogilla koncernbildningen, även Anker Pallisgaard. – Men det är inte kärnfrågan, hävdar han.”

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=7495636

”Vi är oroade över tidsaspekten som varit. Men i och med det här så ser vi en möjlighet att få ytterligare tid och ytterligare information i själva sakfrågan som vi inte inte tar ställning till över huvud taget. ” säger Anker Pallisgaard, initiativtagare till namninsamlingen.

OBS! Sista länken är en intervju där det inte finns något utrymme för tolkning av vad namninsamlingen vill åstadkomma.

Även på den Facebooksida man använt i sin kampanj framgår det att tiden är frågan. Man skriver i texten som beskriver gruppen att:

Om denna Facebook-grupp:
"Vi som kräver en folkomröstning i Svalövs kommun" är en partipolitiskt oberoende Facebookgrupp som skapats för att invånarna i Svalövs kommun borde få vara med och tycka till om styrets planer att bilda koncernbolag för att kunna skatteplanera samt bilda bolag för att kunna bedriva kommunal verksamhet i bolagsform.

Denna Facebookgrupp tar inte ställning för eller emot en bolagisering utan är tänkt att öka intresset för den namninsamling som dragit igång för att få ihop de knappt 1100 namn som behövs för att fullmäktige ska tvingas fatta beslut om en folkomröstning i frågan.

Tilläggas skall också att Socialdemokraterna tillåts att driva sitt partis linje på sidan, medan andra åsikter stängs ner. Men har de som driver sidan full rätt att göra. Det är deras sida.


Nästa alternativ skulle kunna vara den fråga som Socialdemokraterna allra helst skulle vilja ställa. Nämligen:

Tycker du att kommunen skall driva sina servicetjänster i bolagsform eller tycker du att de skall drivas i kommunal förvaltning? Svar, Ja, eller Nej.

Men då blir frågan utpräglat partipolitisk. Jag tror inte heller att de som röstade på Liberalerna i valet 2018 förväntade sig att vi skulle stödja Socialdemokraterna i allt de tycker. Jag tror att man förväntar sig ett parti som vill modernisera och effektivisera i kommunens verksamhet. Ett parti som tar täten i att konkurrensutsätta verksamhet och se till att vi får så mycket skola, vård och omsorg för våra kommunala skattepengar. Inte att våra kommunala skattepengar går till att betala statlig skatt.

Liberalerna kommer nu att under några dagar fullfölja sin förankring bland medlemmarna. När vi sedan har alla förslagen på bordet så kommer vi att ta ställning. Vårt beslut blir ett beslut som har mycket stabil förankring bland oss Liberaler. Det kan jag lova.

Vem vet? Det blir kanske en folkomröstning om vilken folkomröstningsfråga vi skall ha?// Tobbe i Teckomatorp
lördag 15 augusti 2020

Nej. Svalövsliberalerna stödjer INTE kommunens styres förslag att ändra reglerna för politiska möten vid månadsskiftet.

 I tisdags var det gruppledaröverläggningar mellan alla politiska partier som är representerade i Svalövs Kommuns kommunfullmäktige. Sedan i våras har vi haft en överenskommelse som alla politiska partier ställt sig bakom, som handlar om att begränsa antalet politiker som befinner sig i samma rum i samband med sammanträden i nämnder och styrelser, men också en överenskommelse om ett reducerat kommunfullmäktige. Då inget i sak har förändrats sedan i våras vore den logiska följden att överenskommelsen fortsätter att gälla över hösten. Kanske ända fram till det finns ett fungerande vaccin och immunitet uppnåtts. Det är viktigt att inte vara delaktig i att sprida smittan. Även om den drabbar personer i riskgrupper hårdast, så finns det exempel på personer utanför riskgrupper som blivit väldigt sjuka och dessutom kan man om man blir smittad, i sin tur smitta personer som jobbar inom vård eller äldreomsorg. Man kan smitta utan att med vet det och utan att den man smittar vet om det.

Med all denna kunskap vi nu har till förfogande så är det enda raka att fortsätta att vara försiktig. Alla antydningar om att faran skulle vara över är ett mycket stort risktagande. Liberalerna tar inga risker där andra människors hälsa står på spel.

Riskerna i just Skåne, kan dessutom vara större än i andra delar av landet. Det faktum att vi har färre sjukdomsfall per 100.000 invånare än andra delar av Sverige är bra. Men det utgör också en mycket stor sårbarhet om smittan drar igång. Med väldigt få smittade har vi i Skåne också en låg immunitet i samhället. När vi nu ser svagt ökande smitta i Skåne och i vårt nära grannland Danmark, så är det fel tidpunkt att släppa på försiktigheten.

Styret hade i tisdags uppfattat att Socialdemokraterna och Centerpartiet ville avsluta den överenskommelse vi har fram till måndagen 17 augusti. Miljöpartiet och Feministiskt initiativ hängde på i samma uppfattning. Jag är lite mer osäker på vart Vänsterpartiet står. De har kunskap om hur farlig denna smitta är och verkar vara lite avvaktande. I denna situation så föreslog styret att man skulle förlänga avtalet intill månadsskiftet för att hinna utvärdera effekten av avtalet och för att få fram lokaler för möten med fler personer med stora avstånd mellan personerna. Ett sammanträde med kommunfullmäktige i Heleneborgshallen innebär ju att den redan planerade verksamheten den kvällen får ställas in. Ett ingrepp i föreningars och privatpersoners möjligheter.

Helsingborgs Dagblad skriver i sin artikel att:

När företrädare för samtliga partier träffades för partiöverläggningar i tisdags ville styret, med stöd från Liberalerna, förlänga överenskommelsen månaden ut – över nästa fullmäktigemöte.

Detta är inte korrekt. Liberalerna stödjer INTE en återgång vid månadsskiftet. Svalövsliberalernas syn på ansvarstagande innebär att vi fortsätter tills vi vet att detta är över.

Liberalerna skrev dessutom följande pressmeddelande som tydligen Helsingborgs Dagblad avstått från att läsa.


Tobbe i Teckomatorp


Liberalerna beklagar att överenskommelsen för att begränsa antalet ledamöter vid politiska möten för att minska risken för smittspridning, bryts.

Faran är långt ifrån över!

Svalövsliberalerna vill inledningsvis med kraft fastslå att den rådande pandemin inte är över!

I sak har inget förändrats sedan mars månad

Skåne har hittills klarat pandemin bra. Smittspridningen har varit på en jämförelsevis låg nivå. Antalet bekräftat smittade har varit ringa i förhållande till Mälardalsregionen och Västsverige. Om detta beror på att ovanligt få personer faktiskt smittats av Coronaviruset så utgör detta inte bara ett resultat av framgångsrik bekämpning av viruset. Det medför också samtidigt en ökad risk om smittspridningen ökar. Om Skånes befolkning har en relativt låg andel immuna så är Skåne extra sårbara om smittspridningen plötsligt ökar. Läget är mycket osäkert och läget kan förändras mycket snabbt. Just nu kan man se en liten ökning av samhällsspridningen samtidigt som Danmark har smittspridning i många orter. Mot bakgrund av detta anser Svalövsliberalerna att återhållsamhet och försiktighet är att ta ansvar.

Överenskommelsen mellan kommunens politiska partier bryts

Sedan i våras har det funnits en överenskommelse, grundad på konsensus, som syftat till att minska antalet samlade politiker på sammanträden i nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Denna överenskommelse har sitt sista datum 17 augusti. Om något parti meddelar att man inte längre hedrar överenskommelsen så upphör den omedelbart. Nu har flera partier i Svalövs kommun låtit meddela att de inte önskar förlänga detta avtal. Svalövsliberalerna beklagar detta.

-          Vår uppfattning är att det vore ett större ansvarstagande att förlänga avtalet hösten ut, eller intill att ett fungerande vaccin finns tillhanda. Detta är nämligen inte över förrän vi har ett fungerande vaccin, klargör Torbjörn Ekelund (L). Gruppledare för Liberalerna i Svalövs kommun.

 

Extraordinära situationer kräver att alla tar ansvar utöver vad som kan förväntas

Vi kan bekämpa detta virus om alla sätter smitto bekämpning högst upp i sin prioritering. Gör man det så bör man fortsätta begränsa antalet politiker på möten i kommunen. Däremot verkar det finnas möjlighet att förlänga en mycket liten del av överenskommelsen som medger icke tjänstgörande ersättare i de politiska organen att följa möten via dator i stället för att närvara fysiskt i möteslokalen. Ett förslag som Liberalerna gav de övriga parterna i kommunen.

-          Jag är glad om vi kan gå iland med den lilla delen för att begränsa risken för smittspridning. Men nu vilar ansvaret tungt på varje parti som drivit att överenskommelsen inte skall förnyas. Jag hoppas för medborgarnas skull att inget negativt händer på grund av detta och att alla medborgare kan ta till sig att detta inte är över, även om läget är lugnt just nu. Vi vet inte om detta är ett bestående lugn eller bara lugnet före stormen, avslutar Torbjörn Ekelund (L).

 

Liberalerna I Svalövs kommun

Torbjörn Ekelund